Geschillenbeslechting

“De KVdL Way of Litigating is een sterke combinatie van inhoudelijke deskundigheid en strak projectmanagement.”

Het team Geschillenbeslechting van Kennedy Van der Laan helpt uw onderneming bij het oplossen van geschillen op de meest effectieve manier.

Het voorkomen van procedures

Een commercieel geschil kan zwaar beslag leggen op uw onderneming. Ons team kan u het geschil uit handen nemen en het geschil helpen op te lossen. Wij doen dat op de meest (kosten)efficiënte manier. In veel gevallen zal uw onderneming gebaat zijn bij het vermijden van een procedure. Dat begrijpen wij goed, en kunnen zorgen voor een optimale communicatie met de wederpartij. Scherp, maar gericht op een oplossing.

Het voorbereiden en voeren van procedures

Complexe zaken vragen om een heldere en praktische aanpak. Vanuit die gedachte is de KVdL Way of Litigating ontstaan. Een voor de Nederlandse markt vernieuwende en praktische manier van procesvoering, die aansluit bij de manier waarop internationaal procedures worden gevoerd. De KVdL Way of Litigating is een sterke combinatie van inhoudelijke deskundigheid en strak projectmanagement. Het geeft helder inzicht in de complexiteit van een procedure, wat de taakverdeling is, hoe lang de procedure duurt en hoeveel deze kost. De belangrijkste voordelen zijn voorspelbaarheid, kostenbeheersing en transparantie. Ruim voordat een procedure begint, hebben we de strategie samen met u tot in detail uitgedacht en zijn de te nemen stappen in een planningsoverzicht inzichtelijk gemaakt. Hierin zijn tevens ieders verantwoordelijkheden toegewezen. Dit zorgt voor een efficiënte manier van werken. De gehele procedure is opgedeeld in fases en elke fase is begroot, waardoor kosten beter beheersbaar zijn. De aanpak zorgt ervoor dat u altijd in één oog opslag kunt zien wat de status van de procedure is, zodat (waar nodig) snel kan worden bijgestuurd. De transparantie wordt vergroot door een digitale omgeving, die als onderdeel van de aanpak kan worden gebruikt. Lees meer over de KVdL Way of Litigating in onze brochure.

Ook mediation en bindend advies

Niet altijd is een reguliere procedure of arbitrage de beste weg. Kennedy Van der Laan heeft verschillende geregistreerde mediators die in opdracht van partijen een mediation traject kunnen verzorgen of uw onderneming in zo’n traject kunnen bijstaan. Ook bestaat ruime ervaring met het verzorgen van bindend advies.

Chambers Europe 2017 – Dispute Resolution – Recognised Practitioner

This firm is classed as a “Other Noted Firm”.

Other Noted Firms are firms that are active in this practice area but have not yet been ranked.


 

Chambers Europe 2016 – Dispute Resolution – Recognised Practitioner

This firm is classed as a “Other Noted Firm”.

Other Noted Firms are firms that are active in this practice area but have not yet been ranked.


‘We were excellently guided through an arbitration process by Kennedy Van der Laan. It proved to be a tough time, trying to find our way through very complex issues. I was very happy with their guidance during the process and their help and efforts to continually simplify very complex matters and their being able to work efficiently in a complex environment.’
Helen van Laarhoven, Legal Counsel van Trans Link Systems B.V. 

Arbitrage of toch de (overheids)rechter: praktische tips bij het maken van een keuze

Een geschil met een contractspartner, het is een scenario dat niemand voor ogen heeft bij het sluiten van een overeenkomst. Toch is dit niet altijd...

12 februari 2018 

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Hoge Raad houdt deur Ondernemingskamer open voor voormalig aandeelhouder

De Hoge Raad bevestigt in de SNS-beschikking van 4 november 2016 het belang van bescherming van (minderheids)aandeelhouders in het enquêterecht: ook...

09 mei 2017 

Wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code

Op 12 april jl. heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetsontwerp gepubliceerd, waarmee de Nederlandse Franchise Code (”NFC”) wettelijk...

