Overheid

“De overheid; een combinatie van expertises.”

Als overheid heeft u verschillende expertises nodig om u te ondersteunen bij juridische problemen. Specifieke vakkennis is vereist bij geschillen tussen overheidsinstellingen aan de ene kant en bedrijven of burgers aan de andere kant.

Het team Overheid van Kennedy Van der Laan

Het team Overheid van Kennedy Van der Laan heeft deze vakkennis in huis. Wij adviseren en procederen voor de overheid in bestuursrechtelijke en civiele zaken. De terreinen waarop wij werkzaam zijn, variëren van aanbesteding tot ambtenarengeschillen, van vergunningen tot subsidies, van overheidsaansprakelijkheid tot openbaarheid van bestuur en van toezicht tot handhaving.
Het team Overheid van Kennedy Van der Laan treedt onder andere op voor gemeenten en stadsdelen, zelfstandige bestuursorganen, ministeries en toezichthouders.

Gespecialiseerd in de gemeentelijke praktijk

Het team Overheid van Kennedy Van der Laan is bekend met alle ins and outs van de gemeentelijke praktijk. Of het nu gaat om vergunningen of subsidies, een ambtenarengeschil of een Wob-verzoek, de Wet Bibob of burgemeestersbevoegdheden: binnen ons team Overheid zijn alle relevante specialismen aanwezig. We adviseren en procederen voor gemeenten in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke kwesties, waaronder ook aanbestedingsprocedures en aansprakelijkheidprocedures.

Het team Overheid verzorgt met regelmaat cursussen bij gemeenten over de Algemene wet bestuursrecht, overheidsaansprakelijkheid en het omgevingsrecht.

Chambers Europe 2017 – Public Law – Band 3

What the team is known for

Compact team with strong public law expertise across several areas of the public sector including administrative law, government liability, subsidies and public orders. Also advises on media regulation, access to public information and supervision and enforcement. Clients include public foundations and watchdogs, administrative bodies, municipalities and private sector companies.

Strengths A source states: “They advise and assist us in a very knowledgeable way, to a high quality and in a pleasant manner.” 

Work highlights Represented Nederlandse Omroep Stichting in proceedings against the central government regarding several requests of information regarding the MH17 Malaysia Airlines disaster.

Notable practitioners

Jan Van der Grinten is “very thorough, very precise, quick to respond on questions and also a very nice guy. He delivers high-quality work on a consistent basis,” according to clients. He advises on all manner of public law issues, including administrative hearings, contentious issues relating to public funding and media regulation and freedom of information issues.


 

Chambers Europe 2016 – Public Law – Band 3

What the team is known for Strong public law expertise across several areas, including administrative law, government liability, subsidies and public order. Additional capabilities in media regulation, public information access and supervision and enforcement.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“The firm is very pleasant to work with, because the lawyers are always very accessible and approachable, and they combine a very high standard of quality with a very pleasant mutual interchange.”

“The lawyers know what they’re doing, they’re experts on the matters you need them for. You can always communicate with them and they inform you very well.”

Work highlights Advised Prinses Máxima Centre for Child Oncology on zoning, planning and permitting issues relating to the establishment of a national children’s cancer hospital in Utrecht.

Assisted Recreatie en Bungalowpark Tergouw with zoning and planning pertaining to its redesignation from recreation to permanent occupation.

Notable practitioners

Jan Van der Grinten has particular recent experience in advising municipalities and other public bodies on real estate projects and related litigation. Clients say he “can understand a problem in all its aspects, which is very useful in complex matters.”

Significant clients Port of Amsterdam, Municipality of Westland, Conservatorium Hotel, Nederlandse Omroep Stichting, Municipality of Wijdemeren.


 

Chambers Europe 2015 – Public Law – Band 3

What the team is known for Public law group known for work in a range of areas, from challenges and legislation to government liability and planning matters. Clients praise its combination of an informal approach and excellent commercial acumen. Clients include government bodies, healthcare providers and companies in regulated industries.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“Kennedy Van der Laan is easy to reach and not very formal. This allows us to get into the business together and not just look for the legal solution.”

“Their focus is always on the client and aimed at a longer-lasting professional relationship.”

Work highlights Advised Prinses Máxima Centre for Child Oncology on setting up a new hospital and research centre.

Advised the Port of Amsterdam on the enforcement of rules prohibiting passenger ships wintering in the harbour and opening as hotels.

Notable practitioners

Head of department Jan Van der Grinten advises municipalities and state bodies on public law matters. Clients state that he “pays attention to what happens here, listens carefully and looks further than just the problem.”

Significant clients Central Bureau of Driving Licences, Conservatorium Hotel, Municipality of Westland, Municipality of Wijdemeren, NS.

Aanmaning en stuiting volgens de Awb

Wanneer is sprake van een rechtsgeldige aanmaning die de verjaringstermijn voor invordering van dwangsommen stuit? Die vraag kwam onlangs weer aan de...

01 mei 2018 

Intrekking van een ongebruikte omgevingsvergunning: beleidsvrijheid bevestigd

In een uitspraak van 4 april jl. (ECLI:NL:RVS:2018:1106) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag of het college...

10 april 2018 

Proceskosten ex artikel 8:75 Awb: de Afdeling bestuursrechtspraak sluit aan bij de andere hoogste bestuursrechters

In een uitspraak van 4 april jl. (ECLI:NL:RVS:2018:1106) sluit de Afdeling bestuursrechtspraak zich voor de toepassing van artikel 8:75 Algemene wet...

10 april 2018 

Toetsing van tijdelijkheid bij een kruimel-omgevingsvergunning: een kwestie van kunnen of zullen beëindigen?

De toepassing van artikel 4, onderdeel 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) met het oog op het tijdelijk vergunnen van...

10 april 2018 

Raadsleden moeten wonen in de gemeente waar ze raadslid zijn

Een raadslid moet ingezetene zijn van de gemeente waarin hij raadslid is. Een gemeenteraad mag niet lichtvoetig aannemen dat een raadslid niet...

