Arbeid

“Het team Arbeid heeft een goede naam in de markt. Onze advocaten publiceren regelmatig in vakliteratuur en geven cursussen en trainingen.”

Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Cliënten vragen veelvuldig de steun van onze advocaten voor het regelen van de arbeidsrechtelijke gevolgen van (internationale) fusies en overnames, outsourcings en herstructureringen.

Veel arbeidsrechtelijke zaken gaan over ‘alledaagse’ arbeidsvoorwaarden en employee benefits. Daarnaast zijn onze advocaten betrokken bij overleg en onderhandeling met ondernemingsraden en vakbonden en begeleiden zij bestuurders van ondernemingen. De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren zijn weer een verhaal op zich. Op al deze gebieden zijn onze arbeidsrechtadvocaten ervaren juridisch adviseurs en – indien noodzakelijk – capabele procesvertegenwoordigers.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in:

Het team Arbeid heeft een goede naam in de markt. Onze advocaten publiceren regelmatig in vakliteratuur en geven cursussen en trainingen aan cliënten en advocaten. Tevens zijn zij lid van de belangrijkste (internationale) arbeidsrechtelijke verenigingen.

Ambtenarenrecht

Het Ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied. De verhouding tussen ambtenaar en overheidsinstelling is weliswaar te vergelijken met de verhouding tussen werkgever en werknemer, maar het ambtenarenrecht kent een geheel ander juridisch kader.

Lees meer over Ambtenarenrecht bij Kennedy Van der Laan.

Turien & Co Assuradeuren

“Als een van de grootste assuradeuren in Nederland kennen wij Kennedy Van der Laan op het gebied van privacybescherming en op arbeidsrechtelijk gebied. Op beide deelgebieden hebben wij een uitstekende service ervaren: deskundig, snel tot de kern komend en goed in staat de relevante wet- en regelgeving en rechtspraak naar de specifieke casus te vertalen. Op arbeidsrechtelijk gebied heeft Kennedy Van der Laan ons ondersteund in een grote reorganisatie en de onderhandelingen hierover met de vakbonden. Ook in dit specifieke dossier heeft de snelheid, duidelijkheid en relevantie van de advisering een enorme toegevoegde waarde gehad, waarbij de wisselwerking met onze eigen deskundigen en juristen goed heeft gewerkt.”

P. van Geijtenbeek 


 

Chambers Europe 2017 – Employment – Band 3

What the team is known for Has a distinguished national reputation for its representation of clients in the area of employee participation on behalf of both employers and works councils. Other areas of strength include privacy and governance matters. Boasts particular sector expertise in the technology and healthcare sectors.

Strengths Clients praise the team’s coordination and expertise, stating: “They have good collaboration, are quick to respond and have an in-depth understanding.”

Interviewees also appreciate the firm’s supportive approach to client service: “The whole team is very flexible and eager to assist each other on matters which are not directly related to the expertise of the lawyer who is handling the case.”

Work highlights Represented Turien & Co in negotiations with the trade union and works council following a reorganisation impacting 150 employees.

Acted for UWV on its employment law work including advising on a number of dismissals and amendments to internal policies.

Significant clients Microsoft, Nike, Liberty Global, PepsiCo, Ziggo.

Notable practitioners

Eva Knipschild advances in the rankings following excellent feedback from sources. Peers remark that she is “very impressive” while clients highlight her keen “eye for timetable and political issues.” She recently assisted Martinair Holland with all of its employment and co-governance work, including dealings with works councils and trade unions, reorganisations and dismissals.

Clients describe Chris Nekeman as “quick to respond with good technical knowledge.” He is well known for assisting individuals, businesses and works councils with employment law litigation. A highlight was his representation of Rabobank in litigation regarding a number of dismissals.


 

Chambers Europe 2016 – Employment – Band 3

What the team is known for Experienced in employee participation issues, advising both employers and works councils. Also strong in matters relating to governance and flexible workforces. Notable for a strong sector focus in technology and healthcare, representing numerous hospitals.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“I have a very good opinion of the firm. Its value for money is amazing, the lawyers are very responsive and their work is excellent because you get what you need, on time.”

“The lawyers maintain the young and bold energy the firm stands for. They are highly qualified and the partners are very distinguished lawyers.”

What’s new? Exact Software and Rabobank are new clients.

Work highlights Advised UWV on union and works council issues, internal policies and several dismissals.

Assisted IBM’s Central Works Council with employee participation issues and privacy matters.

