Polisvoorwaarden en polisgeschillen

Wij combineren in de verzekeringsrechtelijke praktijk onze ruim 25 jaar en bijzondere ervaring met het opstellen van verzekeringspolissen en de advisering over (internationale) polisgeschillen die er echt toe doen.

Kennis over het juridisch speelveld

Het maken van een goede polis is als het bouwen van een huis. Hoe fraai de inrichting en de buitenkant ook wordt; de constructie moet steeds goed zijn. En daar komt nogal wat bij kijken. Niet alleen kennis van het Nederlandse verzekeringsrecht maar ook kennis van de markt is van groot belang. Daarnaast is het bij het ‘bouwen’ van iedere polis zaak om kennis te hebben in het specifieke werkveld waarvoor de polis is bedoeld. Het maakt immers nogal verschil of het gaat om een meer algemene AVB, Beroepsaansprakelijkheid of D&O-polis of dat het gaat om een meer specifiek terrein zoals design & construct, cyber-crime, fraude of het afdekken van risico’s bij grote overnames (middels zogenaamde W&I-polissen). Wij hebben op al deze terreinen ervaring en schromen niet om de polisvoorwaarden – als dat nodig is – ook aan te houden tegen de specialistische en praktische kennis van andere secties zoals ICT, ondernemingsrecht en onroerend goed.

Traditionele proceservaring en laagdrempelige benadering

Door onze lange traditie met het schrijven van polisvoorwaarden en een diepgaande kennis van de verzekeringsbranche zijn wij voor verzekeraars, makelaars en gevolmachtigden in staat om een extra toegevoegde waarde te bieden.

En als je als sectie zo aan de bakermat van verzekeringspolissen mag staan, bouw je natuurlijk ook kracht op om dekkingsgeschillen te duiden en tot een oplossing te brengen. Vaak buiten rechte en met oog voor de belangen van de betrokkenen, maar indien nodig terugvallend op onze krachtige procespraktijk. Bij dat alles geldt onze laagdrempelige en “no nonsens” benadering, die zorgt voor een praktische en kwalitatief hoogwaardige begeleiding en advisering.

Chambers Europe 2017 – Insurance – Band 2

What the team is known for Established name in the insurance market which is traditionally known for its strength in claims. Covers the full scope of insurance services, with expertise in D&O and professional indemnity claims, product recall, as well as personal injury claims among other areas. Actively involved in W&I insurance, including policy drafting. Especially strong expertise in the ICT sector.

Strengths Clients mention the skilfulness of Kennedy Van der Laan lawyers: “It is a very skilled team with leading specialists in their market. The quality is high and consistent. They are flexible and know our interests.”

Another client compliments the team: “What I appreciate the most is that they treat me on an equal level, being more like sparring partners than lawyers who try to educate me,” adding: “Kennedy Van der Laan understands the position of the insurer.”

Value for money Client consensus is that the firm is good value for money: “They can do it very well for reasonable fees, which is also one of the reasons I chose them.”

Work highlights Represented Delta Lloyd before the Dutch Supreme Court in relation to the question of whether strict liability for possession of animals applies between co-owners.

Significant clients Zurich, CNA, Hiscox, Liberty, AON.

Notable practitioners 

Frits Van der Woude is a distinguished insurance practitioner, representing clients in D&O issues and professional liability for lawyers. One source says: “He is really reliable. I could call him in the middle of the night and he would help me.”

Chris Van Dijk is “one of the leading figures in the personal injury sector.” He focuses on employers’ liability, medical malpractice and large damages claims.

Erik van Orsouw assists clients from the construction and engineering sectors, particularly with regard to professional liability questions. According to sources, “he is skilled in general insurance matters”; they also note that he “has a good practical no-nonsense approach and sees how to resolve an issue.”

Peter van den Broek is an up-and-coming lawyer who receives strong feedback from clients and peers. He specialises in technical damages claims, as well as product recall cases, where he represents both manufacturers and insurers. Clients remark: “He is very skilled and he knows what he is talking about.” Another client adds: “Besides legal knowledge he has the relevant soft skills to partner with insurers and clients.”


 

Chambers Europe 2016 – Insurance – Band 2

What the team is known for Strong reputation for personal injury and technical damages claims. Advises clients on D&O liability and professional liability for accountants and notaries. Assists with policy drafting.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“The lawyers have a good feeling for the technical aspects of a case and are open.”