22 maart 2018 

Wanneer is een aanvrager van een omgevingsvergunning geen belanghebbende bij een besluit op die aanvraag?

De onlangs gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 1 november 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:7956) biedt een...

06 maart 2018 

Bewijskracht proces-verbaal toezichthouder

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) van 7 februari 2018 is de Afdeling ingegaan op de...

19 februari 2018 

Let op! Wettelijk verbod van gunstbetoon t.a.v. medische hulpmiddelen

Het wettelijk verbod op gunstbetoon en de bijpassende beleidsregels zijn sinds 1 januari 2018 van kracht geworden.  Hierdoor zijn de regels rondom...

30 januari 2018 

Misbruik van recht in Wob-zaken

Op 27 december 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich opnieuw uitgelaten over de omstandigheden die misbruik van recht...

17 januari 2018 

Kroniek openbare-orderecht 2017

Met deze kroniek praten Jan van der Grinten en Anita van den Berg de lezer bij over de ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde tussen...

03 januari 2018 

E-mailservice voor bekendmakingen van besluiten

Het lijkt heel handig: aanmelden voor de e-mailservice van de landelijke website www.overheid.nl om zo op de hoogte te blijven van bekendmakingen van...

03 januari 2018 

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob

Bij uitspraak van 28 november 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald dat sms- en WhatsApp-berichten ook onder de Wob kunnen vallen....

15 december 2017 

Uitspraak Afdeling over artikel 4 Wet bibob en de ‘a-grond’

Op 20 september 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een interessante uitspraak gedaan over de...

11 december 2017 

Anita van den Berg op NOS - Whatsapp- en sms-berichten op werktelefoons zijn te 'wobben'

Anita van den Berg gaf tekst en uitleg bij het nieuws dat Whatsapp- en sms-berichten op werktelefoons zijn te 'wobben'. Ga naar het artikel op NOS:...

05 december 2017 

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Uitspraak hoger beroep over Wob-verzoek MH17-stukken

Op 25 oktober 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) een belangwekkende uitspraak [ECLI:NL:RVS:2017:2883]...

30 oktober 2017 

Indienen van nieuwe gronden of nadere stukken kort voor de zitting bij de bestuursrechter

Is het toelaatbaar om kort voor een zitting in beroep nog een schriftelijk stuk in te dienen? Voor het antwoord op die vraag is relevant of het gaat...

25 oktober 2017 

Wijzigen van bestaande aanvraag omgevingsvergunning

In een recente uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) bepaald dat het onder voorwaarden is toegestaan...

20 oktober 2017 

Causaliteit in het overheidsaansprakelijkheidsrecht: de nieuwe lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak

Jan van der Grinten schreef met mr. Laura di Bella een annotatie in Overheid & Aansprakelijkheid over de nieuwe koers van de Afdeling...

29 mei 2017 

Advocaten: 'Teeven ondermijnt parlementaire democratie'

Opinie: Het parlement kan niet instemmen met een bezuiniging die is bedoeld om het recht op een eerlijk proces te ondermijnen. Het interview...

23 mei 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Zorginstelling in financiële nood: wie moet u niet vergeten te bellen

Berichten over zorginstellingen in financieel zwaar weer blijven het nieuws domineren. Behalve het omvallen van veel kleine en grote zorgorganisaties...

24 februari 2017 

Trends op het gebied van aansprakelijkheid: wat een bestuurder moet weten

Persoonlijke aansprakelijkheid; je hoopt er als bestuurder nooit mee te maken te hebben. Toch stijgt het aantal claims waarbij bestuurders...

23 februari 2017 

Wet Openbaarheid van Bestuur. Altijd gedoe over de gehanteerde laklijn

Was er niet erg veel gelakt? Dat vroeg de staatssecretaris zich af toen hij de documenten bekeek. Was „de gehanteerde laklijn” wellicht te...

20 februari 2017 

De dag van: Jan van der Grinten

Dit artikel is ook als column verschenen op Amsterdamse Balie Bulletin op 15 februari 2017.   Dit stukje schrijf ik in het vliegtuig....

17 februari 2017 

Vrijstelling van werkzaamheden en de WNT

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van een non-actiefstelling onder de WNT. De kantonrechter...

05 januari 2017 

Voor de eerste keer een correctie Widdershoven op het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste

Bij een drietal uitspraken van 28 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3451, ECLI:NL:RVS:2016:3453 en ECLI:NL:RVS:2016:3454) heeft de Afdeling...

02 januari 2017 

Loonschade bij intern verricht werk: de Hoge Raad schept duidelijkheid

Op een donkere decemberavond in 2007 vloog een Apache-gevechtshelikopter van defensie tegen een hoogspanningskabel, met een ernstige stroomstoring...

20 december 2016 

De WNT: de topfunctionaris en zijn ontslagvergoeding

Dit artikel gaat in op de begrippen ‘topfunctionaris’ en ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’ omschreven in de WNT. Daarbij...

15 december 2016 

Governancecode Zorg 2017: stappenplan voor implementatie

Op 1 januari 2017 zal voor een groot aantal zorgaanbieders in Nederland, namelijk de leden van Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, de nieuwe...

08 december 2016 

Initiatiefwetsvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen’

Het initiatiefwetsvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen beoogt de zogeheten ‘achterdeurproblematiek’ op te lossen door gereguleerde hennepteelt...

23 november 2016 

Kroniek openbare-orderecht 2016

Jan van der Grinten en Anita van den Berg bespreken in de Gemeentestem de ontwikkelingen op het gebied van het openbare-orderecht van het afgelopen...

22 november 2016 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door de Eerste Kamer

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Kort gezegd houdt het...

14 november 2016 

Hoge Raad: een StiPP achter de allocatiefunctie

De afgelopen maanden is met smart gewacht op het arrest van de Hoge Raad in de StiPP zaak. Al geruime tijd is namelijk een discussie gaande over de...