Notable practitioners 

Eva Knipschild is an expert in flexible workforces, including matters related to freelance and on-call workers. Clients say she is “quick at responding, very on target with her support and advice and very strategic.” She acted for Martinair on a range of matters, including dismissal cases and negotiating with works council and trade unions.

Department head Chris Nekeman specialises in co-determination advising both employers and works councils. A client enthuses: “He is one of a kind and always delivers. He is a brilliant man and an outstanding organiser.” 

Significant clients Liberty Global, Microsoft, Nike, PepsiCo, Reed Business/Elsevier.


 

Legal 500 EMEA 2017 – Mediation – Tier 1

Kennedy Van der Laan’s Eva Knipschild has a strong track record in mediation, particularly in employment disputes.


 

Legal 500 EMEA 2017 – Employment – Tier 2

Chris Nekeman leads Kennedy Van der Laan’s team, which is praised for its ‘international focus’; clients include Microsoft and Nike. The practice is particularly adept in trade union negotiations, employee participation matters and outsourcing. Eva Knipschild is ‘extremely reliable, responsive and client-focused’.


Legal 500 EMEA 2016 – Mediation – Tier 1

Kennedy Van der Laan maintains an active mediation practice, with a strong track record in employment-related disputes. Eva Knipschild is a registered mediator with the Mediators Federation Netherlands (MFN).


 

Legal 500 EMEA 2016 – Employment – Tier 3

Practice head Chris Nekeman of Kennedy Van der Laan represented UWV in various dismissal cases, as well as in dealing with labour unions and works councils. The department also advised Spaarne Gasthuis, VLM, Nike and Rochdale. Eva Knipschild is praised for her ‘strong international focus’ and ‘reliable, comprehensive advice’.

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Op 9 april jl. is het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in...

13 april 2018 

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij mediation

De basisvoorwaarden van mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en commitment. En natuurlijk is het van groot belang dat de mediator...

12 januari 2018 

Op staande voet ontslagen na wangedrag op nieuwjaarsfeest

In december en januari vinden bij veel bedrijven (soms beruchte) kerst- en nieuwjaarsfeesten plaats. Niet iedereen is zich ervan bewust dat...

12 januari 2018 

Partner- en counsel benoemingen per januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Kennedy Van der Laan advocaat Petra Oskam benoemd tot partner. Advocaten Sophie van Loon en Thijs Ridder zijn...

11 januari 2018 

De billijke vergoeding en de WNT

De billijke vergoeding blijft de gemoederen bezig houden. In juli van dit jaar gaf de Hoge Raad enkele richtlijnen voor de begroting van de billijke...

01 december 2017 

Opvolgend werkgeverschap vóór de WWZ beoordeeld naar oud recht

In de praktijk is het onduidelijk naar welk recht beoordeeld moeten worden of sprake is van opvolgend werkgeverschap als dat opvolgend werkgeverschap...

22 november 2017 

De gelijkwaardigheid in de (on)gelijkwaardige voorziening?

De transitievergoeding is niet verschuldigd indien in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. De wetsgeschiedenis van de Wwz geeft geen...

15 november 2017 

Ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen ondanks ziekteverzuimpercentage van 69%

Wanneer sprake is van frequent ziekteverzuim van de werknemer, kan de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden....

08 november 2017 

Kennedy Van der Laan lanceert microsite voor expert-GDPR support aan bedrijven

Via gdpr.kvdl.nl biedt het privacy team van Kennedy Van der Laan een overzichtelijk actieplan voor de route naar GDPR (Algemene Verordening...

06 november 2017 

Regeerakkoord 2017 - 2021: de belangrijkste maatregelen voor de arbeidsmarkt

Op 10 oktober is het regeerakkoord overhandigd aan de Tweede Kamer. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie stellen belangrijke...

10 oktober 2017 

Regels rondom vakantiedagen: zo zit het

Een veelgehoorde vraag, zeker zo aan het einde van de zomer: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Deze vraag wordt urgenter bij een einde...

31 augustus 2017 

Ontzeggen van de transitievergoeding aan AOW-gerechtigden verboden leeftijdsdiscriminatie?

In de wet is bepaald dat een werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding wanneer het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in...

17 augustus 2017 

Evaluatie: een checklist voor de slecht functionerende werknemer [6 eisen]

De halfjaarlijkse evaluaties komen er weer aan, dus hoogste tijd om aandacht te besteden aan de disfunctionerende werknemer. Hieronder besteedt Eva...

