Gezondheidszorg

“De kwaliteit van gezondheidszorg is van essentieel belang.”

De met regelmaat veranderende wet- en regelgeving is een uitdaging voor bestuurders in de zorg. Het bepalen van de koers van de zorginstelling is van essentieel belang. De vraag “Fuseren of samenwerken?” is aan de orde van de dag. Andere aandachtspunten blijven de kwaliteit van gezondheidszorg en het toezicht daarop. Automatisering van patiëntendossiers, bescherming van privacy en de positie van de medisch professional zijn onderwerpen waar de bestuurder in zijn of haar dagelijkse praktijk mee te maken heeft en waarin het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan hen kan bijstaan. Ook helpen wij zorginstellingen bij het opzetten van aanbestedingsprocedures voor zowel diensten als bouw. Zo verzorgden wij recentelijk de advisering en begeleiding van de aanbesteding van de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum. Ook assisteren wij bij geschillen over inschrijvingen bij inkoopprocedures van zorgverzekeraars.

Voor een greep uit onze cliëntenportefeuille gaat u naar Rechtindezorg.nl, ons kennisplatform voor bestuurders en managers in de zorg.

Pragmatische juridische oplossingen voor de medische zorg

De toegenomen marktwerking en ruimere mogelijkheden voor ondernemen in de zorgsector brengen nieuwe spelregels met zich mee, waaraan u moet voldoen. Hoe zorgt u ervoor dat uw nieuwe samenwerkingsvorm strookt met het mededingingsrecht? Hoe bepaalt u de risico’s van een nieuw initiatief? Het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan ondersteunt u in dit proces graag met advies en zoekt samen met u naar pragmatische juridische oplossingen. Wij volgen de veranderingen in de wet- en regelgeving op de voet en kunnen met u meedenken over de manier waarop u op deze nieuwe uitdagingen kunt inspelen.

Specialisten van het klassieke gezondheidsrecht

Daarnaast bestaat ons team uit specialisten op het gebied van het klassieke gezondheidsrecht, waaronder civielrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van zorgverleners. We adviseren en procederen in arbeidsrechtelijke geschillen binnen zorginstellingen, waar de medewerkers vaak een bijzondere arbeidsrechtelijke positie hebben. Wij begeleiden u indien u wordt geconfronteerd met verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de NZa. En we kennen ook de spelregels bij psychiatrische opnames en de ethische vraagstukken rondom begin en einde van het leven.

Het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan bestaat uit advocaten en notarissen van verschillende achtergronden en expertises. Deze combinatie van expertises maakt het voor ons mogelijk op al uw vragen op het gebied van gezondheidszorg een antwoord te geven.

Chambers Europe 2017 – Health Care– Band 3

What the team is known for Represents clients in medical liability claims and disciplinary cases, as well as advising health institutions on mergers, joint ventures and investments in the healthcare sector. Recently the firm has also represented clients including healthcare institutions and research institutions on matters including governance codes, structure and compliance.

Strengths (Quotes mainly from clients)

One client is impressed by the team’s approach during meetings, which was “very good in that they were practical. They set out the Dutch law in the specific topics and provided us with good advice on different problems.”

Another source says the firm “really feels like a team. They are also flexible in interpreting whether we need advice on the details or more practical advice.

Work highlights Advised Spaarne Gasthuis on its reorganisation and other issues following the merger of two hospitals, Spaarne Ziekenhuis and Kennemer Gasthuis.

Notable practitioners 

Fenna van Dijk’s clients include hospitals, institutions and investors in the healthcare sector. She frequently advises on governance and compliance issues in healthcare and also handles transactions and mergers. One client reports: “Her work is very dedicated to healthcare and how the healthcare system in the Netherlands works. She is very good at guiding her client through the formalities of healthcare transactions.” The same source adds that “her personality is very suited to the sector” while others confirm that “she is a good listener and listens to all the parties which is very important in these projects.”

Significant clients VUmc, BovenIJ, VZVZ, Ambulance Amsterdam, Prinses Máxima Centre for Child Oncology.


 

Chambers Europe 2016 – Health Care– Band 3

What the team is known for Represents the developers of medical products in complex litigation proceedings. Noteworthy expertise advising healthcare institutions on mergers and joint ventures. Also offers experience of medical discipline and medical liability cases, as well as assisting with investments in the healthcare sector.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“What the lawyers deliver is always good; you really feel the additional worth they bring.”

What’s new? Reade and Kinderhospice Binnenveld are new additions to the client roster.

Work highlights Advised the Prinses Máxima Centre for Child Oncology on corporate governance, building a new hospital and co-operation with UMC Utrecht.

Notable practitioners 

Fenna van Dijk assisted BovenIJ Ziekenhuis with the restructuring of its corporate relationship with medical specialists. One client said: “She is very hands-on, practical and quick with her answers.”She often advises clients on the corporate aspects of healthcare law, including the governance of institutions.

Significant clients VUmc, Ambulance Amsterdam, EPIC, Certis, Syngenta.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Healthcare and Life Sciences – Tier 3

Kennedy Van der Laan’s team is headed by Fenna van Dijk and Maarten Schut; it is the sole counsel to Prinses Máxima Centre for Child Oncology, advising it on the establishment of the hospital and research centre due to open in 2017.


 

Testimonial Stichting PAL – Kinderpalliatieve Expertise

Stichting PAL, een stichting die zich inzet voor een duurzame verbetering van zorg aan kinderen in de palliatieve en palliatief-terminale fase, is ontstaan vanuit een kleine groep gepassioneerde, gedreven zorgprofessionals. Inmiddels zijn we echter dusdanig in omvang en aantal projecten gegroeid, dat onze statuten niet meer bij onze huidige organisatie pasten en dus moesten worden herzien. Deze taak heeft Kennedy Van der Laan op uiterst professionele wijze op zich genomen.

Kennedy Van der Laan is een kantoor dat begrijpt hoe organisaties in de zorgsector in elkaar steken. Fenna van Dijk had door een grondige voorbereiding en haar goede inlevingsvermogen in no time inzicht in het werkveld waarin wij als stichting met een ANBI-status manoeuvreren. Ook heeft zij met veel aandacht naar de wensen van het bestuur en de directie geluisterd en daarna een goede vertaalslag naar een concrete oplossing gemaakt. Zij adviseerde ons kritisch en proactief, en stimuleerde ons om de juiste richting te kiezen.

Het hebben van een goed bestuur en goede governance vergen tijd en aandacht. Het is echter, zeker gezien alle veranderende wet- en regelgeving, belangrijk om zaken op het gebied van goed bestuur, statuten, maar ook aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, goed geregeld te hebben.
Fenna heeft voor ons op een rijtje gezet welke stappen we moesten doorlopen en welke aanpassingen moesten worden gedaan om onze statuten, gezien de groei en daarbij behorende toegenomen verantwoordelijkheid, weer goed op orde te hebben.

M.A. (Meggi) Schuiling-Otten
Directeur


 

Testimonial BovenIJ Ziekenhuis

Kennedy Van der Laan heeft het BovenIJ Ziekenhuis uitstekend gefaciliteerd bij het oprichten van de coöperatieve vereniging van de medisch specialisten van het BovenIJ Ziekenhuis en de daarvoor benodigde persoonlijke besloten vennootschappen van de medisch specialisten.

Per 1 januari 2015 moesten deze fiscale wijzigingen zijn doorgevoerd, dus er was weinig tijd om dit voor elkaar te krijgen. Wij hebben de persoonlijke manier van communiceren en het snelle schakelen daarom als heel waardevol ervaren.

Fenna van Dijk heeft met haar team niet alleen voor juridisch advies gezorgd, maar heeft de gehele logistieke ondersteuning voor haar rekening genomen. Juist doordat kandidaat-notaris Sophie Morriën hier op locatie aanwezig was, kon er snel met de medische achterban worden geschakeld en waren we volledig gerustgesteld dat het oprichten van de vennootschappen binnen het opgegeven tijdpad gereed zou zijn. Jan Schouten was een waardevolle sparring partner bij de vormgeving van de governance van de coöperatie.
Wat wij het meest hebben gewaardeerd, is dat het team zich daadwerkelijk verplaatst heeft in de positie van de medisch specialist. Dit hoop je natuurlijk vooraf, maar dit bleek in de praktijk ook daadwerkelijk het geval. Hierdoor heeft het team financiële, fiscale en organisatorische zaken zo laagdrempelig en behapbaar mogelijk gemaakt voor onze medisch specialisten.

