Medezeggenschap

“Goede verhoudingen zijn van groot belang om medezeggenschap op een juiste manier vorm te kunnen geven.”

Het team Medezeggenschap richt zich op het medezeggenschapsrecht binnen ondernemingen en bij de overheid en staat zowel werkgevers/bestuurders als ondernemingsraden bij op het gebied van onder andere:

Adviestraject

In het geval een Ondernemingsraad advies wordt gevraagd bij bijvoorbeeld de voorgenomen reorganisatie van een onderneming, is het van cruciaal belang dat dit adviestraject goed wordt vormgegeven, omdat het gevolgen kan hebben voor de houdbaarheid van een besluit. In beginsel is de werkgever/bestuurder er primair verantwoordelijk voor dat er een zorgvuldig adviestraject wordt gevolgd. Het team Medezeggenschap beschikt over de grondige juridische kennis om de bestuurder en de Ondernemingsraad hierin goed te kunnen begeleiden. Indien de werkgever/bestuurder en de Ondernemingsraad er samen niet uitkomen, kan ons team vanzelfsprekend ook advies en bijstand verlenen in de juridische procedure bij de Ondernemingskamer.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht komt aan de orde als bijvoorbeeld een vakantieregeling of beloningssysteem aangepast dient te worden. Verleent de Ondernemingsraad geen instemming, dan dient de werkgever/bestuurder vervangende instemming te vragen aan de kantonrechter. In dit traject voorzien wij cliënten van advies en staan hen, waar nodig, bij in een juridische procedure.

Werkwijze

De werkwijze van het team Medezeggenschap kenmerkt zich door een praktische aanpak. Het team schuwt een procedure niet, maar verliest nooit uit het oog dat, om medezeggenschap in een onderneming op een juiste manier vorm te kunnen geven, goede verhoudingen van essentieel belang zijn. Soms is het dan ook belangrijk om niet principieel vast te houden aan een bepaald standpunt, maar te zoeken naar een compromis waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Chambers Europe 2017 – Employment – Band 3

What the team is known for Has a distinguished national reputation for its representation of clients in the area of employee participation on behalf of both employers and works councils. Other areas of strength include privacy and governance matters. Boasts particular sector expertise in the technology and healthcare sectors.

Strengths Clients praise the team’s coordination and expertise, stating: “They have good collaboration, are quick to respond and have an in-depth understanding.”

Interviewees also appreciate the firm’s supportive approach to client service: “The whole team is very flexible and eager to assist each other on matters which are not directly related to the expertise of the lawyer who is handling the case.”

Work highlights Represented Turien & Co in negotiations with the trade union and works council following a reorganisation impacting 150 employees.

Acted for UWV on its employment law work including advising on a number of dismissals and amendments to internal policies.

Significant clients Microsoft, Nike, Liberty Global, PepsiCo, Ziggo.

Notable practitioners

Eva Knipschild advances in the rankings following excellent feedback from sources. Peers remark that she is “very impressive” while clients highlight her keen “eye for timetable and political issues.” She recently assisted Martinair Holland with all of its employment and co-governance work, including dealings with works councils and trade unions, reorganisations and dismissals.

Clients describe Chris Nekeman as “quick to respond with good technical knowledge.” He is well known for assisting individuals, businesses and works councils with employment law litigation. A highlight was his representation of Rabobank in litigation regarding a number of dismissals.


 

Chambers Europe 2016 – Employment – Band 3

What the team is known for Experienced in employee participation issues, advising both employers and works councils. Also strong in matters relating to governance and flexible workforces. Notable for a strong sector focus in technology and healthcare, representing numerous hospitals.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“I have a very good opinion of the firm. Its value for money is amazing, the lawyers are very responsive and their work is excellent because you get what you need, on time.”

“The lawyers maintain the young and bold energy the firm stands for. They are highly qualified and the partners are very distinguished lawyers.”

What’s new? Exact Software and Rabobank are new clients.

Work highlights Advised UWV on union and works council issues, internal policies and several dismissals.

Assisted IBM’s Central Works Council with employee participation issues and privacy matters.

