Financieel toezicht

“Het team Financieel Toezicht ondersteunt u bij al uw financiële vragen”

De Wft en de daarop gebaseerde regelgeving zijn omvangrijk en worden bovendien regelmatig veranderd. Het team Financieel toezicht van Kennedy Van der Laan houdt ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, zodat er goed en snel wordt geanticipeerd op toekomstige regelgeving en ondersteunt u bij vragen als: aan welke financiële regels moet ik voldoen? En hoe ga ik om met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?

Financieel Toezicht bij Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Enkele advocaten uit het team Financieel Toezicht zijn zelf werkzaam geweest in de verzekeringsbranche. Zij kennen die wereld van binnenuit en hebben de nodige juridische en praktische kennis over verzekeraars, assurantiemakelaars en tussenpersonen, beleggingsverzekeringen, beleggingsfondsen en uitbesteding.

Financieel Toezicht bij Banking & Finance

Het team Financieel Toezicht adviseert banken over algemene financiële zaken zoals garanties, obligaties, kredietbrieven, cash pooling regelingen, betalingstransacties, veiligheidskwesties en andere algemene bankzaken.

Het team Financieel Toezicht is daarnaast gespecialiseerd in het effectenrecht en het bestuurs(proces)recht. Daardoor is de eventueel benodigde aanvullende expertise altijd binnen handbereik.

Lees ook het laatste nieuws op het gebied van Financieel toezicht en Wft.

Chambers Europe 2017 – Banking & Finance – Band 5

What the team is known for Handles asset-based lending and investment grade facilities on a domestic and international basis. Acts for Dutch, European and global banks on banking litigation and maintains keen insight into FinTech industries and innovative payment services.

Strengths “The team provides quality advice and is able to work well in a cross-border transaction.”

“The team is very sector-focused and spots developments in the market.”

Work highlights Acted for Barents International on a EUR90 million facilities agreement arranged by ABN AMRO and ABN AMRO Commercial Finance.

Acted for Cortland Capital Market Services as Dutch counsel on a USD33 million senior secured term loan facility agreement.

Notable practitioners

Joris van Horzen handles FinTech and payment services as well as finance transactions. Sources view him as “responsive, practical and in tune with the concerns of banks. He is adept in articulating the distinctions between Dutch and US law.” He acted for Brand Loyalty Group on a EUR125 million facility agreement arranged by Deutsche Bank and ING.

Significant clients RBS, Silicon Valley Bank, Raiffeisen Bank International, HSH Nordbank, Rocket Internet.


 

Chambers Europe 2016 – Banking & Finance – Band 5

What the team is known for Solid firm with an active banking and finance practice, noted for asset finance, syndicated lending and payment services matters. Also active in banking litigation, and has a strong focus on financial technology.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“Kennedy Van der Laan offers sound, high-quality legal advice. It has great sector knowledge and very capable lawyers.”

Work highlights Assisted RBS with a EUR150 million revolving credit facility agreement for Colt Group.

Assisted Cortland Capital Market Services with a USD33 million senior secured term loan facility agreement for Colt Defense.

Notable practitioners 

Clients describe Joris van Horzen as a “hands-on lawyer with a sharp mind,” adding: “He understands the relationship between Dutch and US law and is able to articulate the differences.”

Significant clients Silicon Valley Bank, Raiffeisen Bank International, HSH Nordbank, Syntrus Achmea, Rocket Internet.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Commercial Lending – Tier 4

The ‘pragmatic’ team at Kennedy Van der Laan is ‘very responsive and commercial in its approach’. 2015 saw the arrival of financial regulation expert Jan Broekhuizen from Boekel. Senior associate Joris van Horzen ‘is definitely a star’.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

PSD 2 update 1 – verbod toeslagen voor betalingen met credit cards

Dit artikel vormt de eerste in een reeks van drie artikelen over de herziene richtlijn betaaldiensten (Richtlijn (EU) 2015/2366, hierna: PSD 2) die...

