Bestuurdersaansprakelijkheid

“Het team treedt op in aanspraken voor en tegen bestuurders en commissarissen in uiteenlopende maar ook zeer omvangrijke en complexe procedures.”

Het team Bestuurdersaansprakelijkheid adviseert en treedt op als trusted advisor voor ondernemingen, individuele bestuurders (en commissarissen/toezichthouders) en verzekeraars op het brede terrein van bestuurdersaansprakelijkheid.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit specialisten in het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en faillissementsrecht. Dat gecombineerd met de ruime praktijkervaring als curator, rechter-plaatsvervanger, mediator, bestuurder en/of toezichthouder zorgt voor juridische expertise en slagvaardig optreden.

Aansprakelijkheidsgeschillen voor en tegen bestuurders

Het team treedt op in aanspraken voor en tegen bestuurders en commissarissen in uiteenlopende maar ook zeer omvangrijke en complexe procedures. Dat zijn zaken waar bestuurders aansprakelijk zijn gesteld door de rechtspersoon zelf, door de curator in een faillissement of door individuele schuldeisers van de rechtspersoon.

Advisering over bestuurdersaansprakelijkheid

Het team adviseert commerciële bedrijven en instellingen in de semipublieke sector, zoals woningcorporaties en zorginstellingen, over risicobeheersing en corporate governance.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Het team is nauw betrokken bij uiteenlopende polis- en dekkingskwesties over bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen en beoordeelt voor, onder andere, verzekeraars de polisvoorwaarden voor Bestuurders- en Commissarissenverzekeringen .

Chambers Europe 2017 – Insurance – Band 2

What the team is known for Established name in the insurance market which is traditionally known for its strength in claims. Covers the full scope of insurance services, with expertise in D&O and professional indemnity claims, product recall, as well as personal injury claims among other areas. Actively involved in W&I insurance, including policy drafting. Especially strong expertise in the ICT sector.

Strengths Clients mention the skilfulness of Kennedy Van der Laan lawyers: “It is a very skilled team with leading specialists in their market. The quality is high and consistent. They are flexible and know our interests.”

Another client compliments the team: “What I appreciate the most is that they treat me on an equal level, being more like sparring partners than lawyers who try to educate me,” adding: “Kennedy Van der Laan understands the position of the insurer.”

Value for money Client consensus is that the firm is good value for money: “They can do it very well for reasonable fees, which is also one of the reasons I chose them.”

Work highlights Represented Delta Lloyd before the Dutch Supreme Court in relation to the question of whether strict liability for possession of animals applies between co-owners.

Significant clients Zurich, CNA, Hiscox, Liberty, AON.

Notable practitioners 

Frits Van der Woude is a distinguished insurance practitioner, representing clients in D&O issues and professional liability for lawyers. One source says: “He is really reliable. I could call him in the middle of the night and he would help me.”

Chris Van Dijk is “one of the leading figures in the personal injury sector.” He focuses on employers’ liability, medical malpractice and large damages claims.

Erik van Orsouw assists clients from the construction and engineering sectors, particularly with regard to professional liability questions. According to sources, “he is skilled in general insurance matters”; they also note that he “has a good practical no-nonsense approach and sees how to resolve an issue.”

Peter van den Broek is an up-and-coming lawyer who receives strong feedback from clients and peers. He specialises in technical damages claims, as well as product recall cases, where he represents both manufacturers and insurers. Clients remark: “He is very skilled and he knows what he is talking about.” Another client adds: “Besides legal knowledge he has the relevant soft skills to partner with insurers and clients.”


 

Chambers Europe 2016 – Insurance – Band 2

What the team is known for Strong reputation for personal injury and technical damages claims. Advises clients on D&O liability and professional liability for accountants and notaries. Assists with policy drafting.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“The lawyers have a good feeling for the technical aspects of a case and are open.”

What’s new? ASR and Navigators are among the firm’s newest clients.

