Corporate Governance

“Zeer ervaren Corporate Governance team”

In de afgelopen tien jaar zijn er in Nederland talloze initiatieven ontplooid, met name door de overheid, om de regels voor beursgenoteerde en niet-genoteerde vennootschappen op het gebied van goed bestuur aan te passen. De financiële crisis heeft het debat nog verder aangezwengeld, in het bijzonder in gereguleerde sectoren zoals de financiële sector. Wij zijn van mening dat Corporate Governance een sleutelbegrip zal blijven voor ondernemingen in alle sectoren. Als gevolg van de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code en de lancering van codes voor non-profitbranches, zoals de gezondheidszorg en volkshuisvesting, zien onze cliënten zich gesteld voor de uitdaging om aan deze vereisten te voldoen en tegelijkertijd hun zakelijke belangen te behoeden.

Intussen is het aandeelhoudersactivisme in Nederland gegroeid en worden er steeds meer “corporate litigation” zaken gevoerd. Hoewel de Nederlandse wetgever recentelijk initiatieven heeft doorgevoerd die deze ontwikkeling aan banden moeten leggen, zijn wij van mening dat deze vorm van procesvoering een belangrijke rol zal blijven spelen bij het oplossen van allerlei ondernemingsrechtelijke geschillen, in het bijzonder met betrekking tot bedrijven in nood. Wij hebben hier veel ervaring mee, met name ook voor buitenlandse investeerders.

Deze dynamische omgeving vraagt om de high-end expertise van ons Corporate Governance team. Enerzijds staat ons team de multinationals onder onze cliënten regelmatig bij in de wereldwijde uitrol van Corporate Governance compliance programma’s, anderzijds adviseren wij familievennootschappen bij het opstellen en implementeren van een solide lange termijn governance structuur. Wij zijn er trots op dat wij cliënten mogen vertegenwoordigen die “het goede” doen door hun verplichtingen op het gebied van Corporate Governance te combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Echter, waar nodig staan ook de specialisten uit ons geschillenteam klaar om u in de rechtbank bij te staan.

Chambers Europe 2017 – Corporate and M&A – Band 5

What the team is known for Highlighted for its M&A expertise in the technology and health sectors in addition to its broader full-service corporate offering. It is also called upon for advice on cross-border aspects of transactions for international clients. Regularly advises domestic TMT clients on inbound investment matters.

Strengths One source describes Kennedy Van der Laan as “a firm of approachable, technically strong and reliable lawyers.”

Another source identifies the firm’s “full-service offering, including its notary department which is a big asset, its client focus and its drive for solutions” as key strengths.

Work highlights Advised Accenture on its acquisition of Total Logistics.

Acted for Façade Access on its acquisition of all shares in the Manntech Group.

Significant clients SIG, Nike, Highwinds, DCC Energy, InShared.


 

Chambers Europe 2016 – Corporate and M&A – Band 5

What the team is known for Highlighted for its M&A expertise in the technology and health sectors. Regularly advises domestic TMT clients on inbound investment matters.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“The quality of work delivered by the firm is very high, and the team involved is very relaxed, hands-on and responsive.”

“The team performed tasks in a precise and timely manner, and the quality of advice was good.”

What’s new? Recent client wins for the firm include Heisterkamp Transport and Westcoast.

Work highlights Assisted Blippar with its acquisition of Layar.

Advised Lifetime Brands on its acquisition of assets of La Cafetière from The Greenfield Group.

Notable practitioners

Louis Bouchez assists foreign clients with inbound investments in the technology sector, and is also active in healthcare M&A transactions. Clients say: “He can give clear answers to questions, which is helpful especially if you are working in a foreign jurisdiction.” Sources also appreciate his “quick turnaround and willingness to put in that extra bit of effort to make things happen.”

Significant clients Anteryon, Nike, DCC Energy, Highwinds, InShared.


