Mededingingsrecht en Europees recht

“Strategische advisering op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht”

Mededingingsrecht en Europees recht spelen een belangrijke rol in steeds meer branches en sectoren in Nederland. Veel ondernemingen krijgen te maken met deze complexe rechtsgebieden, bijvoorbeeld bij samenwerking met andere ondernemingen, commerciële contracten, fusies, overnames en joint ventures. Niet alleen ondernemingen, maar ook overheden en andere niet-commerciële partijen kunnen te maken krijgen met het mededingingsrecht en Europees recht, bijvoorbeeld op het gebied van staatssteun.

Door expertise, ervaring en marktkennis kan het team Mededingingsrecht en Europees recht cliënten praktische adviezen geven om mededingingsrechtelijke risico’s te beperken en om geschillen met mededingingsautoriteiten op te lossen.

Het team Mededingingsrecht en Europees recht fungeert als een spin in het web binnen het kantoor. Er wordt samengewerkt met alle andere teams van Kennedy Van der Laan en er is bijzondere expertise ontwikkeld in onder andere de financiële sector, de zorgsector, telecommunicatie en informatietechnologie, life sciences, media, fashion en retail.

Het team Mededingingsrecht en Europees recht, onder leiding van Annemieke van der Beek, begeleidt cliënten bij mededingingsrechtelijke en Europeesrechtelijke zaken in brede zin.

De kern van de praktijk Mededingingsrecht en Europees recht bestaat uit:

 • Strategisch adviseren over allianties en governance modellen bij fusies, overnames en joint ventures
 • Melden van concentraties (fusies, overnames joint ventures) bij de mededingingsautoriteiten
 • Melden en begeleiden van klachten bij de mededingingsautoriteiten
 • Begeleiden van compliancy van ondernemingen
 • Adviseren en procederen over:
 • Kartelafspraken (bijvoorbeeld afspraken over prijzen en marktverdeling)
 • Commerciële contracten (bijvoorbeeld voor distributie, agentuur, franchise, licenties en joint ventures)
 • Specifieke regels en beperkingen voor ondernemingen met een machtspositie (bijvoorbeeld prijsbeleid en exclusiviteitsafspraken)
 • Adviseren van overheden en ondernemingen over:
 •  Staatssteun:
 •  Aanbesteding
 • Publiek-private samenwerking

Vanuit de technologiepraktijk richt Martine de Koning zich met name op distributiestructuren.

Mededinging en procederen

Onze Mededingingsrecht- en Europese praktijk bestaat niet uit advisering alleen, er bestaat ook ruime ervaring met het bijstaan van cliënten in procedures voor de mededingingsautoriteiten (de ACM en de Europese Commissie), de Nederlandse rechter en de Europese rechterlijke instanties. Voor meer informatie over Mededingingsrecht en Europees recht kunt u contact opnemen met Annemieke van der Beek of Martijn van Bemmel.

Testimonial Geld Service Nederland

De onderlinge harmonie en wederzijdse interesse, de flexibele instelling en de professionaliteit van het kantoor zijn elementen die ons aanspreken in de samenwerking met Kennedy Van der Laan.

In 2010 hebben we Annemieke van der Beek om strategisch advies gevraagd bij de oprichting van Geld Service Nederland (GSN); daarna heeft Kennedy Van der Laan ons de afgelopen jaren bijgestaan in een aantal procedures en kort gedingen. Andere partijen in de markt meenden dat GSN de mededinging beperkte en hebben hiertoe diverse procedures opgestart. De uitkomst van alle zaken was unaniem: de verschillende banken die samenwerken in GSN beperken de mededinging niet.

Wij zijn vanuit GSN met name heel tevreden over het samenwerkingsmodel tussen Kennedy Van der Laan en ons. Door een grote wederzijdse betrokkenheid bij de voorbereiding van de zaken en een duidelijke rolverdeling hebben we samen kunnen kijken wat de beste strategie was om deze zaken aan te vliegen. We hebben samen met Kennedy Van der Laan een kenmerkende methode van samenwerken ontwikkeld, waarbij GSN de relevante feiten aanlevert, waarna Annemieke met haar team deze business informatie naar juridisch relevante informatie vertaalt.

Kortom: wij zijn dus uitermate tevreden. Niet alleen met de positieve uitslag van de verschillende procedures en kort gedingen, maar ook met de samenwerking. Het team van Kennedy Van der Laan, bestaand uit Annemieke van der Beek, Martijn van Bemmel en Fabian Kroon en diverse andere collega’s van andere vakgroepen, zet iedere keer weer alles op alles om het beste resultaat voor ons te behalen.

