Bouw

“Het slagen van een bouwproject staat of valt bij een goede samenwerking tussen partijen. ”

Bouwen is samenwerken. Samenwerken tussen alle partijen die bij het ontwerp en de uitvoering van een bouwwerk betrokken zijn. Opdrachtgevers, aannemers, architecten, adviesbureaus of investeerders: het slagen van een bouwproject staat of valt bij een goede samenwerking tussen deze partijen. Afspraken rondom bouw moeten secuur worden vastgelegd in contracten.

Het Team Bouw staat voor u klaar

Het Team Bouw van Kennedy Van der Laan ondersteunt bij het opstellen van het meest geschikte bouwcontract en is vertrouwd met alle gebruikelijke contractvormen en voorwaarden die in de bouw worden gebruikt, zoals UAV 2012, DNR 2011, UAV-GC 2005 en ARW 2016. Maar ook dan kan er nog van alles misgaan. Bouwtechnische problemen bij de uitvoering kunnen tot grote vertragingen leiden, waardoor de oplevering moet worden uitgesteld. Dat heeft vaak grote financiële gevolgen. We bemiddelen in eventuele conflicten en staan u bij als het tot een procedure komt bij de burgerlijke rechter of een van de arbitrage-instituten zoals de raad van arbitrage voor de bouw (www.raadvanarbitrage.nl).

Samenwerking

Bouw kan niet zonder kennis van het ruimtelijke bestuurs- en omgevingsrecht. Er bestaat een nauwe samenwerking met de advocaten uit die praktijkgroep. Voor meer informatie over omgevingsrecht, kunt u de Jurisprudentie WABO raadplegen. Ook het Team Aanbestedingen ondersteunt het Team Bouw, omdat bij bouwactiviteiten vaak overheidsorganisaties en publiek-private eenheden betrokken zijn.

Legal 500 EMEA 2016 – Construction – Tier 2

Kennedy Van der Laan advised Prinses Máxima Centre for Child Oncology on the zoning, procurement and construction aspects of its new €100m building. The team is led by Richard-Jan Roks; he acted for Alrov Group in arbitral proceedings with the constructor of the Conservatorium Hotel in Amsterdam.

Legal 500 EMEA 2015 – Construction – Tier 2

Within construction, Kennedy Van der Laan is a second tier firm, Clients of the ‘down-to-earth’ team at Kennedy Van der Laan include companies in the healthcare, architectural and building sectors as well as municipalities. The ‘very experienced’ Richard-Jan Roks recently represented an international company in a hotel construction dispute.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Bestuurder moet instaan voor verplichtingen projectvennootschap

Het is niet ongebruikelijk dat een onderneming voor een specifiek project een aparte projectvennootschap opricht. Deze vennootschap is vaak...

16 mei 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

De ontwerper verzekerd

Bouwen is samenwerken. Verschillende partijen zijn in verschillende fases van het bouwproces bij een project betrokken en hebben ieder hun eigen...

14 februari 2017 

Veelvuldig whatsappen tijdens werktijd bestraft

De Kantonrechter Tilburg deed op 19 oktober 2016 uitspraak in een zaak waarin de werknemer tijdens werktijd excessief gebruik had gemaakt van...

04 november 2016 

Hoge Raad: een StiPP achter de allocatiefunctie

De afgelopen maanden is met smart gewacht op het arrest van de Hoge Raad in de StiPP zaak. Al geruime tijd is namelijk een discussie gaande over de...

04 november 2016 

Banenafspraak gehaald, geen quotum voor arbeidsbeperkten in 2017

De eerste doelstelling uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) is behaald. Hierdoor wordt de quotumregeling voor...

18 augustus 2016 

De nieuwe drempelwaarden van 2016 – 2017

De Europese Commissie stelt elke twee jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. De nieuwe drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2016...

04 juli 2016 

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 van kracht

In februari 2014 heeft de Europese wetgever 3 nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld: Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU) . ...

30 juni 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Chambers and Partners Europe Rankings 2016

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks onder cliënten uitvoert in de...

28 april 2016 

The Legal 500 Rankings 2016

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

14 april 2016 

Nico Jacobs partner Commercieel Vastgoed bij Kennedy Van der Laan

Per 1 maart 2016 is Nico Jacobs als partner Commercieel Vastgoed aangetreden bij Kennedy Van der Laan. Hij wordt in die hoedanigheid onderdeel van...

07 maart 2016 

Felicitaties voor het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan feliciteert het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie met het tekenen van de overeenkomsten...