Nynke Meeuwissen
Coöperatie MSB U.A. in het BovenIJ Ziekenhuis


 

Testimonial van juridisch adviseur van de raad van bestuur GGZ inGeest:

Het integratietraject van GGZ inGeest met VUmc vereiste substantiële afstemming van allerhande juridische zaken. Hiervoor hebben we samen met Kennedy Van der Laan uniforme contractformats ontwikkeld voor tien van de meest voorkomende contracten binnen onder andere de afdelingen facilitair en vastgoed. Kennedy van der Laan laat zich kennen als een kantoor dat op bijzondere manieren aan kennisoverdracht doet, ruimdenkende medewerkers heeft en onorthodoxe oplossingen biedt voor problemen van hun klant. Zo lieten ze mij en onze GGZinstelling kennismaken met de manier waarop ze zelf hun juridische kennis in hun eigen kantoor delen. Ze leenden hun kennismanager en een zeer ervaren procesbegeleidster aan ons uit en zo hielpen ze ons hand-on met het bouwen van ons eigen contractmanagementsysteem. Kennedy Van der Laan is inspirerend, juridisch inhoudelijk gedegen en ook nog kostenbewust. Hun medewerkers zijn prettig in de omgang, informeel maar zeker ook professioneel en zakelijk. Wij hebben de samenwerking als heel prettig ervaren.

Alexandra Reijerse, juridisch adviseur van de raad van bestuur GGZ inGeest
www.ggzingeest.nl


 

Testimonial van BMEYE BV:

“… Wij zijn uitermate tevreden over de langdurige samenwerking waarbij wij met één kantoor kunnen werken op sterk uiteenlopende vlakken en dat zich kenmerkt door klant- en servicegerichtheid, het actief meedenken en kwaliteit. …” Rob de Ree, CEO BMEYE B.V.

BMEYE BV werkt sinds haar oprichting in 2005, met de begeleiding van de spin-off van TNO, met Kennedy Van der Laan. Kennedy Van der Laan verzorgt een breed scala aan werkzaamheden voor ons variërend van het begeleiden van financieringsrondes, internationale distributie contracten, contracten met strategische leveranciers en arbeidsrecht. Wij zijn uitermate tevreden over de langdurige samenwerking waarbij wij met één kantoor kunnen werken op sterk uiteenlopende vlakken en dat zich kenmerkt door klant- en servicegerichtheid, het actief meedenken en kwaliteit. Ook de continuïteit binnen het kantoor in de afgelopen zes jaar heeft gezorgd voor een efficiënte manier van samenwerken.

Rob de Ree, CEO BMEYE B.V.
www.bmeye.com


 

Testimonial van Stichting Carenalis en GML Dialysezorg B.V.:

“… Onze relatie kenmerkt zich door openheid, wederzijdse betrokkenheid en de wens om van elkaar te leren. Het team staat garant voor een cliëntgerichte aanpak. …”
Dr. Bruno Rosen, bestuurder van Stichting Carenalis en GML Dialysezorg B.V.

Kennedy Van der Laan is sinds 2008 huisadvocaat van Carenalis en GML Dialysezorg. Zij adviseren onze organisatie over de juridische kanten van de bedrijfsvoering, waaronder gezondheidsrechtelijke vraagstukken, het adviseren bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, vastgoedprojecten en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Onze relatie kenmerkt zich door openheid, wederzijdse betrokkenheid en de wens om van elkaar te leren. Het team staat garant voor een cliëntgerichte aanpak. Zij zorgen voor een snelle oplossing van conflicten ten gunste van hun cliënten. Bovendien heb ik bij Kennedy Van der Laan altijd toegang tot alle competenties die ik mogelijk nodig heb voor onze organisaties. En je bent bij dit kantoor altijd verzekerd van een persoonlijke aanpak en een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Dr. Bruno Rosen, bestuurder van Stichting Carenalis en GML Dialysezorg B.V.
www.nierzorg.nl


 

Testimonial van een medisch specialist:

“…Onze argumenten werden omgezet in begrijpelijke juridische taal en waren de basis voor een helder verweer. …” Medisch specialist

Enkele jaren geleden werd ik als medisch specialist door een familielid van een overleden patiënt voor de tuchtrechter gedaagd vanwege vermeende nalatigheid. Een gesprek met de behandelaren werd door de familie resoluut van de hand gewezen. Via het ziekenhuis kreeg ik juridische hulp aangeboden. Met mr Inge de Laat (advocatenkantoor Kennedy van der Laan) is de casus stap voor stap doorgenomen. Onze argumenten werden omgezet in begrijpelijke juridische taal en waren de basis voor een helder verweer. De combinatie van een goed inzicht in het medisch bedrijf, een goed juristenverstand en een prettige persoonlijke begeleiding waren de bouwstenen voor de uiteindelijke vrijspraak.

Medisch specialist

Patiënten en cliënten: meer inspraak op het beleid van zorginstellingen

In 2017 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend dat patiënten en cliënten meer zeggenschap moet geven over het beleid van zorginstellingen. In...

24 april 2018 

Artsen ontlast door overdragen routineklussen

Niet alleen artsen mogen bepaalde voorbehouden handelingen verrichten. Ook physician assistants en verpleegkundig specialisten krijgen een...

26 maart 2018 

Flinke boete voor niet melden fusie door zorgaanbieder

Bent u bestuurder van een zorginstelling en heeft u fusieplannen? Beoordeel tijdig of u de voorgenomen concentratie moet melden bij de Nederlandse...

08 februari 2018 

Zaak-Heringa: het is en blijft alleen een arts die hulp bij zelfdoding mag verlenen

Mag een familielid een hoogbejaarde persoon die niet verder wil leven helpen bij zelfdoding? Een hoogbejaarde die niet langer wil leven omdat zij het...

01 februari 2018 

Let op! Wettelijk verbod van gunstbetoon t.a.v. medische hulpmiddelen

Het wettelijk verbod op gunstbetoon en de bijpassende beleidsregels zijn sinds 1 januari 2018 van kracht geworden.  Hierdoor zijn de regels rondom...

30 januari 2018 

Michèle van Lopik in NRC over bestrafte arts die vaak elders in Europa weer aan de slag kan

Onze advocaat gezondheidszorg Michèle van Lopik heeft middels een interview bijgedragen aan dit artikel van NRC over artsen met een...

15 januari 2018 

Let op! Meer regels voor zorgaanbieders bij elektronische verwerking van persoonsgegevens

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars opgelet! Voor het uitwisselen van medische persoonsgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem zijn de...

15 november 2017 

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Eerste hulp bij medische tuchtzaken: 10 tips om u voor te bereiden

Fouten maken is helaas mogelijk, laat u niet overvallen door een tuchtklacht. Bereid u voor op tuchtzaken met onderstaande tips. Een publicatie...

03 oktober 2017 

Strengere meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders!

Voor nieuwe zorgaanbieders komen strengere regels wat betreft meldplicht. Toetreders op de zorgmarkt moeten zich voordat zij beginnen met hun...

06 september 2017 

Esther Pans over het 15-jarig bestaan van de Euthanasiewet in Nederland [radio]

Esther Pans is op 6 juli 2017 geïnterviewd in het programma De Dagwacht van Radio 1, waarin zij heeft gesproken over het onderwerp "15 jaar...

18 juli 2017 

Het verlies van een kans op een beter behandelingsresultaat

Henriëtte Verdam schreef een annotatie bij het arrest HR 23 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2987) in het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade....

05 juli 2017 

Vrijstelling van werkzaamheden onder de WNT: een update

Begin dit jaar schreef mijn collega Ard Wallast al over de vraag of non-activiteit voorafgaand aan het einde van de dienstbetrekking mee telt voor de...

02 juni 2017 

Het ‘wettelijk haakje’ van de Nederlandse Franchise Code. Handig (aan)gehaakt of toch liever zelf iets breien?

Wordt de Nederlandse Franchise Code wettelijk verankerd? Op 12 april is het concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise...

22 mei 2017 

Wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code

Op 12 april jl. heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetsontwerp gepubliceerd, waarmee de Nederlandse Franchise Code (”NFC”) wettelijk...

18 april 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

De nieuwe Governancecode Zorg toegelicht

Op 1 januari 2017 is voor een groot aantal zorgaanbieders in Nederland de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. De Governancecode Zorg...

06 april 2017 

Een goed gesprek tussen patiënt en hulpverlener/ De WGBO-nieuwe stijl

Minister Schippers blijft maar wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg produceren. Op 14 april 2016 is een eerste concept van het...

21 maart 2017 

Kroniek zorgplicht assurantietussenpersoon

In deze eerste ‘Kroniek zorgplicht assurantietussenpersoon’ zullen wij de meest relevante en opmerkelijke uitspraken van de jaren 2013-2016...

17 maart 2017 

Zorginstelling in financiële nood: wie moet u niet vergeten te bellen

Berichten over zorginstellingen in financieel zwaar weer blijven het nieuws domineren. Behalve het omvallen van veel kleine en grote zorgorganisaties...