Victor de Wolff
Financieel Directeur GSN


 

Legal 500 EMEA 2017 – EU and Competition – Tier 4

Kennedy Van der Laan specialises in the healthcare, technology and financial services sectors, where it has a large and well-established client base. Annemieke van der Beek is ‘an excellent competition law practitioner’; Martine de Koning is also recommended.


 

Legal 500 EMEA 2016 – EU and Competition – Tier 4

Kennedy Van der Laan is particularly strong in certain industry sectors, including healthcare, IT and financial services. Annemieke van der Beek’s practice takes in state aid and public procurement. Martine de Koning is recommended.

Flinke boete voor niet melden fusie door zorgaanbieder

Bent u bestuurder van een zorginstelling en heeft u fusieplannen? Beoordeel tijdig of u de voorgenomen concentratie moet melden bij de Nederlandse...

08 februari 2018 

Europa bereikt voorlopig akkoord over geoblocking

Op 20 november jl. is een compromis bereikt over de voorlopige tekst van de verordening geoblocking. Discriminatie van klanten op websites op grond...

19 december 2017 

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

PSD 2 update 1 – verbod toeslagen voor betalingen met credit cards

Dit artikel vormt de eerste in een reeks van drie artikelen over de herziene richtlijn betaaldiensten (Richtlijn (EU) 2015/2366, hierna: PSD 2) die...

13 september 2017 

FinTech en mededingingsrecht: FinTech als ‘driver of competition’?

De ontwikkelingen op het gebied van FinTech nemen exponentieel toe, met name op het gebied van het betalingsdiensten. In de afgelopen weken werd weer...

16 mei 2017 

Transacties in de zorg - Let op het concentratietoezicht van de ACM

Bepaalde transacties in de zorg moeten voorafgaand aan de totstandbrenging ervan worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’)....

28 september 2016 

Handboek ‘International Compliance’ gepubliceerd met bijdrage van Kennedy Van der Laan

Onder leiding van Jan Schouten werkte een team van specialisten van Kennedy Van der Laan mee aan de totstandkoming van het compliance handboek:...

07 juli 2016 

Kennedy Van der Laan schrijft mee aan Global Practice Guides Merger Control 2016

Annemieke van der Beek, Martijn van Bemmel en Fabian Kroon, advocaten mededingingsrecht en Europees recht, werkten mee aan de Global Practice Guides...

22 maart 2016 

Biedt PSD 2 kansen voor FinTech-bedrijven?

De nieuwe PSD 2 (Payment Services Directive 2) is op 12 januari jl. in werking getreden en verplicht tot een aantal belangrijke aanpassingen in het...

15 februari 2016 

Integrale geboortezorg: let op aansprakelijkheid en mededingingsrecht

In diverse regio’s in Nederland werken eerste- en tweedelijnsverloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen en ziekenhuizen momenteel aan het...

09 februari 2016 

Zorginstelling in zwaar weer: Spoedprocedures voor meldingen bij NZa en ACM

De vele stelselwijzigingen die gepaard gaan met bezuinigingsmaatregelen hebben nog steeds grote gevolgen voor zorginstellingen. Veel zorginstellingen...

02 februari 2016 

Terughoudendere rol NZa gewenst

NZa start opnieuw onderzoek, terwijl onduidelijke declaratieregels nog steeds voor onevenredig boeterisico zorgen. Boetes van € 500.000 of zelfs...

12 januari 2016 

Nieuw beleid voor toezicht op huisartsen in zicht

Het roer van de toezichthouders met betrekking tot de huisartsenzorg lijkt om. Althans dat doet het document ‘Het Roer Gaat Om; in dialoog naar...

05 november 2015 

Boete in de eerstelijnszorg zal niet meer uit de lucht vallen

Na veel onduidelijkheid over de toelaatbaarheid van samenwerking tussen huisartsen en andere zorgaanbieders en kritiek op het handhavingsbeleid van...

05 november 2015 

Aanbestedingen in de zorg: let op het mededingingsrecht

Door veranderingen in de zorgsector komen aanbestedingen in de zorg steeds vaker voor. Het is bij aanbestedingsprocedures van belang om de...

31 augustus 2015 

Laagsteprijsgaranties: een zegen voor de consument?

Een laagsteprijsgarantie kan een aantrekkelijke manier zijn voor aanbieders om consumenten te interesseren in hun aanbod. Bij een...