04 november 2016 

Maximale boete voor verwijtbaar medicijntekort aanzienlijk verhoogd.

Op 23 juni 2016 heeft minister Schippers aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt daadwerkelijk over te gaan tot een verhoging van de maximale boete voor...

02 november 2016 

Banenafspraak gehaald, geen quotum voor arbeidsbeperkten in 2017

De eerste doelstelling uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) is behaald. Hierdoor wordt de quotumregeling voor...

18 augustus 2016 

Nieuwe Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016 van kracht: in hoeverre mogen huisartsen voortaan declareren zonder gecontracteerd te zijn?

Op 1 april 2016 is een nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in werking getreden: ‘De Beleidsregel Huisartsenzorg en...

07 juli 2016 

De nieuwe drempelwaarden van 2016 – 2017

De Europese Commissie stelt elke twee jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. De nieuwe drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2016...

04 juli 2016 

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 van kracht

In februari 2014 heeft de Europese wetgever 3 nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld: Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU) . ...

30 juni 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Aansprakelijkheid voor niet-nakomen toezeggingen, formele rechtskracht

HR 19-06-2015, ECLI:NL:HR:2015:1683, m.nt. Mr. J.H.A. van der Grinten Overzee koopt in 1987 een aantal percelen van het Waterschap Noordwoude met...

24 mei 2016 

Chambers and Partners Europe Rankings 2016

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks onder cliënten uitvoert in de...

28 april 2016 

Bestuurder persoonlijk onder vuur bij terugvordering subsidie

Rb. Oost-Brabant 10-06-2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3334, m.nt. J.H.A van der Grinten en B. de Ruijter Bestuurders van gesubsidieerde rechtspersonen...

22 april 2016 

Update governance in de zorg

Goed functionerend bestuur en toezicht in de zorg blijft een onderwerp van gesprek. Dat heeft de Meavita uitspraak nog eens onderstreept. In dit...

14 april 2016 

Partijlidmaatschap van rechters is niet relevant

Dit artikel is als opiniestuk verschenen in de Volkskrant van 11 maart 2016. Het is onwenselijk dat de Haagse rechtbank als teken van...

11 maart 2016 

Europa dwingt betere gegevensbescherming af bij organisaties

Dit artikel is ook verschenen op de website van General Counsel Netherlands (9 februari 2016). Privacy van burgers staat hoog op de agenda in...

10 februari 2016 

Een datalek! En nu?

Kennedy Van der Laan geeft antwoord met de Datalek Quickscan Zonder dat u het zich realiseert, loopt uw organisatie dagelijks grote kans om een...

01 februari 2016 

Zelfstandige positie gemeenteraad bij contractsvoorbehouden

Annotatie bij uitspraak van de Hoge Raad van 26 juni 2015. In het stelsel van de Gemeentewet komt groot gewicht toe aan de...

02 november 2015 

Kroniek openbare-orderecht 2015

In deze kroniek beschrijven wij een aantal ontwikkelingen die zich in de periode juli 2014 tot en met september 2015 hebben voorgedaan in het...

01 november 2015 

Openbare-orderecht 2015: Beschikt de burgemeester over toereikende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? [eBook]

Het openbare-orderecht staat volop in de belangstelling. In een samenleving waarin de nadruk meer is komen te liggen op veiligheid en...

15 juli 2015 

Boek met overzicht bevoegdheden burgemeester op het terrein van openbare orde

Op 2 juli a.s. verschijnt het boek ‘Hoofdstukken openbare-orderecht’, onder redactie van Jan van der Grinten, Anita van den Berg en Jon Schilder...

16 juni 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Geen toerekenbare onrechtmatige daad ondanks door bestuursrechter vernietigd besluit

Annotatie van Jan van der Grinten in O&A bij Rb Amsterdam 23 april 2014,  ECLI:NL:RBAMS:2014:1911 Het vonnis van de Rechtbank Amsterdam waar...

16 maart 2015 

Kennedy Van der Laan genomineerd voor "Netherlands Law Firm of the Year Award 2015"

Het gerenommeerde "Chambers Guides" heeft haar nominaties bekend gemaakt voor de "Chambers Europe Law Firm of the Year Awards 2015" en Kennedy Van...

11 maart 2015 

Initiatiefwetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’

Het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’ introduceert een bevoegdheid voor de burgemeester om specifieke gedragsaanwijzingen te...

20 februari 2015 

Het toepassingsbereik van de ladder voor duurzame verstedelijking en de aanleg van een weg

Is de aanleg van een verbindingsweg een “andere stedelijke voorziening” in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening? Nee, is de conclusie van...

03 februari 2015 

Wob: kan het belang bij openbaarheid worden verzwaard?

In deze korte uiteenzetting bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Wob (ECLI:NL:RVS:2014:3559) wil ik...

27 januari 2015 

Woningsluiting na eerste overtreding Opiumwet

Mag een burgemeester bij een eerste constatering van een handelshoeveelheid drugs een woning sluiten, zonder dat daaraan minder verstrekkende...

26 januari 2015 

Hilversums vuurwerkverbod geschorst door de rechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat de bevoegdheid in de APV van Hilversum een vuurwerkverbod in te stellen de openbare orde betreft. De handhaving...

24 december 2014 

Zelfstandig beroep tegen provinciale ontheffing toch soms mogelijk?

Voor de vaststelling van een bestemmingsplan is soms een ontheffing van de provinciale verordening nodig, bijvoorbeeld wanneer een ruimtelijke...

02 december 2014 

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als...

20 november 2014 

Spraakmakende jurisprudentie: Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over misbruik van recht

Op 19 november 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal belangrijke uitspraken gedaan over misbruik van recht. In...

19 november 2014 

Amsterdam wint Zwarte Piet-zaak

Burgemeester hoeft bij verlenen van vergunning sinterklaasintocht niet te kijken naar eventuele stigmatisering of discriminatie door Zwarte Piet. Op...

12 november 2014 

Intrekking exploitatievergunning coffeeshop onrechtmatig

Op 3 september 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) geoordeeld dat de intrekking van de...