24 februari 2017 

Coöperatie niet gehouden om huisarts na voorwaardelijke schorsing toe te laten tot waarnemingsdiensten

Een coöperatie van huisartsen is niet gehouden om een huisarts aan wie een voorwaardelijke tuchtmaatregel is opgelegd toe te laten tot een...

18 januari 2017 

Geldt voor bestuurders in de zorg vanaf 1 januari 2017 nieuwe maximumbezoldiging en nieuwe wetgeving?

Nieuwe maximumbezoldiging 2017 Sinds 1 januari 2016 is de WNT2 en de nieuwe klasseindeling voor de zorg van toepassing. Afhankelijk van de...

06 januari 2017 

AP maakt de balans op: 5.500 gemelde datalekken in 2016

Ongeveer een jaar na het ingaan van de meldplicht datalekken op 1 januari 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) een factsheet...

05 januari 2017 

Vrijstelling van werkzaamheden en de WNT

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van een non-actiefstelling onder de WNT. De kantonrechter...

05 januari 2017 

Brancheorganisaties Zorg lanceert de geheel vernieuwde Governancecode Zorg

Op 15 december 2016 heeft Brancheorganisaties Zorg (“BoZ”) de geheel vernieuwde Governancecode Zorg gelanceerd. Met ingang van 1 januari 2017...

22 december 2016 

De WNT: de topfunctionaris en zijn ontslagvergoeding

Dit artikel gaat in op de begrippen ‘topfunctionaris’ en ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’ omschreven in de WNT. Daarbij...

15 december 2016 

Governancecode Zorg 2017: stappenplan voor implementatie

Op 1 januari 2017 zal voor een groot aantal zorgaanbieders in Nederland, namelijk de leden van Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, de nieuwe...

08 december 2016 

Wijzigingen medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen voorgesteld

Ter versterking van de ‘checks and balances’ binnen zorginstellingen, wil minister Schippers de cliëntenraden meer mogelijkheden geven om een...

24 november 2016 

Veelvuldig whatsappen tijdens werktijd bestraft

De Kantonrechter Tilburg deed op 19 oktober 2016 uitspraak in een zaak waarin de werknemer tijdens werktijd excessief gebruik had gemaakt van...

04 november 2016 

Hoge Raad: een StiPP achter de allocatiefunctie

De afgelopen maanden is met smart gewacht op het arrest van de Hoge Raad in de StiPP zaak. Al geruime tijd is namelijk een discussie gaande over de...

04 november 2016 

Maximale boete voor verwijtbaar medicijntekort aanzienlijk verhoogd.

Op 23 juni 2016 heeft minister Schippers aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt daadwerkelijk over te gaan tot een verhoging van de maximale boete voor...

02 november 2016 

Nieuwe Governancecode Zorg komt er aan. Wat betekent dit voor u?

Herziening Zorgbrede Governancecode was nodig De huidige Zorgbrede Governancecode (“ZbGc”) is op 1 januari 2010 in werking getreden. Sindsdien...

13 oktober 2016 

Afbreken van een ingeslagen fusietraject: mag dat?

U heeft in elkaars zorginstelling de ideale samenwerkingspartner gevonden. De afspraken staan op papier en de voorbereidingen zijn gestart. Maar dan...

13 oktober 2016 

Wet Huis voor klokkenluiders; een optie voor medewerkers van zorginstellingen om misstanden buiten de muren te melden

Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden, waardoor medewerkers van zorginstellingen voortaan misstanden kunnen melden...

11 oktober 2016 

De nieuwe geschillenbeslechting in de zorg: (heel veel) superrechters gevraagd

Het afgelopen jaar kon je geen juridisch tijdschrift openslaan, of er stond een artikel in over de Wkkgz, voluit: de Wet kwaliteit klachten en...

28 september 2016 

Transacties in de zorg - Let op het concentratietoezicht van de ACM

Bepaalde transacties in de zorg moeten voorafgaand aan de totstandbrenging ervan worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’)....

28 september 2016 

Storm op komst voor bestuurders en commissarissen in de semipublieke sector

Semipublieke sector: opgelet! Begin juni is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel...

23 september 2016 

Banenafspraak gehaald, geen quotum voor arbeidsbeperkten in 2017

De eerste doelstelling uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) is behaald. Hierdoor wordt de quotumregeling voor...

18 augustus 2016 

Nieuwe Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016 van kracht: in hoeverre mogen huisartsen voortaan declareren zonder gecontracteerd te zijn?

Op 1 april 2016 is een nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in werking getreden: ‘De Beleidsregel Huisartsenzorg en...

07 juli 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen aangescherpt

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen komt er nu echt aan! Op 8 juni jl. is het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen eindelijk ingediend...

13 juni 2016 

Hoe ver reikt de verplichting van de werkgever om een verstoorde arbeidsverhouding te voorkomen?

Op 25 april heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waaruit blijkt dat van de werkgever vergaande inspanningen worden verwacht om een...

13 juni 2016 

Zorgaanbieders moeten aan de slag met klachten- en geschillenregeling van de Wkkgz!

De Wkkgz is sinds 1 januari 2016 van kracht. De regeldruk neemt gestaag toe en er leven steeds meer vragen nu zorgaanbieders zich moeten conformeren...

30 mei 2016 

Chambers and Partners Europe Rankings 2016

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks onder cliënten uitvoert in de...

28 april 2016 

The Legal 500 Rankings 2016

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

14 april 2016 

Wat kunt u verwachten van het nieuwe boetebeleid in de zorg in geval van een geneesmiddelentekort?

Sinds 21 januari 2016 zijn de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS 2016 in werking getreden. Door middel van deze Beleidsregels worden...

14 april 2016 

Update governance in de zorg

Goed functionerend bestuur en toezicht in de zorg blijft een onderwerp van gesprek. Dat heeft de Meavita uitspraak nog eens onderstreept. In dit...

14 april 2016 

Team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan in Legal 500 2016

Legal 500 heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

14 april 2016 

Gerechtshof bevestigt: landelijk schakelpunt patiëntgegevens voldoet aan privacywetgeving

VZVZ waarborgt privacy patiënt met elektronisch gegevensuitwisselingssysteem Ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de...

10 maart 2016 

AP vraagt raden van bestuur om extra aandacht voor bescherming patiëntgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een open brief aan Raden van Bestuur van zorginstellingen in Nederland aandacht gevraagd voor de bescherming...

29 februari 2016 

Dementie, testamentwijziging en het medisch beroepsgeheim na overlijden: dé ingrediënten voor juridisch getouwtrek.

In dit arrest van het Hof Den Bosch ruziën twee dochters om de erfenis van hun moeder en over de vraag of moeder wel of niet wilsbekwaam was toen...

29 februari 2016 

Aankomende strengere wetgeving vraagt om check op recallprocedures medische hulpmiddelen

PIP-implantaten met industriële siliconengel, problemen door wrijving van metaal-op-metaal bij heupimplantaten, complicaties na implantatie van...

26 februari 2016 

Kennedy Van der Laan lanceert WNT Scan voor de Zorg

Topfunctionarissen krijgen snel en concreet inzicht in voldoen aan WNT-norm Om snel en gemakkelijk te zien of een zorginstelling voldoet aan de...

25 februari 2016 

Strenger toezicht op gebruik WhatsApp door artsen

In het radioprogramma EenVandaag op 23 februari 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gezegd dat WhatsApp niet gebruikt mag worden voor het...

24 februari 2016 

Wkkgz: met welke regels moet u sinds 1 januari 2016 rekeninghouden?

Dat de Wkkgz ingrijpende wijzigingen in de klachtenafhandeling in de zorg teweegbrengt is algemeen bekend. Lees hierover meer in ‘Zorginstellingen:...

11 februari 2016 

Integrale geboortezorg: let op aansprakelijkheid en mededingingsrecht

In diverse regio’s in Nederland werken eerste- en tweedelijnsverloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen en ziekenhuizen momenteel aan het...

09 februari 2016 

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg

In de zorg wordt op grote schaal samengewerkt. Tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgaanbieders en ketenpartners en tussen zorgaanbieders en...

04 februari 2016 

Zorginstelling in zwaar weer: Spoedprocedures voor meldingen bij NZa en ACM

De vele stelselwijzigingen die gepaard gaan met bezuinigingsmaatregelen hebben nog steeds grote gevolgen voor zorginstellingen. Veel zorginstellingen...

02 februari 2016 

Een datalek! En nu?

Kennedy Van der Laan geeft antwoord met de Datalek Quickscan Zonder dat u het zich realiseert, loopt uw organisatie dagelijks grote kans om een...

01 februari 2016 

Na WNT2 nu ook WNT3?

De Eerste Kamer heeft op 22 december 2014 de Wet verlaging bezoldigingsmaximum Wet normering topinkomens aangenomen. Deze wet wordt ook wel WNT2...