13 november 2015 

Levensloopbestendige wijken als antwoord op beleid en ontwikkeling van de maatschappij

Juridische Actualiteiten Zorgvastgoed ‘Oude bomen moet men niet verpoten’, luidt een Nederlands gezegde. Oftewel: het is beter om ouderen zo...

11 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Kennedy Van der Laan genomineerd voor "Netherlands Law Firm of the Year Award 2015"

Het gerenommeerde "Chambers Guides" heeft haar nominaties bekend gemaakt voor de "Chambers Europe Law Firm of the Year Awards 2015" en Kennedy Van...

11 maart 2015 

Nieuwe Woningwet geeft woningcorporaties mogelijkheid tot ombouw verpleeg- en verzorgingshuizen

Met de nieuwe Woningwet kunnen woningcorporaties die bestaand zorgvastgoed willen ombouwen tot zelfstandige woningen, profiteren van een...

11 maart 2015 

Zorgvastgoed renoveren en verhuren? Let op de verhuurderheffing!

Zorginstellingen die van plan zijn om het eigen zorgvastgoed te renoveren en in de toekomst als woonruimte te gaan verhuren, moeten rekening houden...

23 februari 2015 

Het toepassingsbereik van de ladder voor duurzame verstedelijking en de aanleg van een weg

Is de aanleg van een verbindingsweg een “andere stedelijke voorziening” in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening? Nee, is de conclusie van...

03 februari 2015 

Zelfstandig beroep tegen provinciale ontheffing toch soms mogelijk?

Voor de vaststelling van een bestemmingsplan is soms een ontheffing van de provinciale verordening nodig, bijvoorbeeld wanneer een ruimtelijke...

02 december 2014 

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als...

20 november 2014 

Besluit omgevingsrecht gewijzigd per 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november jl. op een aantal onderdelen gewijzigd (zie Staatsblad 2014, nr 333). Het gaat om...

03 november 2014 

Achteruitgang dreigt bij verkoop corporatiehuizen

Eind september werd duidelijk dat de Herzieningswet van minister Blok niet op 1 januari 2015 in zal gaan. Deze nieuwe wet brengt onder meer...

29 oktober 2014 

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Lange tijd leek het erop dat ook private opdrachtgevers zich moeten houden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen bij het vergeven van...

27 oktober 2014 

De MER-plicht en het relativiteitsvereiste

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is de relativiteiteis vastgelegd. Dat vereiste brengt mee dat normschending niet tot vernietiging...

07 oktober 2014 

Omgevingsvergunning voor bouwen boven andermans grond is geen inbreuk op eigendomsrecht

Als een omgevingsvergunning toestaat dat gebouwd wordt boven het perceel van een ander, levert dat geen ontneming van eigendom of inbreuk op een...

25 september 2014 

Hoe zit het met opzegging bij een gefaseerde opdracht?

In de praktijk (als advocaat van diverse architectenbureaus en opdrachtgevers) maken wij vaak mee dat architecten een gefaseerde opdracht krijgen....

27 augustus 2014 

Vraag wie overtreding heeft begaan komt bij invordering dwangsommen niet meer aan de orde

Wanneer een last onder dwangsom niet op tijd wordt nageleefd, verbeurt de aangeschreven partij een dwangsom. Om de dwangsom te innen moet het...

11 augustus 2014 

Verhuurder failliet? Huurder mag blijven

Achtergrond Er ontstond discussie na het Nebula-arrest van de Hoge Raad. In dat arrest werd benadrukt dat een curator het recht heeft op...

30 juli 2014 

Let op: nieuwe versie model Eigen Verklaring gepubliceerd en vanaf nu verplicht te gebruiken

Op 23 juni 2014 heeft het Ministerie van EZ een nieuwe versie van de Eigen Verklaring gepubliceerd (zowel voor aanbestedende diensten als voor...

26 juni 2014 

Sommige fouten zijn en blijven fataal bij aanbestedingen

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft op 20 mei 2014 een duidelijk vonnis gewezen over de (on)mogelijkheid om fouten te herstellen. Op 12...

16 juni 2014 

Ruime ontheffingsbevoegdheid provincie in strijd met de Wet ruimtelijke ordening

Wanneer provincies in een verordening regels opnemen over de inhoud van bestemmingsplannen, is de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van die...

01 april 2014 

Aanbesteders strakker aan de lijn, inschrijvers hebben iets meer ruimte

Uit twee recente vonnissen blijkt een interessante ontwikkeling voor het aanbestedingsrecht. Kort en zakelijk weergegeven: niet elke fout in een...