Notable practitioners 

Eva Knipschild is an expert in flexible workforces, including matters related to freelance and on-call workers. Clients say she is “quick at responding, very on target with her support and advice and very strategic.” She acted for VLM on dismissals, internal policies and negotiations with unions and works councils.

Department head Chris Nekeman specialises in co-determination advising both employers and works councils. A client enthuses: “He is one of a kind and always delivers. He is a brilliant man and an outstanding organiser.” 

Significant clients Liberty Global, Microsoft, Nike, PepsiCo, Reed Business/Elsevier.


 

Legal 500 EMEA 2017 – Employment – Tier 2

Chris Nekeman leads Kennedy Van der Laan’s team, which is praised for its ‘international focus’; clients include Microsoft and Nike. The practice is particularly adept in trade union negotiations, employee participation matters and outsourcing. Eva Knipschild is ‘extremely reliable, responsive and client-focused’.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Employment – Tier 3

Practice head Chris Nekeman of Kennedy Van der Laan represented UWV in various dismissal cases, as well as in dealing with labour unions and works councils. The department also advised Spaarne Gasthuis, VLM, Nike and Rochdale. Eva Knipschild is praised for her ‘strong international focus’ and ‘reliable, comprehensive advice’.

Patiënten en cliënten: meer inspraak op het beleid van zorginstellingen

In 2017 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend dat patiënten en cliënten meer zeggenschap moet geven over het beleid van zorginstellingen. In...

24 april 2018 

Partner- en counsel benoemingen per januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Kennedy Van der Laan advocaat Petra Oskam benoemd tot partner. Advocaten Sophie van Loon en Thijs Ridder zijn...

11 januari 2018 

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

De positie van de OR in tijden van faillissement

Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:982) een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR)...

07 juni 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Wijzigingen medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen voorgesteld

Ter versterking van de ‘checks and balances’ binnen zorginstellingen, wil minister Schippers de cliëntenraden meer mogelijkheden geven om een...

24 november 2016 

Door de ondernemingsraad te maken kosten: hoe zit dat?

Afgelopen maandag werd bekend dat de leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie zijn opgestapt. Aanleiding hiervoor is een onderzoek...

10 november 2016 

Ontslagaanvraag bij het UWV vanwege bedrijfseconomisch ontslag: denk aan het adviesrecht van de OR!

Het adviestraject bij de OR in de beoordeling van de ontslagaanvraag bij het UWV Het was natuurlijk al zo dat bij ontslagen vanwege...

04 augustus 2016 

Het adviesrecht van de OR tijdens faillissement

Als een onderneming failliet gaat kan de curator besluiten de onderneming te verkopen. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de...

01 juli 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Onbekend maakt onbemind? Medezeggenschapsrechten van werknemers in faillissementssituaties

Vinden medezeggenschapsrechten van werknemers toepassing voor en tijdens een faillissement van de onderneming? En zo ja, wat is dan de rol van een...

18 april 2016 

Invulling tussentijdse OR-vacatures kan niet naar eigen inzicht

Feiten Bij de gemeente Amsterdam heeft in 2015 een ingrijpende herstructurering plaatsgevonden. Het is op dit moment nog onduidelijk wat er gaat...

07 maart 2016 

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

28 januari 2016 

De SER-Fusiegedragsregels 2015

De belangrijkste wijzigingen van de SER-Fusiegedragsregels 2015. De SER-Fusiegedragsregels (“Fusiegedragsregels”) beschermen de belangen van...

04 november 2015 

Afwijzing ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding

Onder de WWZ dient een werkgever een redelijke grond te hebben om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen. De redelijke gronden zijn limitatief...

02 oktober 2015 

Arbeidsrecht advocaat Ard Wallast aan de slag bij Kennedy Van der Laan

Deze maand is arbeidsrecht advocaat Ard Wallast gestart bij Kennedy Van der Laan. Ard (1982) adviseert met name op het gebied van individueel en...

31 augustus 2015 

Geen ruime uitleg van de interne Regeling Cameratoezicht toegestaan

Op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet een ondernemer instemming van zijn ondernemingsraad vragen als hij een besluit van algemene...