27 augustus 2015 

Hogere boetes door de ACM: handhavingsnoodzaak of inkomstenoogmerk?

Op 14 april jl. heeft de minister van Economische Zaken een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor verhoging van maximumboetes die de...

26 augustus 2015 

Rechter staat efficiënte samenwerking van de grote banken rondom contant geld toe

Bezwaren Brink’s tegen GSN afgewezen Na de ACM en de civiele rechter heeft nu ook de bestuursrechter geoordeeld dat de activiteiten van Geld...

26 augustus 2015 

Mededingingsonderzoek naar Amazon: tweede aanval op Amerikaanse IT-gigant door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft aangekondigd een formeel onderzoek te starten naar Amazon’s distributieovereenkomsten over e-books. Het onderzoek richt...

13 augustus 2015 

Europese Commissie start onderzoek in e-commerce sector

De Europese Commissie gaat een mededingingsonderzoek starten in de e-commerce sector. Het onderzoek heeft als doel om het functioneren van de...

11 augustus 2015 

Samenwerkingen in de zorg

ACM stimuleert samenwerken, maar voor huisartsen is er nog veel onduidelijk. Samenwerkingen tussen zorgaanbieders zijn aan de orde van de dag. De...

04 augustus 2015 

NZa gaat ziekenhuizen ondersteunen bij inrichten compliance-systemen

De NZa heeft aangekondigd een handreiking te willen opstellen die ziekenhuizen helpt om hun compliance-systemen (nog) beter te kunnen inrichten en...

04 augustus 2015 

“Compliance programma’s” helpen mededingingsrechtelijke boetes te voorkomen

In 2014 heeft de Europese Commissie 21 keer een onderzoek ingesteld naar potentiële schendingen van het mededingingsrecht. In totaal werd door de...

23 juli 2015 

Het Hof van Justitie verheldert de bevoegdheid van de rechter in kartelschadeclaims

Op 21 mei 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak CDC. Hierin stond de rechterlijke bevoegdheid in...

14 juli 2015 

Europese Commissie stelt plafond aan afwikkelingsvergoeding betaalkaarten

Jaarlijks worden in de Europese Unie bijna 40 miljard girale transacties met credit- of debetkaarten verricht. Ondertussen worden bij iedere...

29 juni 2015 

Overeenkomsten inzake technologieoverdracht - De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe groepsvrijstellingverordening

In het mededingingsrecht kunnen bepaalde groepen van overeenkomsten buiten het bereik van het kartelverbod worden geplaatst door middel van een...

15 juni 2015 

Franchise in de zorg: hoe werkt het en waar moet u op letten?

Franchise is enorm in opkomst in de zorgsector. Dit is een goede ontwikkeling. In franchise staan uniformiteit, kwaliteit en herkenbaarheid voorop....

10 juni 2015 

LHV werkt aan voorstel tot aanpassing van de Mededingingswet voor huisartsen

De Landelijke Huisartsen Verenging (LHV) gaat een voorstel doen aan Minister Schippers om de Mededingingswet aan te passen voor huisartsen. De...

12 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan in Chambers 2015

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Google onder vuur: de volgende miljardenboete voor Amerikaanse IT-gigant?

De Europese Commissie heeft Google zogenaamde ‘punten van bezwaar’ toegezonden, omdat zij vermoedt dat Google haar machtspositie op het gebied...

20 april 2015 

Schippers: "Toezicht op zorgfusies en aanmerkelijke marktmacht gaat over van de NZa naar de ACM"

Minister Schippers van VWS wil het markttoezicht in de zorg opnieuw indelen. Het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgfusietoets en het...

09 februari 2015 

Start onderzoek naar uitzondering op Mededingingswet voor eerstelijnszorg

Op 3 februari 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken of er voor de eerstelijnszorg, zoals...

06 februari 2015 

Macht van zorgverzekeraars neemt toe: NZa gaat strenger toezicht houden

De Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) gaat zorgverzekeraars strenger controleren. Dit heeft Maarten Ryuys, bestuursvoorzitter a.i. van de NZa,...

03 december 2014 

Ziekenhuizen en Menzis ontwikkelen controlesysteem om boetes te voorkomen

Het Martini Ziekenhuis Groningen,  Ziekenhuis Rijnstate Arnhem en Ziekenhuisgroep Twente gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een controlesysteem...

19 november 2014 

Fraude ziekenhuizen verwaarloosbaar

Verschillende partijen in de zorgsector sloten in mei een akkoord dat een oplossing bood voor de ontbrekende, goedkeurende verklaringen bij de...