13 september 2017 

Nieuwe stand van zaken in dossier beleggingsverzekeringen: rechters en Kifid varen andere koers

Bijna twee jaar geleden publiceerde ik hier een artikel over de stand van zaken na het arrest van het HvJEU (NN/Van Leeuwen) rondom...

17 augustus 2017 

Per 1 juli 2017 forse verhoging boetebedrag overtreden Sanctiewet

Met artikel V van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 wordt per 1 juli 2017 het basisbedrag voor overtreding van art. 10b Sanctiewet 1977...

29 juni 2017 

FinTech en mededingingsrecht: FinTech als ‘driver of competition’?

De ontwikkelingen op het gebied van FinTech nemen exponentieel toe, met name op het gebied van het betalingsdiensten. In de afgelopen weken werd weer...

16 mei 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Hoge Raad spreekt zich opnieuw uit over verhaalbaarheid van leegstandschade bij opzegging huur

Schade bij einde van de huurovereenkomst Als een huurder van een bedrijfsruimte (zoals een kantoorpand of een winkel) failliet gaat, betekent dit...

16 maart 2017 

Crowdfunding update: AFM eist verbetering informatievoorziening

Rond de jaarwisseling bleek dat het Nederlandse MKB in 2016 zo’n € 170 miljoen heeft opgehaald door middel van crowdfunding. Dit betekent een...

16 januari 2017 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

eBook FinTech: De laatste (juridische) ontwikkelingen

Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om een krant open te slaan zonder de term ‘FinTech’ tegen te komen. Ook de politiek houdt het onderwerp...

02 mei 2016 

Wijziging Vr Wft; bestendiging huidige crowdfundingpraktijk

Op 1 april 2016 is het nieuwe artikel 24b Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft) in werking getreden (Staatscourant 2016 nr. 16472). Met deze...

13 april 2016 

Met welke belangrijke wijzigingen in de regelgeving dienen verstrekkers van alternatieve financieringen rekening te houden in 2016?

De situatie waarin de meeste ondernemers voor extra werkkapitaal aankloppen bij hun eigen bank is aan hevige verandering onderhevig. Er komen steeds...

09 maart 2016 

Biedt PSD 2 kansen voor FinTech-bedrijven?

De nieuwe PSD 2 (Payment Services Directive 2) is op 12 januari jl. in werking getreden en verplicht tot een aantal belangrijke aanpassingen in het...

15 februari 2016 

Grote eigen verantwoordelijkheid consument bij overkreditering

KiFiD uitspraak 8 juli 2015 nr. 2015-201 – Eigen schuld bij overkreditering? Op 8 juli 2015 heeft de Geschillencommissie van het...

29 januari 2016 

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

28 januari 2016 

Overschrijding maximale leencapaciteit hypotheek geoorloofd bij gunstig inkomensperspectief

Bij het afsluiten van een hypotheek kan en mag de bank rekening houden met positieve inkomensverwachtingen voor de toekomst van de aanvrager van een...

15 januari 2016 

Terughoudendere rol NZa gewenst

NZa start opnieuw onderzoek, terwijl onduidelijke declaratieregels nog steeds voor onevenredig boeterisico zorgen. Boetes van € 500.000 of zelfs...

12 januari 2016 

Kennedy Van der Laan partner van Groningen Centre for European Financial Services Law

Kennedy Van der Laan is een samenwerking aangegaan met het Groningen Centre for European Financial Services Law (GCEFSL), dat is opgericht om...

07 december 2015 

Ombudsman: “DBC-systeem leidt tot onduidelijke zorgkosten”

De Nationale ombudsman concludeert in een rapport dat de zorgkosten voor patiënten onduidelijk zijn. Vooraf is het onduidelijk wat de kosten zullen...