Work highlights Advised civil law notaries on the legality of their participation in the Hema notarisservice.

Notable practitioners 

Frits Van der Woude represents clients in D&O insurance and professional liability for lawyers. Sources say that he “is creative and comes up with good solutions.” He regularly advises clients from the financial sector.

Chris Van Dijk has a particular focus on medical malpractice issues and other professional indemnity mandates. He also advises clients from the manufacturing and telecommunications sectors on personal injury matters and on liability questions, including product liability.

Clients underline that Erik van Orsouw has a “good commercial feeling.” He often assists clients from the construction and engineering sectors, particularly with professional liability questions. He heads the firm’s insurance and liability department.

Significant clients AIG, Zurich, Hiscox, Liberty, Amlin.


Legal 500 EMEA 2017 – Insurance – Tier 2

Erik van Orsouw, Chris van Dijk and Peter van den Broek at Kennedy Van der Laan are material damages experts and ‘leading liability insurance specialists’. Clients include AIG and Zurich.


 

Legal 500 EMEA 2016 – Insurance – Tier 2

Kennedy Van der Laan’s department is led by the ‘knowledgeable’Chris van Dijk, ‘a real authority’. The ‘pragmatic’, ‘analytical’ Frits van der Woude successfully represented HEMA and various notaries in a test case regarding the allegedly unlawful participation by civil law notaries in HEMA’s ‘notarisservice’.

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Aansprakelijkheid bestuurders tegenover vennootschap: wat verandert er met het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen?

In juni vorig jaar werd het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ingediend. Op dit moment is het wetsvoorstel nog in behandeling bij de...

17 oktober 2017 

Causaliteit in het overheidsaansprakelijkheidsrecht: de nieuwe lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak

Jan van der Grinten schreef met mr. Laura di Bella een annotatie in Overheid & Aansprakelijkheid over de nieuwe koers van de Afdeling...

29 mei 2017 

Bestuurder moet instaan voor verplichtingen projectvennootschap

Het is niet ongebruikelijk dat een onderneming voor een specifiek project een aparte projectvennootschap opricht. Deze vennootschap is vaak...

16 mei 2017 

Hoge Raad houdt deur Ondernemingskamer open voor voormalig aandeelhouder

De Hoge Raad bevestigt in de SNS-beschikking van 4 november 2016 het belang van bescherming van (minderheids)aandeelhouders in het enquêterecht: ook...

09 mei 2017 

3 tips om aansprakelijkheid als bestuurder in een later faillissement te voorkomen

Een bestuurder hoeft doorgaans niet in privé op te draaien voor de schulden van een bedrijf. Ook niet in een faillissement. Toch blijft het...

21 april 2017 

Misbruik van faillissement: bestuurders opgelet!

Misbruik van het faillissementsrecht kan tot aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders leiden. Waar moet je als bestuurder op letten en wanneer...

19 april 2017 

Bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-melden datalek

Meldplicht datalekken De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) verplicht bedrijven sinds 1 januari 2016 om ernstige datalekken te melden. Nu komt...

19 april 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

Beschermt het “tussenschuiven” van een management-BV tegen aansprakelijkheid?

Beschermt het “tussenschuiven” van een management-BV tegen aansprakelijkheid? Het lijkt een slimme vondst: om te voorkomen dat je als bestuurder...

06 april 2017 

Klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid

Onlangs oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2017:523) dat  de plicht om tijdig te klagen van art. 6:89 BW niet geldt  tussen de...

21 maart 2017 

Dividenduitkering, risicovol?

Sinds oktober 2012 moeten bestuurders volgens artikel 2:216 BW een ‘uitkeringstoets’ doen voordat zij instemmen met een dividendbesluit. Wat...

21 maart 2017 

Trends op het gebied van aansprakelijkheid: wat een bestuurder moet weten

Persoonlijke aansprakelijkheid; je hoopt er als bestuurder nooit mee te maken te hebben. Toch stijgt het aantal claims waarbij bestuurders...