19 augustus 2015 

Ontslagprocedure UWV

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte is toestemming van het UWV vereist. De...

13 mei 2015 

Bijzondere positie van de oudere werknemer

Tot de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, gelden voor oudere werknemers ook sinds inwerkingtreding van de WWZ de normale regels...

12 mei 2015 

Transitievergoeding

1.1. Oude regeling ontslagvergoeding Onder het oude recht was de hoogte van de ontslagvergoeding in grote mate afhankelijk van de gekozen...

12 mei 2015 

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst De werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing...

12 mei 2015 

Instemming met opzegging en beëindiging met wederzijds goedvinden

Opzegging met instemming Art. 7:671 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig kan opzeggen zonder de instemming van de...

12 mei 2015 

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is ook sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid nog mogelijk. Wel zijn er enkele wijzigingen...

12 mei 2015 

Procesrecht WWZ

Procesrecht WWZ Indien een werknemer niet instemt met de opzegging en er evenmin een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten zal een werkgever die...

12 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Akkoord over cao ziekenhuizen. De 4 opvallendste afspraken

Na een onderhandeling  van een jaar hebben de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en de vakbonden op 30 maart 2015 eindelijk een akkoord...

20 april 2015 

Besluit van ondernemer niet kennelijk onredelijk ondanks gebreken in medezeggenschap

Indien de ondernemer met betrekking tot een voorgenomen besluit verplicht is om advies te vragen aan haar Ondernemingsraad (“OR”) moet het advies...

13 april 2015 

Het instemmingsrecht van de OR bij het wijzigen van een beloningssysteem

De ondernemingsraad (“OR”) heeft een instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten inzake het sociale beleid in de onderneming. In de...

19 januari 2015 

De cliëntenraad: een factor van belang bij fusies en reorganisaties

Onlangs is in een uitspraak van de Ondernemingskamer erkend dat aan cliëntenraden bij fusies en reorganisaties van (zorg)instellingen een grote rol...

11 november 2014 

KVdL Update: Actualiteiten medezeggenschap

De medezeggenschap is voortdurend in beweging. Niet alleen is de Wet op de Ondernemingsraden in 2013 op een aantal punten gewijzigd, ook leiden...

22 oktober 2014 

Vordering tot instelling van een OR

Een ondernemer die een onderneming in stand houdt met meer dan 50 werknemers is verplicht een ondernemingsraad (“OR”) in te stellen en die in...

20 oktober 2014 

Ontslag lid ondernemingsraad toegestaan

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van een ondernemingsraad (OR), een (onderdeel)commissie van die raad of van een...

02 oktober 2014 

Adviesrecht en beroepstermijn ondernemingsraad.

In een adviesprocedure kan de ondernemingsraad in twee gevallen beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam: 1) het besluit komt...

06 juni 2014 

Medezeggenschap in de zorg: de cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten of patiënten van een zorginstelling is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Op...

02 juni 2014 

Het verlenen van inzage in de e-mailbox van werknemers: heeft de OR een instemmingsrecht of niet?

De privacy van werknemers op de werkvloer is een veelbesproken onderwerp. Zo publiceerde het College Bescherming Persoonsgegevens (‘het College’)...

11 maart 2014 

Toestemming van kantonrechter bij onthouden van instemming door ondernemingsraad

Op basis van artikel 27 Wet op de ondernemingsraden (“WOR”) heeft de ondernemer instemming van de ondernemingsraad nodig alvorens hij een in dit...

27 januari 2014 

Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten....

24 januari 2014 

Is eenzijdig wijzigen tijd die OR-leden aan hun OR werkzaamheden mogen besteden toegestaan?

Artikel 18 WOR bepaalt dat een ondernemer verplicht is om OR-leden, met behoud van salaris, de gelegenheid te bieden hun OR-werkzaamheden uit te...

07 januari 2014 

Verbod tot nevenwerkzaamheden op grond van goed werknemerschap

Indien een werkgever geen nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen met de werknemer, kan hij dan toch de werknemer verbieden concurrerende...