17 augustus 2015 

Wijzigingsbesluit financiële markten 2016

Steun voor groei van de crowdfunding sector Ieder jaar updatet de Nederlandse wetgever zijn regelgeving voor de financiële markten om bij te...

14 juli 2015 

Jan Broekhuizen partner Financial Regulatory bij Kennedy Van der Laan

Per 1 juni 2015 treedt Jan Broekhuizen als partner aan bij Kennedy Van der Laan. De expert op het gebied van financieel toezicht wordt onderdeel van...

21 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Wetsvoorstel toezicht kredietunies, een reddingsboei voor het MKB?

Het is geen geheim dat sinds het uitbreken van de financiële crisis de financiering van het midden- en kleinbedrijf onder druk staat. Uit diverse...

10 november 2014 

Rentederivaten en het MKB – een complexe combinatie

Inleiding Het is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws geweest: de advisering van banken bij de verkoop van renteswaps - derivaten waarbij...

16 april 2014 

Wijzigingswet financiële markten 2014: Zorgplicht in Wft en wijzigingen tuchtrechtspraak accountants

Jaarlijks wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft ) en de daaraan gerelateerde financiële wetgeving door middel van de Wijzigingswet...

24 februari 2014 

Wft voor de verzekeringsbranche: nieuw handboek voor niet-juristen

Samen met Berghauser Pont heeft Kennedy Van der Laan het boek ‘Wft voor de verzekeringsbranche, A quick reference guide’ uitgebracht, speciaal...

11 november 2013 

Update AIFM-richtlijn: de ESMA Guidelines geven eindelijk meer duidelijkheid

Op 1 oktober 2013 heeft de European Securities and Markets Authority (de “ESMA”) de definitieve versie van haar richtsnoeren voor de...

17 oktober 2013 

Eigen schuldverdeling effectenlease-arresten geldt niet bij beroepsfout financieel adviseur

In zijn effectenlease-arresten heeft de Hoge Raad kort gezegd geoordeeld dat de schade door een beroepsfout van een aanbieder van...

16 september 2013 

Jaarverslag Autoriteit Financiële markten duidt op een tendens van meer informele handhaving van de Wet op het financieel toezicht

Onlangs publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar jaarverslag over 2012. Daaruit blijkt dat zij bij overtredingen veel minder heeft...

14 mei 2013 

Goede raad is goud waard: postcontractuele zorgplicht voor financiële adviseurs/bemiddelaars

Commentaar bij HR 22 maart 2013, LJN BY6759 Inleiding In deze zaak wordt een financieel adviseur (de “Adviseur”) door zijn voormalige cliënte...

16 april 2013 

"Kamerbrief bij wetsvoorstel toezicht op financiële conglomeraten", Ministerie van Financiën, 14 maart 2013

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer zijn wetsvoorstel voor het versterken van het toezicht op financiële conglomeraten. Dit...

27 maart 2013 

Raad van State oordeelt over onteigening SNS; een korte analyse

Inleiding Op 25 februari jl. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) uitspraak op de ruim 700 beroepen die...

27 februari 2013 

Nieuw arrest Hoge Raad inzake verzamelpandakte

De Hoge Raad heeft op 1 februari 2013 een arrest gewezen waarin wordt voortgebouwd op Dix q.q./ING. Verpanding waarbij de bank vorderingen van haar...

18 februari 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

AFM vraagt markt om input op het nieuwe dienstverleningsdocument

AFM, 11 januari 2013 Alle financieel dienstverleners en aanbieders werken vanaf 1 juli 2013 met een nieuw, standaard dienstverleningsdocument....

11 januari 2013 

Provisieverbod is strikte scheiding tussen product en advies

AFM, 3 januari 2013 Het RTL Nieuws meldde woensdag dat de AFM scherp kijkt naar de nieuwe vormen van het in rekening brengen van advieskosten....