27 juli 2017 

De klachtplicht in het arbeidsrecht

Een schuldeiser moet tijdig protesteren over een gebrek in de prestatie van de schuldenaar. Zo niet, dan verliest hij zijn recht. Op deze...

20 juli 2017 

Gevolgen van ontslag relevant voor de hoogte van de billijke vergoeding

Op 1 juli 2015 heeft de wetgever de billijke vergoeding in het arbeidsrecht geïntroduceerd. Wanneer er sprake is van een vernietigbare opzegging...

07 juli 2017 

Pre-pack faillissement en overgang van onderneming

Het einde van de pre-pack na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie? Een ‘historische uitspraak’ volgens de vakbonden. Het Hof Van...

23 juni 2017 

Eylard van Fenema co-auteur van het boek “Flexibele arbeidsrelaties” uit de reeks Monografieën Sociaal Recht

Eylard heeft als co-auteur bijgedragen aan het boek “Flexibele arbeidsrelaties”. Dit boek is gepubliceerd in mei 2017. In Nederland werken...

08 juni 2017 

De positie van de OR in tijden van faillissement

Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:982) een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR)...

07 juni 2017 

Vrijstelling van werkzaamheden onder de WNT: een update

Begin dit jaar schreef mijn collega Ard Wallast al over de vraag of non-activiteit voorafgaand aan het einde van de dienstbetrekking mee telt voor de...

02 juni 2017 

Onderzoek naar varianten wet DBA gepubliceerd

De Wet DBA. Het houdt de gemoederen bezig in politiek Den Haag en daarbuiten. Zoals bekend is de handhaving van de Wet DBA opgeschort naar 1 januari...

31 mei 2017 

Update Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

In een eerder artikel wezen wij er al op dat de overgangsperiode en daarmee de handhaving op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“Wet...

16 mei 2017 

Pas op bij ontslag op staande voet van de zieke werknemer!

Wanneer de re-integratie van een zieke werknemer moeizaam verloopt kan dit tot geschillen leiden tussen de werkgever en werknemer. Een recent...

26 april 2017 

Misbruik van faillissement: bestuurders opgelet!

Misbruik van het faillissementsrecht kan tot aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders leiden. Waar moet je als bestuurder op letten en wanneer...

19 april 2017 

The Legal 500 Rankings 2017

The Legal 500 heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder cliënten...

13 april 2017 

Chambers and Partners Europe Rankings 2017

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2017 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij uitvoert in...

13 april 2017 

(On)eerlijk? Zelfde verplichtingen voor grote en kleine werkgevers

De h-grond is een vergaarbak voor alle ontslagredenen die niet wettelijk zijn vastgelegd. Dat kan voor flink wat opschudding zorgen bij kleine...

13 april 2017 

‘Gelijkwaardige voorziening’ vervangt transitievergoeding bij ontslag

Als je het contract van een werknemers niet verlengt of die persoon ontslaat, moet je vaak een transitievergoeding betalen. De gelijkwaardige...

17 maart 2017 

Wijziging Arbowet: versterking positie bedrijfsarts

Op 25 januari jl. heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat ziet op de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg: Arbowet). De...

03 maart 2017 

Coöperatie niet gehouden om huisarts na voorwaardelijke schorsing toe te laten tot waarnemingsdiensten

Een coöperatie van huisartsen is niet gehouden om een huisarts aan wie een voorwaardelijke tuchtmaatregel is opgelegd toe te laten tot een...

18 januari 2017 

Eva Knipschild schrijft annotatie bij StiPP arrest van 4 november 2016 (JAR 2016/286)

Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen voor de uitzend- en payrollbranche. De Hoge Raad heeft eindelijk duidelijkheid...

17 januari 2017 

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over de voorwaardelijke ontbinding

Eerder dit jaar stelde de kantonrechter Enschede prejudiciële vragen over de mogelijkheid tot voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ. Op 23...

23 december 2016 

Kun je de transitievergoeding alvast doorberekenen in het uurloon?

Al eerder schreef Eva Knipschild over trucjes die werkgevers toepassen om de transitievergoeding te omzeilen en over hoe een werkgever door de...

21 december 2016 

Grenzen aan privégebruik zakelijke telefoon

Als een werknemer zijn zakelijke telefoon privé gebruikt, kan daar een prijskaartje aan hangen. Een werknemer heeft om zijn werkzaamheden uit te...

12 december 2016 

Zoek de verschillen: zelfstandige of werknemer

Onduidelijkheid over de vraag wanneer iemand als zelfstandige of werknemer moet worden beschouwd. De Wet DBA moest voor verheldering zorgen, in de...