29 oktober 2014 

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De onduidelijkheid van de declaratieregels resulteerde het afgelopen voorjaar in een impasse toen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

15 oktober 2014 

ACM: Zorgaanbieders mogen niet met elkaar overleggen over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit

De ACM heeft in een nieuwsbericht van 2 oktober 2014 geconcludeerd dat gezamenlijk overleg tussen zorgaanbieders over de afbouw/ombouw van...

14 oktober 2014 

Annemieke van der Beek over de geoorloofdheid van MasterCard vergoedingen voor credit cards en pin [RADIO]

Annemieke van der Beek is op 11 september 2014 geïnterviewd door BNR radio over het arrest van het Europese Hof van Justitie over de vergoedingen...

12 september 2014 

Handleiding voor inval toezichthouder (NZa, ACM, Europese Commissie etc.)

In de Nederlandse zorgsector is er actief toezicht op het gedrag van met name zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit...

04 juni 2014 

ACM publiceert informatiekaart voor de beoordeling van ziekenhuisfusies

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt in recente beleidsdocumenten, waaronder de op 22 januari 2014 gepubliceerde informatiekaart voor de...

04 juni 2014 

NMa moet niet dwarsliggen bij het ziekenhuiskwartetten

Zorgverzekeraars mogen straks bepalen hoe ziekenhuizen zich moeten specialiseren. Volgens Annemieke van der Beek kunnen ziekenhuizen beter zelf...

02 juni 2014 

De NZa doet onderzoek naar zorgfraude

Zorgfraude: onderzoek van de NZa op grond van onduidelijke regels in strijd met behoorlijk bestuur Sinds 1 januari 2014 moeten zorginstellingen met...

02 juni 2014 

De nieuwe concentratietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit

Per 1 januari 2014 moeten zorgaanbieders hun voornemen tot een concentratie melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze concentratietoets geldt...

03 april 2014 

Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht

Dat ‘outsourcing’ een breed begrip is blijkt wel uit de definitie die de Europese Commissie van de EU (‘Commissie’) hanteert. Volgens de...

31 maart 2014 

Update Mededinging: Samenwerken met de concurrent, mag dat?

Samenwerking tussen concurrenten op bijvoorbeeld het gebied van inkoop, verkoop of productie kan mededingingsbeperkende elementen bevatten. In de...

18 maart 2014 

Het toewijzen van sociale huurwoningen toch niet door Brussel bepaald?

Het besluit van de Europese Commissie van 15 december 2009 moet inhoudelijk worden getoetst. Dit heeft het Europese Hof op 27 februari 2014 besloten....

03 maart 2014 

Hof van Justitie EU: linken en embedden geen auteursrechtinbreuk

Tamelijk ‘brekend’ nieuws uit Luxemburg in de Svensson v. Retriever zaak. De hoogste rechters van de Europese Unie zijn van mening dat een link...

13 februari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn: mogelijkheden voor gezamenlijk inbesteden verruimd

In de nieuw Europese Aanbestedingsrichtlijn, die op 15 januari jl. is aangenomen zijn voor het eerst de voorwaarden opgenomen waaronder aanbestedende...

28 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Ziekenhuisdirecties kunnen bestraft worden voor regiomaatschappen van medisch specialisten

Een maatschap van medisch specialisten vormt niet langer een zelfstandige onderneming. Het bestuur van een ziekenhuis is aansprakelijk onder het...

30 juli 2013 

Samenwerking banken toegestaan bij geldverwerking en -transport

Dit persbericht is door de Autoriteit Consument & Markt gepubliceerd op 7 juni 2013. Het gezamenlijk tellen en sorteren van bankbiljetten en...

14 juni 2013 

Eerlijke mededinging: Ambient intelligence, slimme marketing en loyaltyprogramma’s

Dit artikel behandelt de mededingingsrechtelijke aspecten van de inzet van databases met kopersgedrag die in de retailsector op steeds grotere schaal...

26 april 2013 

Nieuwe toezichthouder ACM: haar strategie en speerpunten op een rij.

De nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) heeft op 11 april 2013 haar strategie en speerpunten bekendgemaakt. De ACM is...

15 april 2013 

NMa kan commissarissen slechts in uitzonderingsgevallen beboeten

Rechtbank Rotterdam, 27 september 2012, LJN BX8528 Feiten In 2010 maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna “NMa”) voor het eerst...