31 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten....

24 januari 2014 

Drempelwaarden 2014 – 2015 en de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen

De Europese Commissie heeft de drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 als volgt...

22 januari 2014 

Governance Code Veiligheid in de bouw ondertekend

In het bijzijn van Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) hebben vijftien grote...

22 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Vijf aannemers, één verantwoordelijkheid, vijf boetes

Alle aannemers op één werk hebben een eigen verplichting tot controle legaliteit tewerkgestelden. Bij niet-naleving kunnen zij voor hetzelfde feit...

13 januari 2014 

Opzeggen = betalen? Schending mededelingsplicht kan aannemer duur komen te staan

HR 12 april 2013, NJ 2013, 225 Aannemers en opdrachtgevers opgelet: de door opzegging van een aannemingsovereenkomst vrijgekomen arbeidstijd kan...

09 januari 2014 

Per 1 januari 2014 nieuwe Managing Partner voor Kennedy Van der Laan

Bart de Man en Patrick Wit treden toe tot Dagelijks Bestuur Bart de Man is per 1 januari 2014 de nieuwe Managing Partner bij Kennedy Van der Laan....

19 december 2013 

Verbod tot nevenwerkzaamheden op grond van goed werknemerschap

Indien een werkgever geen nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen met de werknemer, kan hij dan toch de werknemer verbieden concurrerende...

30 oktober 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Minister negeert kritiek schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Op 15 augustus 2013 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst een circulaire uitgevaardigd die als doel heeft de grensbedragen voor het gunnen van...

08 oktober 2013 

De Eigen Verklaring: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is de beperking van administratieve lasten van bedrijven en aanbesteders. Een van de...

25 september 2013 

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen komen steeds dichterbij

Op 5 september 2013 heeft de commissie Interne Markt van het Europees parlement ingestemd met de voorstellen voor de drie nieuwe...

23 september 2013 

Commissie van Aanbestedingsexperts vindt aansprakelijkheidsregeling disproportioneel

Op 17 september heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd. Hoewel het advies al is uitgebracht in...

23 september 2013 

Update: Asbest en aansprakelijkheid

“Er is sprake van stijgende onrust over asbest; niet alleen in de praktijk, maar ook in de rechtspraak. Voorzichtig komt er een vraag op de lippen...

04 september 2013 

Nieuwe Omgevingswet vordert gestaag

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet binnenkort ter advisering wordt aangeboden aan de Raad van State. De formele...

20 juni 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

De Algemene wet bestuursrecht per 1 januari 2013 gewijzigd

Op 1 januari 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke punten gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet aanpassing...

20 februari 2013 

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen

Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen. De wet voorziet in een...

19 februari 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Per e-mail indienen van bezwaarschrift of zienswijze niet altijd mogelijk

Als een bestuursorgaan voor het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift niet de elektronische weg heeft opengesteld, is een per e-mail...

31 januari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet

Het wetsvoorstel bevat een bepaling omtrent de werkingsduur van de Crisis- en herstelwet (Chw). Voor het overige zijn er zogenoemde ‘ quick wins’...

17 januari 2013 

Ruime uitleg vergunningvrij bouwen onder de Wabo

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 8 augustus 2012 een voor de praktijk relevante uitspraak gedaan over de interpretatie van het vergunningvrij...

01 september 2012 

Aansprakelijkheid verkoper en makelaar voor onjuiste informatie

Hoge Raad, 17 februari 2012, LJN BV6162 en BU9891 Essentie Kan de koper van een pand, die er na de koop achter is gekomen dat de onder meer in de...

28 maart 2012 

De Hoge Raad verduidelijkt de reikwijdte van het begrip onroerende aanhorigheid

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 2012 (LJN: BU5602) Inleiding Deze zaak betreft een vordering tot niet-ontvankelijk...

28 maart 2012 

Asbest in gebouwen: de aansprakelijkheidsrisico's van de eigenaar/verhuurder

In 2010 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak KPN/Tamminga. Het ging over een inbraak in een Primafoonwinkel waardoor asbest was vrijgekomen. Deze...

01 oktober 2011 

Intrekking van een ongebruikte bouwvergunning blijft ook onder de Wabo een risico

In de uitspraak van 16 februari 2010 (201006391/1) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een besluit van het college...

26 augustus 2011 

Vruchtgebruik: wie plukt ervan?

