Reorganisatie en ontslag

“Strategische keuzes voorafgaand aan ontslag kunnen escalatie en procedures voorkomen. ”

Het beëindigen van een arbeidsrelatie kan voor werkgevers en werknemers ingrijpende gevolgen hebben. Het team Reorganisatie en ontslag van Kennedy Van der Laan behandelt zowel zaken op het gebied van collectief als individueel ontslag.

Individueel ontslag

Bij individueel ontslag vertegenwoordigt het team Reorganisatie en ontslag werkgevers en werknemers. Het team adviseert over de verschillende manieren waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden. In eerste instantie wordt vaak gezocht naar een minnelijke oplossing, meestal in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Komen partijen er niet uit, dan begeleidt het team de procedure bij de kantonrechter of het UWV. In alle gevallen geldt dat het team Reorganisatie en ontslag streeft naar een zo effectief mogelijke aanpak om langlopende en kostbare procedures te voorkomen.

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag als gevolg van een reorganisatie van een onderneming adviseert en begeleidt het team Reorganisatie en ontslag cliënten onder andere bij het selecteren van boventallige werknemers, het overleg met de Ondernemingsraad, het opstellen van een Sociaal Plan (al dan niet in overleg met de vakbonden) en de benodigde documenten voor de ontslagprocedure. Ook helpt het team cliënten om op het juiste moment de juiste stappen te zetten en adviseert het hen over de communicatie met hun werknemers.

Ambtenaren

Ook voor individueel of collectief ontslag van ambtenaren hebben onze advocaten de juiste expertise in huis.

Chambers Europe 2017 – Employment – Band 3

What the team is known for Has a distinguished national reputation for its representation of clients in the area of employee participation on behalf of both employers and works councils. Other areas of strength include privacy and governance matters. Boasts particular sector expertise in the technology and healthcare sectors.

Strengths Clients praise the team’s coordination and expertise, stating: “They have good collaboration, are quick to respond and have an in-depth understanding.”

Interviewees also appreciate the firm’s supportive approach to client service: “The whole team is very flexible and eager to assist each other on matters which are not directly related to the expertise of the lawyer who is handling the case.”

Work highlights Represented Turien & Co in negotiations with the trade union and works council following a reorganisation impacting 150 employees.

Acted for UWV on its employment law work including advising on a number of dismissals and amendments to internal policies.

Significant clients Microsoft, Nike, Liberty Global, PepsiCo, Ziggo.

Notable practitioners

Eva Knipschild advances in the rankings following excellent feedback from sources. Peers remark that she is “very impressive” while clients highlight her keen “eye for timetable and political issues.” She recently assisted Martinair Holland with all of its employment and co-governance work, including dealings with works councils and trade unions, reorganisations and dismissals.

Clients describe Chris Nekeman as “quick to respond with good technical knowledge.” He is well known for assisting individuals, businesses and works councils with employment law litigation. A highlight was his representation of Rabobank in litigation regarding a number of dismissals.


 

Turien & Co Assuradeuren

“Als een van de grootste assuradeuren in Nederland kennen wij Kennedy Van der Laan op het gebied van privacybescherming en op arbeidsrechtelijk gebied. Op beide deelgebieden hebben wij een uitstekende service ervaren: deskundig, snel tot de kern komend en goed in staat de relevante wet- en regelgeving en rechtspraak naar de specifieke casus te vertalen. Op arbeidsrechtelijk gebied heeft Kennedy Van der Laan ons ondersteund in een grote reorganisatie en de onderhandelingen hierover met de vakbonden. Ook in dit specifieke dossier heeft de snelheid, duidelijkheid en relevantie van de advisering een enorme toegevoegde waarde gehad, waarbij de wisselwerking met onze eigen deskundigen en juristen goed heeft gewerkt.”

P. van Geijtenbeek 


 

Chambers Europe 2016 – Employment – Band 3

What the team is known for Experienced in employee participation issues, advising both employers and works councils. Also strong in matters relating to governance and flexible workforces. Notable for a strong sector focus in technology and healthcare, representing numerous hospitals.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“I have a very good opinion of the firm. Its value for money is amazing, the lawyers are very responsive and their work is excellent because you get what you need, on time.”