18 april 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Een extra wapen in grensoverschrijdende conflicten per 2017: het Europees Bankbeslag

Tot voor kort was het lastig om beslag te leggen op de bankrekeningen van een schuldenaar die worden aangehouden bij een Europese bank in een andere...

19 januari 2017 

Kennedy Van der Laan benoemt twee partners ter versterking van haar teams Commercial Litigation & Arbitration en Banking & Finance

Kennedy Van der Laan heeft Christoph Jeloschek en Joris van Horzen tot nieuwe partners benoemd per 1 januari 2017. Bart de Man, Managing Partner:...

18 januari 2017 

Coöperatie niet gehouden om huisarts na voorwaardelijke schorsing toe te laten tot waarnemingsdiensten

Een coöperatie van huisartsen is niet gehouden om een huisarts aan wie een voorwaardelijke tuchtmaatregel is opgelegd toe te laten tot een...

18 januari 2017 

Brexit en consumentenrecht: much ado about nothing?

Een artikel van Christoph Jeloschek in het themanummer Brexit: the Unexpected (vanaf pagina 251) van Bedrijfsjuridische...

03 november 2016 

“Netherlands Commercial Court”: eindelijk een alternatief voor grote (inter)nationale handelsgeschillen vanaf 1 januari 2017

In Nederland bestaan er geen specifieke handelsrechtbanken, dus rechtbanken die zich uitsluitend bezig houden met geschillen op het gebied van...

17 augustus 2016 

De woelige wateren rond de opzegbaarheid van de duurovereenkomst

De opzegbaarheid van duurovereenkomsten is een rijke bron voor geschillen. Een algemene wettelijke regeling ontbreekt. Daarom is het aan de...

07 juli 2016 

Het adviesrecht van de OR tijdens faillissement

Als een onderneming failliet gaat kan de curator besluiten de onderneming te verkopen. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de...

01 juli 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Hoe ver reikt de verplichting van de werkgever om een verstoorde arbeidsverhouding te voorkomen?

Op 25 april heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waaruit blijkt dat van de werkgever vergaande inspanningen worden verwacht om een...

13 juni 2016 

Zorgaanbieders moeten aan de slag met klachten- en geschillenregeling van de Wkkgz!

De Wkkgz is sinds 1 januari 2016 van kracht. De regeldruk neemt gestaag toe en er leven steeds meer vragen nu zorgaanbieders zich moeten conformeren...

30 mei 2016 

Bevoegdheid tot tenuitvoerlegging p-v verificatievergadering verjaart na 20 jaar

Op 29 april 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bevoegdheid om het proces-verbaal van de verificatievergadering ten uitvoer te leggen na 20...

02 mei 2016 

Chambers and Partners Europe Rankings 2016

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks onder cliënten uitvoert in de...

28 april 2016 

Onderbouwing bestuurdersaansprakelijkheid: recht op inzage in de boeken van de failliete onderneming?

Op 8 april 2016 oordeelde de Hoge Raad dat een schuldeiser van een failliete onderneming niet het recht heeft om – op grond art. 3:15j aanhef en...

13 april 2016 

Kennedy Van der Laan versterkt teams Arbeid en Commercial

Per 15 februari jl. is Jessica Dietz als arbeidsrecht advocaat gestart bij Kennedy Van der Laan. Op 1 maart start advocaat Jelle Blom binnen het team...

23 februari 2016 

Grote eigen verantwoordelijkheid consument bij overkreditering

KiFiD uitspraak 8 juli 2015 nr. 2015-201 – Eigen schuld bij overkreditering? Op 8 juli 2015 heeft de Geschillencommissie van het...

29 januari 2016 

Zorginstellingen, is uw geschilleninstantie Wkkgz-proof?

Het jaar 2016 is van start gegaan en dus is de langverwachte ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) in werking getreden. De...

