Onderwijs

“Uitdagingen in het onderwijs nemen alleen maar toe.”

Het onderwijsrecht kent een veelheid aan wetten met specifieke regelingen en is daarom complex. Binnen Kennedy Van der Laan hebben we onze krachten gebundeld door een team voor Onderwijs te vormen, waarin alle benodigde specialismen door advocaten uit verschillende rechtsgebieden worden vertegenwoordigd. Zo kan het team Onderwijs van Kennedy Van der Laan bestuurders in het onderwijs op een effectieve manier bijstaan.

Onderwijsrecht, bestuursrecht en burgerlijk recht

Voor bestuurders en andere betrokkenen nemen de uitdagingen in het onderwijs de laatste tijd alleen maar toe. Hoe regel ik mijn huisvesting? Moeten we fuseren of juist splitsen? Hoe financier ik nieuwbouw? Of hoe ga ik om met ontslag van medewerkers? Het zijn slechts enkele van de actuele zaken waarmee een bestuurder te maken heeft. Daarbij is de rechtspositie van instellingen en bestuurders in het onderwijs een bijzondere. Het onderwijsrecht heeft raakvlakken met zowel het burgerlijke recht als het bestuursrecht.

Het team Onderwijs van Kennedy Van der Laan adviseert en procedeert regelmatig op alle gebieden waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben. Daarnaast hebben we ruime ervaring op het gebied van de Wet gelijke Behandeling en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). We bieden uitkomst in complexe situaties met creatieve en gedegen oplossingen.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Pre-pack faillissement en overgang van onderneming

Het einde van de pre-pack na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie? Een ‘historische uitspraak’ volgens de vakbonden. Het Hof Van...

23 juni 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Veelvuldig whatsappen tijdens werktijd bestraft

De Kantonrechter Tilburg deed op 19 oktober 2016 uitspraak in een zaak waarin de werknemer tijdens werktijd excessief gebruik had gemaakt van...

04 november 2016 

Hoge Raad: een StiPP achter de allocatiefunctie

De afgelopen maanden is met smart gewacht op het arrest van de Hoge Raad in de StiPP zaak. Al geruime tijd is namelijk een discussie gaande over de...

04 november 2016 

Storm op komst voor bestuurders en commissarissen in de semipublieke sector

Semipublieke sector: opgelet! Begin juni is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel...

23 september 2016 

Banenafspraak gehaald, geen quotum voor arbeidsbeperkten in 2017

De eerste doelstelling uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) is behaald. Hierdoor wordt de quotumregeling voor...

18 augustus 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

28 januari 2016 

Risico’s bij het verlopen van de zittingstermijn van leden van de RvT

Als de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van uw zorginstelling niet tijdig zijn herbenoemd kan dit leiden tot niet rechtsgeldig tot stand gekomen...

03 september 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Voorkom onmacht raad van toezicht bij voorgenomen ontslag zorgbestuurder

Als het nodig is, moet een raad van toezicht een bestuurder kunnen ontslaan. De statuten van zorginstellingen belemmeren dit vaak. Hierdoor kan de...

15 april 2015 

Kennedy Van der Laan genomineerd voor "Netherlands Law Firm of the Year Award 2015"

Het gerenommeerde "Chambers Guides" heeft haar nominaties bekend gemaakt voor de "Chambers Europe Law Firm of the Year Awards 2015" en Kennedy Van...

11 maart 2015 

Aanbesteding raamovereenkomsten brengt Gelderland in problemen

Gemeenten moeten, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), mensen met een ‘Wmo-indicatie’ de mogelijkheid bieden gebruik te...

03 maart 2015 

Arbeidsrecht en onderwijs

Arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs zijn vaak net even anders dan ‘normaal’. Zo zal in iedere zaak moeten worden nagegaan of de...

31 maart 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Europese privacytoezichthouders geven hun opinie over apps

(Lees hier de Engelstalige opinie.) Gemiddeld download een smartphone gebruiker zevenendertig apps. Deze apps verzamelen en verwerken...

18 april 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Gereformeerde school mag homoseksuele leraar Renkema niet ontslaan

De gereformeerde Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest mag de arbeidsovereenkomst met de heer Renkema niet ontbinden volgens de beschikking van de...

02 november 2011 

De advocaat als coach, oftewel de 'advo-coach'

Om rechtenstudenten een juist beeld te geven van de advocatuur kunnen studenten een jaar lang gecoacht worden door advocaten. In dat jaar kan de...

27 juni 2011 

Toezichthouders­aansprakelijkheid van scholen

Alle leerplichtige leerlingen brengen een groot deel van hun dagen op school door. Op scholen en leraren rust een bijzondere zorgplicht, maar een...

01 april 2008 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 
Itse Gerrits

Itse Gerrits

Advocaat

  • Itse Gerrits https://kvdl.nl/onze-mensen/itse-gerrits/ Advocaat +31 20 5506 689 itse.gerrits@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/itse-gerrits/2a/ab2/352
  • Anita van den Berg https://kvdl.nl/onze-mensen/anita-van-den-berg/ Advocaat +31 20 5506 856 anita.van.den.berg@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/anita-van-den-berg/a/784/94a