10 november 2014 

Besluit tot euthanaseren agressieve hond: bestuursdwang of lichte bevelsbevoegdheid?

Op 23 oktober 2014 heeft de rechtbank-Oost-Brabant een uitspraak gedaan over de verhouding tussen de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang op...

04 november 2014 

Besluit omgevingsrecht gewijzigd per 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november jl. op een aantal onderdelen gewijzigd (zie Staatsblad 2014, nr 333). Het gaat om...

03 november 2014 

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Lange tijd leek het erop dat ook private opdrachtgevers zich moeten houden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen bij het vergeven van...

27 oktober 2014 

Aanwijzing categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is

In de uitspraak van 27 augustus 2014 (201310261/1/A1) oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een raadsbesluit dat een...

09 oktober 2014 

De MER-plicht en het relativiteitsvereiste

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is de relativiteiteis vastgelegd. Dat vereiste brengt mee dat normschending niet tot vernietiging...

07 oktober 2014 

De ladder voor duurzame verstedelijking en de bestuursrechter

Sinds 1 oktober 2012 kent het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking. De in artikel 3.1.6 lid 2 Bro...

02 oktober 2014 

Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling in het bestemmingsplan?

Een uitsterfregeling in een bestemmingsplan biedt meer rechtszekerheid dan een persoonsgebonden overgangsrecht. ABRS 17 september 2014,...

01 oktober 2014 

Het monstertruck-ongeluk, wie is aansprakelijk?

Jan van der Grinten geeft in het artikel van Rik Kuiper en Jarl van der Ploeg in De Volkskrant van 30 september 2014 inzicht in de complexe vraag wie...

30 september 2014 

Omgevingsvergunning voor bouwen boven andermans grond is geen inbreuk op eigendomsrecht

Als een omgevingsvergunning toestaat dat gebouwd wordt boven het perceel van een ander, levert dat geen ontneming van eigendom of inbreuk op een...

25 september 2014 

Verduidelijking begrip ‘bestuursorgaan’

Op 17 september 2014 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) twee interessante...

23 september 2014 

Toepassing van de Wet bibob in de vastgoedsector

Inleiding De Wet bibob wordt hoofdzakelijk toegepast op vergunningen. Sinds 1 juli 2013 is de Wet ook van toepassing op vastgoedtransacties...

11 september 2014 

Beëindiging kampement Occupy op het Malieveld

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de burgemeester het kampement terecht heeft beëindigd. (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State...

27 augustus 2014 

Een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde in het afgelopen jaar

In deze kroniek beschrijven wij een aantal ontwikkelingen dat zich in de periode juni 2013 tot en met juni 2014 heeft voorgedaan in het...

25 augustus 2014 

Vraag wie overtreding heeft begaan komt bij invordering dwangsommen niet meer aan de orde

Wanneer een last onder dwangsom niet op tijd wordt nageleefd, verbeurt de aangeschreven partij een dwangsom. Om de dwangsom te innen moet het...

11 augustus 2014 

De Wet bibob en onvolledige vergunningaanvragen

Hoofdregel De hoofdregel is dat een onvolledige aanvraag van een beschikking buiten behandeling kan worden gelaten, mits de aanvrager geen gebruik...

23 juli 2014 

Juristen verdeeld over Zwarte Piet-uitspraak

Op 5 juli 2014 verschenen in het NRC Handelsblad. Volgens de rechtbank Amsterdam zou de burgemeester van Amsterdam de vergunning voor de intocht...

07 juli 2014 

Let op: nieuwe versie model Eigen Verklaring gepubliceerd en vanaf nu verplicht te gebruiken

Op 23 juni 2014 heeft het Ministerie van EZ een nieuwe versie van de Eigen Verklaring gepubliceerd (zowel voor aanbestedende diensten als voor...

26 juni 2014 

Sommige fouten zijn en blijven fataal bij aanbestedingen

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft op 20 mei 2014 een duidelijk vonnis gewezen over de (on)mogelijkheid om fouten te herstellen. Op 12...

16 juni 2014 

Woonboten toch vaak een bouwwerk met omgevingsvergunningplicht

Inleiding In de afgelopen jaren is er veel jurisprudentie geweest over de vraag of een woonboot aangemerkt moet worden als bouwwerk en daarmee...

10 juni 2014 

De beginselplicht tot handhaving geldt ook bij overtredingen met lage prioriteit in het handhavingsbeleid

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 4 juni 2014 een...

10 juni 2014 

Geen opeenstapeling van dwangsommen voor bestuursorganen

Inleiding Als een bestuursorgaan niet op tijd is met het beslissen op een aanvraag, verbeurt – twee weken na ingebrekestelling – een dwangsom....

03 juni 2014 

Eisen stelplicht wegbeheerder bij beroep op beperkte financiële middelen

Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:831 Letsel fietser door spleet naast de weg Een racefietser is ten val gekomen, nadat hij voor een...

08 mei 2014 

Overheid en ICT: ga doelgericht contracteren

Het parlementaire onderzoek naar de moeizame relatie tussen de overheid en ICT, is een nieuwe fase ingegaan. De geplande hoorzittingen lopen en...

08 mei 2014 

De reikwijdte van de Wet open overheid

Niet meer alleen ‘Wobben’ bij bestuursorganen Vergeleken met de huidige Wet openbaarheid van bestuur biedt het (initiatief)wetsvoorstel ‘Wet...

28 april 2014 

Ruime ontheffingsbevoegdheid provincie in strijd met de Wet ruimtelijke ordening

Wanneer provincies in een verordening regels opnemen over de inhoud van bestemmingsplannen, is de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van die...

01 april 2014 

Aanbesteders strakker aan de lijn, inschrijvers hebben iets meer ruimte

Uit twee recente vonnissen blijkt een interessante ontwikkeling voor het aanbestedingsrecht. Kort en zakelijk weergegeven: niet elke fout in een...