23 februari 2017 

Belangenverstrengeling bij bestuurders

Een bestuurder of commissaris kan een persoonlijk belang hebben bij een besluit dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap. Dit artikel geeft...

19 januari 2017 

Frisse wind in de bestuurskamer: nieuwe corporate governance code per 2017

Op 8 december jl. is de nieuwe corporate governance code vastgesteld voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen met aantal belangrijke...

12 januari 2017 

Wetsvoorstel collectieve schadeclaims, een stok achter de deur of een stok om mee te slaan?

Minister Ard van der Steur heeft op 16 november 2016 een wetsvoorstel ingediend, dat de afwikkeling van massaschade via een collectieve actie beter...

03 januari 2017 

Governancecode Zorg 2017: stappenplan voor implementatie

Op 1 januari 2017 zal voor een groot aantal zorgaanbieders in Nederland, namelijk de leden van Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, de nieuwe...

08 december 2016 

Storm op komst voor bestuurders en commissarissen in de semipublieke sector

Semipublieke sector: opgelet! Begin juni is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel...

23 september 2016 

“Netherlands Commercial Court”: eindelijk een alternatief voor grote (inter)nationale handelsgeschillen vanaf 1 januari 2017

In Nederland bestaan er geen specifieke handelsrechtbanken, dus rechtbanken die zich uitsluitend bezig houden met geschillen op het gebied van...

17 augustus 2016 

Handboek ‘International Compliance’ gepubliceerd met bijdrage van Kennedy Van der Laan

Onder leiding van Jan Schouten werkte een team van specialisten van Kennedy Van der Laan mee aan de totstandkoming van het compliance handboek:...

07 juli 2016 

Hoe het bezwaar tegen turboliquidatie dan wel de 'Lege boedel' weg te nemen

Naschrift naar aanleiding van Reactie van mr. J.M. Molkenbroer Vaak is voor de schrijver van een reactie de aanleiding dat hij of zij het niet...

01 juli 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen aangescherpt

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen komt er nu echt aan! Op 8 juni jl. is het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen eindelijk ingediend...

13 juni 2016 

Ook het bestuursrecht kent een correctie op het relativiteitsvereiste

Het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht houdt kort gezegd in dat een belanghebbende bij de bestuursrechter geen beroep kan doen op een norm...

01 juni 2016 

Bestuurder persoonlijk onder vuur bij terugvordering subsidie

Rb. Oost-Brabant 10-06-2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3334, m.nt. J.H.A van der Grinten en B. de Ruijter Bestuurders van gesubsidieerde rechtspersonen...

22 april 2016 

De curator als belanghebbende en turboliquidatie

Twee opvallende uitspraken in één klap. Enkele gedachten naar aanleiding van HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636 Al geruime tijd is er met...

19 april 2016 

Update governance in de zorg

Goed functionerend bestuur en toezicht in de zorg blijft een onderwerp van gesprek. Dat heeft de Meavita uitspraak nog eens onderstreept. In dit...

14 april 2016 

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

28 januari 2016 

Kennedy Van der Laan benoemt vier advocaten tot counsel

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Kennedy Van der Laan haar advocaten Bart-Adriaan de Ruijter, Christien Wildeman, Floor Veltman en Otto Sleeking...

14 januari 2016 

De toetsing ex nunc als zwaard van Damocles voor bestuurders

Annotatie bij Gerechtshof Den Haag, 2 juli 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2015:1846) In het vorige nummer van dit blad schreef ik over het arrest van de Hoge...

11 december 2015 

Ontslagvergoedingen in de zorg: tijd voor een update!

Ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen in de zorg zijn begrensd door de WNT. Toch zijn er verschillende voorbeelden waarin het maximum wordt...

14 juli 2015 

Jan Broekhuizen partner Financial Regulatory bij Kennedy Van der Laan

Per 1 juni 2015 treedt Jan Broekhuizen als partner aan bij Kennedy Van der Laan. De expert op het gebied van financieel toezicht wordt onderdeel van...