08 december 2016 

De vormgeving van structurele medezeggenschap

Op het in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) neergelegde uitgangspunt dat bij een onderneming waar meer dan 50 personen werkzaam zijn, een...

08 december 2016 

Nieuwe uitgave: Arbeidsrecht en mediation

Een volledig up-to-date boek dat alle informatie bevat die nodig is voor mediators, advocaten en anderen om mediations in arbeidszaken te...

05 december 2016 

Verbetertraject van zes weken voldoende?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de ontslaggronden limitatief in de wet opgenomen. Een van deze gronden is de...

24 november 2016 

Handhaving Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties uitgesteld tot zeker 1 januari 2018

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“Wet DBA”). De wet is op 1...

22 november 2016 

Geen transitievergoeding bij cao met gelijkwaardige voorziening

De werknemer heeft bij ontslag recht op de transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en op initiatief van...

15 november 2016 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door de Eerste Kamer

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Kort gezegd houdt het...

14 november 2016 

Door de ondernemingsraad te maken kosten: hoe zit dat?

Afgelopen maandag werd bekend dat de leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie zijn opgestapt. Aanleiding hiervoor is een onderzoek...

10 november 2016 

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte

Wanneer het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte wordt beëindigd heeft de werknemer in principe recht op...

09 november 2016 

Veelvuldig whatsappen tijdens werktijd bestraft

De Kantonrechter Tilburg deed op 19 oktober 2016 uitspraak in een zaak waarin de werknemer tijdens werktijd excessief gebruik had gemaakt van...

04 november 2016 

Hoge Raad: een StiPP achter de allocatiefunctie

De afgelopen maanden is met smart gewacht op het arrest van de Hoge Raad in de StiPP zaak. Al geruime tijd is namelijk een discussie gaande over de...

04 november 2016 

Zo kun je ook als detacheringsbureau werknemers ontslaan

Als detacheringsbureau een medewerker op de loonlijst hebben staan die al langere tijd niet aan de bak is geweest is een financiële lastpost. Bij...

26 oktober 2016 

Transitievergoeding bij contracts- en werkgeverswissel: doorrekenen of afrekenen?

De werknemer die buiten de situatie van overgang van onderneming in het kader van een contractswissel bij een opvolgend werkgever in dienst treedt,...

18 oktober 2016 

Concurrentiebeding in een tijdelijk contract

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. Voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vormt dit...

18 oktober 2016 

Wet Huis voor klokkenluiders; een optie voor medewerkers van zorginstellingen om misstanden buiten de muren te melden

Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden, waardoor medewerkers van zorginstellingen voortaan misstanden kunnen melden...

11 oktober 2016 

Ideeënbus voor werknemers: zorg voor een reglement

Een ideeënbus kan een goed idee zijn. Het stimuleert de betrokkenheid van werknemers en een beloning kan de vindingrijke werknemer extra op weg...

04 oktober 2016 

Zit er een grens aan het recht om te staken?

Het stakingsrecht is een machtig pressiemiddel van de vakbond om een doorbraak in de onderhandelingen met de werkgever te forceren. Maar wat zijn de...

22 september 2016 

Ernstig verwijtbaar of verwijtbaar handelen?

Sinds het ontslagrecht is gewijzigd kan een werknemer in hoger beroep tegen een ontbindingsbeschikking. Uit deze uitspraak blijkt dat het kan baten...

21 september 2016 

Wanneer begint de bedenktermijn?

Een werknemer en werkgever kunnen om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Dat moet schriftelijk. Na ondertekening geldt nog...

21 september 2016 

Niet eens met het deskundigenoordeel van het UWV? Een afwijking daarvan is slechts gerechtvaardigd als werkgever bijkomende feiten en omstandigheden kan bewijzen

Op grond van artikel 7:629 lid 1 BW heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte voor een periode van 104 weken. Voor het vaststellen van de 104...

13 september 2016 

Kun je de transitievergoeding omzeilen door een verkeerde opzegtermijn te hanteren?

Mag de werkgever (on)bewust een verkeerde opzegtermijn hanteren om de transitievergoeding te omzeilen? Bij een ontslag van een werknemer met een...

25 augustus 2016 

Banenafspraak gehaald, geen quotum voor arbeidsbeperkten in 2017

De eerste doelstelling uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak) is behaald. Hierdoor wordt de quotumregeling voor...