25 januari 2016 

Kennedy Van der Laan benoemt vier advocaten tot counsel

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Kennedy Van der Laan haar advocaten Bart-Adriaan de Ruijter, Christien Wildeman, Floor Veltman en Otto Sleeking...

14 januari 2016 

Netherlands Commercial Court in aantocht: Nederland als centrum voor internationale handelsgeschillen

Per 1 januari 2017 zal de Netherlands Commercial Court (NCC) waarschijnlijk zijn deuren openen. Hiermee kan Nederland zijn internationale juridische...

22 december 2015 

De deur van de Ondernemingskamer staat open: ook voormalig aandeelhouder ontvankelijk in enquêteverzoek

De tendens is dat de laatste jaren de deur tot de Ondernemingskamer voor de verschaffers van risicodragend kapitaal steeds meer wordt opengezet. In...

25 november 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Enquêterecht bij zorginstellingen: een machtig juridisch wapen

Het enquêterecht is een machtig juridisch wapen in de zorg bij (bestuurlijke) impasses en mogelijk wanbeleid. Dit wapen is bijvoorbeeld ingezet bij...

16 april 2015 

De nieuwe EEX-verordening: verbetering bevoegdheids- en executierecht in internationale zaken

Voor de internationale procespraktijk staat een belangrijke verandering voor de deur. Vanaf 10 januari 2015 zal de nieuwe EEX-verordening, de...

08 januari 2015 

Opzegging van kredietovereenkomsten nu nog lastiger voor banken?

HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929 (ING/De Keijzer Beheer c.s.) Achtergrond Een groep vennootschappen (de “Groep”) heeft een...

10 november 2014 

De Slag om Slotervaart: een interessante ondernemingsrechtelijke strijd

Ontegenzeggelijk één van de meest in het oog springende ondernemingsrechtelijke conflicten van het afgelopen jaar is de strijd rond het...

03 november 2014 

Hoge Raad schept meer duidelijkheid over verschil tussen bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

In het Tulip-arrest van 5 september 2014 schept Hoge Raad meer duidelijkheid over de toepasselijke normen voor bestuurdersaansprakelijkheid ten...

25 september 2014 

Let op: nieuwe versie model Eigen Verklaring gepubliceerd en vanaf nu verplicht te gebruiken

Op 23 juni 2014 heeft het Ministerie van EZ een nieuwe versie van de Eigen Verklaring gepubliceerd (zowel voor aanbestedende diensten als voor...

26 juni 2014 

Hoge raad over cessieverboden: Het zijn woorden die ertoe doen

Na het Oryx/Van Eesteren arrest hebben lagere rechters vaak de goederenrechtelijke werking van cessieverboden als uitgangspunt genomen. Ten onrechte,...

07 april 2014 

Semipublieke sector opgelet: verscherping bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen

Het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen gaat waarschijnlijk op korte termijn worden aangescherpt. Het kabinet wil de kwaliteit van...

19 maart 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten....

24 januari 2014 

Het cessie- en verpandingsverbod: een doorn in het oog van kredietverstrekkers

Het cessie- en verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers en het bedrijfsleven. Recente rechtspraak geeft echter tips voor de...

07 januari 2014 

De deelgeschillenrechter drie jaar in actie

In de vorige vijf artikelen voor het PIV-bulletin over de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade hebben Chris van Dijk en ik...

16 december 2013 

Bewijsbeslag mogelijk in niet IE-zaken

Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 De voorzieningenrechter heeft de Hoge Raad de volgende prejudiciële vraag voorgelegd: ‘is...

23 september 2013 

Onteigening van aandeelhouders bij impasse binnen de rechtspersoon

Binnen een rechtspersoon kan soms een onwerkbare situatie ontstaan. Zo kan een structurele impasse in de besluitvorming of een dwarsliggende...

16 september 2013 

Rechtspositie van werknemers onveranderd bij wisseling van payrollonderneming

Rechtbank Den Haag 26 juni 2013, C/09/433443/HA ZA 12-1463 De feiten Een payrollonderneming verzorgde de detachering en payrolling van ongeveer 600...