30 oktober 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Wet op de Ondernemingsraden gewijzigd

Twee maanden geleden berichtten wij u al dat het Wetsvoorstel Wijziging Wet op de Ondernemingsraden was aangenomen (lees ook: Wetsvoorstel Wijziging...

18 september 2013 

Bestuurder komt, na een positief advies van de OR, terug op reorganisatiebesluit

Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt in welke gevallen een ondernemer advies moet vragen aan de Ondernemingsraad...

15 augustus 2013 

Wetsvoorstel wijziging Wet op de Ondernemingsraden aangenomen

Op 25 juni 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel wijziging Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het wetsvoorstel bevat een aantal...

16 juli 2013 

Opzegverbod voor leden medezeggenschapsorgaan

Dat er een ontslagverbod geldt voor werknemers die deel uitmaken van een OR is bij de meeste werkgevers en werknemers bekend. Maar wat betekent dit...

12 juni 2013 

Oprichting PVT ten onrechte niet afgewacht. Adviesrecht inzake reorganisatie.

Personeelsvertegenwoordiging Een ondernemer die een onderneming in stand houdt met 10 tot 50 werknemers, is verplicht een...

14 mei 2013 

Inzagerecht werkgever in mailbox werknemers instemmingsplichtig

Kantonrechter Amsterdam 17 augustus 2012, LJN BX4940 De feiten De Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam (verder: ‘DWI’) krijgt...

20 maart 2013 

Benadeling van Ondernemingsraadleden

Benadeling van leden van een ondernemingsraad wegens hun lidmaatschap is wettelijk verboden. Onlangs is hierover een uitspraak verschenen. Verboden...

18 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Adviesrecht van de ondernemingsraad en het primaat van de politiek

Ondernemingskamer 31 oktober 2012 LJN: BY5619 Feiten Op 27 maart 2012 heeft het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zuid, een deelgemeente van de...

11 januari 2013 

Ontslagrecht op de schop: waar moet u rekening mee houden?

In het regeerakkoord geven VVD en PvdA aan ‘het ontslagrecht te willen hervormen en de WW te willen moderniseren’. Het doel is om de route ‘van...

17 december 2012 

Ingrijpende wijziging Ziektewet

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Achterliggende gedachte wetgever Beroep op een ZW-uitkering staat open voor zieke...

17 december 2012 

De waarde van een vakantiedag

Ktr. Amsterdam 29 juni 2012, LJN: BX1486 Werknemers maken lang niet altijd hun vakantiedagen op en hebben daarom bij uitdiensttreding regelmatig...

29 oktober 2012 

Het instemmingsrecht van de OR ten aanzien van een winstdelingsregeling

Kantonrechter Amsterdam 17 juli 2012, JAR 2012/212 Feiten In 2002 wordt binnen de onderneming bij wijze van arbeidsvoorwaarde een bonusregeling...

27 september 2012 

Ontslag op staande voet vanwege het aanbod tot bijklussen

Gerechtshof Arnhem 31 juli 2012, LJN: BX4601 Een van de uitgangspunten van een arbeidsovereenkomst is dat werkzaamheden in dienst van en ten...

27 september 2012 

Is een compensatieregeling die ziet op primaire arbeidsvoorwaarden een overeenkomst tussen ondernemer en OR in de zin van artikel 32 lid 2 WOR?

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 juli 2012, zaaknr. HV 200.103.257 Feiten Tussen de ondernemingsraad van Mercedes Benz (de OR) en Mercedes Benz...

21 augustus 2012 

Arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege door bereiken pensioenleeftijd van 65 jaar

Kantonrechter Haarlem, 30 mei 2012, JAR 2012/198 Standpunt werkgever De werkgever stelt zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst met de...

21 augustus 2012 

Pensioenontslag onder de 65 jaar

Hoge Raad 13 juli 2012 (LJN: BW3367) Non-discriminatie Het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd is een algemeen beginsel van...