“The lawyers maintain the young and bold energy the firm stands for. They are highly qualified and the partners are very distinguished lawyers.”

What’s new? Exact Software and Rabobank are new clients.

Work highlights Advised UWV on union and works council issues, internal policies and several dismissals.

Assisted IBM’s Central Works Council with employee participation issues and privacy matters.

Notable practitioners 

Eva Knipschild is an expert in flexible workforces, including matters related to freelance and on-call workers. Clients say she is “quick at responding, very on target with her support and advice and very strategic.” She acted for Martinair on a range of matters, including dismissal cases and negotiating with works council and trade unions.

Department head Chris Nekeman specialises in co-determination advising both employers and works councils. A client enthuses: “He is one of a kind and always delivers. He is a brilliant man and an outstanding organiser.” 

Significant clients Liberty Global, Microsoft, Nike, PepsiCo, Reed Business/Elsevier.


 

Legal 500 EMEA 2017 – Mediation – Tier 1

Kennedy Van der Laan’s Eva Knipschild has a strong track record in mediation, particularly in employment disputes.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Mediation – Tier 1

Kennedy Van der Laan maintains an active mediation practice, with a strong track record in employment-related disputes. Eva Knipschild is a registered mediator with the Mediators Federation Netherlands (MFN).


 

Legal 500 EMEA 2017 – Employment – Tier 2

Chris Nekeman leads Kennedy Van der Laan’s team, which is praised for its ‘international focus’; clients include Microsoft and Nike. The practice is particularly adept in trade union negotiations, employee participation matters and outsourcing. Eva Knipschild is ‘extremely reliable, responsive and client-focused’.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Employment – Tier 3

Practice head Chris Nekeman of Kennedy Van der Laan represented UWV in various dismissal cases, as well as in dealing with labour unions and works councils. The department also advised Spaarne Gasthuis, VLM, Nike and Rochdale. Eva Knipschild is praised for her ‘strong international focus’ and ‘reliable, comprehensive advice’.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Pre-pack faillissement en overgang van onderneming

Het einde van de pre-pack na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie? Een ‘historische uitspraak’ volgens de vakbonden. Het Hof Van...

23 juni 2017 

De positie van de OR in tijden van faillissement

Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:982) een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR)...

07 juni 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over de voorwaardelijke ontbinding

Eerder dit jaar stelde de kantonrechter Enschede prejudiciële vragen over de mogelijkheid tot voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ. Op 23...

23 december 2016 

Nieuwe uitgave: Arbeidsrecht en mediation

Een volledig up-to-date boek dat alle informatie bevat die nodig is voor mediators, advocaten en anderen om mediations in arbeidszaken te...

05 december 2016 

Hoge Raad: een StiPP achter de allocatiefunctie

De afgelopen maanden is met smart gewacht op het arrest van de Hoge Raad in de StiPP zaak. Al geruime tijd is namelijk een discussie gaande over de...

04 november 2016 

Zo kun je ook als detacheringsbureau werknemers ontslaan

Als detacheringsbureau een medewerker op de loonlijst hebben staan die al langere tijd niet aan de bak is geweest is een financiële lastpost. Bij...

26 oktober 2016 

Transitievergoeding bij contracts- en werkgeverswissel: doorrekenen of afrekenen?

De werknemer die buiten de situatie van overgang van onderneming in het kader van een contractswissel bij een opvolgend werkgever in dienst treedt,...

18 oktober 2016 

Ernstig verwijtbaar of verwijtbaar handelen?

Sinds het ontslagrecht is gewijzigd kan een werknemer in hoger beroep tegen een ontbindingsbeschikking. Uit deze uitspraak blijkt dat het kan baten...

21 september 2016 

Wanneer begint de bedenktermijn?

Een werknemer en werkgever kunnen om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Dat moet schriftelijk. Na ondertekening geldt nog...

21 september 2016 

Kun je de transitievergoeding omzeilen door een verkeerde opzegtermijn te hanteren?

Mag de werkgever (on)bewust een verkeerde opzegtermijn hanteren om de transitievergoeding te omzeilen? Bij een ontslag van een werknemer met een...