29 oktober 2012 

Markt en Overheid; De overheid moet eerlijker concurreren

De Wet Markt en Overheid van 24 maart 2011 en het Besluit Markt en Overheid van 14 juni 2012 treden (hierna “het Besluit”) per 1 juli 2012 in...

27 juni 2012 

Kroniek Mededingingsrecht

Deze kroniek bevat de recente ontwikkelingen op het gebied van 'misbruik machtspositie' en 'mededingingsbeperkende afspraken' aan de hand van enkele...

11 oktober 2011 

Mededingingsrecht in de verzekeringssector

Recent zijn nieuwe regels vastgesteld voor de beoordeling onder het mededingingsrecht van verschillende vormen van samenwerking in de...

03 juni 2011 

NMa is voor verzekeraars roomser dan paus

Eind december 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa zich uitgelaten over samenwerking tussen verzekeraars, waarbij zij striktere...

12 mei 2011 

Recente ontwikkelingen op het gebied van co-assurantiepools: Meer (on)zekerheid?

Bepaalde vormen van samenwerking tussen ondernemingen kunnen leiden tot verboden beperking van de mededinging. Binnen de verzekeringsbranche zal dat...

25 maart 2011 

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de "quasi-inhouse" uitzondering en de verlening van een alleenrecht

Aanbesteden kan omschreven worden als het creëren van een markt om voor een bepaalde opdracht een opdrachtnemer die de laagste prijs biedt of de...

01 november 2010 

Hoge Raad past Europese groepsvrijstelling toe in Nederlandse verzekeringszaak

Begin april is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie voor bepaalde afspraken in de verzekeringssector in werking...

19 juli 2010 

Europees Hof laat het over aan Nederlandse rechter om op verzoek van Lotto online kansspelen van Engelse Ladbrokes te verbieden

Hof van Justitie EU 3 juni 2010, C-258/08 (Lotto / Ladbrokes) Nederland kent een zeer restrictief kansspelbeleid. Het aanbieden van kansspelen in...

25 juni 2010 

Mededingingsrecht: Nieuwe vrijstellingsverordening van toepassing in de verzekeringssector

Onlangs is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie voor bepaalde afspraken in de verzekeringssector (Verordening 267/2010,...

25 juni 2010 

Met regels prijsbinding schiet Brussel doel voorbij

Er is geen economische basis om te concluderen dat verticale prijsbinding, dat verboden blijft in de nieuwe Europese regels die per 1 juni van kracht...

10 juni 2010 

Herziening mededingingsregels voor verticale overeenkomsten

De Groepsvrijstellingsverordening bepaalt onder welke voorwaarden verticale afspraken zonder meer zijn vrijgesteld van het kartelverbod. Wanneer een...

28 mei 2010 

Internetverkoop onder de herziene mededingingsregels voor verticale overeenkomsten

Consumenten kopen steeds meer producten via internet. Het aantal Nederlanders dat wel eens online winkelt is gestegen van 3,6 miljoen in 2002 tot 8,8...

20 mei 2010 

Conflicterende sponsorovereenkomsten in de badmintonsport

Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 20 maart 2010, LJN BL6880 De exclusieve sponsorovereenkomst bindt de spelers De Nederlandse Badminton Bond...

29 april 2010 

In vogelvlucht: Roofprijzen onder het economiserende mededingingsrecht

Het mededingingsrecht heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij meer nadruk is komen te liggen op de economische gevolgen van het gedrag van...

01 april 2010 

Exhibitierecht in mededingingszaken

In haar Witboek betreffende schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels, stelt de Europese Commissie onder...

01 maart 2010 

Licentieweigering als misbruik van machtspositie

Met dit artikel heeft Sophie van Loon de VIE prijs 2010 gewonnen (Vereniging voor Intellectuele Eigendom). Kan een onderneming verplicht worden...

01 oktober 2009 

Kansspelen op internet: een spelletje blufpoker

Het kansspelbeleid van diverse EU-lidstaten waaronder Nederland, waarbij gereguleerd aanbod via door de staat aangewezen vergunninghouders verloopt,...

01 juni 2009 

Nederlandse Mededingingsautoriteit publiceert herziene Clementierichtsnoeren na recente wijziging van de Mededingingswet

Op 9 oktober 2007 zijn nieuwe Clementierichtsnoeren van de NMa in werking getreden, die aangeven onder welke voorwaarden ondernemingen en personen...

05 december 2007 

Derdenbeding

Derdenbeding: de bedoeling van het bedingen Rechtspraak van de Hoge Raad over derdenbedingen is schaars. Recent heeft de Hoge Raad een arrest...