28 januari 2016 

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

28 januari 2016 

Zorginstellingen, is uw geschilleninstantie Wkkgz-proof?

Het jaar 2016 is van start gegaan en dus is de langverwachte ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) in werking getreden. De...

25 januari 2016 

Terughoudendere rol NZa gewenst

NZa start opnieuw onderzoek, terwijl onduidelijke declaratieregels nog steeds voor onevenredig boeterisico zorgen. Boetes van € 500.000 of zelfs...

12 januari 2016 

Administratie- en bewaarverplichtingen

Ingevolge de wetgeving in Nederland heeft het bestuur van een rechtspersoon en een ieder die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent een...

24 december 2015 

Fusiegedragsregels SER nu ook van toepassing op zorginstellingen

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft recent de Fusiegedragsregels 2015 (“Fusiegedragsregels”) vastgesteld die de belangen van werknemers in...

23 december 2015 

Succesvol besturen begint met een opgeruimd huis

We kennen allemaal wel dat paniekerige gevoel van onaangekondigd bezoek: je kijkt om je heen en ziet de rommel van de dag (of de week..) en wenst...

20 november 2015 

De proefpersonenverzekering anno 2015: gestroomlijnder en eenvoudiger

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is heikele materie. De belangen zijn groot, de ethische dimensie is evident en het wettelijk kader is...

16 november 2015 

Felicitaties voor het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan feliciteert het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie met het tekenen van de overeenkomsten...

13 november 2015 

Nieuw beleid voor toezicht op huisartsen in zicht

Het roer van de toezichthouders met betrekking tot de huisartsenzorg lijkt om. Althans dat doet het document ‘Het Roer Gaat Om; in dialoog naar...

05 november 2015 

Boete in de eerstelijnszorg zal niet meer uit de lucht vallen

Na veel onduidelijkheid over de toelaatbaarheid van samenwerking tussen huisartsen en andere zorgaanbieders en kritiek op het handhavingsbeleid van...

05 november 2015 

Geschilbeslechting in de zorg: alle opties op een rij

Dit artikel biedt een praktisch overzicht van de mogelijkheden van geschilbeslechting in de zorg, inclusief voor- en nadelen. De zorgsector biedt...

03 november 2015 

Naleven Zorgbrede Governancecode in de statuten vastleggen?

Zorgbrede Governancecode en zorginkoopcontracten Zorgverzekeraars en -kantoren hechten aan goed bestuur en toezicht. Ze willen geen zorginstelling...

03 november 2015 

De WNT: het antwoord op veel gestelde vragen

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

08 oktober 2015 

Esther Pans start juridisch onderzoek aan de VU

Advocaat Esther Pans gaat per 1 oktober 2015 voor 1 dag per week als onderzoeker deelnemen aan een juridisch onderzoek van de Vrije Universiteit...

28 september 2015 

Update: Het medisch beroepsgeheim: groot goed of sta-in-de-weg?

Spanning tussen recht en praktijk ‘Zware kritiek op inperking medisch beroepsgeheim’, kopte Trouw afgelopen zomer. De ministeries van...

25 september 2015 

Wearables en health apps: kansen met een juridisch randje

Big Data is hot. Maar hoe kom je aan relevante data? Een belangrijke ontwikkeling op dit vlak zijn de ‘wearables’ en de grote stroom nieuwe...

22 september 2015 

Governance sheet voor de Coöperatie MSB in optima forma

Het inrichten van een Medisch Specialistisch Bedrijf (“MSB”) is natuurlijk maatwerk. Zoals u kunt lezen in het artikel ‘Integratiekansen voor...

22 september 2015 

Faillissement na fusie: is de overblijvende partner aansprakelijk?

Financieel zwakke zorginstellingen kiezen steeds vaker noodgedwongen voor samenwerking. Bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurlijke fusie met een...

17 september 2015 

Risico’s bij het verlopen van de zittingstermijn van leden van de RvT

Als de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van uw zorginstelling niet tijdig zijn herbenoemd kan dit leiden tot niet rechtsgeldig tot stand gekomen...

03 september 2015 

Past shared governance binnen de Kwaliteitswet?

Shared governance is een bestuursmodel dat de ervaring en kennis van verpleegkundigen betrekt in de besluitvorming van de zorgorganisatie. Dit zou de...

01 september 2015 

Aanbestedingen in de zorg: let op het mededingingsrecht

Door veranderingen in de zorgsector komen aanbestedingen in de zorg steeds vaker voor. Het is bij aanbestedingsprocedures van belang om de...

31 augustus 2015 

Ombudsman: “DBC-systeem leidt tot onduidelijke zorgkosten”

De Nationale ombudsman concludeert in een rapport dat de zorgkosten voor patiënten onduidelijk zijn. Vooraf is het onduidelijk wat de kosten zullen...

17 augustus 2015 

Samenwerkingen in de zorg

ACM stimuleert samenwerken, maar voor huisartsen is er nog veel onduidelijk. Samenwerkingen tussen zorgaanbieders zijn aan de orde van de dag. De...

04 augustus 2015 

NZa gaat ziekenhuizen ondersteunen bij inrichten compliance-systemen

De NZa heeft aangekondigd een handreiking te willen opstellen die ziekenhuizen helpt om hun compliance-systemen (nog) beter te kunnen inrichten en...

04 augustus 2015 

De opmars van de zorgcoöperatie

Dit artikel is verschenen in RGD Magazine, nr. 4. Als je denkt aan een coöperatie, dan denk je aan boeren en banken. Toch is deze specialis van...

21 juli 2015 

Ontslagvergoedingen in de zorg: tijd voor een update!

Ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen in de zorg zijn begrensd door de WNT. Toch zijn er verschillende voorbeelden waarin het maximum wordt...

14 juli 2015 

Franchise in de zorg: hoe werkt het en waar moet u op letten?

Franchise is enorm in opkomst in de zorgsector. Dit is een goede ontwikkeling. In franchise staan uniformiteit, kwaliteit en herkenbaarheid voorop....

10 juni 2015 

Privacy-toets op rechtmatigheid van feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek

Fraude in de letselschaderegeling: het is een onderwerp waar verzekeraars mee worstelen. Aan de hand van een door de Rechtbank Noord-Nederland op 26...

02 juni 2015 

Sta hulp bij zelfdoding niet toe aan leken

Dit artikel is als opiniestuk verschenen in de Volkskrant van 19 mei 2015. Als een familielid hulp bij zelfdoding mag verlenen, riskeer je een...

28 mei 2015 

LHV werkt aan voorstel tot aanpassing van de Mededingingswet voor huisartsen

De Landelijke Huisartsen Verenging (LHV) gaat een voorstel doen aan Minister Schippers om de Mededingingswet aan te passen voor huisartsen. De...

12 mei 2015 

Kennedy Van der Laan lanceert Governance in Control Scan voor gezondheidszorg

Online scan vergroot bewustwording van belang governance in bestuurskamers Om de bewustwording van goed functioneren van bestuur en toezicht in...

11 mei 2015 

Zicht op interne risico’s cruciaal voor goed bestuur

Ook al wijdt de Zorgbrede Governancecode er effectief slechts één artikellid aan, het belang van risicomanagement mag niet worden onderschat. De...

11 mei 2015 

Een betrokken stakeholder: een factor van belang

Voor een goed werkende governance is het belangrijk om de stakeholders bij uw zorgorganisatie te kennen en om ze te betrekken bij het beleid van uw...

11 mei 2015 

Levensloopbestendige wijken als antwoord op beleid en ontwikkeling van de maatschappij

Juridische Actualiteiten Zorgvastgoed ‘Oude bomen moet men niet verpoten’, luidt een Nederlands gezegde. Oftewel: het is beter om ouderen zo...

11 mei 2015 

Bestuurdersaansprakelijkheid: werkt een vrijwaring?

Waarom zou je een vrijwaring opnemen in de statuten van een zorginstelling? Het antwoord is helder: omdat een vrijwaring opnemen werkt. In dit...

06 mei 2015 

Patiënte wint kort geding over vertrek uit zorginstelling voor euthanasie

Tot twee keer toe moest de voorzieningenrechter eraan te pas komen om een zorginstelling in Zeeland, Stichting WVO Zorg, te dwingen een 80-jarige...

30 april 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan in Chambers 2015

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Nog onvoldoende zorg om beveiligingsrisico’s

Ziekenhuizen zien informatiebeveiliging als een prioriteit, maar bestuurders ervaren informatiebeveiliging niet werkelijk als een reële bedreiging...

28 april 2015 

Actualiteiten Privacy: Meldplicht datalekken en cookiewetgeving

Wat heeft het wetsvoorstel ‘meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP’ voor implicaties voor de praktijk? Welke...

22 april 2015 

Akkoord over cao ziekenhuizen. De 4 opvallendste afspraken

Na een onderhandeling  van een jaar hebben de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en de vakbonden op 30 maart 2015 eindelijk een akkoord...