25 augustus 2016 

Banenafspraak gehaald, geen quotum voor arbeidsbeperkten in 2017

De eerste doelstelling uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) is behaald. Hierdoor wordt de quotumregeling voor...

18 augustus 2016 

Mediation en de Wet werk en zekerheid

Mediation is nog steeds een belangrijke tool voor werkgevers en werknemers om tot een oplossing te komen van een arbeidsconflict. Zo wordt mediation...

17 augustus 2016 

Mediation als mogelijkheid voor het ontslagdossier?

Het ontslagrecht sinds 1 juli 2015 is een stuk meer rigide: UWV en de kantonrechter blijken vaker een verzoek om ontslag af te wijzen. De...

17 augustus 2016 

Ontslagaanvraag bij het UWV vanwege bedrijfseconomisch ontslag: denk aan het adviesrecht van de OR!

Het adviestraject bij de OR in de beoordeling van de ontslagaanvraag bij het UWV Het was natuurlijk al zo dat bij ontslagen vanwege...

04 augustus 2016 

Zieke werknemers op vakantie, zo ga je er mee om

De meeste werknemers genieten, maar sommige werknemers worden ziek. Of zijn al ziek, maar vragen wel toestemming om met vakantie te gaan. Of erger:...

03 augustus 2016 

Het recht op een transitievergoeding voor de langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ heeft iedere werknemer na beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever recht op de...

14 juli 2016 

Het adviesrecht van de OR tijdens faillissement

Als een onderneming failliet gaat kan de curator besluiten de onderneming te verkopen. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de...

01 juli 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure

Bron: Hof van Justitie van de Europese Unie ECLI:EU:C:2016:216 Veel mensen hebben een rechtsbijstandverzekering en doen daar een beroep op bij een...

20 juni 2016 

Nieuwe wetgeving per 1 juli 2016: Wet Huis voor Klokkenluiders en ketenregeling voor seizoensarbeid

Per 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking en zal naar verwachting de ketenregeling voor seizoensarbeid worden gewijzigd. Wet...

16 juni 2016 

Hoe ver reikt de verplichting van de werkgever om een verstoorde arbeidsverhouding te voorkomen?

Op 25 april heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waaruit blijkt dat van de werkgever vergaande inspanningen worden verwacht om een...

13 juni 2016 

Werkgever moet initiatief nemen verstoorde arbeidsverhouding te normaliseren

Op 5 april 2016 heeft het hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een werkgever het initiatief moet nemen om de arbeidsverhouding te normaliseren bij...

06 juni 2016 

Uitleg ‘pensioengerechtigde leeftijd’

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2016:1083 Het hof ’s-Hertogenbosch boog zich recentelijk over de vraag of het begrip...

17 mei 2016 

Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst: wanneer mag het wel?

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts geldig indien is gemotiveerd waarom zwaarwegende...

18 april 2016 

Kennedy Van der Laan versterkt teams Arbeid en Commercial

Per 15 februari jl. is Jessica Dietz als arbeidsrecht advocaat gestart bij Kennedy Van der Laan. Op 1 maart start advocaat Jelle Blom binnen het team...

23 februari 2016 

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

28 januari 2016 

Trucjes om transitievergoeding te voorkomen: onfatsoenlijk of niet?

De transitievergoeding bij ontslag is financieel zwaar voor werkgevers. Daarom proberen ze er met trucjes onderuit te komen. Dit zijn ze en dit zijn...

21 december 2015 

Herplaatsing bij ontslag: de 5 meest gestelde vragen (en antwoorden)

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli is ingegaan, is ontslag alleen nog mogelijk als herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is....

27 november 2015 

Wet doorwerken na AOW-leeftijd in werking vanaf 1-1-2016

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de WWZ voor de positie van de AOW-gerechtigde werknemer. Per 1 januari 2016 treedt nu ook de...

18 november 2015 

Wanneer extra vergoeding bij ontslag? Drie voorbeelden

Bij ontslag is er naast de transitievergoeding ook nog een extra vergoeding mogelijk. Wanneer hanteer je deze billijke vergoeding? Is een werknemer...