Nadat u een heerlijke vakantie in Frankrijk heeft genoten, besluit u er een huis te kopen. U komt bij een Franse notaris en vertelt dat het de...

01 juni 2011 

Deltaplan voor de woningbouw

Er is een groot tekort aan huurwoningen voor middeninkomens binnen de Ring Amsterdam. Dat zou niet zo hoeven zijn, als alle betrokken partijen samen...

14 april 2011 

Wooncorporatie Vieya wil van lening en van project af

Casper Schouten staat wooncorporatie Vieya uit Dongen bij in een geschil dat is ontstaan tussen Vieya en de heer Jan van Kerkhof. Inzet van dit...

12 april 2011 

NEN-normen uit Bouwbesluit zijn rechtsgeldig en voldoende kenbaar

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 2 februari jl. beslist naar aanleiding van een geschil over een...

24 februari 2011 

Zet scheefwoners huis uit met Huurwet

Om scheefwonen aan te pakken, wordt weer veel overhoop gehaald. Laat woningcorporaties gewoon de huizen vorderen voor 'eigen gebruik', zoals is...

10 februari 2011 

Liesbeth Berkouwer naar Kennedy Van der Laan

AMSTERDAM, 31 januari 2011 – Kennedy Van der Laan versterkt de sectie onroerend goed- en bestuursrecht met de komst van Liesbeth Berkouwer....

01 februari 2011 

Kennedy Van der Laan introduceert een actueel overzicht van jurisprudentie onder de Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in werking getreden. Deze wet heeft grote consequenties voor het...

03 december 2010 

Het creëren van een bouwtitel onder de Crisis en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (CHW) is er dan toch gekomen en op 31 maart 2010 in werking getreden. De wet strekt ertoe dat de economische crisis wordt...

01 december 2010 

Vervaltermijnen soms niet fataal

Raad van Arbitrage 16 maart 2010, TBR 2010/134 Vervaltermijnen soms toch niet fataal Veel algemene voorwaarden in de bouw (UAV 1989, DNR 2005, RVOI...

28 oktober 2010 

NEN-normen: wel of niet algemeen verbindend?

De Woningwet heeft als doel het bevorderen van de bouw van goede woningen. Om die reden stelt de Woningwet allerlei bouwtechnische eisen aan...

30 september 2010 

De Wet Kraken en Leegstand

In de nieuwsbrieven van respectievelijk februari, april en oktober 2009 zijn uitspraken uit datzelfde jaar besproken waarin het beschermd woonrecht...

16 juli 2010 

Instandhouding van een illegaal bouwwerk

Bij uitspraak van 17 maart 2010 (200901588/1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan over...

25 juni 2010 

Nadere huurprijsvaststelling bedrijfsruimte door de rechter

Een bespreking van HR 28 mei 2010, LJN BL9562, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de verhuurder van 290-bedrijfsruimte aanspraak kan maken...

25 juni 2010 

Opzegging huur in geval van ingrijpende renovatie wegens onrendabele exploitatie

De Hoge Raad heeft op 26 maart 2010 (LJN: BL0683) geoordeeld dat de verhuurder de huurovereenkomst op kan zeggen wegens dringend eigen gebruik...

28 mei 2010 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit trekt bouw Hoog Catharijne vlot

Luchtkwaliteit wordt nog minder een struikelblok voor ruimtelijke projecten. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak...

29 april 2010 

De overgang van een koopoptie in het huurrecht

Artikel 7:226 BW kent een huurovereenkomst min of meer zakenrechtelijke werking toe: als een verhuurde zaak wordt overgedragen dan is ook de nieuwe...

29 april 2010 

Matiging van boete

Bespreking van de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 10 december 2009, Rolnummer CV 08/3090 In diverse commerciële overeenkomsten komen...

29 maart 2010 

De reikwijdte van artikel 122 Woningwet

Een bespreking van het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch 8 september 2009 (LJN BK1777) In september vorig jaar heeft het Hof 's-Hertogenbosch...

26 januari 2010 

Beheer en meer

Wat is beheer? En hoe regel je beheer? En wat is de beste beheeroplossing? Het thema maatschappelijk vastgoed (ook wel: vastgoed met een...

01 december 2009 

Krakers beschermd woon- of huisrecht!

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 9 oktober 2009 In de nieuwsbrieven van februari respectievelijk april 2009 zijn het vonnis van de...

28 oktober 2009 

Het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning is wel degelijk een hard vereiste

Artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek Op grond van artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek moet een koopovereenkomst voor een woning door een...