01 november 2007 

Verschoningsrecht bedrijfsjurist wederom verworpen

Op 17 september jl. is een interessant EG-arrest gewezen over de vraag of de communicatie van bedrijfsjuristen (in-house counsels) valt onder het...

20 september 2007 

NMa gaat te ver met nieuwe tarieven

De vergoeding de de Nederlandse Mededingingsautoriteit vraagt voor het simpel melden van fusies en overnames is niet proportioneel en onredelijk....

11 januari 2007 

Caricom: de betekenis van de concurrentieregels van Protocol VIII voor Suriname

Internationale handel heeft de afgelopen eeuw een grote vlucht genomen. Hoewel de recente mondiale WTO-ronde, anders dan de voorlaatste GATT-Uruguay...

01 december 2006 

De goksaga duurt voort

Het zonder vergunning aanbieden van of reclame maken voor kansspelen is in Nederland strafbaar. Voor sportprijsvragen is slechts aan Nederlandse...

01 april 2006 

Noot bij Vzngr. Amsterdam 31 augustus 2005 Wanadoo/KPN

Samenwerkingsovereenkomst, beperking mededinging Noot bij Vzngr. Amsterdam 31 augustus 2005 Wanadoo/KPN Samenwerkingsovereenkomst tussen KPN en...

01 februari 2006 

Noot bij HR 18 februari 2005 De Lotto/Ladbrokes

Online gokken, nationaal gokbeleid, vrijheid vestiging buitenlandse aanbieders Noot bij HR 18 februari 2005 De Lotto/Ladbrokes Het Nederlandse...

01 februari 2006 

Eindelijk legaal gokken via internet in Nederland?

Wereldwijd wordt er per jaar tussen de tien en vijftien miljard dollar vergokt via het internet. Uit onderzoek van het College van Toezicht op de...

13 oktober 2005 

De goksaga wederom vervolgd: De Lotto/Ladbrokes

De wens van lidstaten om naar eigen inzicht hun beleid op het gebied van gokken te bepalen, staat op gespannen voet met het beginsel van vrij verkeer...

01 augustus 2005 

Gokken op buitenlandse illegale goksites aan banden gelegd

De kort geding-procedure tussen Lotto en Ladbrokes heeft op 18 februari 2005 haar eindstadium bereikt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het Engelse...

28 april 2005 

Mededingingsrechtelijke aspecten van outsourcing

Voor outsourcing kunnen vele verschillende vormen gekozen worden die elk hun eigen mededingingsrechtelijke toetsingskader kunnen hebben dat...

01 april 2005 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

Masterclass: Succesvol team met gezonde ego's [Extern]

Masterclass over het bouwen van succesvolle teams en het omgaan met ego's - door Tom van 't Hek en Annemieke van der Beek.

11 november 2014 

VNG Juridische 2-daagse 2014 [Extern]

Dit was het vijfde achtereenvolgende jaar dat de VNG de juridische 2-daagse heeft georganiseerd. Net als voorgaande jaren spraken Bestuursrecht advocaten Liesbeth Berkouwer, Jan van der Grinten en Anita van den Berg over uiteenlopende bestuursrechtelijke onderwerpen.

27 oktober 2014 

Cursus: De grenzen van samenwerken

Deze cursus heeft wegens organisatorische redenen helaas geen doorgang kunnen vinden.

25 november 2014 

Seminar: De coöperatie in de (semi) publieke sector, slim samenwerken! [Extern]

Op woensdag 15 januari 2014 vond het seminar ‘De coöperatie in de (semi)publieke sector, slim samenwerken’ plaats. Steeds vaker organiseren gemeenten producten en diensten als zorg, onderwijs, energie en breedband in de vorm van een coöperatie.

15 januari 2014 
Annemieke van der Beek

Annemieke van der Beek

Advocaat, Partner

 • Annemieke van der Beek https://kvdl.nl/onze-mensen/annemieke-van-der-beek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 684 annemieke.van.der.beek@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/annemiekevanderbeek
 • Martine de Koning https://kvdl.nl/onze-mensen/martine-de-koning/ Advocaat, Partner +31 20 5506 639 martine.de.koning@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/martindedekoning
 • Martijn van Bemmel https://kvdl.nl/onze-mensen/martijn-van-bemmel/ Advocaat +31 20 5506 653 martijn.van.bemmel@kvdl.com http://www.linkedin.com/in/mvanbemmel