21 mei 2015 

Kennedy Van der Laan lanceert Governance in Control Scan voor gezondheidszorg

Online scan vergroot bewustwording van belang governance in bestuurskamers Om de bewustwording van goed functioneren van bestuur en toezicht in...

11 mei 2015 

Zicht op interne risico’s cruciaal voor goed bestuur

Ook al wijdt de Zorgbrede Governancecode er effectief slechts één artikellid aan, het belang van risicomanagement mag niet worden onderschat. De...

11 mei 2015 

Een betrokken stakeholder: een factor van belang

Voor een goed werkende governance is het belangrijk om de stakeholders bij uw zorgorganisatie te kennen en om ze te betrekken bij het beleid van uw...

11 mei 2015 

Bestuurdersaansprakelijkheid: werkt een vrijwaring?

Waarom zou je een vrijwaring opnemen in de statuten van een zorginstelling? Het antwoord is helder: omdat een vrijwaring opnemen werkt. In dit...

06 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Enquêterecht bij zorginstellingen: een machtig juridisch wapen

Het enquêterecht is een machtig juridisch wapen in de zorg bij (bestuurlijke) impasses en mogelijk wanbeleid. Dit wapen is bijvoorbeeld ingezet bij...

16 april 2015 

Voorkom onmacht raad van toezicht bij voorgenomen ontslag zorgbestuurder

Als het nodig is, moet een raad van toezicht een bestuurder kunnen ontslaan. De statuten van zorginstellingen belemmeren dit vaak. Hierdoor kan de...

15 april 2015 

Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg [eBook]

Het bestaan van bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen wordt er niet makkelijker op. Hun werkveld verandert razendsnel onder invloed van...

30 mei 2014 

Kennedy Van der Laan over Bestuurdersaansprakelijkheid [eBook]

Op 4 april 2013 vond het Seminar Bestuurdersaansprakelijkheid plaats waarin deelnemers werden bijgepraat over de vraag "waar gaat het heen met de...

11 april 2013 

Kennisdag Toezicht & Handhaving

Op donderdag 1 februari 2018 organiseert Kennedy Van der Laan de Kennisdag toezicht en handhaving. Wij beginnen met een plenair gedeelte. Daarin besteden wij aandacht aan de bevoegdheden van de bestuursrechtelijke toezichthouders en de ontwikkelingen in het boeterecht.

01 februari 2018 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

KVdL Update: Bestuurdersaansprakelijkheid

Op 22 november jl. vond de KVdL Update: Bestuurdersaansprakelijkheid plaats.

22 november 2016 

KVdL Drieluik V&A deel 1: Bestuurdersaansprakelijkheid

Op 22 september vond het KVdL Drieluikvermogensrecht deel 1: Bestuurdersaansprakelijkheid plaats.

22 september 2015 

KVdL Drieluik V&A deel 3: Beroepsaansprakelijkheid

Op 18 november vond het KVdL Drieluikvermogensrecht deel 3: Beroepsaansprakelijkheid plaats.

18 november 2015 

Cursus: Actualiteiten bestuurdersaansprakelijkheid

Op 27 oktober 2014 heeft de cursus 'Actualiteiten bestuurdersaansprakelijkheid' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

27 oktober 2014 
Frits van der Woude

Frits van der Woude

Advocaat, Dagelijks bestuur, Mediator, Partner

  • Frits van der Woude https://kvdl.nl/onze-mensen/frits-van-der-woude/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Mediator, Partner +31 20 5506 879 frits.van.der.woude@kvdl.com nl.linkedin.com/pub/frits-van-der-woude/1a/542/195
  • Bart-Adriaan de Ruijter https://kvdl.nl/onze-mensen/bart-adriaan-de-ruijter/ Advocaat, Counsel +31 20 5506 659 bart.de.ruijter@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/bart-adriaan-de-ruijter/4/a80/180