Internationale Contracten

“Het team Internationale Contracten ondersteunt cliënten bij het opstellen en uitonderhandelen van eenvoudige tot zeer complexe contracten in een internationale setting.”

Het team Internationale Contracten ondersteunt cliënten bij het opstellen en uitonderhandelen van eenvoudige tot zeer complexe contracten in een internationale setting.

Onze klanten zijn bijvoorbeeld multinationals die uniform willen contracteren in een veelheid aan jurisdicties, alsook bedrijven die sporadisch of veelvuldig over hun landsgrenzen zakendoen. Wij adviseren en onderhandelen over complexe samenwerkingen zoals joint ventures, inkoop-, verkoop- en distributiestrategieën en bijbehorende contracten, algemene voorwaarden, incoterms, transport, warehousing en logistiek, agentuur, distributie en franchising, merk- en handelsnaamlicentiecontracten, informatietechnologie, telecommunicatie en outsourcing, consumentencontracten en klachtafhandeling, contracteren met de overheid en arbeidscontracten.

Wij adviseren ook over problemen bij de uitvoering van contracten en zoeken naar snelle en pragmatische oplossingen. Onze ruime ervaring met internationale verschillen in cultuur en rechtsstelsels maakt dat wij effectief en kostenefficiënt valkuilen en addertjes onder het gras voor u omzeilen. Vooral als het gaat om Europese, Britse en Amerikaanse markten. Wij werken nauw samen met andere teams van Kennedy Van der Laan als het gaat om een contract binnen een specifieke sector of specialisme:

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code

Op 12 april jl. heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetsontwerp gepubliceerd, waarmee de Nederlandse Franchise Code (”NFC”) wettelijk...

18 april 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Franchise in de zorg: hoe werkt het en waar moet u op letten?

Franchise is enorm in opkomst in de zorgsector. Dit is een goede ontwikkeling. In franchise staan uniformiteit, kwaliteit en herkenbaarheid voorop....

10 juni 2015 

Kennedy Van der Laan partner van Deloitte Technology Fast50

Vanaf dit jaar heeft advocatenkantoor Kennedy Van der Laan zich verbonden aan de Technology Fast50, een ranking van de 50 snelst groeiende...

02 juni 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

De nieuwe EEX-verordening: verbetering bevoegdheids- en executierecht in internationale zaken

Voor de internationale procespraktijk staat een belangrijke verandering voor de deur. Vanaf 10 januari 2015 zal de nieuwe EEX-verordening, de...

08 januari 2015 

Update: Technologiecontracten

Ondernemingen en instellingen die actief zijn in de technologie sector krijgen te maken met een aantal Europese ontwikkelingen, zoals de Nieuwe...

17 april 2014 

The final countdown: Rockstart Demo Day 2013

Vandaag, donderdag 13 juni, vindt weer Rockstart Demo Day plaats. Voor de 10 start-ups die zijn overgebleven van de 400+ aanmeldingen uit 60 landen...

13 juni 2013 

Update: Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

De op 16 maart 2013 in werking getreden Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (de “Wet Betalingsachterstanden”) is...

11 juni 2013 

Adieu Nachgründung: en nu? Belangrijke overgangsregelingen in het kader van de nieuwe Flex–Wet

Inleiding De algemene overgangsregels in het kader van de Flex-Wet zijn gebaseerd op de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek van 28 november 1991...

14 maart 2013 

Ready to Rock! Kennedy Van der Laan is Legal Partner van Rockstart Accelerator

Kennedy Van der Laan is de trotse Legal Partner van Rockstart Accelerator. Dit programma helpt de meest veelbelovende teams van over de hele wereld...

04 maart 2013 

Toepasselijkheid afdeling 6.5.3 BW (Algemene voorwaarden) bij internationale overeenkomsten

Hoge Raad 11 mei 2012, LJN BW0730 Essentie Ingevolge artikel 6:247 lid 2 BW is afdeling 6.5.3 BW (Algemene voorwaarden) niet van toepassing als de...

27 juni 2012 

Particuliere aanbestedingen: het einde van de contractsvrijheid?

Gerechtshof Amsterdam, 20 september 2011, LJN: BT1963 Private partijen beschikken in de precontractuele fase over een aanmerkelijke...

28 oktober 2011 

Het verrekenen van voordeel bij effectenleaseovereenkomsten

De Hoge Raad heeft op 29 april 2011 een nieuwe uitspraak gedaan over de verrekening van voordeel op grond van art. 6:100 BW. Art. 6:100 BW bepaalt:...