19 oktober 2015 

Discriminatie bij gedwongen pensionering?

Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2012:3246 Drie KLM-medewerkers (grondpersoneel) ­werden in 2009 gedwongen op hun 63ste met...

19 oktober 2015 

Afwijzing ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding

Onder de WWZ dient een werkgever een redelijke grond te hebben om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen. De redelijke gronden zijn limitatief...

02 oktober 2015 

Waarom de ene diefstal wel reden is voor ontslag en de andere niet

Niet elke diefstal is genoeg om een werknemer op staande voet te ontslaan. Dit zijn de regels omtrent diefstal op de werkvloer. Ontslag op staande...

16 september 2015 

Arbeidsrecht advocaat Ard Wallast aan de slag bij Kennedy Van der Laan

Deze maand is arbeidsrecht advocaat Ard Wallast gestart bij Kennedy Van der Laan. Ard (1982) adviseert met name op het gebied van individueel en...

31 augustus 2015 

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst: maatwerk vereist!

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig als uitvoerig is gemotiveerd waarom dit...

17 augustus 2015 

Ontslagvergoedingen in de zorg: tijd voor een update!

Ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen in de zorg zijn begrensd door de WNT. Toch zijn er verschillende voorbeelden waarin het maximum wordt...

14 juli 2015 

Reorganisatie? Let hierop nu ontslag nu via het UWV gaat

Nu het nieuwe ontslagrecht sinds 1 juli van kracht is, worden meer reorganisaties verwacht. De ontslaggrond ‘reorganisatie’ leidt tot een gang...

14 juli 2015 

Bereken hier uw transitievergoeding

Per 1 juli 2015 krijgt in beginsel iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding...

08 juli 2015 

De tips en trics bij een min-max overeenkomst

De min-max overeenkomst is een van de meest flexibele vormen van een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst geeft de werkgever de mogelijkheid om bij...

02 juli 2015 

Tijdelijke contracten? Let op de aanzegverplichting

Als werkgever ben je verplicht om werknemers met een tijdelijk contract tijdig te informeren over hun toekomst. Doe je dat niet, dan krijg je een...

05 juni 2015 

Onderscheid in sociaal plan voor 60plussers

Kantonrechter Haarlem, 6 januari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:2201 Onderscheid naar leeftijd bij arbeid mag niet. Maar er is geen regel zo streng, of...

18 mei 2015 

Ontslagprocedure UWV

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte is toestemming van het UWV vereist. De...

13 mei 2015 

Bijzondere positie van de oudere werknemer

Tot de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, gelden voor oudere werknemers ook sinds inwerkingtreding van de WWZ de normale regels...

12 mei 2015 

Transitievergoeding

1.1. Oude regeling ontslagvergoeding Onder het oude recht was de hoogte van de ontslagvergoeding in grote mate afhankelijk van de gekozen...

12 mei 2015 

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst De werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing...

12 mei 2015 

Instemming met opzegging en beëindiging met wederzijds goedvinden

Opzegging met instemming Art. 7:671 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig kan opzeggen zonder de instemming van de...

12 mei 2015 

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is ook sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid nog mogelijk. Wel zijn er enkele wijzigingen...

12 mei 2015 

Procesrecht WWZ

Procesrecht WWZ Indien een werknemer niet instemt met de opzegging en er evenmin een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten zal een werkgever die...

12 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Geen ontbinding na alcoholgebruik

Kantonrechter Assen, 12 januari 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:489 Voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen geldt een...

28 april 2015 

Akkoord over cao ziekenhuizen. De 4 opvallendste afspraken

Na een onderhandeling  van een jaar hebben de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en de vakbonden op 30 maart 2015 eindelijk een akkoord...

20 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Voorkom onmacht raad van toezicht bij voorgenomen ontslag zorgbestuurder

Als het nodig is, moet een raad van toezicht een bestuurder kunnen ontslaan. De statuten van zorginstellingen belemmeren dit vaak. Hierdoor kan de...

15 april 2015 

Overgangsregeling voor de transitievergoeding voor tijdelijke werknemers

Achtergrond Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Lees hierover meer in het artikel...