21 augustus 2012 

Vaststelling Businessplan is een voorgenomen besluit en geen beleidsvoornemen. OR ten onrechte gepasseerd

Gerechtshof Amsterdam (OK), 30 mei 2012, LJN: WW7420 Het adviesrecht van artikel 25 WOR ziet op belangrijke beslissingen van financieel...

24 juli 2012 

Grondige hervorming van het ontslagrecht voorgenomen

Hoofdlijnennotitie minister Kamp belooft drastische aanpassing ontslagrecht en WW Achtergrond en belang hervormingsplan De minister van Sociale...

24 juli 2012 

De vrijheid van de OR bij het indelen van kiesgroepen

Rechtbank Haarlem 10 april 2012, LJN: BW3952 De samenstelling van de Ondernemingsraad (hierna: ‘OR’) wordt bepaald door de uitkomst van de...

24 juli 2012 

Verdubbeling opzegtermijn werkgever

Gerechtshof Den Bosch, 4 maart 2012, LJN: BW1040 Wettelijke regels opzegtermijn Op grond van artikel 7:672 BW bedraagt de wettelijke opzegtermijn...

27 juni 2012 

Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen

Kantonrechter ’s-Gravenhage 6 februari 2012, LJN: BV7318, BV7201, BV 7212 Achtergrond In het Schultz-Hoff arrest van 20 januari 2009 heeft het...

29 mei 2012 

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er? (Arbeidsrecht)

Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV0616 Samenvatting De opdrachtnemer drijft een eenmanszaak waarmee hij in opdracht van derden onder meer...

26 april 2012 

Representativiteit vakorganisaties bij sociaal plan

Kantonrechter Utrecht 3 januari 2012 (LJN: BU9919) Heden ten dage wordt bij een reorganisatie veelal een sociaal plan opgesteld door de werkgever,...

26 april 2012 

Kan het besluit van KLM tot reservering van winst in stand blijven gelet op de belangen van de minderheidsaandeelhouders?

JOR 2012/6 Gerechtshof Amsterdam, 15-11-2011 Op 15 november 2011 heeft het hof Amsterdam een arrest gewezen in een geschil tussen enerzijds...

28 maart 2012 

Ontslagbescherming voor opdrachtnemers

Hoge Raad 9 december 2011, LJN: BT7500 Feiten In de periode van 1978 tot 1 juni 2008 heeft de opdrachtnemer op basis van een opdrachtovereenkomst...

28 maart 2012 

Adviesrecht van de ondernemingsraad bij wijziging van de rechtsvorm van de ondernemer

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), 10 november 2011, JAR 2012/8 Adviesaanvraag De ondernemer is een stichting die kinderopvang aanbiedt. In...

28 maart 2012 

De (door de vakbond gedelegeerde), extra bevoegdheid van de OR

Kantonrechter Amsterdam, 14 november 2011, JAR 2011/302 Feiten Op arbeidsovereenkomsten tussen de Telegraaf Media Groep N.V. (hierna: ‘TMG’) en...

28 februari 2012 

Ambtelijke aanstelling telt mee bij ketenregeling

Ktr. Enschede 3 januari 2012, LJN: BV0155 De ketenregeling Een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten, eindigt in beginsel van...

28 februari 2012 

Overgang van onderneming: permanent gedetacheerde werknemers gaan mee over

Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2011, LJN: BU1290 Feiten Bij de personeels-bv Heineken Nederlands Beheer B.V. zijn zo’n 70 cateringmedewerkers...

31 januari 2012 

Niet-ontvankelijkheid ondernemer: Termijnoverschrijding 30 dagen na bedrijfscommissie

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 29 november 2011, LJN:BU7160 Feiten De ondernemer heeft op 15 september 2009 de ondernemingsraad (‘OR’) verzocht...

31 januari 2012 

Wetswijziging Wet Melding Collectief Ontslag

Met ingang van 1 maart 2012 wijzigt de Wet Melding Collectief Ontslag. Wat houden de wijzigingen in het wetsvoorstel in? Beëindigingsovereenkomsten...