 

Chambers Global 2016 – Corporate and M&A – Band 5

Louis Bouchez assists foreign clients with inbound investments in the technology sector, and is also active on healthcare M&A transactions. Clients say: “He can give clear answers to questions, which is helpful especially if you are working in a foreign jurisdiction. “Sources also appreciate his “quick turnaround and willingness to put in that extra bit of effort to make things happen.”

Foreign Desks

Frans-Jozef Crousen leads the firm’s German desk. The team consists of six fluent German-speakers who advise German clients on corporate transactions and investments into the Netherlands.


 

Legal 500 EMEA 2017 – Commercial, Corporate and M&A – Tier 5

Jan Schouten heads Kennedy Van der Laan’s department; he is noted for his ‘broad experience in cross-border matters’. The ‘very responsive, pragmaticLouis Bouchez advised Unique Group on its purchase of Oceanwide Safety At Sea.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Commercial, Corporate and M&A – Tier 5

Kennedy Van der Laan retains a focus on the TMT and healthcare sectors, and recently advised Blippar on the acquisition of an augmented reality platform; Fenna Van Dijk led the advice. Frans-Jozef Crousen and Louis Bouchez are recommended.

Patiënten en cliënten: meer inspraak op het beleid van zorginstellingen

In 2017 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend dat patiënten en cliënten meer zeggenschap moet geven over het beleid van zorginstellingen. In...

24 april 2018 

Let op! Wettelijk verbod van gunstbetoon t.a.v. medische hulpmiddelen

Het wettelijk verbod op gunstbetoon en de bijpassende beleidsregels zijn sinds 1 januari 2018 van kracht geworden.  Hierdoor zijn de regels rondom...

30 januari 2018 

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Hoge Raad houdt deur Ondernemingskamer open voor voormalig aandeelhouder

De Hoge Raad bevestigt in de SNS-beschikking van 4 november 2016 het belang van bescherming van (minderheids)aandeelhouders in het enquêterecht: ook...

09 mei 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Frisse wind in de bestuurskamer: nieuwe corporate governance code per 2017

Op 8 december jl. is de nieuwe corporate governance code vastgesteld voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen met aantal belangrijke...

12 januari 2017 

Governancecode Zorg 2017: stappenplan voor implementatie

Op 1 januari 2017 zal voor een groot aantal zorgaanbieders in Nederland, namelijk de leden van Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, de nieuwe...

08 december 2016 

Wijzigingen medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen voorgesteld

Ter versterking van de ‘checks and balances’ binnen zorginstellingen, wil minister Schippers de cliëntenraden meer mogelijkheden geven om een...

24 november 2016 

Nieuwe Governancecode Zorg komt er aan. Wat betekent dit voor u?

Herziening Zorgbrede Governancecode was nodig De huidige Zorgbrede Governancecode (“ZbGc”) is op 1 januari 2010 in werking getreden. Sindsdien...

13 oktober 2016 

Wet Huis voor klokkenluiders; een optie voor medewerkers van zorginstellingen om misstanden buiten de muren te melden

Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden, waardoor medewerkers van zorginstellingen voortaan misstanden kunnen melden...

11 oktober 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Chambers and Partners Europe Rankings 2016

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks onder cliënten uitvoert in de...

28 april 2016 

The Legal 500 Rankings 2016

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

14 april 2016 

Update governance in de zorg

Goed functionerend bestuur en toezicht in de zorg blijft een onderwerp van gesprek. Dat heeft de Meavita uitspraak nog eens onderstreept. In dit...

14 april 2016 

Integrale geboortezorg: let op aansprakelijkheid en mededingingsrecht

In diverse regio’s in Nederland werken eerste- en tweedelijnsverloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen en ziekenhuizen momenteel aan het...

09 februari 2016 

Kennedy Van der Laan benoemt vier advocaten tot counsel

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Kennedy Van der Laan haar advocaten Bart-Adriaan de Ruijter, Christien Wildeman, Floor Veltman en Otto Sleeking...

