E-commerce

“Een pionier op het gebied van E-commerce.”

Kennedy Van der Laan is een pionier op het gebied van E-commerce en internet. Het team E-commerce heeft in de loop der tijd bestaande juridische regels menigmaal creatief toegepast op de online wereld.

Internationale E-commerce

Het team E-commerce helpt u bij het nakomen van het groeiend aantal wetten en regels op het gebied van internet en E-commerce, zowel in Nederland als in de Europese Unie. Kennedy Van der Laan heeft langlopende relaties met buitenlandse IT-advocaten, die het team E-commerce versterken.

Samenwerking team Technologie en team Privacy

Het team Technologie ondersteunt het team E-commerce regelmatig op het gebied van informatietechnologie. Het team Privacy wordt ingeschakeld bij zaken over de bescherming van persoonsgegevens. Zo ontvangt u advies op maat vanuit meerdere expertises.

De Geoblocking Verordening is definitief!

Op 28 februari jl. heeft Europa de Geoblocking Verordening aangenomen. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben een...

14 maart 2018 

Let op! Wettelijk verbod van gunstbetoon t.a.v. medische hulpmiddelen

Het wettelijk verbod op gunstbetoon en de bijpassende beleidsregels zijn sinds 1 januari 2018 van kracht geworden.  Hierdoor zijn de regels rondom...

30 januari 2018 

Europa bereikt voorlopig akkoord over geoblocking

Op 20 november jl. is een compromis bereikt over de voorlopige tekst van de verordening geoblocking. Discriminatie van klanten op websites op grond...

19 december 2017 

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

PSD 2 update 1 – verbod toeslagen voor betalingen met credit cards

Dit artikel vormt de eerste in een reeks van drie artikelen over de herziene richtlijn betaaldiensten (Richtlijn (EU) 2015/2366, hierna: PSD 2) die...

13 september 2017 

Wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code

Op 12 april jl. heeft minister Kamp van Economische Zaken een wetsontwerp gepubliceerd, waarmee de Nederlandse Franchise Code (”NFC”) wettelijk...

18 april 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Brexit en consumentenrecht: much ado about nothing?

Een artikel van Christoph Jeloschek in het themanummer Brexit: the Unexpected (vanaf pagina 251) van Bedrijfsjuridische...

03 november 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Biedt PSD 2 kansen voor FinTech-bedrijven?

De nieuwe PSD 2 (Payment Services Directive 2) is op 12 januari jl. in werking getreden en verplicht tot een aantal belangrijke aanpassingen in het...

15 februari 2016 

Mededingingsonderzoek naar Amazon: tweede aanval op Amerikaanse IT-gigant door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft aangekondigd een formeel onderzoek te starten naar Amazon’s distributieovereenkomsten over e-books. Het onderzoek richt...

13 augustus 2015 

Kennedy Van der Laan partner van Deloitte Technology Fast50

Vanaf dit jaar heeft advocatenkantoor Kennedy Van der Laan zich verbonden aan de Technology Fast50, een ranking van de 50 snelst groeiende...

02 juni 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Rechter zet streep door bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De Haagse voorzieningenrechter heeft op 11 maart 2015 de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking gesteld. Deze wet zou in strijd...

23 maart 2015 

Gederfde winst is ook schade

Dat ICT in onze wereld een cruciale rol speelt zal niemand betwisten. Vrijwel alle organisaties zijn voor hun succes in belangrijke mate afhankelijk...

30 september 2014 

Waarschuwingsdag ACM: let op bij verlengen en opzeggen van abonnementen

Autoriteit Consument en Markten De Autoriteit Consument en Markten (ACM), de toezichthouder op het gebied van onder meer consumentenrecht,...

10 juli 2014 

Hof van Justitie: Oostenrijkse rechter mag UPC verbieden toegang aan website te verlenen

Het Hof van Justitie van de EU heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen UPC Wenen over de illegale streamingsite kino.to. Hiernaar werd...

27 maart 2014 

De regels over consumentenkoop: ook van toepassing op levering van digitale inhoud?

Hoe de implementatie van de Richtlijn Consumentenrechten 2011 zal leiden tot (uitleg)problemen bij de levering van digitale inhoud aan...

25 maart 2014 

Juridische eisen voor de inrichting van een website

De reeks Monografieën Recht en Informatietechnologie van Sdu Uitgevers biedt een totaalbeeld van ICT in relatie tot het recht. In losse delen worden...

10 oktober 2013 

Wat iedere marketeer moet weten over Google Analytics

Recent deed het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) enkele interessante uitspraken over de Google Analytics-cookies die gevolgen hebben voor...

18 september 2013 

Update E-commerce: het nieuwe regime 2014 [VIDEO]

Europa veroveren, welke e-tailer wil dat nu niet? In 2012 bereikte de totale Europese B2C (consumenten) online handel van goederen en diensten een...

14 augustus 2013 

De implementatie van het nieuwe regime voor overeenkomsten op afstand

Is de wetgever te ver doorgeschoten wat betreft de levering van digitale inhoud? Inleiding In nummer 1 van 2012 van het tijdschrift voor...

18 juni 2013 

Het nieuwe regime voor overeenkomsten op afstand

Van radicaal vernieuwen naar behoudend moderniseren? Op 10 oktober 2011 heeft de Europese Raad, na bijna drie jaar onderhandelingen, een nieuwe...