31 januari 2012 

Poolse gedetacheerde vrachtwagenchauffeur valt onder algemeen verbindend verklaarde Cao

Kantonrechter Venlo, 10 augustus 2011, JAR 2011/234 Feiten De heer Nico Mooy is enig aandeelhouder en bestuurder van Mooy Oost Europa Service B.V....

12 december 2011 

Vrijheid van meningsuiting in het arbeidsrecht

Palomo Sanchez and others/Spain Tussen een Spaans bedrijf en vier van haar werknemers is geprocedeerd over de vraag of deze werknemers al dan niet...

12 december 2011 

Gereformeerde school mag homoseksuele leraar Renkema niet ontslaan

De gereformeerde Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest mag de arbeidsovereenkomst met de heer Renkema niet ontbinden. Daartoe had de school een...

03 november 2011 

Wetsvoorstel ‘versterking positie uitzendkrachten’

Een wetsvoorstel is nodig om de doelstellingen neergelegd in Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008...

28 oktober 2011 

Aanvraag vervangende toestemming wegens weigering instemming OR

Kantonrechter Rotterdam, 16 mei 2011, (JAR 2011/251) Feiten In deze zaak maakte de Gemeente Rotterdam gebruik van een klantvolgsysteem om inzicht...

28 oktober 2011 

De toepasselijkheid van het BBA op uitgezonden werknemers

Gerechtshof Arnhem 12 juli 2011, LJN: BR3312 Feiten De werknemer is sinds 1 april 1989 in dienst van werkgever. Aanvankelijk verricht de werknemer...

30 september 2011 

Invoering van een nieuw bedrijfsmodel en het adviesrecht van de OR

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), LJN: BR3116 Feiten De ondernemer ondervindt negatieve gevolgen van diverse ontwikkelingen op de...

30 september 2011 

Procesbevoegdheid van de (centrale) ondernemingsraad; meer mogelijkheden dan u denkt!

Kantonrechter Amsterdam, 23 mei 2011, JAR 2011/215 Feiten De Telegraaf Media Groep N.V. (hierna: ‘TMG’) is gebonden aan de CAO Grafimedia. Die...

30 september 2011 

Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden met instemming OR

Kantonrechter Utrecht, 23 maart 2011, LJN BP7701 Feiten Werknemer 1 is sinds 1 december 2006 als bestuurder in dienst van de werkgever. In zijn...

26 augustus 2011 

Ontslag niet kennelijk onredelijk, omdat werknemer niet is ingegaan op aanbod outplacement

Kantonrechter Harderwijk, 22 juni 2011, JAR 2011/197 Achtergrond Werkneemster is vanaf 1 oktober 1979 in dienst bij werkgever. Per 1 maart 2011...

26 augustus 2011 

Schending geheimhoudingsplicht door (klokkenluidende) werknemer

De werknemer is met ingang van 1 juli 2001 in dienst getreden van (de rechtsvoorganger van) de werkgever. Op 5 september 2008 heeft de werknemer zijn...

26 augustus 2011 

Hof relativeert het arbeidscontract

Het hof Leewarden is van oordeel dat als een bestuurder/directeur-grootaandeelhouder het faillissement van zijn eigen vennootschap aanvraagt, zijn...

18 augustus 2011 

Overheid heeft bij ziekteverzuim niet goed gehandeld

Overheidswerkgevers hebben zichzelf lelijk in de vingers gesneden. Hoewel al in januari 2009 duidelijk was dat hun regelgeving omtrent opbouw van...

04 augustus 2011 

Ondernemingsraad had oordeel bedrijfscommissie af moeten wachten. Voorlopige voorziening afgewezen

Kantonrechter Haarlem, 11 mei 2011, LJN BQ4752 De Bedrijfscommissie In de WOR is bepaald dat iedere belanghebbende de kantonrechter kan verzoeken...

25 juli 2011 

Ex tunc of ex nunc toetsing bij kennelijk onredelijk ontslag?

Hoge Raad 8 april 2011, LJN BP4804 Uitgangspunt bij kennelijk onredelijk ontslagprocedures was altijd dat bij de beantwoording van de vraag of een...