14 januari 2016 

Administratie- en bewaarverplichtingen

Ingevolge de wetgeving in Nederland heeft het bestuur van een rechtspersoon en een ieder die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent een...

24 december 2015 

Succesvol besturen begint met een opgeruimd huis

We kennen allemaal wel dat paniekerige gevoel van onaangekondigd bezoek: je kijkt om je heen en ziet de rommel van de dag (of de week..) en wenst...

20 november 2015 

Geschilbeslechting in de zorg: alle opties op een rij

Dit artikel biedt een praktisch overzicht van de mogelijkheden van geschilbeslechting in de zorg, inclusief voor- en nadelen. De zorgsector biedt...

03 november 2015 

Naleven Zorgbrede Governancecode in de statuten vastleggen?

Zorgbrede Governancecode en zorginkoopcontracten Zorgverzekeraars en -kantoren hechten aan goed bestuur en toezicht. Ze willen geen zorginstelling...

03 november 2015 

Governance sheet voor de Coöperatie MSB in optima forma

Het inrichten van een Medisch Specialistisch Bedrijf (“MSB”) is natuurlijk maatwerk. Zoals u kunt lezen in het artikel ‘Integratiekansen voor...

22 september 2015 

Faillissement na fusie: is de overblijvende partner aansprakelijk?

Financieel zwakke zorginstellingen kiezen steeds vaker noodgedwongen voor samenwerking. Bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurlijke fusie met een...

17 september 2015 

Risico’s bij het verlopen van de zittingstermijn van leden van de RvT

Als de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van uw zorginstelling niet tijdig zijn herbenoemd kan dit leiden tot niet rechtsgeldig tot stand gekomen...

03 september 2015 

Past shared governance binnen de Kwaliteitswet?

Shared governance is een bestuursmodel dat de ervaring en kennis van verpleegkundigen betrekt in de besluitvorming van de zorgorganisatie. Dit zou de...

01 september 2015 

De opmars van de zorgcoöperatie

Dit artikel is verschenen in RGD Magazine, nr. 4. Als je denkt aan een coöperatie, dan denk je aan boeren en banken. Toch is deze specialis van...

21 juli 2015 

Ontslagvergoedingen in de zorg: tijd voor een update!

Ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen in de zorg zijn begrensd door de WNT. Toch zijn er verschillende voorbeelden waarin het maximum wordt...

14 juli 2015 

De Wet Werk en Zekerheid: wat u als oprichter van een start-up moet weten.

Uit hoofde van de Wet werk en zekerheid is de arbeidsrechtelijke wetgeving gewijzigd. In dit artikel geven wij u een korte samenvatting van de drie...

19 mei 2015 

Kennedy Van der Laan lanceert Governance in Control Scan voor gezondheidszorg

Online scan vergroot bewustwording van belang governance in bestuurskamers Om de bewustwording van goed functioneren van bestuur en toezicht in...

11 mei 2015 

Zicht op interne risico’s cruciaal voor goed bestuur

Ook al wijdt de Zorgbrede Governancecode er effectief slechts één artikellid aan, het belang van risicomanagement mag niet worden onderschat. De...

11 mei 2015 

Een betrokken stakeholder: een factor van belang

Voor een goed werkende governance is het belangrijk om de stakeholders bij uw zorgorganisatie te kennen en om ze te betrekken bij het beleid van uw...

11 mei 2015 

Bestuurdersaansprakelijkheid: werkt een vrijwaring?

Waarom zou je een vrijwaring opnemen in de statuten van een zorginstelling? Het antwoord is helder: omdat een vrijwaring opnemen werkt. In dit...

06 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan in Chambers 2015

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Voorkom onmacht raad van toezicht bij voorgenomen ontslag zorgbestuurder

Als het nodig is, moet een raad van toezicht een bestuurder kunnen ontslaan. De statuten van zorginstellingen belemmeren dit vaak. Hierdoor kan de...

