Wet Werk en Zekerheid

“De wet werk en zekerheid betekent een grondige hervorming van het ontslagrecht en de regels die gelden voor flexibele arbeid.”

Bereken transitievergoeding- Kennedy Van der Laan

 

 

Het arbeidsrecht is als gevolg van de WWZ ingrijpend gewijzigd. Het ontslagrecht is herzien en daarnaast zijn verschillende maatregelen getroffen die de rechtspositie van de ‘flexwerker’ moet versterken.

1. Nieuw ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht is op 1 juli 2015 in werking getreden. Opzegging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst zijn nog steeds de belangrijkste vormen van eenzijdig ontslag, maar de verdere invulling is sterk veranderd. Zo bestaat een ‘gesloten stelsel’ van ontslaggronden en is de werkgever niet meer vrij om te kiezen voor een ontslag via het UWV of de rechter; dat hangt nu af van de ontslaggrond.

Een andere belangrijke wijziging is de introductie van een wettelijke transitievergoeding. Voordeel hiervan is dat de uitkomst van een ontslagprocedure niet meer afhangt van de ontslagroute. De transitievergoeding valt in het algemeen lager uit dan de oude kantonrechtersformule.

Een ontslag op staande voet bestaat nog steeds, maar verloopt als gevolg van wijzigingen in het procesrecht anders dan voorheen het geval was.

Het is nog steeds mogelijk om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Dat kan zich vertalen in een instemming met de opzegging of een vaststellingsovereenkomst.

Ten slotte heeft de WWZ gevolgen voor bijzondere groepen, zoals de oudere werknemer.

2. Maatregelen flexibele arbeid

Op het gebied van flexibele arbeid zijn verschillende maatregelen getroffen:

  • Als gevolg van de nieuwe ketenregeling kan een werknemer eerder aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Het is niet meer mogelijk een proeftijd aan te gaan wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten van zes maanden of korter.
  • Voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer is een aanzegverplichting geïntroduceerd. Het is van belang de aanzegging tijdig en op de juiste manier te doen om te voorkomen dat een vergoeding aan de werknemer betaald moet worden.
  • Een concurrentiebeding is bij een tijdelijk dienstverband alleen nog toegestaan wanneer hiervoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen bestaan. Bovendien moet er een schriftelijke motivering worden opgenomen.
  • De mogelijkheid is beperkt om een werknemer geen loon te betalen over de uren dat hij niet heeft gewerkt. Hierdoor is het in de praktijk niet meer aantrekkelijk een oproepovereenkomst na afloop van zes maanden nog voort te laten duren.

Chambers Europe 2017 – Employment – Band 3

What the team is known for Has a distinguished national reputation for its representation of clients in the area of employee participation on behalf of both employers and works councils. Other areas of strength include privacy and governance matters. Boasts particular sector expertise in the technology and healthcare sectors.

Strengths Clients praise the team’s coordination and expertise, stating: “They have good collaboration, are quick to respond and have an in-depth understanding.”

Interviewees also appreciate the firm’s supportive approach to client service: “The whole team is very flexible and eager to assist each other on matters which are not directly related to the expertise of the lawyer who is handling the case.”

Work highlights Represented Turien & Co in negotiations with the trade union and works council following a reorganisation impacting 150 employees.

Acted for UWV on its employment law work including advising on a number of dismissals and amendments to internal policies.

Significant clients Microsoft, Nike, Liberty Global, PepsiCo, Ziggo.

Notable practitioners

Eva Knipschild advances in the rankings following excellent feedback from sources. Peers remark that she is “very impressive” while clients highlight her keen “eye for timetable and political issues.” She recently assisted Martinair Holland with all of its employment and co-governance work, including dealings with works councils and trade unions, reorganisations and dismissals.

Clients describe Chris Nekeman as “quick to respond with good technical knowledge.” He is well known for assisting individuals, businesses and works councils with employment law litigation. A highlight was his representation of Rabobank in litigation regarding a number of dismissals.


 

Chambers Europe 2016 – Employment – Band 3

What the team is known for Experienced in employee participation issues, advising both employers and works councils. Also strong in matters relating to governance and flexible workforces. Notable for a strong sector focus in technology and healthcare, representing numerous hospitals.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“I have a very good opinion of the firm. Its value for money is amazing, the lawyers are very responsive and their work is excellent because you get what you need, on time.”