What’s new? ASR and Navigators are among the firm’s newest clients.

Work highlights Advised civil law notaries on the legality of their participation in the Hema notarisservice.

Notable practitioners 

Frits Van der Woude represents clients in D&O insurance and professional liability for lawyers. Sources say that he “is creative and comes up with good solutions.” He regularly advises clients from the financial sector.

Chris Van Dijk has a particular focus on medical malpractice issues and other professional indemnity mandates. He also advises clients from the manufacturing and telecommunications sectors on personal injury matters and on liability questions, including product liability.

Clients underline that Erik van Orsouw has a “good commercial feeling.” He often assists clients from the construction and engineering sectors, particularly with professional liability questions. He heads the firm’s insurance and liability department.

Significant clients AIG, Zurich, Hiscox, Liberty, Amlin.


 

Legal 500 EMEA 2017 – Insurance – Tier 2

Erik van Orsouw, Chris van Dijk and Peter van den Broek at Kennedy Van der Laan are material damages experts and ‘leading liability insurance specialists’. Clients include AIG and Zurich.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Insurance – Tier 2

Kennedy Van der Laan’s department is led by the ‘knowledgeable’ Chris van Dijk, ‘a real authority’. The ‘pragmatic’, ‘analytical’ Frits van der Woude successfully represented HEMA and various notaries in a test case regarding the allegedly unlawful participation by civil law notaries in HEMA’s ‘notarisservice’.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

De proefpersonenverzekering anno 2015: gestroomlijnder en eenvoudiger

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is heikele materie. De belangen zijn groot, de ethische dimensie is evident en het wettelijk kader is...

16 november 2015 

Bestuurdersaansprakelijkheid: werkt een vrijwaring?

Waarom zou je een vrijwaring opnemen in de statuten van een zorginstelling? Het antwoord is helder: omdat een vrijwaring opnemen werkt. In dit...

06 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Verval dekking: schending medewerkingsplicht alleen is niet voldoende

Verzekeringsdekking bij schending medewerkingsplicht? Of, en zo ja onder welke voorwaarden, mag een verzekeraar dekking ontzeggen als de...

04 april 2014 

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

De feiten Een werknemer wenst een kennelijk onredelijk ontslag procedure te starten tegen zijn voormalig werkgever. Daartoe wil hij zich door een...

09 december 2013 

Overgang verzekerd belang na niet-medegedeelde eigendomsoverdracht

Hoge Raad 7 juni 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BZ3670 Feiten en vordering De polisvoorwaarden van de opstalverzekering van een wasserette bepalen dat de...

29 juli 2013 

Uitleg aanwijzing begunstigde sommenverzekering

Hoge Raad 21 september 2012, LJN BW6728 Essentie Dient bij de uitleg van de aanwijzing van een begunstigde bij een sommenverzekering uitsluitend...

29 oktober 2012 

Werkgeversaansprakelijkheid: reikwijdte van en verhouding tussen artikelen 7:658 en 7:611 BW

HR 11 november 2011, LJN BR5215 en BR5223 LJN BR5215 (postbezorgster) X is tijdens haar werkzaamheden als postbezorgster voor TNT te voet op een...

31 januari 2012 

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid is al enige tijd in beweging. In de rechtspraak...

01 januari 2012 

Onderwijsinstellingen en verzekeringsplicht

Hoge Raad, 28 november 2011, LJN: BQ2324 Essentie Een leerlinge van een onderwijsinstelling loopt letselschade op tijdens een vanwege die...

12 december 2011 

De kwalificatie van kosten als bereddingskosten bij AVB-polis

Op 15 april 2011 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de kwalificatie van kosten als bereddingskosten. Jurisprudentie van de Hoge Raad daarover...

02 september 2011 

3x verzekeringsrecht: vervalbeding, erkenning en gebrek aan medewerking Noot bij JA 2011/152

Noot bij zaaknummer 107.001.158/01, LJN BQ1733, 22 maart 2011 inzake erkenning aansprakelijkheid en vervalbeding. Lees hier het volledige artikel...

02 september 2011 

Bereddingskosten: onmiddellijk dreigend gevaar van schade?

Hoge Raad 15 april 2011, LJN: BP2309 Essentie Vanwege asbestvervuiling reinigt een bewaarnemer een opgeslagen partij cacao en vordert van...