15 april 2015 

Integratiekansen voor het Medisch Specialistisch Bedrijf: smeed het ijzer nu het heet is!

Vele medisch specialistische bedrijven hebben in december 2014 de kans gemist om alle medisch specialisten, dus ook de specialisten in loondienst te...

15 april 2015 

Maatschappen in de zorg: 3 tips voor een goed contract

Binnen de zorg wordt veel in de vorm van maatschappen samengewerkt. Samenwerking betekent afspraken op schrift vastleggen. Maar over welke...

13 april 2015 

Startup BV: fail fast?!

D66 komt met het voorstel om voor startups een nieuwe, speciale rechtsvorm te creëren, de Startup BV. Een goed idee? In de basis zeker, want maar...

12 maart 2015 

Gemiste kans voor goed bestuur

De minister volhardt in wat ze deed en krijgt wat ze had. Eind januari besloot de minister haar voorgenomen wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg te...

02 maart 2015 

Toezicht op goed bestuur in de zorg door Inspectie in 2015

Recent kondigde minister Schippers maatregelen aan die goed bestuur in de zorg moeten verankeren. Een van die maatregelen is dat het toezicht op...

09 februari 2015 

“Een cultuur van goed bestuur is niet te vatten in afvinklijstjes”

Een update over het voorgenomen wetsvoorstel 'Goed Bestuur in de Zorg'. Minister Schippers heeft op 22 januari bekendgemaakt het voorgenomen...

26 januari 2015 

Borgt het participatiemodel Rode Kruis Ziekenhuis de betrokkenheid van alle specialisten?

In december maakte de ACM openbaar dat het geen bezwaar heeft tegen de invoering van het participatiemodel door het Rode Kruis Ziekenhuis in...

20 januari 2015 

Kerstcrisis afgewend: wat zijn de oplossingen voor het verworpen wetsvoorstel?

In een brief aan de Tweede Kamer meldt het kabinet op welke punten het wetsvoorstel verbod verticale integratie zal worden aangepast. De kern van het...

19 december 2014 

Fenna van Dijk per 1 januari 2015 partner gezondheidszorg bij Kennedy Van der Laan

Per 1 januari 2015 wordt Fenna van Dijk benoemd tot partner bij Kennedy Van der Laan. Fenna is advocaat ondernemingsrecht en gespecialiseerd in...

18 december 2014 

Clinical Governance vs. Corporate Governance

Kwaliteit van zorg is een actueel onderwerp. Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg kan door het bestuur van een zorginstelling op...

29 oktober 2014 

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De onduidelijkheid van de declaratieregels resulteerde het afgelopen voorjaar in een impasse toen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

15 oktober 2014 

Medisch specialisten mede-eigenaar ziekenhuis

Stichting het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) verwacht zich binnenkort om te vormen naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV), zo is te lezen...

15 oktober 2014 

Zorginstellingen in zwaar weer: de do’s and don'ts

Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is...

07 oktober 2014 

Casus LangeLand Ziekenhuis: aansprakelijkheidsrisico’s van het bestuur bij financiële noodsituatie

Afgelopen week heeft de ACM de Reinier Haga Groep een ontheffing gegeven om het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) in Zoetermeer financieel te steunen. Deze...

02 oktober 2014 

De toenemende rol van governance bij zorginkoop

Zorgaanbieders dienen aan een groot aantal vereisten te voldoende om in aanmerking te komen voor een contract met zorgverzekeraars. Governance speelt...

17 juni 2014 

Beveiliging van medische gegevens in zorginstellingen

Voor de verwerking van medische persoonsgegevens gelden strenge beveiligingsverplichtingen. Zorginstellingen moeten technische en organisatorische...

27 maart 2014 

Semipublieke sector opgelet: verscherping bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen

Het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen gaat waarschijnlijk op korte termijn worden aangescherpt. Het kabinet wil de kwaliteit van...