25 juli 2011 

Schriftelijk overeenkomen van een concurrentiebeding

Gerechtshof Leeuwarden, 22 februari 2011, JAR 2011/89; Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, 25 januari 2011, JAR 2011/149; Gerechtshof...

30 juni 2011 

Recht op informatie

LJN: BQ4821, Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, 200.085.372/01 Connexxion verricht vervoersdiensten in Nederland, onder meer via...

30 juni 2011 

Schending informatieverplichting aan werknemers bij overgang van onderneming

Gerechtshof Leeuwarden 26 april 2011, LJN: BQ4843 Informatievoorziening aan werknemers bij overgang van onderneming Op grond van de Europese...

30 juni 2011 

Werken bepalingen uit een oude CAO door nadat op de betrokken werknemers een andere minimum-CAO van toepassing is geworden?

Hoge Raad 8 april 2011, LJN: BP0580 Op basis van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (‘WCAO’) wordt de werkgever en/of werknemer die...

27 mei 2011 

Loon bij ziekte; opschorten en stopzetten, een belangrijk verschil

Hof Leeuwarden 29 maart 2011, LJN: BQ0686 De doorbetaling bij ziekte is geregeld in artikel 7:629 BW. De hoofdregel is dat werknemer bij ziekte...

27 mei 2011 

Beperkte opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers afgeschaft

Op 24 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de regeling voor vakantie...

26 mei 2011 

Cao-arrest pakt in praktijk slecht uit

In de wet is niets geregeld over hoe om te gaan met arbeidsvoorwaarden uit een cao nadat deze is geëindigd. In de praktijk werd aangenomen dat deze...

19 mei 2011 

Vakbond en ondernemingsraad geen belanghebbenden in de zin van artikel 36 lid 2

Een bespreking van de uitspraak van de Voorzieningenrechter Eindhoven, Sector kanton, 21 december 2011, JAR 2011/46 Samenvatting van de...

29 april 2011 

Medezeggenschapsrecht bij overgang van onderneming

Art. 6 van Richtlijn 2001/23/EG regelt het behoud van medezeggenschap indien sprake is van overgang van onderneming. De Nederlandse wetgever achtte...

01 april 2011 

Arbeidsrecht en mediation

Ondertussen is de derde druk van ‘Arbeidsrecht en mediation’ verschenen. Bestel hem op de website van Sdu. U kunt hier o.a. de principes...

01 april 2011 

Zorgplicht medezeggenschapstraject ligt bij ondernemer

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), JAR 2011/11 Onlangs is een geschil aan de Ondernemingskamer voorgelegd over de vraag of een besluit...

24 februari 2011 

Albron: over de vervreemder, de arbeidsbetrekking en de beschermingsgedachte

Gaat de werknemer, in dienst van een personeelsvennootschap en gedetacheerd bij een werkmaatschappij, van rechtswege over indien (een gedeelte van)...

01 januari 2011 

Voortbestaan van de medezeggenschap bij overgang van onderneming

Hof van Justitie EG 29 juli 2010, JAR 2010/217 Overgang van onderneming en de ondernemingsraad Bij een overgang van onderneming kan onduidelijkheid...

03 december 2010 

Besluit kennelijk onredelijk. Outsourcing duurder dan bestaande situatie

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 12 juli 2010 Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (het Ministerie) is...

30 september 2010 

Instemmingsrecht OR ter zake individueel besluit bij uitzondering mogelijk

Een bespreking van Hof Amsterdam 9 maart 2010, LJN: BN1325 Instemmingsrecht OR ter zake het aanstellingsbeleid bij de politie In deze zaak gaat het...

30 augustus 2010 

Bovenwettelijk instemmingsrecht door onvoorwaardelijke instemmingsaanvraag

Een bespreking van Kantonrechter Utrecht (Voorzieningenrechter), 15 februari 2010, JAR 2010/63 De feiten Een ondernemer ("X") had het voornemen...

16 juli 2010 

Begrip 'werkzaam in de onderneming' uit de WOR

Rechtbank Amsterdam (sector kanton, voorzieningenrechter), 1 maart 2010, JAR 2010/94 In artikel 12 van de Wet op de Ondernemingsraden (hierna te...