31 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Gebiedsverbod; vrees voor verstoring openbare orde

Noot bij uitspraak van de voorzieningenrechter van 18 november 2013. De burgemeester heeft aan verzoeker, verdachte van een zedendelict, bevolen...

26 februari 2014 

Vordering tot opleggen van maatregelen aan ex-gedetineerde zedendelinquent

Noot bij kort geding van 6 november 2013. De Gemeente Veenendaal is niet ontvankelijk in haar vordering. Het bestuursrecht voorziet niet in de...

26 februari 2014 

De aanspraak op loon en de bevoegdheid tot uitsluiting daarvan

Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het Sociaal...

11 februari 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedure

Inleiding Op 29 januari 2014 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) voor het eerst...

04 februari 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn: mogelijkheden voor gezamenlijk inbesteden verruimd

In de nieuw Europese Aanbestedingsrichtlijn, die op 15 januari jl. is aangenomen zijn voor het eerst de voorwaarden opgenomen waaronder aanbestedende...

28 januari 2014 

Toestemming van kantonrechter bij onthouden van instemming door ondernemingsraad

Op basis van artikel 27 Wet op de ondernemingsraden (“WOR”) heeft de ondernemer instemming van de ondernemingsraad nodig alvorens hij een in dit...

27 januari 2014 

Drempelwaarden 2014 – 2015 en de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen

De Europese Commissie heeft de drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 als volgt...

22 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

De collectieve overheidsactie verdient nadere verkenning

Jan van der Grinten, advocaat/partner bij Kennedy Van der Laan, gaat in deze doorgeefcolumn in op de bevoegdheid van een publiekrechtelijke...

10 januari 2014 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

10 Jaar Bibob

De afgelopen 10 jaar zijn bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak ten strijde getrokken tegen ondernemers van wie wordt vermoed dat...

21 oktober 2013 

Werknemer soms toch belanghebbende in bestuursrecht

De bestuursrechter heeft bij de toetsing aan het belanghebbende-vereiste steeds meer aandacht voor de vraag waar de gevolgen van een besluit...

09 oktober 2013 

Minister negeert kritiek schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Op 15 augustus 2013 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst een circulaire uitgevaardigd die als doel heeft de grensbedragen voor het gunnen van...

08 oktober 2013 

De Eigen Verklaring: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is de beperking van administratieve lasten van bedrijven en aanbesteders. Een van de...

25 september 2013 

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen komen steeds dichterbij

Op 5 september 2013 heeft de commissie Interne Markt van het Europees parlement ingestemd met de voorstellen voor de drie nieuwe...

23 september 2013 

Commissie van Aanbestedingsexperts vindt aansprakelijkheidsregeling disproportioneel

Op 17 september heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd. Hoewel het advies al is uitgebracht in...

23 september 2013 

Kroniek openbare orderecht

Beschrijving: Ontwikkelingen binnen het openbare orderecht in de periode mei 2012 tot en met mei 2013. Besproken worden relevante wetgeving,...

11 juli 2013 

Nieuwe Omgevingswet vordert gestaag

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet binnenkort ter advisering wordt aangeboden aan de Raad van State. De formele...

20 juni 2013 

Meer armslag met de Voetbalwet

Sinds september 2012 wordt voetbalgerelateerde overlast aangepakt met de Voetbalwet. De Voetbalwet blijkt geen rustig bezit. De invoering van de wet...

20 juni 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Jaarverslag Autoriteit Financiële markten duidt op een tendens van meer informele handhaving van de Wet op het financieel toezicht

Onlangs publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar jaarverslag over 2012. Daaruit blijkt dat zij bij overtredingen veel minder heeft...

14 mei 2013 

Noot bij aanbestedingsprocedure VtsPN

Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 3 mei 2013, LJN CA 2380 De onvrede bij verliezende inschrijvers in aanbestedingsprocedures loopt...

03 mei 2013 

Europese privacytoezichthouders geven hun opinie over apps

(Lees hier de Engelstalige opinie.) Gemiddeld download een smartphone gebruiker zevenendertig apps. Deze apps verzamelen en verwerken...

18 april 2013 

Gemeentelijke herindeling II

Onlangs berichtten wij dat na het verschijnen van het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van kabinet- Rutte II bij veel gemeenten onrust is ontstaan....

04 april 2013 

Gemeente Dordrecht heeft genoeg van treiterende burger

De Rotterdamse voorzieningenrechter heeft bij uitspraak van 21 maart 2013 (LJN BZ4905) een treiterende burger de mond gesnoerd. Naar aanleiding van...

04 april 2013 

Aanvullende voorwaarden winstuitkering door zorgaanbieders

Het wetsvoorstel 'Winstuitkering door aanbieders van medisch-specialistische zorg' is in februari 2012 door het kabinet geïntroduceerd. Door de val...

18 maart 2013 

Raad van State oordeelt over onteigening SNS; een korte analyse

Inleiding Op 25 februari jl. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) uitspraak op de ruim 700 beroepen die...

27 februari 2013 

Gemeentelijke herindeling

Op het moment dat het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het kabinet- Rutte II verscheen, is er bij veel gemeenten onrust ontstaan. De reden voor...

25 februari 2013 

De Algemene wet bestuursrecht per 1 januari 2013 gewijzigd

Op 1 januari 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke punten gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet aanpassing...

20 februari 2013 

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen

Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen. De wet voorziet in een...

19 februari 2013 

Overschrijding wettelijke beslistermijn niet altijd onrechtmatig

Een besluit moet vaak binnen een bepaalde wettelijke termijn worden genomen. Als het bestuursorgaan die termijn overschrijdt, leidt dat niet...

18 februari 2013 

Nieuwe Europese richtlijn moet cybersecurity beter waarborgen

De Europese Commissie heeft recentelijk op 7 februari een nieuwe richtlijn voorgesteld met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging. De...

15 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Per e-mail indienen van bezwaarschrift of zienswijze niet altijd mogelijk

Als een bestuursorgaan voor het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift niet de elektronische weg heeft opengesteld, is een per e-mail...