“The lawyers maintain the young and bold energy the firm stands for. They are highly qualified and the partners are very distinguished lawyers.”

What’s new? Exact Software and Rabobank are new clients.

Work highlights Advised UWV on union and works council issues, internal policies and several dismissals.

Assisted IBM’s Central Works Council with employee participation issues and privacy matters.

Notable practitioners 

Eva Knipschild is an expert in flexible workforces, including matters related to freelance and on-call workers. Clients say she is “quick at responding, very on target with her support and advice and very strategic.” She acted for Martinair on a range of matters, including dismissal cases and negotiating with works council and trade unions.

Department head Chris Nekeman specialises in co-determination advising both employers and works councils. A client enthuses: “He is one of a kind and always delivers. He is a brilliant man and an outstanding organiser.” 

Significant clients Liberty Global, Microsoft, Nike, PepsiCo, Reed Business/Elsevier.


 

Legal 500 EMEA 2017 – Employment – Tier 2

Chris Nekeman leads Kennedy Van der Laan’s team, which is praised for its ‘international focus’; clients include Microsoft and Nike. The practice is particularly adept in trade union negotiations, employee participation matters and outsourcing. Eva Knipschild is ‘extremely reliable, responsive and client-focused’.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Employment – Tier 3

Practice head Chris Nekeman of Kennedy Van der Laan represented UWV in various dismissal cases, as well as in dealing with labour unions and works councils. The department also advised Spaarne Gasthuis, VLM, Nike and Rochdale. Eva Knipschild is praised for her ‘strong international focus’ and ‘reliable, comprehensive advice’.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Evaluatie: een checklist voor de slecht functionerende werknemer [6 eisen]

De halfjaarlijkse evaluaties komen er weer aan, dus hoogste tijd om aandacht te besteden aan de disfunctionerende werknemer. Hieronder besteedt Eva...

27 juli 2017 

Verbetertraject van zes weken voldoende?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de ontslaggronden limitatief in de wet opgenomen. Een van deze gronden is de...

24 november 2016 

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte

Wanneer het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte wordt beëindigd heeft de werknemer in principe recht op...

09 november 2016 

Kun je de transitievergoeding omzeilen door een verkeerde opzegtermijn te hanteren?

Mag de werkgever (on)bewust een verkeerde opzegtermijn hanteren om de transitievergoeding te omzeilen? Bij een ontslag van een werknemer met een...

25 augustus 2016 

Mediation en de Wet werk en zekerheid

Mediation is nog steeds een belangrijke tool voor werkgevers en werknemers om tot een oplossing te komen van een arbeidsconflict. Zo wordt mediation...

17 augustus 2016 

Mediation als mogelijkheid voor het ontslagdossier?

Het ontslagrecht sinds 1 juli 2015 is een stuk meer rigide: UWV en de kantonrechter blijken vaker een verzoek om ontslag af te wijzen. De...

17 augustus 2016 

Wanneer start de bedenktermijn als je een beëindiging bent overeengekomen?

Wil je geen gedoe over de bedenktermijn op een beëindigingsovereenkomst, zorg dan dat de werknemer daarvoor tekent. Met de komst van de Wet Werk en...

13 juli 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure

Bron: Hof van Justitie van de Europese Unie ECLI:EU:C:2016:216 Veel mensen hebben een rechtsbijstandverzekering en doen daar een beroep op bij een...

20 juni 2016 

Uitleg ‘pensioengerechtigde leeftijd’

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2016:1083 Het hof ’s-Hertogenbosch boog zich recentelijk over de vraag of het begrip...

17 mei 2016 

Boek: Wet werk en zekerheid (WWZ) - bijgewerkte 6e druk

Bijgewerkte druk van het reeds verschenen Wet Werk en Zekerheid.  In hun inleiding lichten mr. Eva Knipschild en prof. mr. Evert Verhulp de...

12 mei 2016 

Herplaatsing bij ontslag: werkgevers moeten zich inspannen

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ontslag alleen mogelijk als de werkgever heeft gekeken naar herplaatsing. Hoe ver reikt deze...

03 mei 2016 

Belangrijke wijzigingen in de Wet werk en zekerheid

Minister Asscher heeft op 21 april 2016 drie brieven naar de Tweede Kamer gestuurd met voorgestelde aanpassingen voor verschillende knelpunten op de...