03 januari 2013 

Meer informatie over nieuwe regels rond provisieverbod

AFM, 28 december 2012 Vanaf 1 januari 2013 gaan consumenten bij sommige financiële producten rechtstreeks betalen voor financieel advies dat zij...

28 december 2012 

AFM bundelt interpretaties over informatieverstrekking

AFM, 28 december 2012 De AFM krijgt vaak vragen over de wettelijke normen voor het verstrekken van informatie door financiële marktpartijen. Dit...

28 december 2012 

AFM: Kwijtschelden kosten advies is ontduiking provisieverbod

AFM, 21 december 2012 De AFM ziet in de markt dat er directe aanbieders van financiële producten zijn die de kosten van advies en distributie bij...

21 december 2012 

Openen van betaal- en/of spaarrekeningen voor klant meestal vergunningplichtig

AFM, 20 december 2012 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt regelmatig de vraag of een vergunning nodig is als u een betaal- en/of...

20 december 2012 

Implementatiewet richtlijn financiële congomeraten I

Het wetsvoorstel dient ter uitvoering van de richtlijn financiële conglomeraten I (2011/89/EU). Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de richtlijn...

23 november 2012 

Advieskosten via renteopslag niet toegestaan onder provisieverbod

AFM, 26 oktober 2012 De AFM heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen over de toelaatbaarheid van constructies voor de betaling van de...

26 oktober 2012 

AFM verstuurt nieuwsbrieven over personentoetsingen

AFM, 14 juni 2012 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft zojuist een nieuwsbrief gestuurd over personentoetsingen. Er zijn twee versies...

14 juni 2012 

AFM publiceert uitgebreide informatie over nieuwe regels voor derivaten

AFM, 14 juni 2012 Vanaf 1 januari 2013 gaan nieuwe regels gelden voor derivaten. Deze regels zijn van toepassing op iedere partij die een...

14 juni 2012 

Toezichthouders willen ontoelaatbaar gedrag van accountants tegengaan

AFM, 8 juni 2012 De Belastingdienst gaat met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Nederlandse...

08 juni 2012 

Eerste Kamer akkoord met bonusverbod De Jager

Ministerie van Financiën, 5 juni 2012 De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jager van Financiën om bonussen bij...

05 juni 2012 

Consultatie wijziging Nadere regelgeving bewaring van financiële instrumenten

AFM, 25 mei 2012 Per 1 januari 2011 is de Wet giraal effectenverkeer (Wge) gewijzigd. De Wge wijziging voorziet in een betere juridische...

25 mei 2012 

Wetsvoorstel versterking kapitaalseisen verzekeraars (Solvency II)

Ministerie van Financiën, 24 mei 2012 Minister de Jager van Financiën zendt de Tweede Kamer zijn wetsvoorstel over de versterking van...

24 mei 2012 

AFM: Verslag van onderzoek naar naleving Best Execution verplichting

AFM, 23 april 2012 Sinds de invoering in november 2007 van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is er weinig veranderd op het...

23 april 2012 

Internetconsultatie: Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Overheid.nl – Consultatie, 14 april 2012 Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 bevat een aantal wijzigingen van algemene...

14 april 2012 

Nieuw register voor Vrijgestelden 50>100K

AFM, 9 maart 2012 Vanaf 8 maart staat op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een nieuw register. Hierin zijn de beheerders van...

09 maart 2012 

Bestuurdersbeloningen verder aan banden gelegd

Beloningsbeleid in de Wft Al eerder schreven wij in deze nieuwsbrief over de op 1 januari 2011 in werking getreden Regeling beheerst beloningsbeleid...

28 februari 2012 

IOSCO consulteert de markt over drie onderwerpen

AFM, 23 februari 2012 Het mondiale samenwerkingsverband van toezichthouders IOSCO ( International Organization of Securities Commissions) heeft...

23 februari 2012 

Beantwoording Kamervragen over kredietbeoordelaars

Ministerie van Financiën, 21 februari 2012 Antwoorden van minister De Jager (Fin) op vragen van de Eerste Kamer (VVD, PvdA en D66) over het...