18 augustus 2016 

Mediation en de Wet werk en zekerheid

Mediation is nog steeds een belangrijke tool voor werkgevers en werknemers om tot een oplossing te komen van een arbeidsconflict. Zo wordt mediation...

17 augustus 2016 

Mediation als mogelijkheid voor het ontslagdossier?

Het ontslagrecht sinds 1 juli 2015 is een stuk meer rigide: UWV en de kantonrechter blijken vaker een verzoek om ontslag af te wijzen. De...

17 augustus 2016 

Ontslagaanvraag bij het UWV vanwege bedrijfseconomisch ontslag: denk aan het adviesrecht van de OR!

Het adviestraject bij de OR in de beoordeling van de ontslagaanvraag bij het UWV Het was natuurlijk al zo dat bij ontslagen vanwege...

04 augustus 2016 

Zieke werknemers op vakantie, zo ga je er mee om

De meeste werknemers genieten, maar sommige werknemers worden ziek. Of zijn al ziek, maar vragen wel toestemming om met vakantie te gaan. Of erger:...

03 augustus 2016 

Het recht op een transitievergoeding voor de langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ heeft iedere werknemer na beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever recht op de...

14 juli 2016 

Wanneer start de bedenktermijn als je een beëindiging bent overeengekomen?

Wil je geen gedoe over de bedenktermijn op een beëindigingsovereenkomst, zorg dan dat de werknemer daarvoor tekent. Met de komst van de Wet Werk en...

13 juli 2016 

Handboek ‘International Compliance’ gepubliceerd met bijdrage van Kennedy Van der Laan

Onder leiding van Jan Schouten werkte een team van specialisten van Kennedy Van der Laan mee aan de totstandkoming van het compliance handboek:...

07 juli 2016 

Het adviesrecht van de OR tijdens faillissement

Als een onderneming failliet gaat kan de curator besluiten de onderneming te verkopen. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de...

01 juli 2016 

Geen nieuwe schakel in de keten als gevolg van wijziging van functie of arbeidsvoorwaarden

Op grond van de wet kunnen werkgever en werknemer maximaal drie tijdelijke contracten overeenkomen. Een vierde contract voor bepaalde tijd of een...

30 juni 2016 

De positie van de statutair directeur in M&A-transacties

Wat zijn de risico’s voor de koper en wat is de rol van de nieuwe Wet DBA die sinds 1 mei 2016 geldt? In M&A-transacties is het voor de...

28 juni 2016 

Kennedy Van der Laan als enige niet-Britse kantoor genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016

Vandaag is bekendgemaakt dat Kennedy Van der Laan is genomineerd voor The Lawyer Business Leadership Awards 2016. Met ‘The Alliance Community for...

27 juni 2016 

WWZ en WNT: water en vuur?

De Wet normering topinkomens (WNT) maximeert de ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’ voor ‘topfunctionarissen’ tot een...

24 juni 2016 

Schorsing: heeft werknemer recht op loon?

De wet zegt dat als een werknemer geen werkzaamheden verricht, hij geen recht heeft op loon. Maar er zijn uitzonderingen. De hoofdregel is: geen...

20 juni 2016 

Nieuwe wetgeving per 1 juli 2016: Wet Huis voor Klokkenluiders en ketenregeling voor seizoensarbeid

Per 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking en zal naar verwachting de ketenregeling voor seizoensarbeid worden gewijzigd. Wet...

16 juni 2016 

Hoe ver reikt de verplichting van de werkgever om een verstoorde arbeidsverhouding te voorkomen?

Op 25 april heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waaruit blijkt dat van de werkgever vergaande inspanningen worden verwacht om een...

13 juni 2016 

Uitleg ‘pensioengerechtigde leeftijd’

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2016:1083 Het hof ’s-Hertogenbosch boog zich recentelijk over de vraag of het begrip...

17 mei 2016 

Boek: Wet werk en zekerheid (WWZ) - bijgewerkte 6e druk

Bijgewerkte druk van het reeds verschenen Wet Werk en Zekerheid.  In hun inleiding lichten mr. Eva Knipschild en prof. mr. Evert Verhulp de...

12 mei 2016 

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Op 21 april 2016 publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) de (nieuwe) beleidsregels ‘De zieke...

06 mei 2016 

Herplaatsing bij ontslag: werkgevers moeten zich inspannen

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ontslag alleen mogelijk als de werkgever heeft gekeken naar herplaatsing. Hoe ver reikt deze...

03 mei 2016 

Voorwaardelijk ontbinden na ontslag op staande voet nog mogelijk?