31 januari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

WNT beteugelt topinkomens van topfunctionarissen in (semi)publieke sector

Achtergrond WNT Op 6 november 2012 heeft de Eerste Kamer de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT)...

24 januari 2013 

Wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet

Het wetsvoorstel bevat een bepaling omtrent de werkingsduur van de Crisis- en herstelwet (Chw). Voor het overige zijn er zogenoemde ‘ quick wins’...

17 januari 2013 

Journalistiek brongeheim verder verankerd in uitspraak EHRM inzake de Telegraaf/Staat

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (“EHRM”) heeft op 22 november 2012 uitspraak gedaan in een zaak tussen de Telegraaf en haar...

31 december 2012 

Indiening van stukken bij een verkeerd gerecht

Noot bij Hoge Raad 's-Gravenhage 23 september 2011 Indien een verzoekschrift is gericht aan het juiste gerecht, maar wordt ingediend bij een ander...

20 december 2012 

Salariëring topfunctionarissen in (semi)publieke sector aan banden gelegd

Op 13 november jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Kamerstukken...

17 december 2012 

Hoe een verkeerd geadresseerde e-mail tot een ontvankelijk beroep bij de bestuursrechter kan leiden

In afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn voorschriften opgenomen over “elektronisch verkeer tussen bestuursorganen en...

01 oktober 2012 

Aanpassing Wet openbaarheid van bestuur in consultatie

In mei vorig jaar informeerde voormalig minster Donner de Tweede Kamer over zijn beleidsvoornemens ten aanzien van de Wob. Een belangrijk onderdeel...

21 augustus 2012 

Tijdelijke verhuur leegstaande woning makkelijker

In januari van dit jaar kondigde minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de regels voor de tijdelijke verhuur van leegstaande woningen te...

24 juli 2012 

Markt en Overheid; De overheid moet eerlijker concurreren

De Wet Markt en Overheid van 24 maart 2011 en het Besluit Markt en Overheid van 14 juni 2012 treden (hierna “het Besluit”) per 1 juli 2012 in...

27 juni 2012 

Van onderhandeling naar overeenkomst zonder besluit van B&W?

HR 1 juni 2012, LJN: BV1748 (Almere/Flevoland Invest B.V. e.a.) Het arrest dat ik in deze nieuwsbrief bespreek, is van belang voor gemeenten en...

27 juni 2012 

Lagere vaststelling en terugvordering van subsidie

Noot bij AR 2012/9170, LJN BU7072 Lagere vaststelling en terugvordering van subsidie na faillissement van de subsidieontvanger vormt geen...

02 juni 2012 

Amsterdam en de Voetbalwet: toch een succes?

Wat was er aan de hand? De burgemeester van Amsterdam had begin 2011 aan een persoon een groepsverbod opgelegd voor het gebied rond de Arena en het...

26 april 2012 

Het belang van een rechtsgeldig procesbesluit

Wetsartikel: 160 lid 1 onder f Gemeentewet Onlangs bleek weer eens hoe belangrijk het is dat een gemeente die een gerechtelijke procedure wil...

28 maart 2012 

De Wet MBVEO (of: Voetbalwet) en de roep om meer

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast introduceerde op 1 september 2010 een aantal bevoegdheden voor burgemeester en...

01 maart 2012 

Webshop aangemerkt als detailhandel

Uitspraak rechtbank ’s-Hertogenbosch 27 december 2011, LJNnr. BV0158 Relevante uitspraken webshops op een rijtje Over de vraag of het mogelijk is...

28 februari 2012 

Ambtelijke aanstelling telt mee bij ketenregeling

Ktr. Enschede 3 januari 2012, LJN: BV0155 De ketenregeling Een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten, eindigt in beginsel van...

28 februari 2012 

Bij KRO Brandpunt over optreden gemeente Delft in Gondelaffaire

Op 29 januari 2012 besteedde KRO Brandpunt aandacht aan het optreden van de gemeente Delft en de burgemeester van die stad in de Gondelaffaire. Over...

02 februari 2012 

Recente jurisprudentie inzake de vraag of een woonzorgvorm toelaatbaar is onder de woonbestemming

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 augustus 2011, 201011929/1/H1 en 12 oktober 2011, 201102323/1/H1 en...

31 januari 2012 

Raad van State verandert van koers in Wob-uitspraak

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 november 2011, 201011810/1/H3, LJN: BU4568 De privaatrechtelijke...

12 december 2011 

De toverspreuk van Centrale Raad van Beroep

De begroting van de zogenoemde aanvullende ontslagvergoeding voor ambtenaren is onduidelijk. De Centrale Raad van Beroep (de 'Raad') heeft het...

01 december 2011 

Gereformeerde school mag homoseksuele leraar Renkema niet ontslaan

De gereformeerde Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest mag de arbeidsovereenkomst met de heer Renkema niet ontbinden volgens de beschikking van de...

02 november 2011 

Ook de overheid moet opgebouwde anciënniteit respecteren bij overgang van onderneming

HvJ EU 6 september 2011, zaak C-108/10 Achtergrond Bij het overnemen van werkzaamheden geldt in het algemeen het beginsel van overgang van...

28 oktober 2011 

Een relativiteitseis in het bestuursrecht

In het burgerlijk recht hebben wij sinds jaar en dag te maken met de relativiteitseis in de vorm van artikel 6:163 BW. Sinds 31 maart 2010 kennen wij...

28 oktober 2011 

Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Het ziet er naar uit dat de Algemene wet bestuursrecht op een aantal belangrijke punten gewijzigd zal worden. Bij de Tweede Kamer is op dit moment...

30 september 2011 

Intrekking van een ongebruikte bouwvergunning blijft ook onder de Wabo een risico

In de uitspraak van 16 februari 2010 (201006391/1) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een besluit van het college...