15 juli 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Update: Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

De op 16 maart 2013 in werking getreden Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (de “Wet Betalingsachterstanden”) is...

11 juni 2013 

Buitengerechtelijke kosten bij geringe toewijzing schadevergoeding

Vindplaats uitspraak Hoge Raad 5 april 2013, LJN BY9086 Samenvatting X is aandeelhouder van enkele vennootschappen die actief zijn in de bouw en...

24 april 2013 

Goede raad is goud waard: postcontractuele zorgplicht voor financiële adviseurs/bemiddelaars

Commentaar bij HR 22 maart 2013, LJN BY6759 Inleiding In deze zaak wordt een financieel adviseur (de “Adviseur”) door zijn voormalige cliënte...

16 april 2013 

De maatschap als opdrachtnemer: wie is aansprakelijk voor fouten?

Hoge Raad 15 maart 2013, LJN BY7840 De maatschap als opdrachtnemer. Wie is aansprakelijk voor een fout? De maatschap, de maten of degene die de...

11 april 2013 

Zonder schade ook geen recht op schadevergoeding

Datum en vindplaats HR 11 januari 2013, LJN BX9830. Samenvatting X en Y hebben een ruilovereenkomst gesloten met betrekking tot twee percelen...

11 maart 2013 

Geen verbod op uitzending Undercover in Nederland

Met enige regelmaat proberen mensen uitzendingen van tv-programma’s waarin zij negatief in de aandacht komen te verbieden. Zo ook in een recent...

25 februari 2013 

Hof vernietigt beëindigingsovereenkomst: werkgever heeft informatieplicht geschonden

Uit een recente uitspraak van het Hof Leeuwarden blijkt dat op de werkgever een vergaande informatieplicht rust bij het sluiten van een...

18 februari 2013 

Benadeling van Ondernemingsraadleden

Benadeling van leden van een ondernemingsraad wegens hun lidmaatschap is wettelijk verboden. Onlangs is hierover een uitspraak verschenen. Verboden...

18 februari 2013 

Normaal gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden geabstraheerd van het grondgebied van lidstaten

HvJEU 19 december 2012, zaak C-149/11 (ONEL/OMEL) Leno heeft het gemeenschapsmerk ONEL dat in 2002 voor onder meer reclame en publiciteit, en...

11 januari 2013 

Het belang van een rechtsgeldig procesbesluit

Wetsartikel: 160 lid 1 onder f Gemeentewet Onlangs bleek weer eens hoe belangrijk het is dat een gemeente die een gerechtelijke procedure wil...

28 maart 2012 

Incident tot niet-ontvankelijkheid in de Vioxx-zaak

Noot bij Hof Amsterdam 11 januari 2011 Incident tot niet-ontvankelijkheid omdat niet voldaan zou zijn aan art. 3:302 en 3:303 BW. Criterium onder...

08 november 2011 

Wetsvoorstel herziening enquêterecht: verbetering positie rechtspersoon

Enquêterecht Het enquêterecht is een belangrijk middel om geschillen en impasses binnen een vennootschap op te lossen. Op basis van de...

28 oktober 2011 

Geen grote beschermingsomvang voor Elwood van G-Star

Hoge Raad 2 september 2011, G-Star international B.V./ Bestseller Retail Benelux B.V. De Elwood spijkerbroek van G-Star is in 1996 geïntroduceerd...

30 september 2011 

Procederen onder de Wabo

Sinds 1 oktober 2010 zijn veel toestemmingen die nodig zijn voor een bepaald project - zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, aanleg- en...

25 juli 2011 

Loon bij ziekte; opschorten en stopzetten, een belangrijk verschil

Hof Leeuwarden 29 maart 2011, LJN: BQ0686 De doorbetaling bij ziekte is geregeld in artikel 7:629 BW. De hoofdregel is dat werknemer bij ziekte...

27 mei 2011 

Arbeidsrecht en mediation

Ondertussen is de derde druk van ‘Arbeidsrecht en mediation’ verschenen. Bestel hem op de website van Sdu. U kunt hier o.a. de principes...