16 maart 2015 

Hoeveel uren loon betaal je bij een nul-urencontract?

Betekent een nul-urencontract dat je in het uiterste geval slechts nul uur hoeft uit te betalen? Zekerheid bestaat niet, zo blijkt. Het...

13 oktober 2014 

Estro: is onfatsoenlijk ook onrechtmatig?

De kranten staan er bol van: Abvakabo FNV gaat de nieuwe eigenaar van Estro voor de rechter slepen. Volgens FNV is het ‘pre-pack’ (of...

21 augustus 2014 

Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

De wettelijke transitievergoeding Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aangenomen. Een belangrijk onderdeel...

08 juli 2014 

Besluit AVA leidt niet tot einde dienstverband bestuurder

Rechtspositie bestuurder De bestuurder van een BV of NV die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, heeft minder vergaande...

28 april 2014 

Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten....

24 januari 2014 

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt onder meer het ontslagrecht. Zowel de procedure van opzegging als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gaat...

12 januari 2014 

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Op 29 november jl. heeft minister Asscher het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel vormt...

13 december 2013 

Het nieuwe ontslagrecht: de 6 belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe ontslagrecht maakt het niet eenvoudiger een werknemer te ontslaan. De 6 belangrijkste wijzigingen. Nog steeds moet je als werkgever een...

06 december 2013 

Verslaving is een ziekte. Is ontslag mogelijk?

In huidige medische wetenschap wordt aangenomen dat een alcohol- of drugsverslaving een ziekte is. Voor zieke werknemers geldt een opzegverbod...

03 december 2013 

Marita Hoogeveen versterkt arbeidsrechtpraktijk Kennedy Van der Laan

Amsterdam, maandag 19 augustus 2013 – Deze maand is advocaat Marita Hoogeveen gestart bij Kennedy Van der Laan. Zij zal haar werk als...

19 augustus 2013 

Stoelendans bij reorganisatie

Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen mag een werkgever niet op kwaliteit selecteren, maar moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast....

13 augustus 2013 

Rechtspositie van werknemers onveranderd bij wisseling van payrollonderneming

Rechtbank Den Haag 26 juni 2013, C/09/433443/HA ZA 12-1463 De feiten Een payrollonderneming verzorgde de detachering en payrolling van ongeveer 600...

15 juli 2013 

Inge de Laat in Mr. Magazine: 'Al het ontslag via de rechter'

Het arbeidsrecht moet nodig worden herzien. Maar vooralsnog blijft het meer bij woorden dan daden. En dat is jammer. Advocaat Inge de Laat (Kennedy...

01 juli 2013 

Mag een werkgever vaste werknemers vervangen door flexibele krachten?

Kantonrechter Leiden 17 april 2013, LJN BZ7314 De feiten Een werkgever, een groothandel in bloemen en planten, besluit in 2012 de productie uit te...

12 juni 2013 

Oprichting PVT ten onrechte niet afgewacht. Adviesrecht inzake reorganisatie.

Personeelsvertegenwoordiging Een ondernemer die een onderneming in stand houdt met 10 tot 50 werknemers, is verplicht een...

14 mei 2013 

Sociaal Akkoord: weer naar een ander ontslagrecht?

Na totstandkoming van het Regeerakkoord verscheen in onze nieuwsbrief het artikel ‘Ontslagrecht op de schop: waar moet u rekening mee houden?’....

07 mei 2013 

Hoge Raad bevestigt rechten werknemers bij overgang van onderneming

De kogel is door de kerk. De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 zijn langverwachte arrest gewezen in de zaak Albron Nederland / FNV Bondgenoten c.s....

18 april 2013 

Hoe kom je van een contractuele ontslagvergoeding af?

Werknemers hebben soms een vooraf bepaalde ontslagvergoeding in hun arbeidsovereenkomst staan. Als er uiteindelijk inderdaad een ontslag komt en de...

18 februari 2013 

Hof vernietigt beëindigingsovereenkomst: werkgever heeft informatieplicht geschonden

Uit een recente uitspraak van het Hof Leeuwarden blijkt dat op de werkgever een vergaande informatieplicht rust bij het sluiten van een...