26 augustus 2011 

Overheid heeft bij ziekteverzuim niet goed gehandeld

Overheidswerkgevers hebben zichzelf lelijk in de vingers gesneden. Hoewel al in januari 2009 duidelijk was dat hun regelgeving omtrent opbouw van...

04 augustus 2011 

Procederen onder de Wabo

Sinds 1 oktober 2010 zijn veel toestemmingen die nodig zijn voor een bepaald project - zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, aanleg- en...

25 juli 2011 

Werk aan de winkel voor Overheidswerkgevers!

Overheidswerkgevers zullen kritisch moeten kijken naar hun rechtspositieregelingen waar het gaat om de opbouw van vakantie van zieke ambtenaren. Een...

25 juli 2011 

Eerste ervaringen met de “Voetbalwet”

De “Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast” (ook bekend als de Voetbalwet) wijzigt de Gemeentewet, het Wetboek van...

30 juni 2011 

One-tier board per 1 januari 2012 in wet

Op 31 mei jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel over de one-tier board. De nieuwe wet treedt naar verwachting 1 januari 2013 in...

30 juni 2011 

De advocaat als coach, oftewel de 'advo-coach'

Om rechtenstudenten een juist beeld te geven van de advocatuur kunnen studenten een jaar lang gecoacht worden door advocaten. In dat jaar kan de...

27 juni 2011 

Noot bij uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 15 december 2010

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak (LJN BO7369) De gepubliceerde uitspraak gaat over handhaving van de openbaarheid van een openbare weg in de...

18 juni 2011 

Wettelijke regeling nadeelcompensatie in behandeling bij de Tweede Kamer

In bepaalde gevallen is de overheid gehouden om bij de rechtmatige uitoefening van publieke taken de schade die dat veroorzaakt te vergoeden. De...

27 mei 2011 

Gedwongen ambtenaarschap?

Voorzieningenrechter Ktr. Rotterdam, 22 september 2010, JAR 2010/304 Achtergrond Op 22 september 2010 heeft de Kantonrechter Rotterdam als...

29 april 2011 

Strikte uitleg bevoegdheid woningsluiting

AbRvS 16 februari 2011, 201006303/1 In artikel 174a Gemeentewet is de bevoegdheid aan de burgemeester toegekend om in geval van een ernstige...

25 maart 2011 

Verzoek vervangende toestemming na weigering OR om in te stemmen met nieuw rooster

Kantonrechter Maastricht, 24 november 2010, JAR 2011/33 Feiten Onder invloed van Europese regels en jurisprudentie (Jaeger arrest, HvJ EG...

25 maart 2011 

Wetenschapper Richard Neerhof aangesteld

AMSTERDAM, 7 maart 2011 – Kennedy Van der Laan heeft Richard Neerhof aangesteld als adviseur van de praktijkgroep bestuurs- en omgevingsrecht....

07 maart 2011 

NEN-normen uit Bouwbesluit zijn rechtsgeldig en voldoende kenbaar

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 2 februari jl. beslist naar aanleiding van een geschil over een...

24 februari 2011 

Liesbeth Berkouwer naar Kennedy Van der Laan

AMSTERDAM, 31 januari 2011 – Kennedy Van der Laan versterkt de sectie onroerend goed- en bestuursrecht met de komst van Liesbeth Berkouwer....

01 februari 2011 

Staatshervorming van de Nederlandse Antillen

Per 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen, voorheen een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, opgehouden te bestaan als land. Daardoor...

27 januari 2011 

Aansprakelijkheid voor te laat beslissen

Aansprakelijkheid voor te laat beslissen De Raad van State oordeelde afgelopen zomer dat overschrijding van een beslistermijn niet kan worden...

27 januari 2011 

Collega kan heus cultuur taxeren

In plaats van het systeem van peer review in de kunst af te schaffen, zoals wordt geopperd, kan het worden herzien. Vergaderingen van...

17 december 2010 

Kennedy Van der Laan introduceert een actueel overzicht van jurisprudentie onder de Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in werking getreden. Deze wet heeft grote consequenties voor het...

03 december 2010 

Het creëren van een bouwtitel onder de Crisis en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (CHW) is er dan toch gekomen en op 31 maart 2010 in werking getreden. De wet strekt ertoe dat de economische crisis wordt...

01 december 2010 

De eerste ervaringen met de bestuurlijke lus

Op 1 januari 2010 is in werking getreden de Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een...

01 december 2010 

Noot in Juriprudentie Bestuursrecht

Trefwoorden: nieuwe beslissing op beslissing op bezwaar hangende hoger beroep, beroep van rechtswege, meeliftberoep Lees hier het volledige...

04 november 2010 

De van rechtswege verleende omgevingsvergunning

In deze nieuwsbrief zal eerst kort de regeling in de Awb worden beschreven, op grond waarvan een positief besluit van rechtswege kan ontstaan als er...

28 oktober 2010 

Inwerkingtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010

Bijna een jaar later dan beoogd treedt de Wabo in werking. Die wet heeft grote consequenties voor het omgevingsrecht zoals dat tot nu toe geldt. Kern...

30 september 2010 

Eerste uitspraken Wet bestuurlijke lus

Inhoud Wet bestuurlijke lus In de nieuwsbrief van januari dit jaar is aandacht besteed aan de inwerkingtreding en de inhoud van de wet. Samengevat...

28 mei 2010 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit trekt bouw Hoog Catharijne vlot

Luchtkwaliteit wordt nog minder een struikelblok voor ruimtelijke projecten. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak...

29 april 2010 

Noot bij eerste uitspraak over online-archief

Jens van den Brink schreef bij bovengenoemd vonnis een noot over online-berichten in krantenarchieven. Mag je oude berichten, die op zich rechtmatig...

25 april 2010 

Koopzondag staat te veel onder druk

Lees hier het volledige artikel in PDF: Koopzondag staat te veel onder druk Auteurs Karien Lagrouw en Martijn...

31 maart 2010 

Na toezeggingen geeft de Commissie groen licht voor financiering publieke omroep

De Nederlandse publieke omroepen worden voor ongeveer tweederde met publieke middelen gefinancierd. Publieke financiering dient te voldoen aan de...