25 juni 2010 

Mediation: 'niet meer van maken dan het is'

Uit: Orde van de dag (een uitgave van De Nederlandse Orde van Advocaten en Sdu Uitgevers), 12 mei 2010 Auteur: Hedy Jak De omzet van mediators...

12 mei 2010 

Vergoeding van door de OR gemaakte kosten door de ondernemer

Een bespreking van Rechtbank 's-Gravenhage, 27 januari 2010, JAR 2010/86 Vergoeding van kosten van de OR Om ervoor te zorgen dat de OR (of...

29 april 2010 

Besluit niet kennelijk onredelijk gezien samenhang met principebesluit

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 december 2009, JAR 2010/36 Beroepsrecht van de OR Het beroepsrecht zoals neergelegd in artikel 26 Wet...

29 maart 2010 

Instemming wijziging arbeidsvoorwaarden

Een bespreking van het arrest van de Hoge Raad 12 februari 2010, LJN: BK3570 Instemming wijziging arbeidsvoorwaarden Het gaat in deze zaak om de...

29 maart 2010 

Kabinetsstandpunt Medezeggenschap

In de afgelopen periode heeft het kabinet zich beraden over de medezeggenschap en hoe dit dient te worden vormgegeven in de Wet op de...

26 februari 2010 

Ontslagbesluit vernietigbaar wegens 'schending' stemrecht bestuurder?

Een bespreking van Hoge Raad 22 december 2009, NJ 2010/16; JAR 2010/20 De feiten S. is in januari 1978 tot bestuurder van HGIH B.V. benoemd. Sinds...

26 februari 2010 

Schending SER Fusiegedragsregels. Vakbonden te laat geïnformeerd

Een bespreking van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels 22 oktober 2009 De SER Fusiegedragsregels 2000 De SER Fusiegedragsregels 2000 (SFG...

26 januari 2010 

Geen ABC of XYZ bij kennelijk onredelijk ontslag

Een bespreking van Hoge Raad, 27 november 2009, LJ BJ6596 Vaststelling van vergoedingen bij kennelijk onredelijk ontslag Als de kantonrechter de...

26 januari 2010 

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Uitspraak van het Europese Hof van Justitie ("het Europese Hof") In januari 2009 heeft het Europese Hof bepaald dat de Nederlandse regelgeving met...

26 januari 2010 

De grondslagen van de ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding staat al decennialang ter discussie. Er worden steeds verschillende argumenten aangevoerd waarom wèl, of juist géén...

06 februari 2009 

Hoge Raad ‘prikt voor het eerst door de B.V. heen’

Bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor de vennootschap regelmatig door tussenplaatsing van hun B.V. op basis van een managementovereenkomst....

20 maart 2008 

Nieuwe werkgever na faillissement is "opvolgend werkgever"

De arbeidsovereenkomsten voor het faillissement tellen mee voor het maximum aan tijdelijke contracten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde...

01 mei 2007 

Besluitvorming bij een gebrekkige OR en zonder OR

Lees hier het volledige artikel in PDF: Besluitvorming bij een gebrekkige OR en zonder OR Auteur Eva Knipschild Gepubliceerd ArbeidsRecht, nr....

01 april 2005 

Actualiteiten Sociaal Recht

Wet bescherming persoonsgegevens Toepassing in arbeidsverhoudingen In dit boek wordt de betekenis die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)...

09 oktober 2001 
Chris Nekeman

Chris Nekeman

Advocaat, Partner

  • Chris Nekeman https://kvdl.nl/onze-mensen/chris-nekeman/ Advocaat, Partner +31 20 5506 676 chris.nekeman@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/chris-nekeman/21/b87/928
  • Ester Damen https://kvdl.nl/onze-mensen/ester-damen/ Advocaat +31 20 5506 667 ester.damen@kvdl.com http://www.linkedin.com/pub/ester-damen/2a/a36/6b7
  • Eva Knipschild https://kvdl.nl/onze-mensen/eva-knipschild/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 840 eva.knipschild@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/evaknipschild