18 juni 2013 

Eerlijke mededinging: Ambient intelligence, slimme marketing en loyaltyprogramma’s

Dit artikel behandelt de mededingingsrechtelijke aspecten van de inzet van databases met kopersgedrag die in de retailsector op steeds grotere schaal...

26 april 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Online beslechting van consumentengeschillen

Hoewel het aantal online consumententransacties sindsdien explosief is toegenomen, is er weinig veranderd op het gebied van online...

01 april 2012 

Webshop aangemerkt als detailhandel

Uitspraak rechtbank ’s-Hertogenbosch 27 december 2011, LJNnr. BV0158 Relevante uitspraken webshops op een rijtje Over de vraag of het mogelijk is...

28 februari 2012 

4 tips voor Facebook promoties

Facebook kan steeds meer rekenen op aandacht van bedrijven, onder andere ter promotie van producten en diensten. Een manier om dat te doen is het...

30 september 2011 

Webwinkeliers en het herroepingsrecht in nieuwe Richtlijn Consumentenrechten

Harmonisatie in Europa De Europese Commissie heeft de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten (de ‘nieuwe Richtlijn’) voorgesteld om op die manier...

25 juli 2011 

Cozzmoss: schadevergoeding bij publicatie van een artikel op een website

Cozzmoss gaat namens een groot aantal Nederlandse uitgevers achter internet-inbreuken aan. Wie een artikel op zijn website plaatst zonder toestemming...

30 juni 2011 

Verstrekking van NAW-gegevens door een ISP

Arrest Gerechtshof Amsterdam 14 december 2010 (123Video – Ziggo) 123Video exploiteert een website met User Generated Content, waar gebruikers...

27 januari 2011 

Verduidelijking van bevoegdheidsregels voor via internet aangeboden diensten aan consumenten

Volgens Europese bevoegdheidsregels dient een procedure tegen een consument te worden ingesteld voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied...

27 januari 2011 

Op naar een 'vrij, toegankelijk en veilig internet'

Een vrij, toegankelijk en veilig internet is een noodzakelijke voorwaarde voor innovatie, meent Minister Verhagen. In het wetsvoorstel tot wijziging...

25 november 2010 

Geen Databank? Geschriftenbescherming als vangnet

Rechtbank Utrecht 28 juli 2010, LJN:BN 2268, Ryanair Limited/PR Aviation B.V. PR Aviation biedt op haar websites wegolo.com en wegolo.nl...

30 augustus 2010 

Geen toestemming, geen cookie: nieuwe regels voor online advertising

Op 22 juni publiceerde de Artikel 29 Werkgroep (de Werkgroep), het overlegorgaan van de Europese privacytoezichthouders, een opinie die invulling...

16 juli 2010 

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel aan: doorverkoop concertkaartjes beperkt

De Tweede Kamer heeft op 6 april 2010 een wetsvoorstel aangenomen, waarin het doorverkopen van toegangskaarten voor onder meer concerten en...

29 april 2010 

Noot bij vonnis Rechtbank Arnhem d.d. 25 maart 2009

De Roode Roos BV beheert een webwinkel via www.derooderoos.com, waar zij orthomoleculaire voedingssupplementen verkoopt. De verpakkingen van deze...

01 september 2009 

Noot bij Hof Arnhem 24 juni 2008 (internetnotarissen / openbare verkopen.nl)

In dit hoger beroep bevestigt Hof Arnhem in grote lijnen de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo van 11 februari 2008 . De...

08 december 2008 

Irene Feenstra in Nobiles Magazine

In de juridische editie van Nobiles Magazine komen 16 starters aan het woord in het onderdeel "Special Recht & Carrière". Zo ook onze eigen...

01 juli 2008 

E-commerce

Aan welke regels moet een ondernemer zich houden als hij via internet gaat handelen, ofwel e-commerce gaat bedrijven? Is een elektronisch gesloten...

01 januari 2006 

Elektronisch contracteren

Juridische eisen voor de inrichting van een website Overeenkomsten worden steeds vaker afgesloten via websites of door uitwisseling van e-mail. Een...

01 januari 2006 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

‘Internetpolitie’: online toezicht en regulering

Op 18 november 2014 heeft de cursus '‘Internetpolitie’: online toezicht en regulering' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

18 november 2014 

Workshop E-commerce: het nieuwe regime 2014

Op 16 januari 2014 heeft de workshop Update E-commerce plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

16 januari 2014 

Seminar Cloud Computing & Adwords

Dinsdag 15 mei 2012 organiseerde advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in de Westerunie in Amsterdam het seminar Cloud Computing & Adwords.

15 mei 2012 
Christoph Jeloschek

Christoph Jeloschek

Advocaat, Partner

  • Christoph Jeloschek https://kvdl.nl/onze-mensen/christoph-jeloschek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 846 christoph.jeloschek@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/christoph-jeloschek/3a/b3b/4a3
  • Veerle van Druenen https://kvdl.nl/onze-mensen/veerle-van-druenen/ Advocaat +31 20 5506 688 veerle.van.druenen@kvdl.com http://www.linkedin.com/in/veerlevandruenen
  • Joost Linnemann https://kvdl.nl/onze-mensen/joost-linnemann/ Advocaat, Partner +31 20 5506 636 joost.linnemann@kvdl.com http://www.linkedin.com/in/joostlinnemann