In het pre-WWZ tijdperk werd een ontslag op staande voet vrijwel steeds gevolgd door een briefje van de (advocaat van de) werknemer waarin de...

29 april 2016 

Chambers and Partners Europe Rankings 2016

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks onder cliënten uitvoert in de...

28 april 2016 

Belangrijke wijzigingen in de Wet werk en zekerheid

Minister Asscher heeft op 21 april 2016 drie brieven naar de Tweede Kamer gestuurd met voorgestelde aanpassingen voor verschillende knelpunten op de...

22 april 2016 

Onbekend maakt onbemind? Medezeggenschapsrechten van werknemers in faillissementssituaties

Vinden medezeggenschapsrechten van werknemers toepassing voor en tijdens een faillissement van de onderneming? En zo ja, wat is dan de rol van een...

18 april 2016 

Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst: wanneer mag het wel?

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts geldig indien is gemotiveerd waarom zwaarwegende...

18 april 2016 

The Legal 500 Rankings 2016

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

14 april 2016 

Alles over het woord 'diefstal' in de ontslagbrief

Steelt je werknemer? Ontsla hem dan op staande voet en bevestig je dat schriftelijk. En let op de formulering van ‘diefstal’ in de...

16 maart 2016 

Loonbelasting over ontslagvergoeding

Bron: Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2015:3310 Een werknemer krijgt een vergoeding voor immateriële schade. De werkgever houdt op dit bedrag loonbelasting...

15 maart 2016 

Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Huis voor klokkenluiders’. Deze wet geeft vorm aan een ‘Huis’ waarbij...

14 maart 2016 

Invulling tussentijdse OR-vacatures kan niet naar eigen inzicht

Feiten Bij de gemeente Amsterdam heeft in 2015 een ingrijpende herstructurering plaatsgevonden. Het is op dit moment nog onduidelijk wat er gaat...

07 maart 2016 

Gebruik van strafrechtelijke begrippen in brief ontslag op staande voet.

Hoge raad, 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:290 Om een werknemer rechtsgeldig ontslag op staande voet te kunnen verlenen dient sprake te zijn van...

29 februari 2016 

Kennedy Van der Laan lanceert WNT Scan voor de Zorg

Topfunctionarissen krijgen snel en concreet inzicht in voldoen aan WNT-norm Om snel en gemakkelijk te zien of een zorginstelling voldoet aan de...

25 februari 2016 

Kennedy Van der Laan versterkt teams Arbeid en Commercial

Per 15 februari jl. is Jessica Dietz als arbeidsrecht advocaat gestart bij Kennedy Van der Laan. Op 1 maart start advocaat Jelle Blom binnen het team...

23 februari 2016 

Werken met zelfstandigen; van VAR naar modelovereenkomst

De VAR verdwijnt definitief. Op 2 februari 2016 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“Wet...

15 februari 2016 

Meelezen met privébericht werknemer, mag dat?

Een werknemer verstuurt privéberichten via het zakelijke account van de werkgever. Mag de werkgever meelezen? Het Europees Hof voor de Rechten van...

12 februari 2016 

Taaltoets halen als ontbindende voorwaarde

Gerechtshof Amsterdam, 15 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5259 In een recente uitspraak van het Hof Amsterdam was de vraag aan de orde of een...

12 februari 2016 

Na WNT2 nu ook WNT3?

De Eerste Kamer heeft op 22 december 2014 de Wet verlaging bezoldigingsmaximum Wet normering topinkomens aangenomen. Deze wet wordt ook wel WNT2...

28 januari 2016 

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

28 januari 2016 

Ben je verplicht te melden dat de transitievergoeding bestaat?

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is een werkgever niet verplicht de transitievergoeding te betalen. Maar moet hij de werknemer er wel...

27 januari 2016 

Trucjes om transitievergoeding te voorkomen: onfatsoenlijk of niet?

De transitievergoeding bij ontslag is financieel zwaar voor werkgevers. Daarom proberen ze er met trucjes onderuit te komen. Dit zijn ze en dit zijn...

21 december 2015 

Belangrijke wijzigingen in de WW 1 januari 2016 van kracht

Onlangs is de Verzamelwet SZW 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet bevat verschillende wijzigingen voor het arbeidsrecht. Daarnaast zijn er...

17 december 2015 

Herplaatsing bij ontslag: de 5 meest gestelde vragen (en antwoorden)

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli is ingegaan, is ontslag alleen nog mogelijk als herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is....