22 april 2016 

Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst: wanneer mag het wel?

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts geldig indien is gemotiveerd waarom zwaarwegende...

18 april 2016 

Meelezen met privébericht werknemer, mag dat?

Een werknemer verstuurt privéberichten via het zakelijke account van de werkgever. Mag de werkgever meelezen? Het Europees Hof voor de Rechten van...

12 februari 2016 

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

28 januari 2016 

Ben je verplicht te melden dat de transitievergoeding bestaat?

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is een werkgever niet verplicht de transitievergoeding te betalen. Maar moet hij de werknemer er wel...

27 januari 2016 

Trucjes om transitievergoeding te voorkomen: onfatsoenlijk of niet?

De transitievergoeding bij ontslag is financieel zwaar voor werkgevers. Daarom proberen ze er met trucjes onderuit te komen. Dit zijn ze en dit zijn...

21 december 2015 

Herplaatsing bij ontslag: de 5 meest gestelde vragen (en antwoorden)

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli is ingegaan, is ontslag alleen nog mogelijk als herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is....

27 november 2015 

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst: maatwerk vereist!

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig als uitvoerig is gemotiveerd waarom dit...

17 augustus 2015 

Het nieuwe ontslagrecht: outplacementvergoedingen zijn passé

Het nieuwe ontslagrecht geldt inmiddels ruim een maand. De eerste uitspraken zijn een feit. Ook is er al meer duidelijkheid over hoe de...

17 augustus 2015 

Modelreglement voor cao-ontslagcommissies gepubliceerd

De cao-ontslagcommissie en de code De Wet werk en zekerheid (WWZ) biedt de mogelijkheid om bij cao ten aanzien van bedrijfseconomische ontslagen...

12 augustus 2015 

Aanzegging ook mogelijk via een whatsapp-bericht?

De aanzegplicht Sinds 1 januari van dit jaar geldt voor de werkgever een zogenaamde aanzegplicht bij tijdelijke contracten van zes maanden of...

13 juli 2015 

Bereken hier uw transitievergoeding

Per 1 juli 2015 krijgt in beginsel iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding...

08 juli 2015 

Tijdelijke contracten? Let op de aanzegverplichting

Als werkgever ben je verplicht om werknemers met een tijdelijk contract tijdig te informeren over hun toekomst. Doe je dat niet, dan krijg je een...

05 juni 2015 

Ontslagprocedure UWV

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte is toestemming van het UWV vereist. De...

13 mei 2015 

Bijzondere positie van de oudere werknemer

Tot de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, gelden voor oudere werknemers ook sinds inwerkingtreding van de WWZ de normale regels...

12 mei 2015 

Transitievergoeding

1.1. Oude regeling ontslagvergoeding Onder het oude recht was de hoogte van de ontslagvergoeding in grote mate afhankelijk van de gekozen...

12 mei 2015 

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst De werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing...

12 mei 2015 

Instemming met opzegging en beëindiging met wederzijds goedvinden

Opzegging met instemming Art. 7:671 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig kan opzeggen zonder de instemming van de...

12 mei 2015 

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is ook sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid nog mogelijk. Wel zijn er enkele wijzigingen...

12 mei 2015 

Procesrecht WWZ

Procesrecht WWZ Indien een werknemer niet instemt met de opzegging en er evenmin een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten zal een werkgever die...

12 mei 2015 

Wet Werk en Zekerheid: wijziging ketenregeling

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling voor opvolgende tijdelijke contracten. Het aantal opvolgende contracten voor bepaalde tijd, is...

19 april 2015 

De voordelen en risico’s van een min-maxovereenkomst anno 2015

De vraag naar flexibele arbeid neemt nog steeds toe. De WWZ beoogt de positie van de flexwerker te versterken, maar zal ertoe leiden dat werkgevers...

01 april 2015 

Overgangsregeling voor de transitievergoeding voor tijdelijke werknemers

Achtergrond Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Lees hierover meer in het artikel...

16 maart 2015 

Opzegging op de a- en b- grond volgens de WWZ

De WWZ voorziet in een ontslagroute die afhankelijk is van de ontslaggrond. Voortaan zal een werkgever zich voor ontslag vanwege bedrijfseconomische...