18 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Geen weloverwogen ontslagname na ziekmelding via WhatsApp

Rechtbank Groningen 11 juni 2012, LJN BY2140 De feiten Een werkneemster is bij Flexjob werkzaam als intercedente. Op 17 april 2012 is werkneemster...

11 januari 2013 

Is voorwaardelijk ontslag op staande voet toegestaan?

Hof Leeuwarden, 27 maart 2012 (LJN: BW0021) Een ontslag op staande voet is een bijzondere vorm van opzegging, waarbij het dienstverband met...

27 september 2012 

Ontslag op staande voet altijd binnen zes maanden vernietigen?

Hoge Raad 22 juni 2012 (LJN: BW5695) Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (hierna: het ‘BBA’) bepaalt dat een werkgever de...

24 juli 2012 

BBA van toepassing op de internationale werknemer?

Hoge Raad 24 februari 2012, LJN: BU8512 Feiten De werkgever en de werknemer, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, hebben op 10 mei 2005 een...

26 april 2012 

Ontslagbescherming voor opdrachtnemers

Hoge Raad 9 december 2011, LJN: BT7500 Feiten In de periode van 1978 tot 1 juni 2008 heeft de opdrachtnemer op basis van een opdrachtovereenkomst...

28 maart 2012 

Adviesrecht van de ondernemingsraad bij wijziging van de rechtsvorm van de ondernemer

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), 10 november 2011, JAR 2012/8 Adviesaanvraag De ondernemer is een stichting die kinderopvang aanbiedt. In...

28 maart 2012 

Ontbindingsverzoek door werknemer na opzegging door werkgever

Rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht, LJN:BV0899 Het Nederlands arbeidsrecht kent een duaal ontslagstelsel. Wanneer een werkgever de...

28 februari 2012 

Wetswijziging Wet Melding Collectief Ontslag

Met ingang van 1 maart 2012 wijzigt de Wet Melding Collectief Ontslag. Wat houden de wijzigingen in het wetsvoorstel in? Beëindigingsovereenkomsten...

31 januari 2012 

Vrijheid van meningsuiting in het arbeidsrecht

Palomo Sanchez and others/Spain Tussen een Spaans bedrijf en vier van haar werknemers is geprocedeerd over de vraag of deze werknemers al dan niet...

12 december 2011 

De toverspreuk van Centrale Raad van Beroep

De begroting van de zogenoemde aanvullende ontslagvergoeding voor ambtenaren is onduidelijk. De Centrale Raad van Beroep (de 'Raad') heeft het...

01 december 2011 

Gereformeerde school mag homoseksuele leraar Renkema niet ontslaan

De gereformeerde Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest mag de arbeidsovereenkomst met de heer Renkema niet ontbinden volgens de beschikking van de...

02 november 2011 

Invoering van een nieuw bedrijfsmodel en het adviesrecht van de OR

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), LJN: BR3116 Feiten De ondernemer ondervindt negatieve gevolgen van diverse ontwikkelingen op de...

30 september 2011 

Ontslag niet kennelijk onredelijk, omdat werknemer niet is ingegaan op aanbod outplacement

Kantonrechter Harderwijk, 22 juni 2011, JAR 2011/197 Achtergrond Werkneemster is vanaf 1 oktober 1979 in dienst bij werkgever. Per 1 maart 2011...

26 augustus 2011 

Ex tunc of ex nunc toetsing bij kennelijk onredelijk ontslag?

Hoge Raad 8 april 2011, LJN BP4804 Uitgangspunt bij kennelijk onredelijk ontslagprocedures was altijd dat bij de beantwoording van de vraag of een...

25 juli 2011 

Voorgestelde wetswijziging Wet melding collectief ontslag

Een bespreking van het wetsvoorstel inhoudende de wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en...

27 mei 2011 

Ontbindingsverzoek in verband met strafrechtelijke veroordeling werknemer

Kantonrechter Maastricht, 21 februari 2011, LJN: BP 5184 Feiten Werknemer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor harddrugs...