01 oktober 2011 

Schriftelijk overeenkomen van een concurrentiebeding

Gerechtshof Leeuwarden, 22 februari 2011, JAR 2011/89; Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, 25 januari 2011, JAR 2011/149; Gerechtshof...

30 juni 2011 

Niet informeren van werkgever over oprichting eigen concurrerende onderneming

Hof Amsterdam, 28 september 2010, zaaknr: 200.001.041/01 Feiten Werkgever opereert op de markt voor industriële poedercoatings. Werknemer is op 1...

29 april 2011 

Rechtsgeldigheid proeftijd: opvolgend werkgeverschap ruim uitgelegd

Ktr. Leeuwarden 11 januari 2011, LJN: BP1638 Feiten De werknemer, mevrouw F, heeft een uitzendovereenkomst met een payrollbedrijf en is uit dien...

24 februari 2011 

De wijzigingswet stilzwijgende verlenging en opzegging consumentenovereenkomsten

Op 30 november 2010 is een wetsvoorstel gepubliceerd in het Staatsblad dat voor consumenten enerzijds en de uitgeverswereld en verenigingen...

27 januari 2011 

Intelligent contracteren

Het begrip ambient intelligence laat zich niet eenvoudig definiëren, bleek al in de inleiding van Van der Berg. Het is een verzamelbegrip waaronder...

06 januari 2011 

ARBIT: rijksvoorwaarden voor IT-overeenkomsten

Op 19 juli 2010 heeft de Rijksoverheid voorwaarden gepubliceerd die door de overheid gebruikt kan worden bij het contracteren van producten en...

03 december 2010 

De nieuwe verjaringsregeling

Op 1 juli 2010 zijn de Wet deelgeschilprocedure bij letselen overlijdensschade (‘Wet deelgeschilprocedure’, Kamerstukken 31 518) en de Wet...

30 september 2010 

Maatstaf non-conformiteit bij distributie/koopovereenkomst

Hoge Raad 21 mei 2010, LJN: BL8295 Essentie De vraag of het gekochte aan de overeenkomst beantwoordt, moet worden beoordeeld aan de hand van alle...

25 juni 2010 

De voordelen en risico's van een min-/max-contract

Nu het einde van de recessie in zicht lijkt te komen, zal de vraag naar flexibele arbeid de komende periode naar verwachting weer structureel...

01 december 2009 

Particuliere aanbestedingen 2: vrijheid creëren door het vastleggen van regels

Inleiding De afgelopen jaren zijn verschillende vonnissen gewezen waarin werd geoordeeld dat onder omstandigheden ook private partijen gebonden zijn...

27 juli 2009 

Particuliere aanbestedingen: wildwest of poging tot civilisatie?

Precontractuele fase Aanbesteden speelt zich af in de precontractuele fase. Op basis van het nog steeds relevante arrest Baris/Riezenkamp (Hoge Raad...

28 april 2009 

Haviltex is de norm

HR 19 oktober 2007, LJN: BA 7024, C06/123 HR Essentie Een bedrijf koopt prepaid-pakketten van mobiele telefoons op van een telecomaanbieder en...

29 november 2007 

Verklaring terhandstelling inmiddels erkend door Hoge Raad

Algemene voorwaarden kunnen vernietigd worden als deze niet op de juiste manier en op het juiste tijdstip ter hand zijn gesteld. Om discussie over de...

23 oktober 2007 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

Cursus: IT-contracting

Op 27 mei 2014 heeft de 'cursus IT-contracting' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

27 mei 2014 
Martine de Koning

Martine de Koning

Advocaat, Partner

  • Martine de Koning https://kvdl.nl/onze-mensen/martine-de-koning/ Advocaat, Partner +31 20 5506 639 martine.de.koning@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/martindedekoning
  • Reinoud Westerdijk https://kvdl.nl/onze-mensen/reinoud-westerdijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 638 reinoud.westerdijk@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/reinoud-westerdijk/4/671/66
  • Peter van den Broek https://kvdl.nl/onze-mensen/peter-van-den-broek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 669 peter.van.den.broek@kvdl.com http://www.linkedin.com/pub/peter-van-den-broek/6/84/259
  • Christoph Jeloschek https://kvdl.nl/onze-mensen/christoph-jeloschek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 846 christoph.jeloschek@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/christoph-jeloschek/3a/b3b/4a3