19 maart 2014 

Weigering werkneemster in dienst te nemen na overgang subsidie

Noot bij Hof Den Haag 2 juli 2013. Weigering werkneemster in dienst te nemen van stichting De Heuvel wier taken worden overgenomen door stichting...

28 januari 2014 

Onbelangrijk verzuim bij taakvervulling bestuur?

HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1079 Tijdens het faillissement van de vennootschap houdt de curator een bestuurder op grond van artikel 2:248...

18 november 2013 

Overzicht wetgevingsvoorstellen voor gezondheidszorgsector

De gezondheidssector is continu aan verandering onderhevig. Dit komt mede door de talloze wetgevingsinitiatieven van minister Schippers en...

13 november 2013 

KvK kan rechtspersoon niet zomaar ontbinden

De Kamer van Koophandel wil het tuinbouwbedrijf van de in opspraak geraakte aspergeteelster José Janssen uit Someren ontbinden. Dat is ze van plan...

11 november 2013 

Dealmakers Marcel Willems en Floor Veltman over pre-pack in Mr.

Marcel Willems en Floor Veltman vertellen in Mr. over het toepassen van een 'pre-pack'. "Het is niet alleen leuk, maar ook spannend om te werken...

04 november 2013 

Voorstel bewindslieden VWS voor goed bestuur in de zorg biedt slechts schijnzekerheid

Goed bestuur komt alleen op hoger plan als incidenten besproken worden en er lering uit wordt getrokken. Anderhalve week na publicatie van het...

01 oktober 2013 

Het uiterste redmiddel van ontbinding van de rechtspersoon door de Ondernemingskamer: gelegitimeerde onteigening

Binnen een rechtspersoon kan soms een onwerkbare situatie ontstaan. Zo kan een structurele impasse in de besluitvorming of een dwarsliggende...

27 augustus 2013 

Governance in het licht van fusies en overnames

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van governance in de fusie- en overnamepraktijk. Hierbij beperken we ons tot transacties aangaande...

27 augustus 2013 

The final countdown: Rockstart Demo Day 2013

Vandaag, donderdag 13 juni, vindt weer Rockstart Demo Day plaats. Voor de 10 start-ups die zijn overgebleven van de 400+ aanmeldingen uit 60 landen...

13 juni 2013 

Ready to Rock! Kennedy Van der Laan is Legal Partner van Rockstart Accelerator

Kennedy Van der Laan is de trotse Legal Partner van Rockstart Accelerator. Dit programma helpt de meest veelbelovende teams van over de hele wereld...

04 maart 2013 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

VNG Juridische 2-daagse 2014 [Extern]

Dit was het vijfde achtereenvolgende jaar dat de VNG de juridische 2-daagse heeft georganiseerd. Net als voorgaande jaren spraken Bestuursrecht advocaten Liesbeth Berkouwer, Jan van der Grinten en Anita van den Berg over uiteenlopende bestuursrechtelijke onderwerpen.

27 oktober 2014 

Seminar: De coöperatie in de (semi) publieke sector, slim samenwerken! [Extern]

Op woensdag 15 januari 2014 vond het seminar ‘De coöperatie in de (semi)publieke sector, slim samenwerken’ plaats. Steeds vaker organiseren gemeenten producten en diensten als zorg, onderwijs, energie en breedband in de vorm van een coöperatie.

15 januari 2014 
Fenna van Dijk

Fenna van Dijk

Advocaat, Partner

  • Fenna van Dijk https://kvdl.nl/onze-mensen/fenna-van-dijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 680 fenna.van.dijk@kvdl.com https://nl.linkedin.com/in/fennavandijk
  • Meltem Koning-Gungormez https://kvdl.nl/onze-mensen/meltem-koning-gungormez/ Advocaat, Partner +31 20 5506 621 meltem.koning@kvdl.com https://www.linkedin.com/in/meltem-koning-gungormez-6b1bb239/