21 februari 2012 

Beantwoording Kamervragen over crowdfunding

Ministerie van Financiën, 15 februari 2012 Antwoorden van minister De Jager (Fin), mede namens minister Verhagen (EL&I), op vragen van de...

15 februari 2012 

Post-trade transparantie kan beter

AFM, 7 februari 2012 In 2011 heeft de AFM een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de regels voor post-trade transparantie bij het verrichten...

07 februari 2012 

Diplomaplicht voor financiële adviseurs

Ministerie van Financiën, 1 februari 2012 Minister de Jager wil een diplomaplicht invoeren voor alle financiële adviseurs. Zo kan de consument...

01 februari 2012 

Kamerbrief over maatregelen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van financieel advies

Ministerie van Financiën, 31 januari 2012 Minister de Jager (Fin) biedt de Tweede Kamer een omvattend pakket maatregelen aan gericht op het...

31 januari 2012 

Bancaire zorgplicht jegens derden, handvatten voor de praktijk

Rb. Rotterdam 13 juli 2011, LJN BR1592 / JOR 2011, 335 Partijen Op 13 juli 2011 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een geschil tussen...

31 januari 2012 

AFM waarschuwt voor uitbreiding toezicht voorheen vrijgestelde aanbieders beleggingsobjecten

AFM, 21 januari 2012 Per 1 januari 2012 is onder andere de vrijstellingsgrens voor het aanbieden van beleggingsobjecten verhoogd van €50.000...

21 januari 2012 

Aanbiedingsbrief van nota’s n.a.v het verslag en Nota van Wijziging tweede FM-pakket

Ministerie van Financiën, 18 januari 2012 Minister De Jager van Financiën stuurt twee nota’s naar aanleiding van het verslag en een nota van...

18 januari 2012 

AFM lanceert online cursus ‘Goedkeuringsprocedure prospectussen AFM

AFM, 17 januari 2012 Wie wil weten wat de eisen zijn voor het goedkeuren van een prospectus, kan daarvoor vanaf vandaag ook terecht op de website...

17 januari 2012 

DNB publiceert Nieuwsbrief Verzekeren – januari 2012

DNB, 11 januari 2012 Lees hier het gehele nieuwsbericht: DNB publiceert Nieuwsbrief Verzekeren – januari 2012

11 januari 2012 

AFM: informatie websites consumentenkrediet voor verbetering vatbaar

AFM, 10 januari 2012 De informatie over consumptief krediet op websites van kredietaanbieders en bemiddelaars moet verbeteren. Dat blijkt uit...

10 januari 2012 

AFM publiceert Leidraad voor Aandeelhouders

AFM, 4 januari 2012 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Leidraad voor Aandeelhouders gepubliceerd. Deze vervangt de...

04 januari 2012 

Verruiming leencapaciteit voor tweeverdieners niet altijd verantwoord

AFM, 3 januari 2012 Het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft onlangs gecommuniceerd dat voor NHG-hypotheken (d.w.z. voor de hypotheken onder...

03 januari 2012 

Nieuwe beleidsregel over uitbreiding meldingsplicht en berekeningsmethode

AFM, 30 december 2011 De wijziging van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) die op 1 januari 2012 in werking treedt, breidt de nu geldende...

30 december 2011 

Wetgevingspakket financiële markten: Nota’s naar aanleiding van het verslag

Ministerie van Financiën, 16 december 2011 Minister De Jager (Fin) stuurt de Eerste Kamer drie nota’s naar aanleiding van het verslag behorend...

16 december 2011 

Speech directeur Kellermann 'De Blik op Solvency II en andere verbeteringen in het verzekeringstoezicht

DNB, 15 december 2011 Op 14 december 2011 hield Joanne Kellermann een presentatie tijdens een symposium in de RAI voor een publiek van 700 man uit...