29 maart 2010 

De gevolgen van de Crisis- en herstelwet voor de Wro

In de nieuwsbrief van december hebben wij het wetsvoorstel voor de Crisis- en herstelwet, hierna: "Chw" in hoofdlijnen beschreven. Nu de Eerste Kamer...

29 maart 2010 

Overgangsrecht Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

In onze nieuwsbrief van oktober 2009 beschreven wij de hoofdlijnen van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: Wet dwangsom en...

26 februari 2010 

Nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten

Een overheidsopdracht dient Europees te worden aanbesteed wanneer de opdracht in waarde de in de Europese aanbestedingsrichtlijnen vastgelegde...

26 januari 2010 

Wetsvoorstel bestuurlijke lus in werking getreden

Met ingang van 1 januari 2010 is de "Wet bestuurlijke lus Awb" (hierna: de Wet) in werking getreden. De Wet voorziet in de mogelijkheid voor de...

26 januari 2010 

Consequenties Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de Wro

Naar verwachting treedt op 1 juli 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. De Wabo heeft grote consequenties voor het...

01 december 2009 

Gevolgen van de voorgestelde Crisis- en herstelwet voor het bestuursrecht

Het wetsvoorstel bevat tijdelijke en permanente aanpassingen van bestaande wet- en regelgeving. Verder introduceert het wetsvoorstel een aantal...

01 december 2009 

Overheden bestraft voor termijnoverschrijding!

Per 1 oktober jl. is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden (TK nrs. 29934 en 31751). Deze wet is bedoeld om...

28 oktober 2009 

De redelijke termijn van een procedure bij de rechter

Deze nieuwsbrief gaat over "spanning en frustratie" als gevolg van de overschrijding van de redelijke termijn. Daarbij gaat het om de tijdsduur...

29 mei 2009 

De eerste jurisprudentie over het gebruiksverbod onder de Wro

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna te noemen: "de Afdeling" heeft een keuze gemaakt over de reikwijdte en toepassing van...

27 februari 2009 

Einde aan de procedeerstichting?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) heeft in een uitspraak van 28 mei 2008, met nummer 200706005/1, geoordeeld dat een...

04 december 2008 

Verzekeringsplicht overheidswerkgever voor verkeersongevallen

Mevrouw De Leeuw is als perswoordvoerder werkzaam bij de gemeente. Op een dag rijdt zij in haar eigen auto voor een persconferentie van het...

01 november 2008 

Verhaal van verkeersboetes op werknemers

HR 13 juni 2008, LJN BC8791, C06/232HR Op 13 juni 2008 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag of een werkgever verkeersboetes op...

01 oktober 2008 

Toezichthouders­aansprakelijkheid van scholen

Alle leerplichtige leerlingen brengen een groot deel van hun dagen op school door. Op scholen en leraren rust een bijzondere zorgplicht, maar een...

01 april 2008 

Wijziging van de Woningwet: de gevolgen voor gemeenten

Voor gemeenten en bouwers zijn de wijzigingen zijn op het gebied van handhaving en vergunningverlening het meest relevant. Daarom bespreken we in dit...

01 juni 2007 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

Seminar: Openbare-orderecht

Beschikt de burgemeester over voldoende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? Seminar aan de hand van 3 actuele thema’s op 2 juli jl. in Amsterdam.

02 juli 2015 

VNG Juridische 2-daagse 2014 [Extern]

Dit was het vijfde achtereenvolgende jaar dat de VNG de juridische 2-daagse heeft georganiseerd. Net als voorgaande jaren spraken Bestuursrecht advocaten Liesbeth Berkouwer, Jan van der Grinten en Anita van den Berg over uiteenlopende bestuursrechtelijke onderwerpen.

27 oktober 2014 

Actualiteitentraining: Awb

In 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke onderdelen gewijzigd. Al deze wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de praktijk en leiden tot nieuwe jurisprudentie waarmee overheden en bedrijven rekening moeten houden.

30 oktober 2014 

Vordering tot opleggen van maatregelen aan ex-gedetineerde zedendeliquent

Er is sprake van een niet-ontvankelijkheid van de gemeente wegens onaanvaardbare doorkruising van wijze waarop bevoegdheden zijn toegekend in het bestuursrechtelijk en het strafrechtelijk systeem.

 

Cursus: Overheidsaansprakelijkheid

Zowel aansprakelijkheid uit onrechtmatige als uit rechtmatige overheidsdaad kwamen aan de orde. In het eerste gedeelte van de cursus werd de onrechtmatige overheidsdaad behandeld, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan het begrip ‘formele rechtskracht’ en de uitzonderingen daarop. De schadevergoeding uit rechtmatige overheidsdaad kwam in het tweede gedeelte aan de orde.

18 februari 2014 

Cursus: Handhaving & Toezicht

Op 22 april 2014 heeft de cursus 'Handhaving & Toezicht' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

22 april 2014 
Jan van der Grinten

Jan van der Grinten

Advocaat, Partner

  • Jan van der Grinten https://kvdl.nl/onze-mensen/jan-van-der-grinten/ Advocaat, Partner +31 20 5506 852 jan.van.der.grinten@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/jan-van-der-grinten/4/b15/695
  • Anita van den Berg https://kvdl.nl/onze-mensen/anita-van-den-berg/ Advocaat +31 20 5506 856 anita.van.den.berg@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/anita-van-den-berg/a/784/94a
  • Lieke Feenstra https://kvdl.nl/onze-mensen/lieke-feenstra/ Advocaat +31 20 5506 803 lieke.feenstra@kvdl.com https://nl.linkedin.com/in/lieke-feenstra-a1833161
  • Jutta Wijmans https://kvdl.nl/onze-mensen/jutta-wijmans/ Advocaat +31 20 5506 895 jutta.wijmans@kvdl.com https://nl.linkedin.com/in/jutta-wijmans-a12b4b85