20 april 2015 

Enquêterecht bij zorginstellingen: een machtig juridisch wapen

Het enquêterecht is een machtig juridisch wapen in de zorg bij (bestuurlijke) impasses en mogelijk wanbeleid. Dit wapen is bijvoorbeeld ingezet bij...

16 april 2015 

Voorkom onmacht raad van toezicht bij voorgenomen ontslag zorgbestuurder

Als het nodig is, moet een raad van toezicht een bestuurder kunnen ontslaan. De statuten van zorginstellingen belemmeren dit vaak. Hierdoor kan de...

15 april 2015 

Integratiekansen voor het Medisch Specialistisch Bedrijf: smeed het ijzer nu het heet is!

Vele medisch specialistische bedrijven hebben in december 2014 de kans gemist om alle medisch specialisten, dus ook de specialisten in loondienst te...

15 april 2015 

Maatschappen in de zorg: 3 tips voor een goed contract

Binnen de zorg wordt veel in de vorm van maatschappen samengewerkt. Samenwerking betekent afspraken op schrift vastleggen. Maar over welke...

13 april 2015 

De juridische status van medische protocollen en richtlijnen

Hoe de open norm van het ‘goed hulpverlenerschap’ in de praktijk wordt ingevuld. Protocollen zijn vaak cruciaal. Dit werd heel recent weer...

13 april 2015 

Klachtrecht: over nieuwe wetgeving en gelauwerde principes

Weer naar een goede oplossing Een klacht over uw behandeling. Een klagende patiënt. Zowel voor patiënt als zorgaanbieder is het vervelend dat...

18 maart 2015 

Startup BV: fail fast?!

D66 komt met het voorstel om voor startups een nieuwe, speciale rechtsvorm te creëren, de Startup BV. Een goed idee? In de basis zeker, want maar...

12 maart 2015 

Kennedy Van der Laan genomineerd voor "Netherlands Law Firm of the Year Award 2015"

Het gerenommeerde "Chambers Guides" heeft haar nominaties bekend gemaakt voor de "Chambers Europe Law Firm of the Year Awards 2015" en Kennedy Van...

11 maart 2015 

Nieuwe Woningwet geeft woningcorporaties mogelijkheid tot ombouw verpleeg- en verzorgingshuizen

Met de nieuwe Woningwet kunnen woningcorporaties die bestaand zorgvastgoed willen ombouwen tot zelfstandige woningen, profiteren van een...

11 maart 2015 

Kennedy Van der Laan maakt radioprogramma over de gezondheidszorg

Op 25 februari 2015 was de uitzending van het radioprogramma dat Kennedy Van der Laan samen met haar cliënt het Spaarne Gasthuis maakte voor...

09 maart 2015 

Aanbesteding raamovereenkomsten brengt Gelderland in problemen

Gemeenten moeten, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), mensen met een ‘Wmo-indicatie’ de mogelijkheid bieden gebruik te...

03 maart 2015 

Gemiste kans voor goed bestuur

De minister volhardt in wat ze deed en krijgt wat ze had. Eind januari besloot de minister haar voorgenomen wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg te...

02 maart 2015 

Zorgvastgoed renoveren en verhuren? Let op de verhuurderheffing!

Zorginstellingen die van plan zijn om het eigen zorgvastgoed te renoveren en in de toekomst als woonruimte te gaan verhuren, moeten rekening houden...

23 februari 2015 

Ruime uitleg privacytoezichthouders van gezondheidsgegevens in mobiele apps

Ruime uitleg privacytoezichthouders van gezondheidsgegevens in mobiele apps Aanbieders van apps moeten zich realiseren dat het begrip...

18 februari 2015 

Toezicht op goed bestuur in de zorg door Inspectie in 2015

Recent kondigde minister Schippers maatregelen aan die goed bestuur in de zorg moeten verankeren. Een van die maatregelen is dat het toezicht op...

09 februari 2015 

Schippers: "Toezicht op zorgfusies en aanmerkelijke marktmacht gaat over van de NZa naar de ACM"

Minister Schippers van VWS wil het markttoezicht in de zorg opnieuw indelen. Het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgfusietoets en het...

09 februari 2015 

Start onderzoek naar uitzondering op Mededingingswet voor eerstelijnszorg

Op 3 februari 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken of er voor de eerstelijnszorg, zoals...

06 februari 2015 

“Een cultuur van goed bestuur is niet te vatten in afvinklijstjes”

Een update over het voorgenomen wetsvoorstel 'Goed Bestuur in de Zorg'. Minister Schippers heeft op 22 januari bekendgemaakt het voorgenomen...

26 januari 2015 

Borgt het participatiemodel Rode Kruis Ziekenhuis de betrokkenheid van alle specialisten?

In december maakte de ACM openbaar dat het geen bezwaar heeft tegen de invoering van het participatiemodel door het Rode Kruis Ziekenhuis in...

20 januari 2015 

Checklist ANBI anno 2015

Een instelling kan onder voorwaarden worden aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De kwalificatie ANBI geeft...

20 januari 2015 

Heeft een tandarts in opleiding een arbeidsovereenkomst?

In verschillende sectoren is het gebruikelijk dat praktijkervaring wordt opgedaan in het kader van een opleiding. Vaak gebeurt dit op basis van een...

07 januari 2015 

Update Wet Normering Topinkomens (WNT2)

Lees ook 'De WNT: Topfunctionarissen in de zorg' op Rechtindezorg.nl. WNT2 aangenomen De Eerste Kamer heeft op 22 december jl. de Wet verlaging...

07 januari 2015 

Zwarte lijst als preventiemiddel tegen criminele zorgverleners

Werkgeversvereniging ZorgZijn heeft eind 2014 het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn (hierna het “Register”) in werking gesteld. Zorg- en...

23 december 2014 

Kerstcrisis afgewend: wat zijn de oplossingen voor het verworpen wetsvoorstel?

In een brief aan de Tweede Kamer meldt het kabinet op welke punten het wetsvoorstel verbod verticale integratie zal worden aangepast. De kern van het...

19 december 2014 

Fenna van Dijk per 1 januari 2015 partner gezondheidszorg bij Kennedy Van der Laan

Per 1 januari 2015 wordt Fenna van Dijk benoemd tot partner bij Kennedy Van der Laan. Fenna is advocaat ondernemingsrecht en gespecialiseerd in...

18 december 2014 

Juridische uitdagingen in de zorg voor 2015 [eBook]

Er gebeurt veel in de gezondheidszorg. Er staan ontwikkelingen en wetswijzigingen op stapel die voor bestuurders en (HR-)managers de nodige...

18 december 2014 

Beloningen topfunctionarissen: overgangsrecht wordt te vaak vergeten

Politici en vakbonden hebben zich het afgelopen jaar regelmatig boos gemaakt over de hoge beloningen van bestuurders van onder meer woningcorporaties...

04 december 2014 

Macht van zorgverzekeraars neemt toe: NZa gaat strenger toezicht houden

De Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) gaat zorgverzekeraars strenger controleren. Dit heeft Maarten Ryuys, bestuursvoorzitter a.i. van de NZa,...

03 december 2014 

Juridische vraagstukken bij toepassing privacywetgeving in de zorg

De Nederlandse privacywetgeving beïnvloedt principiële kernwaarden van zorgverlening, zoals het medisch beroepsgeheim en de veiligheid van de...

03 december 2014 

Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook]

De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens; een van de vele ontwikkelingen die zorginstellingen en zorgverleners voor nieuwe uitdagingen...

01 december 2014 

Ziekenhuizen en Menzis ontwikkelen controlesysteem om boetes te voorkomen

Het Martini Ziekenhuis Groningen,  Ziekenhuis Rijnstate Arnhem en Ziekenhuisgroep Twente gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een controlesysteem...

19 november 2014 

De cliëntenraad: een factor van belang bij fusies en reorganisaties

Onlangs is in een uitspraak van de Ondernemingskamer erkend dat aan cliëntenraden bij fusies en reorganisaties van (zorg)instellingen een grote rol...

11 november 2014 

Randen euthanasiewet worden opgezocht

Elk jaar verschijnt het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies euthanasie redelijk geruisloos. Er komt een bondig nieuwsberichtje over in...

10 november 2014 

De Slag om Slotervaart: een interessante ondernemingsrechtelijke strijd

Ontegenzeggelijk één van de meest in het oog springende ondernemingsrechtelijke conflicten van het afgelopen jaar is de strijd rond het...

03 november 2014 

Clinical Governance vs. Corporate Governance

Kwaliteit van zorg is een actueel onderwerp. Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg kan door het bestuur van een zorginstelling op...

29 oktober 2014 

Fraude ziekenhuizen verwaarloosbaar

Verschillende partijen in de zorgsector sloten in mei een akkoord dat een oplossing bood voor de ontbrekende, goedkeurende verklaringen bij de...

