Herstructurering

“Door onze goede reputatie worden we vaak ingeschakeld door andere advocatenkantoren uit Europa, de Verenigde Staten of Azië.”

We vertegenwoordigen cliënten bij alle aspecten van herstructureringen en insolventie. Verscheidene van onze advocaten zijn zeer ervaren curatoren in faillissement en bewindvoerders in surseance van betaling. Cliënten wie een faillissement van een klant of leverancier boven het hoofd hangt kunnen rekenen op onze brede ervaring met insolventie. Wij helpen onze cliënten ook bij het beperken van risico’s in geval van een faillissement van hun zakelijke relaties, door toepassing van betrouwbare zekerheidsinstrumenten ter ondersteuning van commerciële transacties.

Ons werk op het gebied van herstructureringen omvat zowel vennootschappelijke herstructurering als financiële herstructurering, en richt zich niet alleen op de kritieke periode voorafgaand aan insolventie, maar ook op situaties waarin een kapitaalinjectie, een andere vorm van financiële ondersteuning of onderhandelingen met bestaande of nieuwe financiers noodzakelijk of wenselijk zijn. Onze herstructureringsadvocaten werken nauw samen met onze in-house notarispraktijk bij de herstructurering van een bedrijf of concern en met externe fiscalisten. Financiële instellingen en marktpartijen adviseren wij over financiële herstructureringen van hun cliënten en bij het aankopen en verkopen van (non-performing) loan portfolio’s.

Internationale insolventies en herstructureringen

We hebben specifieke kennis op het gebied van grensoverschrijdende zaken. Door onze goede reputatie worden we vaak ingeschakeld door andere advocatenkantoren uit met name Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Pre-pack faillissement en overgang van onderneming

Het einde van de pre-pack na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie? Een ‘historische uitspraak’ volgens de vakbonden. Het Hof Van...

23 juni 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Zorginstelling in financiële nood: wie moet u niet vergeten te bellen

Berichten over zorginstellingen in financieel zwaar weer blijven het nieuws domineren. Behalve het omvallen van veel kleine en grote zorgorganisaties...

24 februari 2017 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Faillissement na fusie: is de overblijvende partner aansprakelijk?

Financieel zwakke zorginstellingen kiezen steeds vaker noodgedwongen voor samenwerking. Bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurlijke fusie met een...

17 september 2015 

Risico’s bij het verlopen van de zittingstermijn van leden van de RvT

Als de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van uw zorginstelling niet tijdig zijn herbenoemd kan dit leiden tot niet rechtsgeldig tot stand gekomen...

03 september 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Zorginstellingen in zwaar weer: de do’s and don'ts

Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is...

07 oktober 2014 

Estro: is onfatsoenlijk ook onrechtmatig?

De kranten staan er bol van: Abvakabo FNV gaat de nieuwe eigenaar van Estro voor de rechter slepen. Volgens FNV is het ‘pre-pack’ (of...

21 augustus 2014 

Besluit AVA leidt niet tot einde dienstverband bestuurder

Rechtspositie bestuurder De bestuurder van een BV of NV die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, heeft minder vergaande...

28 april 2014 

Hoge raad over cessieverboden: Het zijn woorden die ertoe doen

Na het Oryx/Van Eesteren arrest hebben lagere rechters vaak de goederenrechtelijke werking van cessieverboden als uitgangspunt genomen. Ten onrechte,...

07 april 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Het cessie- en verpandingsverbod: een doorn in het oog van kredietverstrekkers

Het cessie- en verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers en het bedrijfsleven. Recente rechtspraak geeft echter tips voor de...

07 januari 2014 

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Op 29 november jl. heeft minister Asscher het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel vormt...

13 december 2013 

Het belang van minderheidsaandeelhouders bij een besluit tot reservering van de winst

In zijn arrest van 12 juli 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ9145) oordeelt de Hoge Raad over de reikwijdte en werking van de redelijkheid en billijkheid ten...

11 september 2013 

Is eigen aangifte van faillissement zonder bestuur mogelijk?

Het bestuur van een vennootschap is bevoegd om het eigen faillissement van deze vennootschap aan te vragen. Wat nu te doen met een eigen aangifte tot...

28 juni 2013 

The final countdown: Rockstart Demo Day 2013

Vandaag, donderdag 13 juni, vindt weer Rockstart Demo Day plaats. Voor de 10 start-ups die zijn overgebleven van de 400+ aanmeldingen uit 60 landen...

13 juni 2013 

Adieu Nachgründung: en nu? Belangrijke overgangsregelingen in het kader van de nieuwe Flex–Wet

Inleiding De algemene overgangsregels in het kader van de Flex-Wet zijn gebaseerd op de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek van 28 november 1991...

14 maart 2013 

Ready to Rock! Kennedy Van der Laan is Legal Partner van Rockstart Accelerator

Kennedy Van der Laan is de trotse Legal Partner van Rockstart Accelerator. Dit programma helpt de meest veelbelovende teams van over de hele wereld...

04 maart 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Bodem(voor)recht fiscus per 1 januari 2013 versterkt

Wetswijziging Op 1 januari 2013 is artikel 22bis aan de Invorderingswet 1990 toegevoegd. Artikel 22bis voorziet in een versterking van het...

15 januari 2013 

Inroepen bankgarantie ingeval van faillissement huurder ter vergoeding van schade verhuurder

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 14 januari 2011, LJN: BO3534 De Faillissementswet bevat een voor het huurrecht belangrijke...

24 februari 2011 

Praktijk Boek Insolventierecht 1

Faillietverklaring, curator en R-C In dit deel wordt in het kort een praktische omschrijving van het faillissement gegeven: waartoe dient het en...

22 november 2010 

Staubitz-Schreiber case - preliminary ruling

Moving the centre of main interests after request for opening insolvency proceedings is lodged, yet before opening of insolvency proceedings The...

31 mei 2006 

Praktijk Boek Insolventierecht 11

Praktijk Boek Insolventierecht 11 Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvencies Dit deel begint met een uitgebreide inleiding over de historie en...

28 april 2006 

Praktijk Boek Insolventierecht 3

Ongeoorloofde gedragingen Actio pauliana, verrekening, bestuurdersaansprakelijkheid en fraude In dit deel komen enkele bijzondere...

11 april 2006 

Praktijk Boek Insolventierecht 10

Het handelsverkeer wordt steeds internationaler. Daarmee krijgt ook de juridische problematiek steeds meer een internationale dimensie. In toenemende...

01 januari 2006 

Praktijk Boek Insolventierecht 12

Richtlijnen, praktijkregels en statistiek Beschouwingen op de Praktijkregels In dit deel zijn gepubliceerd de richtlijnen voor faillissementen en...

01 januari 2005 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 
Bart de Man

Bart de Man

Advocaat, Dagelijks bestuur, Managing partner, Mediator

  • Bart de Man https://kvdl.nl/onze-mensen/bart-de-man/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Managing partner, Mediator +31 20 5506 841 bart.de.man@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/bart-de-man/4/a41/a77