15 december 2011 

Markttoezichthouders doen aanbevelingen voor effectiever toezicht

AFM, 14 november 2011 Voor goed markttoezicht is consistent overheidsbeleid nodig. Zo moet in het toezichtbeleid speciale aandacht bestaan voor de...

14 december 2011 

De AFM trekt vijf beleidsregels in

AFM, 14 december 2011 De AFM evalueert met enige regelmaat of haar beleidsregels nog steeds actueel en toepasbaar zijn. Nieuwe marktontwikkelingen...

14 december 2011 

Nieuwe Richtlijn Betalingsachterstanden

Ondanks de invoering van Richtlijn 2000/35/EG betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties in 2002, kwam de Europese...

12 december 2011 

Amended rules for financial conglomerates supervision enter into force today

Europese Commissie, 9 december 2011 Lees hier het gehele nieuwsbericht: Amended rules for financial conglomerates supervision enter into force...

09 december 2011 

AFM en PCAOB sluiten samenwerkingsovereenkomst in grensoverschrijdend toezicht op accountantsorganisaties

AFM, 6 december 2011 De AFM heeft vandaag een overeenkomst gesloten met de toezichthouder op accountantsorganisaties in de Verenigde Staten, de...

06 december 2011 

Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

Overheid.nl – Consultatie, sluitingsdatum 1 december 2011 In vervolg op de Implementatiewet consumentenkrediet, worden de overgebleven...

01 december 2011 

AFM consulteert concept beleidsregel cash settled instrumenten en meldingsplicht

AFM, 1 december 2011 De AFM heeft een concept beleidsregel opgesteld waarin de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop...

01 december 2011 

10 Jaar AFM toezicht op openbare biedingen – een kleine geschiedenis

AFM, 10 november 2011 Op 10 november heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport gepubliceerd – een ‘kleine geschiedenis’–...

10 november 2011 

Aanbieders beleggingen tot €100.000 onder toezicht

AFM, 4 november 2011 Op 1 januari 2012 gaat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders van beleggingsobjecten en van...

04 november 2011 

Belangrijk bericht voor accountantskantoren en actuariële adviesbureaus - vergunning of vrijstelling bij pensioenadvisering en –bemiddeling

AFM, 4 november 2011 De AFM heeft geconstateerd dat veel accountantskantoren en actuariële adviesbureaus die pensioenadvies geven, ook regelmatig...

04 november 2011 

Wetsvoorstel aansprakelijkheidsbeperking toezichthouders

Ministerie van Financiën, 26 oktober 2011 Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in...

26 oktober 2011 

Bonusverbod staatsgesteunde financiële ondernemingen

Ministerie van Financiën, 26 oktober 2011 Minister De Jager van Financiën stuurt een nota van wijziging bij de Wet aansprakelijkheid...

26 oktober 2011 

Kamerbrief beleids- en wetgevingspakket op het terrein van de financiële markten

Ministerie van Financiën, 20 oktober 2011 Brief van minister De Jager (Fin) aan de Eerste Kamer over het beleids- en wetgevingspakket op het...

20 oktober 2011 

Nieuwsbrief kapitaalmarkten over prospectussen: nieuw register en gewijzigde richtlijn

AFM, 19 oktober 2011 In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in...

19 oktober 2011 

Tweede nota van wijziging Wetsvoorstel E-money

Ministerie van Financiën, 14 oktober 2011 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn...

14 oktober 2011 

Symposium zorgplicht en financieel toezicht rechtbank in Rotterdam

Ministerie van Financiën, 12 oktober 2011 Toespraak van minister De Jager op het symposium zorgplicht en financieel toezicht rechtbank in...

12 oktober 2011 

AFM waarschuwt kredietbemiddelaars voor illegale tips

AFM, 4 oktober 2011 De AFM heeft vernomen dat er een of meerdere illegale partijen actief zijn met het verkopen van tips aan kredietbemiddelaars....