27 november 2015 

Terugbetaling studiekosten?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 8 september 2015, ECLI:NL:GHARL2015:6643 Een werkneemster begint kort na haar indiensttreding in 2010 met een...

23 november 2015 

Wet doorwerken na AOW-leeftijd in werking vanaf 1-1-2016

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de WWZ voor de positie van de AOW-gerechtigde werknemer. Per 1 januari 2016 treedt nu ook de...

18 november 2015 

De SER-Fusiegedragsregels 2015

De belangrijkste wijzigingen van de SER-Fusiegedragsregels 2015. De SER-Fusiegedragsregels (“Fusiegedragsregels”) beschermen de belangen van...

04 november 2015 

Kennedy Van der Laan schrijft mee aan ‘Social Media and Employment Law – An International Survey’

Ester Damen en Soo-ja Schijf, advocaten arbeidsrecht, werkten mee aan het boek ‘Social Media and Employment Law – An International Survey’,...

29 oktober 2015 

Wanneer extra vergoeding bij ontslag? Drie voorbeelden

Bij ontslag is er naast de transitievergoeding ook nog een extra vergoeding mogelijk. Wanneer hanteer je deze billijke vergoeding? Is een werknemer...

19 oktober 2015 

Discriminatie bij gedwongen pensionering?

Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2012:3246 Drie KLM-medewerkers (grondpersoneel) ­werden in 2009 gedwongen op hun 63ste met...

19 oktober 2015 

De WNT: het antwoord op veel gestelde vragen

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

08 oktober 2015 

Afwijzing ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding

Onder de WWZ dient een werkgever een redelijke grond te hebben om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen. De redelijke gronden zijn limitatief...

02 oktober 2015 

Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3712 Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met wederzijds goedvinden. Afspraken...

21 september 2015 

Waarom de ene diefstal wel reden is voor ontslag en de andere niet

Niet elke diefstal is genoeg om een werknemer op staande voet te ontslaan. Dit zijn de regels omtrent diefstal op de werkvloer. Ontslag op staande...

16 september 2015 

Arbeidsrecht advocaat Ard Wallast aan de slag bij Kennedy Van der Laan

Deze maand is arbeidsrecht advocaat Ard Wallast gestart bij Kennedy Van der Laan. Ard (1982) adviseert met name op het gebied van individueel en...

31 augustus 2015 

Geen ruime uitleg van de interne Regeling Cameratoezicht toegestaan

Op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet een ondernemer instemming van zijn ondernemingsraad vragen als hij een besluit van algemene...

19 augustus 2015 

Aanbod en aanvaarding in ketenregeling

Hof Amsterdam, 31 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1222 Een werkgever is de mist in gegaan met een afwijking van de wettelijke ketenregeling in de...

18 augustus 2015 

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst: maatwerk vereist!

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig als uitvoerig is gemotiveerd waarom dit...

17 augustus 2015 

Het nieuwe ontslagrecht: outplacementvergoedingen zijn passé

Het nieuwe ontslagrecht geldt inmiddels ruim een maand. De eerste uitspraken zijn een feit. Ook is er al meer duidelijkheid over hoe de...

17 augustus 2015 

Martinair mag doorgaan met inkrimpen vloot en reorganisatie

Kennedy Van der Laan begeleidde Martinair in de procedure tegen de OR Martinair mag doorgaan met reorganiseren en het terugbrengen van haar vloot,...

12 augustus 2015 

Modelreglement voor cao-ontslagcommissies gepubliceerd

De cao-ontslagcommissie en de code De Wet werk en zekerheid (WWZ) biedt de mogelijkheid om bij cao ten aanzien van bedrijfseconomische ontslagen...

12 augustus 2015 

Noot bij uitspraak min-max overeenkomst gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

De min-max overeenkomst In deze noot zal ik ingaan op de rechten en verplichtingen bij de min-max overeenkomst, mede aan de hand van twee recente...

10 augustus 2015 

Mag je teenslippers op de werkvloer verbieden?

Bij zomerse hitte wil je wat makkelijks aantrekken. Maar toch moet je ook representatief blijven. Welke regels bestaan daarvoor? Het wordt later...

28 juli 2015 

Drie recente uitspraken over het concurrentiebeding

Vaak wordt in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding en een relatiebeding opgenomen, waarin wordt bepaald dat de werknemer voor een bepaalde...

21 juli 2015 

Ontslagvergoedingen in de zorg: tijd voor een update!

Ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen in de zorg zijn begrensd door de WNT. Toch zijn er verschillende voorbeelden waarin het maximum wordt...