01 april 2011 

Volstaat het kort geding voor het bestrijden van onregelmatigheden in een aanbestedingsprocedure?

Arrest Europees Hof van Justitie d.d. 9 december 2010, zaak C-568/08 (Spijker Infrabouw-De Jonge / Provincie Drenthe) In deze zaak is er sprake...

24 februari 2011 

Vennootschapsrecht en arbitrage in internationale situaties

LJN: BN8533, Hoge Raad, 09/01551 Op 11 maart 2005 heeft Silver Lining alle aandelen van Perstorp Waspik B.V. verkocht aan Perstorp AB uit Zweden....

24 februari 2011 

Ziekte, re-integratie en disfunctioneren; inzet mediation

Kantonrechter te Dordrecht (AR_2010_0729) In die zaak verzocht de werkgever, een bank, ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een 37-jarige...

28 oktober 2010 

Mediation: 'niet meer van maken dan het is'

Uit: Orde van de dag (een uitgave van De Nederlandse Orde van Advocaten en Sdu Uitgevers), 12 mei 2010 Auteur: Hedy Jak De omzet van mediators...

12 mei 2010 

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Al in november 2008 vond in dit tijdschrift een eerste verkenning plaats van het Wetsvoorstel deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade....

01 mei 2010 

Nieuwe STECR Werkwijzer voor arbeidsconflicten

STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten De Werkwijzer Arbeidsconflicten ('Werkwijzer') is een product van Stichting STECR, Expertisecentrum Participatie....

29 april 2010 

Noot Martijn van Bemmel en Patrick Wit

Civiel recht Tijdens de zitting zou de topman en eigenaar van Centric hebben geroepen: "Ik ben toch niet van lotje getikt? Waarom zou ik aan een...

15 februari 2010 

Wie niet klaagt die niet wint; op weg naar een klaagcultuur?

Wanneer iemand de doorsnee praktijkjurist pakweg vijf jaar geleden zou hebben voorspeld dat de klachtplicht van de artikelen 6:89 en 7:23 BW een hoge...

15 februari 2008 

Volgende aflevering Goksaga: rien ne va plus?

Op 6 maart 2007 heeft het Hof van Justitie een prejudiciële uitspraak gedaan die een nadere uitleg vormt van de uitspraak in zaak de Gambelli over...

16 juli 2007 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

KVdL Seminar: IT Litigation

Op 30 juni vindt het KVdL Seminar IT Litigation plaats.

30 juni 2016 

Vordering tot opleggen van maatregelen aan ex-gedetineerde zedendeliquent

Er is sprake van een niet-ontvankelijkheid van de gemeente wegens onaanvaardbare doorkruising van wijze waarop bevoegdheden zijn toegekend in het bestuursrechtelijk en het strafrechtelijk systeem.

 

Cursus: Handhaving & Toezicht

Op 22 april 2014 heeft de cursus 'Handhaving & Toezicht' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

22 april 2014 
Joost Linnemann

Joost Linnemann

Advocaat, Partner

  • Joost Linnemann https://kvdl.nl/onze-mensen/joost-linnemann/ Advocaat, Partner +31 20 5506 636 joost.linnemann@kvdl.com http://www.linkedin.com/in/joostlinnemann
  • Christoph Jeloschek https://kvdl.nl/onze-mensen/christoph-jeloschek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 846 christoph.jeloschek@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/christoph-jeloschek/3a/b3b/4a3
  • Bart-Adriaan de Ruijter https://kvdl.nl/onze-mensen/bart-adriaan-de-ruijter/ Advocaat, Counsel +31 20 5506 659 bart.de.ruijter@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/bart-adriaan-de-ruijter/4/a80/180
  • Veerle van Druenen https://kvdl.nl/onze-mensen/veerle-van-druenen/ Advocaat +31 20 5506 688 veerle.van.druenen@kvdl.com http://www.linkedin.com/in/veerlevandruenen