29 oktober 2014 

Financiering in de zorg; uitgifte van obligaties?

Achtergrond Zorginstellingen hebben veel moeite om noodzakelijke investeringen gefinancierd te krijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat veel...

27 oktober 2014 

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Lange tijd leek het erop dat ook private opdrachtgevers zich moeten houden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen bij het vergeven van...

27 oktober 2014 

Sterftecijfers álle ziekenhuizen nu openbaar

Wat zeggen sterftecijfers over de kwaliteit van een ziekenhuis? Weinig, zeggen deskundigen. Al jaren woedt een debat over de vraag of deze cijfers...

23 oktober 2014 

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De onduidelijkheid van de declaratieregels resulteerde het afgelopen voorjaar in een impasse toen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

15 oktober 2014 

Rechtindezorg.nl: kennisplatform voor bestuurders en managers in de gezondheidszorg

Juridische ontwikkelingen praktisch geduid door advocaten Kennedy Van der Laan Het Team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan lanceert met...

15 oktober 2014 

Medisch specialisten mede-eigenaar ziekenhuis

Stichting het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) verwacht zich binnenkort om te vormen naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV), zo is te lezen...

15 oktober 2014 

ICT-overeenkomsten in de zorg: waar moet je als afnemer op letten? [eBook]

De specifieke aandachtspunten verschillen uiteraard per ICT-oplossing, maar een degelijke overeenkomst tussen een zorgverlener en...

15 oktober 2014 

Samenwerking op het gebied van inkoop Wmo botst met clusterverbod uit Aanbestedingswet 2012

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo 2015, verplicht gemeentes tot samenwerking. In artikel 2.6.1 lid 1 Wmo is bepaald dat colleges...

15 oktober 2014 

ACM: Zorgaanbieders mogen niet met elkaar overleggen over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit

De ACM heeft in een nieuwsbericht van 2 oktober 2014 geconcludeerd dat gezamenlijk overleg tussen zorgaanbieders over de afbouw/ombouw van...

14 oktober 2014 

Zorginstellingen in zwaar weer: de do’s and don'ts

Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is...

07 oktober 2014 

De zorgcoöperatie: op vele vormen van samenwerken toepasbaar

De zorgcoöperatie door particuliere zorgafnemers Zorgcoöperaties werden aanvankelijk opgericht vanuit de wens van particuliere zorgafnemers om...

07 oktober 2014 

Casus LangeLand Ziekenhuis: aansprakelijkheidsrisico’s van het bestuur bij financiële noodsituatie

Afgelopen week heeft de ACM de Reinier Haga Groep een ontheffing gegeven om het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) in Zoetermeer financieel te steunen. Deze...

02 oktober 2014 

Crowdfunding in de gezondheidszorg

Crowdfunding is hot. Nieuwe platforms schieten als paddenstoelen uit de grond en de ene na de andere innovatieve onderneming wordt succesvol...

23 september 2014 

De Wet werk en zekerheid: ingrijpende veranderingen gelden ook voor de gezondheidszorg

In de zomer van 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het arbeidsrecht verandert hierdoor ingrijpend. Zo treft de...

23 september 2014 

Buitenlandse arts behandelt in Nederland: let op BIG-registratie!

Het komt regelmatig voor dat buitenlandse artsen in Nederland werkzaamheden verrichten. Zij beschikken vaak wel over de nodige diploma’s, maar zijn...

02 september 2014 

De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later

De bijzondere positie van de medisch specialist in het Nederlandse arbeidsrecht komt erop neer dat de hij op drie verschillende manieren aan een...

06 augustus 2014 

Waarschuwing voor onbevoegd voeren titel bedrijfsarts en schending beroepsgeheim

Een arts die onbevoegd de titel van bedrijfsarts voert en – zonder daarvoor consequent toestemming te vragen aan de werknemer –...

06 augustus 2014 

Is een fotoreportage op de Intensive Care reden voor ontslag?

Fotoreportage op IC Ziekenhuizen zijn eindverantwoordelijk voor een verantwoorde zorg, maar het personeel is in de praktijk verantwoordelijk voor de...

04 augustus 2014 

Kennedy Van der Laan helpt VZVZ met in stand houden landelijk schakelpunt patiëntgegevens

De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens via het landelijke schakelpunt (LSP) is niet in strijd met de wet, zo oordeelde de rechtbank in...

24 juli 2014 

Winstuitkering door ziekenhuizen – Tweede Kamer akkoord, wat doet de Eerste Kamer?

Op dinsdag 1 juli 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg....

14 juli 2014 

Christien Wildeman stond ambulancemedewerker van Ambulance Amsterdam bij in strafzaak

Op 26 juni 2014 stond Christien Wildeman een ambulancemedewerker van Ambulance Amsterdam in een strafzaak bij. Hij werd vervolgd wegens mishandeling,...

30 juni 2014 

Let op: nieuwe versie model Eigen Verklaring gepubliceerd en vanaf nu verplicht te gebruiken

Op 23 juni 2014 heeft het Ministerie van EZ een nieuwe versie van de Eigen Verklaring gepubliceerd (zowel voor aanbestedende diensten als voor...

26 juni 2014 

Vonnis met grote gevolgen: zorgverzekeraars zijn aanbestedende dienst

Het systeem van financiering onder de Zorgverzekeringswet is voor de voorzieningenrechter reden om private zorgverzekeraars te beschouwen als...

25 juni 2014 

Fuseren van zorginstellingen – een globaal stappenplan [eBook]

Met het oog op de in de zorg te behalen kwaliteitsverbetering en kostenreductie, kiezen veel zorginstellingen voor het aangaan van een fusie. Soms...

17 juni 2014 

Normen nodig voor euthanasieconsulent

Ten onrechte is alleen de behandelend arts aan strikte eisen gebonden. Voor het handelen van artsen die consulteren bij euthanasieverzoeken zijn...

17 juni 2014 

De toenemende rol van governance bij zorginkoop

Zorgaanbieders dienen aan een groot aantal vereisten te voldoende om in aanmerking te komen voor een contract met zorgverzekeraars. Governance speelt...

17 juni 2014 

Sommige fouten zijn en blijven fataal bij aanbestedingen

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft op 20 mei 2014 een duidelijk vonnis gewezen over de (on)mogelijkheid om fouten te herstellen. Op 12...

16 juni 2014 

Handleiding voor inval toezichthouder (NZa, ACM, Europese Commissie etc.)

In de Nederlandse zorgsector is er actief toezicht op het gedrag van met name zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit...

04 juni 2014 

ACM publiceert informatiekaart voor de beoordeling van ziekenhuisfusies

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt in recente beleidsdocumenten, waaronder de op 22 januari 2014 gepubliceerde informatiekaart voor de...

04 juni 2014 

Deelgeschilprocedure: stand van zaken

Hoeveel deelgeschillen zijn er sinds de inwerkingtreding van de wet? Waar gaan die deelgeschillen over? Welke onderwerpen zijn geschikt voor een...

03 juni 2014 

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg

In de zorg wordt op grote schaal samengewerkt. Tussen zorgaanbieders, zorgaanbieders en ketenpartners, zorgaanbieders en leveranciers. Er zijn vele...

03 juni 2014 

NMa moet niet dwarsliggen bij het ziekenhuiskwartetten

Zorgverzekeraars mogen straks bepalen hoe ziekenhuizen zich moeten specialiseren. Volgens Annemieke van der Beek kunnen ziekenhuizen beter zelf...

02 juni 2014 

De WNT: Topfunctionarissen in de zorg

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

02 juni 2014 

Medezeggenschap in de zorg: de cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten of patiënten van een zorginstelling is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Op...

02 juni 2014 

De stand van zaken van de regelgeving voor klokkenluiders

De recente berichtgeving rondom klokkenluider Arthur Gotlieb die aandacht vroeg omtrent vermeende misstanden bij de Nederlandse Zorgautoriteit, heeft...

02 juni 2014 

De NZa doet onderzoek naar zorgfraude

Zorgfraude: onderzoek van de NZa op grond van onduidelijke regels in strijd met behoorlijk bestuur Sinds 1 januari 2014 moeten zorginstellingen met...

02 juni 2014 

Ongeoorloofd inzage in patiëntendossier levert longarts waarschuwing op

Inzage in patiëntendossier In een patiëntendossier worden gegevens over de behandeling van een patiënt vastgelegd. Dit betreffen vertrouwelijke...

02 juni 2014 

Geen verplichting voor bedrijfsarts om behandelaars te raadplegen

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts Bedrijven zijn verplicht samen te werken met een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit mag een bedrijfsarts van...

02 juni 2014 

Medische aansprakelijkheid: hoe verloopt een juridische procedure?