27 mei 2011 

De deskundigenvoortaxatie revisited?

Art. 275 (oud) WvK regelde een belangrijk rechtsgevolg van een deskundigenvoortaxatie, nl. de gebondenheid van de verzekeraar aan die taxatie. Per 1...

01 april 2011 

(On)gebondenheid aan deskundigenvoortaxatie

Hoge Raad 4 februari 2011 (LJN: BO4911) Essentie In het kader van een kostbaarhedenverzekering ter zake van kunst en antiek, heeft een...

25 maart 2011 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor te late inschrijving in het handelsregister

Hoge Raad 28 januari 2011, RvdW 2011/171 Volgens artikel 2:180 lid 2 BW zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor elke rechtshandeling die de...

25 maart 2011 

Beroep van bank op aansprakelijkheid bestuurders vóór inschrijving van BV, onaanvaardbaar

Hoge Raad 28 januari 2011, LJN BO7122 Essentie De omstandigheid dat een partij op het moment van het aangaan van een rechtsverhouding met een...

24 februari 2011 

Hangmat arrest

Hoge Raad 8 oktober 2010, BM 6095 Essentie Een vrouw raakt gewond doordat een pilaar afbreekt waaraan zij haar hangmat had opgehangen. De pilaar...

03 december 2010 

De nieuwe verjaringsregeling

Op 1 juli 2010 zijn de Wet deelgeschilprocedure bij letselen overlijdensschade (‘Wet deelgeschilprocedure’, Kamerstukken 31 518) en de Wet...

30 september 2010 

Lastgeving en de grenzen van de rechtsstrijd

Essentie In deze zaak komt de vraag aan de orde of een verzekerde een vrijwaringsprocedure tegen een verzekeraar kan voortzetten nadat de schade van...

29 maart 2010 

Waar blijven de verzekeringspenningen?

Een particulier schaft een kunstkerstboom aan voor in de woonkamer. In de nacht van 22 op 23 december vliegt de boom spontaan in brand. De op tijd...

17 december 2009 

Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen

Een bespreking van HR 12 december 2008, LJN: BD3129 Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen op grond van de wet Op grond van artikel...

02 februari 2009 

Reikwijdte verzekeringsplicht werkgever bij verkeersongevallen

In de arresten Vonk/Van der Hoeven en Bont/Oudenallen heeft de Hoge Raad geoordeeld dat op een werkgever de plicht rust een verzekering af te sluiten...

01 januari 2009 

Verhaal van verkeersboetes op werknemers

HR 13 juni 2008, LJN BC8791, C06/232HR Op 13 juni 2008 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag of een werkgever verkeersboetes op...

01 oktober 2008 

Spiegelbeelddekking en onderscheid formele en materiële werkgever

De Hoge Raad wees op 13 juli 2007 een arrest over de uitleg van een verzekeringsvoorwaarde in een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die...

01 december 2007 

Leidt de 'directe actie' tot een hogere vergoedingsplicht?

Met de 'directe actie' van artikel 7:954 lid 5 BW is een regeling in het leven geroepen voor de situatie dat er meerdere benadeelden zijn en de...

01 november 2007 

Van overgang verjaring mededeling en erkenning

Van overgang, verjaring, mededeling en erkenning. De grenzen van de polisdekking Het nieuwe verzekeringsrecht brengt belangrijke wijzigingen die...

18 maart 2006 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 
Chris van Dijk

Chris van Dijk

Advocaat, Mediator, Partner

  • Chris van Dijk https://kvdl.nl/onze-mensen/chris-van-dijk/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 661 chris.van.dijk@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/chris-van-dijk/9/b06/b57
  • Frits van der Woude https://kvdl.nl/onze-mensen/frits-van-der-woude/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Mediator, Partner +31 20 5506 879 frits.van.der.woude@kvdl.com nl.linkedin.com/pub/frits-van-der-woude/1a/542/195
  • Erik van Orsouw https://kvdl.nl/onze-mensen/erik-van-orsouw/ Advocaat, Partner +31 20 5506 878 erik.van.orsouw@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/erik-van-orsouw/2a/883/7b7
  • Peter van den Broek https://kvdl.nl/onze-mensen/peter-van-den-broek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 669 peter.van.den.broek@kvdl.com http://www.linkedin.com/pub/peter-van-den-broek/6/84/259