16 maart 2015 

Update transitievergoeding: een tweetal ontwerpbesluiten naar de Raad van State

Met ingang van 1 juli 2015 doet de transitievergoeding zijn intrede in het Nederlands ontslagrecht (Wet werk en zekerheid: introductie...

23 februari 2015 

Het ontslagrecht omzeilen? Niet met dit trucje

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluiten, maar tegelijkertijd een beëindigingsovereenkomst afspreken? Mag niet. Een vierde...

22 januari 2015 

Berekening transitievergoeding en vergoeding aanzegtermijn

Transitievergoeding en vergoeding aanzegtermijn Vanaf 1 juli 2015 voorziet de wet in een vergoeding bij een ontslag op initiatief van de werkgever,...

24 december 2014 

Ontslag wordt lastiger voor payroll-ondernemers

Een arbeidsovereenkomst beëindigen is nu nog eenvoudig voor een payroll-ondernemer, maar dat gaat per 1 januari veranderen. Payrolling zorgt 'voor...

24 december 2014 

Reparatiewetgeving WWZ

Op 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 aangenomen. De Verzamelwet bevat onder andere wijzigingen van de Wet...

18 december 2014 

De Wet werk en zekerheid: ingrijpende veranderingen gelden ook voor de gezondheidszorg

In de zomer van 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het arbeidsrecht verandert hierdoor ingrijpend. Zo treft de...

23 september 2014 

Heldere handleiding ter voorbereiding op ‘Wet werk en zekerheid’

Wetboek van Sdu voorzien van toelichting door Eva Knipschild. De Wet werk en zekerheid treedt per 1 januari 2015 in werking. Belangrijke...

16 september 2014 

Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

De wettelijke transitievergoeding Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aangenomen. Een belangrijk onderdeel...

08 juli 2014 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

KVdL Update: Actualiteiten voor ondernemingsraden

Tijdens deze bijeenkomst praten wij OR-leden bij over o.a. de actualiteiten in het arbeidsrecht en de doorgevoerde en te verwachten wijzigingen in de WOR.

06 december 2016 

KVdL Interactive: Dismissals in the Netherlands - big changes were implemented!

Dismissals in the Netherlands have always been complicated. Per 1 July 2015 big changes were implemented. Will these make dismissals easier or not?

24 september 2015 

Cursus: De flexibele schil en WWZ

In deze cursus namen Eva en Marita de wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid door en gaven praktische tips over hoe u uw flexibele schil kunt vormgeven.

03 februari 2015 

Cursus: Tap themadag Nieuw Arbeidsrecht & WWZ in de praktijk [Extern]

Op dinsdag 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met invoering van de Wet Werk en Zekerheid. In deze cursus zijn de gevolgen voor de praktijk besproken en is vooruitgeblikt op te verwachten arbeidsrechtelijke ontwikkelingen.

09 december 2014 

Congres: Wet Werk & Zekerheid, Ingrijpende Wijzigingen in het Arbeidsrecht [Extern]

Specialisten vanuit de advocatuur, de rechterlijke macht, het ministerie van SZW en het UWV bespraken tijdens dit congres de ingrijpende wijzigingen en de consequenties voor arbeidsrechtpraktijken n.a.v. de Wet werk en zekerheid.

03 november 2014 

Cursus: Het concurrentiebeding en andere arbeidsrechtelijke bedingen

Op 11 september 2014 heeft de cursus 'Het concurrentiebeding en andere arbeidsrechtelijke bedingen' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333

11 september 2014 

Cursus: Disfunctioneren en dossieropbouw

Op 26 augustus 2014 heeft de cursus 'Disfunctioneren en dossieropbouw' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

26 augustus 2014 
Eylard van Fenema
  • Eylard van Fenema https://kvdl.nl/onze-mensen/eylard-van-fenema/ Advocaat +31 20 5506 828 eylard.van.fenema@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/eylardvanfenema
  • Chris Nekeman https://kvdl.nl/onze-mensen/chris-nekeman/ Advocaat, Partner +31 20 5506 676 chris.nekeman@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/chris-nekeman/21/b87/928
  • Thijs Ridder https://kvdl.nl/onze-mensen/thijs-ridder/ Advocaat +31 20 5506 837 thijs.ridder@kvdl.com http://www.linkedin.com/pub/thijs-ridder/2b/214/9a7
  • Eva Knipschild https://kvdl.nl/onze-mensen/eva-knipschild/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 840 eva.knipschild@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/evaknipschild