Indien het partijen niet lukt om zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing van een medische aansprakelijkheidszaak te komen, zijn er...

02 juni 2014 

Vraagstelling (medisch) deskundigenonderzoek

Een deskundigenonderzoek is in veel gevallen beslissend voor de uitkomst van een procedure. Welke deskundige en op basis van welke vraagstelling deze...

02 juni 2014 

Correcte omgang medische informatie

Medische informatie is hoogst gevoelige informatie die de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene doorgaans direct raakt. In personenschadezaken...

02 juni 2014 

De behandeling van personenschadezaken

Personenschadezaken gelden onder de professionals in de verzekeraarswereld doorgaans als taaie, moeizame en langdurige trajecten. Dat is voor beide...

02 juni 2014 

Update: Actualiteiten Zorgvastgoed

Casper Schouten en Merijn Veldman gaan in deze Update Actualiteiten Zorgvastgoed in op de vele veranderingen die de zorgsector de komende tijd te...

02 juni 2014 

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheid?

Op 16 juni 2010 is de eerste versie van de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ – kortweg...

02 juni 2014 

Checklist medische tuchtklacht

U bent arts, tandarts, verpleegkundige, psycholoog, psychotherapeut of fysiotherapeut en u hebt een tuchtklacht van een patiënt ontvangen. Wat te...

02 juni 2014 

Wanneer is sprake van een medische fout?

De medische wereld is een snelle wereld. Beslissingen moeten vaak onder tijdsdruk worden genomen, terwijl niet altijd alle relevante informatie al...

02 juni 2014 

Zijn algemene ziekenhuizen aanbestedende diensten?

Bij ziekenhuizen in Nederland speelt met regelmaat de vraag of zij dienen te worden beschouwd als “aanbestedende dienst”, meer in het bijzonder...

02 juni 2014 

Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg [eBook]

Het bestaan van bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen wordt er niet makkelijker op. Hun werkveld verandert razendsnel onder invloed van...

30 mei 2014 

Hoe herkent u een kartel bij een aanbesteding?

De ACM heeft onlangs een brochure gepubliceerd met tips voor het herkennen van eventuele kartelafspraken bij aanbestedingen. De tips zijn bedoeld...

21 mei 2014 

Euthanasie en recht

Wat is de stand van zaken omtrent euthanasie in Nederland anno 2014? Esther Pans stond op 26 mei 2014 voor een groep studenten van Utrecht Law...

03 mei 2014 

Het College voor zorgverzekeringen heet voortaan Zorginstituut Nederland

Per 1 april voert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) haar taken uit onder de naam Zorginstituut Nederland (Zorginstituut). De nieuwe naam is...

24 april 2014 

De nieuwe concentratietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit

Per 1 januari 2014 moeten zorgaanbieders hun voornemen tot een concentratie melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze concentratietoets geldt...

03 april 2014 

Aanbesteders strakker aan de lijn, inschrijvers hebben iets meer ruimte

Uit twee recente vonnissen blijkt een interessante ontwikkeling voor het aanbestedingsrecht. Kort en zakelijk weergegeven: niet elke fout in een...

31 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Beveiliging van medische gegevens in zorginstellingen

Voor de verwerking van medische persoonsgegevens gelden strenge beveiligingsverplichtingen. Zorginstellingen moeten technische en organisatorische...

27 maart 2014 

Semipublieke sector opgelet: verscherping bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen

Het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen gaat waarschijnlijk op korte termijn worden aangescherpt. Het kabinet wil de kwaliteit van...

19 maart 2014 

Aanpassing behandelresultaat relevant voor bepaling tekortkoming arts

Hoge Raad 31 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:217 Feiten Een patiënte met hevige tandartsenangst laat een uitgebreide gebitssanering uitvoeren. Het...

04 maart 2014 

Het medisch hoofdbehandelaarschap

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in april 2012 een vergaande uitspraak gedaan over de eisen die aan de medisch...

03 maart 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Esther Pans in NRC over medische aansprakelijkheid

Proefproces. Meldpunt voor klachten over protheses eist verbod op inbrengen borstimplantaten tot vaststaat dat ze niet ongezond zijn. Het fonds dat...

23 december 2013 

Toezichthouders vrezen voor bestuurlijke problemen zorg

Vandaag verschenen in het Financieele Dagblad: De zorgtoezichthouders vrezen dat hun sector onbestuurbaar wordt door de vele veranderingen die eraan...

16 december 2013 

Kennedy Van der Laan wint ook tweede rechtszaak voor zorg-IT specialist ALERT

Amsterdam, 27 november 2013 – Vandaag oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat het TweeSteden Ziekenhuis het contract met zorg-IT-specialist ALERT...

27 november 2013 

De opvolger van de AWBZ heet LIZ

Het kabinet wil het stelsel van de langdurige zorg grondig herzien: AWBZ wordt Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Afgelopen vrijdag heeft het...

21 november 2013 

Tuchtcollege kritisch over onprofessionele consulent

Binnenkort besteedt Relevant, het blad van de NVVE, mede naar aanleiding van deze zaak aandacht aan de positie van consulenten bij euthanasie en hulp...

19 november 2013 

Staat aansprakelijk voor onvoldoende opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Het vervolg, maar nog niet het eind. Sinds 1 januari 2012 hebben zieke werknemers, net als hun collega’s, recht op volledige opbouw van...

19 november 2013 

Overzicht wetgevingsvoorstellen voor gezondheidszorgsector

De gezondheidssector is continu aan verandering onderhevig. Dit komt mede door de talloze wetgevingsinitiatieven van minister Schippers en...

13 november 2013 

Transparantie over ongelijkheid, ofwel private aanbesteders genieten contractsvrijheid

Private aanbesteders zijn, anders dan overheidsaanbesteders, in beginsel vrij om hun aanbestedingsprocedure vorm te geven. Zijn de beginselen aan...

05 november 2013 

Verbod tot nevenwerkzaamheden op grond van goed werknemerschap

Indien een werkgever geen nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen met de werknemer, kan hij dan toch de werknemer verbieden concurrerende...

30 oktober 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Minister negeert kritiek schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Op 15 augustus 2013 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst een circulaire uitgevaardigd die als doel heeft de grensbedragen voor het gunnen van...

08 oktober 2013 

Voorstel bewindslieden VWS voor goed bestuur in de zorg biedt slechts schijnzekerheid

Goed bestuur komt alleen op hoger plan als incidenten besproken worden en er lering uit wordt getrokken. Anderhalve week na publicatie van het...

01 oktober 2013 

De Eigen Verklaring: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is de beperking van administratieve lasten van bedrijven en aanbesteders. Een van de...

25 september 2013 

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen komen steeds dichterbij

Op 5 september 2013 heeft de commissie Interne Markt van het Europees parlement ingestemd met de voorstellen voor de drie nieuwe...

23 september 2013 

Commissie van Aanbestedingsexperts vindt aansprakelijkheidsregeling disproportioneel

Op 17 september heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd. Hoewel het advies al is uitgebracht in...

23 september 2013 

De impact van de brede meldplicht datalekken [VIDEO]

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel voor ‘brede meldplicht datalekken’ ingediend. Een datalek betekent een inbreuk op de beveiliging van...

19 september 2013 

Kennedy Van der Laan wint belangrijke zaak voor zorg-IT specialist ALERT

“Deze overwinning is voor ALERT van groot belang en juridisch interessant. De rechtbank loopt zorgvuldig de eisen langs waaraan moet zijn voldaan...

21 augustus 2013 

Ziekenhuisdirecties kunnen bestraft worden voor regiomaatschappen van medisch specialisten

Een maatschap van medisch specialisten vormt niet langer een zelfstandige onderneming. Het bestuur van een ziekenhuis is aansprakelijk onder het...

30 juli 2013 

Regering introduceert voorstel 'brede' meldplicht datalekken

Sinds juni 2012 kent de Telecommunicatiewet een meldplicht voor inbreuken op de beveiliging van gegevens die in verband met de levering van een...

22 juli 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Contractuele basis tussen medisch specialist en ziekenhuis

In deze uitspraak en de noot van Simon van IJsendoorn wordt de contractuele basis tussen een medisch specialist en een ziekenhuis onder de loep wordt...

02 juni 2013 

Minister zwicht voor kritiek Wet cliëntenrechten zorg

De rechten van patiënten zijn in verschillende wetten vastgelegd. Om hun positie te verbeteren, deed de regering in 2010 het voorstel om een wet te...

22 mei 2013 

Ontslag: doe het met beleid

Rechtbank Noord Holland, Sector kanton, locatie Haarlem, 13 maart 2013, 593361/ AO VERZ 13-65 Inleiding Als een werkgever een werknemer betrapt op...