04 oktober 2011 

Recente ontwikkelingen vennootschapsrecht

Geen notariële akte voor BV met standaard statuten De eerste wijziging ziet op het afschaffen van de verplichting om voor het oprichten van een BV...

30 september 2011 

Nieuwsbrief Verzekeren – september 2011

DNB, 21 september 2011 De DNB nieuwsbrief Verzekeren heeft tot doel wederzijdse verwachtingen tussen DNB en de verzekeringssector te verhelderen....

21 september 2011 

AFM: Kamerbrief over accountancy en financiële verslaggeving biedt handvatten voor verbetering van toezicht

AFM, 14 september 2011 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft kennis genomen van de gecombineerde reactie van de ministers van financiën...

14 september 2011 

Kamerbrief reactie op evaluatieonderzoek Wet toezicht financiële verslaggeving

Ministerie van Financiën, 13 september 2011 Minister De Jager (Fin) geeft zijn reactie op het evaluatieonderzoek Wet toezicht financiële...

13 september 2011 

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars ingesteld

Ministerie van Financiën, 6 september 2011 Het ministerie van Financiën heeft in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars...

06 september 2011 

Themaonderzoeken Toezicht financiële verslaggeving AFM in 2012

AFM, 31 augustus 2011 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in haar toezicht op financiële verslaggeving in 2012 themaonderzoek doen naar...

31 augustus 2011 

Consultatie Wetsvoorstel implementatie richtlijn Solvabiliteit II (RL 2009/138/EG)

Ministerie van Financiën, 30 augustus 2011 In dit wetsvoorstel is tevens een voorstel opgenomen voor de invoering van een regime voor kleine...

30 augustus 2011 

De bancaire zorgplicht bij de opzegging van kredietrelaties

Gerechtshof 's-Gravenhage, 31 augustus 2010, JOR 2011/237 Recent verscheen in het tijdschrift JOR een arrest van het hof Den Haag over de...

26 augustus 2011 

Twee nieuwe consultaties over de AIFM-richtlijn

AFM, 25 augustus 2011 Zowel de European Securities and Markets Authority (ESMA) als het ministerie van Financiën heeft een consultatiedocument...

25 augustus 2011 

Beantwoording Kamervragen over flitskredieten

Ministerie van Financiën, 23 augustus 2011 Minister De Jager (Fin) informeert de Tweede Kamer dat flitskredieten sinds 1 juni 2011 onder financieel...

23 augustus 2011 

Toepassing en reikwijdte van CDD-regelgeving in de praktijk

Hof Den Bosch 10 mei 2011, LJN BQ 4142 Feiten JEM exploiteert een coffeeshop in Maastricht en houdt een betaalrekening bij Van Lanschot aan. JEM...

30 juni 2011 

Oprichten BV en NV eenvoudiger per 1 juli 2011

Met ingang van 1 juli 2011 zal het niet langer noodzakelijk zijn om voor het oprichten van een BV of NV een ‘verklaring van geen bezwaar’ aan te...

27 mei 2011 

De beëindiging van een bankgarantie ter opheffing van beslag; het belang van nauwkeurige formulering

Bankgaranties algemeen In Nederland kennen we twee hoofdvormen van bankgaranties: de “gewone” bankgarantie en de zogenaamde...

29 april 2011 

Bestuurdersaansprakelijkheid bij tussentijdse uitkeringen van winst aan aandeelhouders

Rechtbank Amsterdam 21 april 2010 (Kemp q.q./Idee c.s.) Uitkeringen van winst Nederlandse vennootschappen, B.V.’s en N.V.’s kunnen aan hun...

25 maart 2011 

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011

Als gevolg van de CRD III richtlijn is per 1 januari 2011 het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft (het “Besluit”) in werking getreden. Krachtens...