29 mei 2009 

Krakers beschermd woon- of huisrecht?

De vraag die in deze procedure centraal staat, is of het openbaar ministerie de bevoegdheid toekomt om een gekraakt pand dat vóór de kraak slechts...

27 februari 2009 

Nieuw ROZ model huurovereenkomst winkelruimte

De Raad voor Onroerende zaken De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een vereniging die zich ondermeer bezig houdt met het opstellen van...

02 februari 2009 

Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties, werken aan samenwerking?

Multifunctionele accommodaties voor onderwijs, opvang en vrije tijd zijn in! In bijna elke gemeente is er wel één te vinden. In ons land en in de...

08 december 2008 

Einde aan de procedeerstichting?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) heeft in een uitspraak van 28 mei 2008, met nummer 200706005/1, geoordeeld dat een...

04 december 2008 

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten

Een bespreking van de uitspraak van rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft, 14 februari 2008, WR 2008/59 Artikel 7:297 BW Op grond...

26 oktober 2008 

Doorberekenen huismeesterskosten aan huurders?

De huurders van een complex met seniorenwoningen maken al jarenlang gebruik van de diensten van een huismeester. Een deel van de bewoners van het...

25 september 2008 

Wanneer is een bouwwerk opgeleverd? UAV 1989 is duidelijker dan het BW

Eén van de hoofdverplichtingen van een aannemer is het aangenomen werk binnen de overeengekomen termijn op te leveren. Opleveren is het na...

24 juni 2008 

Koop van een woning: non-conformiteit

Bespreking van het vonnis van de rechtbank Haarlem, sector kanton van 12 december 2007 Als een woning niet de eigenschappen bezit die de koper...

25 april 2008 

Nieuwsflash: de kortingsregeling uit de UAV 1989

Wat betekent die kortingsregeling en wat is de meest in het oog springende consequentie? Het is niet ongebruikelijk om in een aannemingovereenkomst...

01 juni 2007 

De waarschuwingsplicht van de (onder)aannemer

Een (onder)aannemer heeft in beginsel de plicht zijn opdrachtgever te waarschuwen voor een fout in de opdracht, die hij kent of behoort te kennen....

01 november 2006 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

KVdL Update: Voetangels en klemmen in de CAR-praktijk

Op 17 mei 2016 vindt de KVdL Update: Construction All Risks plaats.

17 mei 2016 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 3

Op 27 november 2014 heeft het derde deel van de cursusdrieluik 'Aansprakelijkheid in de bouw' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

27 november 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 2

Op 13 november 2014 heeft het tweede deel van de cursusdrieluik 'Aansprakelijkheid in de bouw' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

13 november 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 1

Op 28 oktober 2014 heeft het eerste deel van de cursusdrieluik 'Aansprakelijkheid in de bouw' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

28 oktober 2014 

Aanbestedingsregels voor de bedrijfsjurist [OSR module]

Op 19 juni 2014 is de module 'Aanbestedingsregels' gegeven door Richard-Jan Roks. In dit onderdeel kwamen de Aanbestedingswet 2012 en de Gids proportionaliteit aan de orde.

19 juni 2014 

Cursus: Juridische actualiteiten zorgvastgoed en volkshuisvesting

Op 8 mei 2014 heeft de cursus 'Juridische actualiteiten zorgvastgoed en volkshuisvesting' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

08 mei 2014 

Cursus: Innovatieve toepassingen van erfpacht en huur

Wat zijn innovatieve manieren om gebruik te maken van erfpacht en huur? Hoe werkt dat in de praktijk?

04 februari 2014 

Cursus: Actualiteiten asbest

Voor de werkgever, de eigenaar van onroerend goed, en de verhuurder levert de aanwezigheid van asbest aansprakelijkheidsrisico’s op. Arlette Schijns en Merijn Veldman gingen op deze risico’s in aan de hand van de actualiteiten.

18 maart 2014 

Cursus: Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?

Op 4 november 2014 heeft de cursus 'Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

04 november 2014 
Richard-Jan Roks

Richard-Jan Roks

Advocaat, Partner

  • Richard-Jan Roks https://kvdl.nl/onze-mensen/richard-jan-roks/ Advocaat, Partner +31 20 5506 650 richard-jan.roks@kvdl.com http://www.linkedin.com/in/richardjanroks
  • Anne-Christine Keuning https://kvdl.nl/onze-mensen/anne-christine-keuning/ Advocaat +31 20 5506 612 anne-christine.keuning@kvdl.com