16 mei 2013 

Europese privacytoezichthouders geven hun opinie over apps

(Lees hier de Engelstalige opinie.) Gemiddeld download een smartphone gebruiker zevenendertig apps. Deze apps verzamelen en verwerken...

18 april 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

WNT doorstaat eerste echte beproeving; inkomen zorgbestuurders gemaximeerd

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag,11 januari 2013, LJN: BY8165 Inleiding De Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) is per 1 januari 2013 in...

20 maart 2013 

Aanvullende voorwaarden winstuitkering door zorgaanbieders

Het wetsvoorstel 'Winstuitkering door aanbieders van medisch-specialistische zorg' is in februari 2012 door het kabinet geïntroduceerd. Door de val...

18 maart 2013 

Gezondheidszorggroep steunt het Emma Kinderziekenhuis

Kennedy Van der Laan is partner van Emma’s Amazing Fun(d)Raising Night 2013. Deze benefietavond wordt ieder jaar georganiseerd door Stichting...

11 maart 2013 

Kennedy Van der Laan steunt de bouw van het Prinses Máxima Centrum

Ook wij geloven in de kracht van bundeling van kennis en zorg zoals dat in het Prinses Máxima Centrum als toonaangevend instituut tot stand wordt...

08 maart 2013 

Nieuwe Europese richtlijn moet cybersecurity beter waarborgen

De Europese Commissie heeft recentelijk op 7 februari een nieuwe richtlijn voorgesteld met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging. De...

15 februari 2013 

Vervangt het aanbestedingsrecht de contractvrijheid in de private sector?

Inleiding Sinds het Baris/Riezenkamp-arrest uit 1957 geldt als heersende leer van de Hoge Raad dat private partijen in de pre-contractuele fase een...

11 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Omkeringsregel eerder toepasselijk

Hoge Raad 23 november 2012, LJN BX7264 Essentie De Hoge Raad laat voor toepassing van de omkeringsregel de eis vallen dat de kans op het...

17 januari 2013 

Wetsvoorstel toelaten winstuitkering door ziekenhuizen ingediend

Het wetsvoorstel beoogt onder voorwaarden winstuitkering mogelijk te maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Onder dit type zorg...

28 februari 2012 

Gevolmachtigde als de patiënt zien

Wie een schriftelijke wilsverklaring heeft, kan een gevolmachtigde aanwijzen. Hoe werkt dat? Wat vinden artsen ervan? Esther Pans kent de theorie en...

01 november 2011 

Overheid heeft bij ziekteverzuim niet goed gehandeld

Overheidswerkgevers hebben zichzelf lelijk in de vingers gesneden. Hoewel al in januari 2009 duidelijk was dat hun regelgeving omtrent opbouw van...

04 augustus 2011 

Geen compassie met langdurig zieke

Nieuwe vakantieregeling in strijd met Europese regelgeving. Ook zieke werknemers bouwen jaarlijks vakantie op van ten minste vier weken, zo besliste...

28 juli 2011 

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak

Ruim twee jaar geleden deed de Hoge Raad uitspraak in de ‘patiëntenkaart arresten’1. Hij oordeelde daarbij over de vraag of de rechter in het...

30 juni 2010 

Privacy by Design

Eind 2009 zijn er verschillende zienswijzen en visiedocumenten verschenen over de toekomst van de bescherming van privacy. Zo publiceerden de Artikel...

02 juni 2010 

Ontwikkelingen rond het Elektronisch Patiëntendossier

Zorgen om de beveiliging van en privacybescherming bij het elektronisch patiëntendossier blijken zeer hardnekkig. Waar de Minister van...

30 januari 2010 

De bijzondere positie van de medisch specialist

Binnenkort ( 2014) verschijnt er een vervolg op dit artikel. In het Nederlandse arbeidsrecht neemt de medisch specialist een bijzondere positie...

01 november 2009 

Verjaring en stuiting bij medische fouten

Noot bij Rechtbank Rotterdam, 254423/HA ZA 06-272, 30 juli 2008 Eiseres is bij het oversteken van een overweg in botsing gekomen met een metro...

09 juni 2009 

Privacy en de zieke werknemer

Zeer recent is door het College Bescherming Persoonsgegevens een rapport uitgebracht waaruit naar voren is gekomen dat de Nederlandse burgers "zich...

01 juni 2009 

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid van financiële dienstverleners

De zorgplicht van financiële dienstverleners, waaronder de banken, verzekeraars en tussenpersonen, heeft zich de afgelopen jaren in een toenemende...

01 april 2009 

Brief Klink ondermijnt vertrouwen

Zonder wet is bezwaar maken tegen opname van medische gegevens in een elektronisch patiëntendossier (EPD) betekenisloos menen Hester de Vries en...

11 november 2008 

Beroepsaansprakelijkheid notaris - over aansprakelijkheidsdrempels en het spanningsveld tussen zorg- en geheimhoudingsplicht

Het onderhavige arrest gaat onder meer over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Het arrest is aardig omdat daarin wordt bevestigd dat niet...

01 februari 2008 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in de ziekenhuissector

Inmiddels is het al meer dan tien jaar geleden dat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) op 1 juni 1996 in werking is getreden....

01 januari 2007 

'Bij dementie hoeft het leven van mij niet meer' - beantwoording rechtvraag (321) Strafrecht

Lees hier het volledige artikel in PDF: 'Bij dementie hoeft het leven van mij niet meer' - beantwoording rechtvraag (321) Strafrecht Auteur Esther...

01 december 2005 

Rapport 'lijden aan het leven' een stap te ver?

Lees hier het volledige artikel in PDF: Rapport 'lijden aan het leven' een stap te ver? Auteur Esther Pans Gepubliceerd Nederlands Juristen Blad...

08 april 2005 

Euthanasie: medische macht en onmacht

Euthanasie: medische macht en onmacht, in: J.W. Fokkens (red.), Ordening van emotie. Verzamelde annotaties van Tom Schalken, Deventer: Kluwer 2005,...

01 januari 2005 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

KVdL Update: Bestuurdersaansprakelijkheid

Op 22 november jl. vond de KVdL Update: Bestuurdersaansprakelijkheid plaats.

22 november 2016 

KVdL Update: Beveiliging van persoonsgegevens en datalekken in de zorg

Op 16 juni vindt de 'KVdL Update: Beveiliging van persoonsgegevens en datalekken in de zorg' plaats.

16 juni 2016 

KVdL Update: Samenwerken in de zorg

Na het volgen van deze cursus bent u alles te weten gekomen over de manieren waarop u uw samenwerking kan vormgeven, de aandachtspunten die er zijn rondom personeel én de grenzen die het mededingingsrecht stelt.

24 november 2015 

KVdL Update: De dilemma’s van het medisch beroepsgeheim

Tijdens deze bijeenkomst werden de dilemma’s in de medische praktijk besproken en onderzocht. Het doel van de bijeenkomst was om u handvatten en inzicht te geven in uw juridische positie mocht u worden gevraagd medische informatie te openbaren.

17 september 2015 

KVdL Update: IT Security

Patrick Wit gaf op 1 oktober 2015 een update over IT security.

01 oktober 2015 

Update: Actualiteiten zorgvastgoed

In deze cursus werd de meeste relevante ontwikkelingen met betrekking tot de bouw, de (her)ontwikkeling, het gebruik en de exploitatie van zorgvastgoed besproken.

28 april 2015 

Update: Juridische status van medische protocollen en richtlijnen

Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op de manier waarop de open norm van het “goed hulpverlenerschap” en het handelen volgens de medisch-professionele standaard wordt ingevuld door protocollen en richtlijnen die zijn opgesteld door de eigen beroepsgroep of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

31 maart 2015 

Cursus: De grenzen van samenwerken

Deze cursus heeft wegens organisatorische redenen helaas geen doorgang kunnen vinden.

25 november 2014 

Symposium NVVE: Hulp is geen misdaad [Extern]

Op 28 november 2013 heeft het symposium NVVE plaatsgevonden in De Glazen Ruimte in Maarssen.

28 november 2013 
Fenna van Dijk

Fenna van Dijk

Advocaat, Partner

  • Fenna van Dijk https://kvdl.nl/onze-mensen/fenna-van-dijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 680 fenna.van.dijk@kvdl.com https://nl.linkedin.com/in/fennavandijk
  • Annemieke van der Beek https://kvdl.nl/onze-mensen/annemieke-van-der-beek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 684 annemieke.van.der.beek@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/annemiekevanderbeek
  • Hester de Vries https://kvdl.nl/onze-mensen/hester-de-vries/ Advocaat, Partner +31 20 5506 657 hester.de.vries@kvdl.com http://www.linkedin.com/pub/hester-de-vries/8/B24/7B2
  • Chris Nekeman https://kvdl.nl/onze-mensen/chris-nekeman/ Advocaat, Partner +31 20 5506 676 chris.nekeman@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/chris-nekeman/21/b87/928