24 februari 2011 

Het spanningsveld tussen een integere bancaire sector en laagdrempelige toegang tot het betalingsverkeer

In deze bijdrage zal de spagaat waarin banken zich bevinden, worden beschreven. Is het rechtens juist dat banken door rechters worden verplicht...

01 februari 2011 

Richtlijn Consumentenkrediet geïmplementeerd in Nederland: Belangrijke gevolgen voor aanbieders van consumentenkrediet

Doelstelling De Richtlijn Consumentenkrediet is op 23 april 2008 tot stand gekomen en dient twee belangrijke doelen. In de eerste plaats is de...

27 januari 2011 

ASMI-beschikking: corporate governance op scherp gezet jegens activistische aandeelhouders

Hoge Raad 9 juli 2010, LJN: BM0976 In de ASMI-beschikking van 9 juli jl. heeft de Hoge Raad de verhoudingen tussen de verschillende...

30 september 2010 

Samenwerken met ´lead generators´: wat vindt de rechter ervan?

Als een verzekeraar of tussenpersoon met iemand afspreekt 'leads' voor haar te genereren, zal het de bedoeling zijn dat deze persoon gegevens van...

23 juni 2010 

Europa is nog te zacht voor kredietbeoordelaars

Verordening verzuimt te verbieden dat CRAs worden betaald door ondernemingen die ze beoordelen. Lees hier het volledige artikel in PDF: Europa is...

01 mei 2009 

Supervision of Credit Rating Agencies

This paper gives an overview of the regulatory reforms in the US credit rating industry, most notably through the Credit Rating Agency Reform Act of...

01 april 2009 

Credit rating agencies in a post-Enron world

This article gives an overview of the regulatory reforms in de US credit rating industry. Read the article in PDF: Credit rating agencies in a...

11 augustus 2008 

Directors' Liability and Indemnification

A Global Guide Directors' liability is an increasing concern in boardrooms. Following two decades of high-profile corporate failures in Europe and...

01 januari 2007 

The Quality of Corporate Law and the Role of Corporate Law Judges

This volume brings together a selection of the papers that were presented on 20 March 2006 at the OECD 'Exploratory Meeting on Corporate Governance...

01 januari 2006 

ICGN Yearbook 2006 - Corporate Governance in Asia

Louis Bouchez and Motoyuki Yufu, directorate for financial and enterprise affairs of the OECD Asian banks play a dominant role in regional...

01 januari 2006 

ICGN 2006 Yearbook - Corporate Governance Policy Reform in China - An Update

Louis Bouchez and Mathilde Mesnard, corporate affiars division of the OECD China has introduced laws, regulations and codes for better corporate...

01 januari 2006 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

KVdL Drieluik V&A deel 2: Toezichtswetgeving in de verzekeringsmarkt

Op 15 oktober vond het KVdL Drieluikvermogensrecht deel 2: Toezichtswetgeving in de verzekeringsmarkt plaats.

15 oktober 2015 
Jan Broekhuizen

Jan Broekhuizen

Advocaat, Partner

  • Jan Broekhuizen https://kvdl.nl/onze-mensen/jan-broekhuizen/ Advocaat, Partner +31 20 5506 629 jan.broekhuizen@kvdl.com https://nl.linkedin.com/in/broekhuizenjan
  • Joris van Horzen https://kvdl.nl/onze-mensen/joris-van-horzen/ Advocaat, Partner +31 20 5506 655 joris.van.horzen@kvdl.com
  • Frits van der Woude https://kvdl.nl/onze-mensen/frits-van-der-woude/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Mediator, Partner +31 20 5506 879 frits.van.der.woude@kvdl.com nl.linkedin.com/pub/frits-van-der-woude/1a/542/195
  • Joost Achterberg https://kvdl.nl/onze-mensen/joost-achterberg/ Advocaat, Counsel +31 20 5506 826 joost.achterberg@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/joost-achterberg/b/175/a9a