25 maart 2011 

Overgang van onderneming: beïnvloedbaar door geen personeel over te nemen, maar zelf te werven?

Hof van Justitie EU 20 januari 2011, JAR 2011/57 Clece, een schoonmaakbedrijf, heeft van 2003 tot eind 2007 in opdracht van de Ayuntamiento de...

25 maart 2011 

Ontslag op staande voet wegens strafrechtelijke veroordeling

Hoge Raad 17 december 2010, LJN: BO1821 Ontslag op staande voet Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen, betekent dat in feite dat de...

27 januari 2011 

De gevolgen van een WW-uitkering voor de beëindigingsvergoeding van een oudere werknemer

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 oktober 2010, HD 200.012.071, LJN BN8921 Een werkgever ziet zich genoodzaakt een reorganisatie door te voeren....

27 januari 2011 

Tellen jaren als uitzendkracht mee bij een reorganisatie?

Kantonrechter Wageningen, 08-09-2010, LJN BN8266, JAR 2010/264 Een werkgever in de zuivelindustrie wordt sinds 2008 geconfronteerd met een daling...

03 december 2010 

De rechtspositie van expats bij reorganisatie

Voor expats zijn de gevolgen van ontslag vaak ingrijpender dan voor andere werknemers. In het artikel wordt ingegaan op de rechtspositie van...

01 augustus 2010 

Uitleg betekenis 26-wekentermijn bij verlenen ontslagvergunning door UWV Werkbedrijf

Gerechtshof Leeuwarden 13 april 2010, LJN BM8411 Wettelijk kader In artikel 4:5 van het Ontslagbesluit is bepaald dat indien het UWV Werkbedrijf...

16 juli 2010 

Reorganisatie wegens overgang van onderneming mogelijk met beroep op ETO-reden?

Een bespreking van kantonrechter Amsterdam, JAR 2009/275 Ontslag wegens overgang van onderneming Indien sprake is van een overgang van onderneming,...

28 mei 2010 

Geen ABC of XYZ bij kennelijk onredelijk ontslag

Een bespreking van Hoge Raad, 27 november 2009, LJ BJ6596 Vaststelling van vergoedingen bij kennelijk onredelijk ontslag Als de kantonrechter de...

26 januari 2010 

Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht

Onrechtmatig verkregen bewijs In het arbeidsrecht wordt door rechters niet snel aangenomen dat sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs en dat om...

27 februari 2009 

Deeltijdontslag voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij de CWI

De door de CWI bij de beoordeling van ontslagvergunning gehanteerde Beleidsregels zijn afgelopen jaar aangepast. Dat is onder andere van belang bij...

01 juni 2007 

Nieuwe werkgever na faillissement is "opvolgend werkgever"

De arbeidsovereenkomsten voor het faillissement tellen mee voor het maximum aan tijdelijke contracten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde...

01 mei 2007 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

KVdL Update: Ziekte en re-integratie

Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. stilgestaan bij de verplichtingen van de werkgever op het gebied van ziekte en re-integratie van de werknemer.

13 oktober 2016 

KVdL Interactive: Dismissals in the Netherlands - big changes were implemented!

Dismissals in the Netherlands have always been complicated. Per 1 July 2015 big changes were implemented. Will these make dismissals easier or not?

24 september 2015 

Cursus: De flexibele schil en WWZ

In deze cursus namen Eva en Marita de wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid door en gaven praktische tips over hoe u uw flexibele schil kunt vormgeven.

03 februari 2015 
Eva Knipschild

Eva Knipschild

Advocaat, Mediator, Partner

  • Eva Knipschild https://kvdl.nl/onze-mensen/eva-knipschild/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 840 eva.knipschild@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/evaknipschild
  • Chris Nekeman https://kvdl.nl/onze-mensen/chris-nekeman/ Advocaat, Partner +31 20 5506 676 chris.nekeman@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/chris-nekeman/21/b87/928
  • Thijs Ridder https://kvdl.nl/onze-mensen/thijs-ridder/ Advocaat, Counsel +31 20 5506 837 thijs.ridder@kvdl.com http://www.linkedin.com/pub/thijs-ridder/2b/214/9a7