14 juli 2015 

Reorganisatie? Let hierop nu ontslag nu via het UWV gaat

Nu het nieuwe ontslagrecht sinds 1 juli van kracht is, worden meer reorganisaties verwacht. De ontslaggrond ‘reorganisatie’ leidt tot een gang...

14 juli 2015 

Aanzegging ook mogelijk via een whatsapp-bericht?

De aanzegplicht Sinds 1 januari van dit jaar geldt voor de werkgever een zogenaamde aanzegplicht bij tijdelijke contracten van zes maanden of...

13 juli 2015 

Bereken hier uw transitievergoeding

Per 1 juli 2015 krijgt in beginsel iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding...

08 juli 2015 

De tips en trics bij een min-max overeenkomst

De min-max overeenkomst is een van de meest flexibele vormen van een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst geeft de werkgever de mogelijkheid om bij...

02 juli 2015 

Lat voor zorgplicht ligt hoog

Hof ‘s-Hertogenbosch, 10 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:453 Een werkgever moet voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van het werk...

23 juni 2015 

Tijdelijke contracten? Let op de aanzegverplichting

Als werkgever ben je verplicht om werknemers met een tijdelijk contract tijdig te informeren over hun toekomst. Doe je dat niet, dan krijg je een...

05 juni 2015 

De Wet Werk en Zekerheid: wat u als oprichter van een start-up moet weten.

Uit hoofde van de Wet werk en zekerheid is de arbeidsrechtelijke wetgeving gewijzigd. In dit artikel geven wij u een korte samenvatting van de drie...

19 mei 2015 

Onderscheid in sociaal plan voor 60plussers

Kantonrechter Haarlem, 6 januari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:2201 Onderscheid naar leeftijd bij arbeid mag niet. Maar er is geen regel zo streng, of...

18 mei 2015 

Ontslagprocedure UWV

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte is toestemming van het UWV vereist. De...

13 mei 2015 

Bijzondere positie van de oudere werknemer

Tot de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, gelden voor oudere werknemers ook sinds inwerkingtreding van de WWZ de normale regels...

12 mei 2015 

Transitievergoeding

1.1. Oude regeling ontslagvergoeding Onder het oude recht was de hoogte van de ontslagvergoeding in grote mate afhankelijk van de gekozen...

12 mei 2015 

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst De werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing...

12 mei 2015 

Instemming met opzegging en beëindiging met wederzijds goedvinden

Opzegging met instemming Art. 7:671 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig kan opzeggen zonder de instemming van de...

12 mei 2015 

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is ook sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid nog mogelijk. Wel zijn er enkele wijzigingen...

12 mei 2015 

Procesrecht WWZ

Procesrecht WWZ Indien een werknemer niet instemt met de opzegging en er evenmin een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten zal een werkgever die...

12 mei 2015 

Verslaving op de werkvloer: wat kan en mag de werkgever?

Verslaving is een ziekte. Daarom heeft een werkgever diverse verplichtingen en is ontslag lastig. Dat blijft voor een werkgever vaak moeilijk te...

01 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Geen ontbinding na alcoholgebruik

Kantonrechter Assen, 12 januari 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:489 Voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen geldt een...

28 april 2015 

Akkoord over cao ziekenhuizen. De 4 opvallendste afspraken

Na een onderhandeling  van een jaar hebben de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en de vakbonden op 30 maart 2015 eindelijk een akkoord...

20 april 2015 

Wet Werk en Zekerheid: wijziging ketenregeling

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling voor opvolgende tijdelijke contracten. Het aantal opvolgende contracten voor bepaalde tijd, is...

19 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Voorkom onmacht raad van toezicht bij voorgenomen ontslag zorgbestuurder

Als het nodig is, moet een raad van toezicht een bestuurder kunnen ontslaan. De statuten van zorginstellingen belemmeren dit vaak. Hierdoor kan de...

15 april 2015 

Besluit van ondernemer niet kennelijk onredelijk ondanks gebreken in medezeggenschap

Indien de ondernemer met betrekking tot een voorgenomen besluit verplicht is om advies te vragen aan haar Ondernemingsraad (“OR”) moet het advies...

13 april 2015 

De voordelen en risico’s van een min-maxovereenkomst anno 2015

De vraag naar flexibele arbeid neemt nog steeds toe. De WWZ beoogt de positie van de flexwerker te versterken, maar zal ertoe leiden dat werkgevers...

01 april 2015 

Payrolling wordt minder aantrekkelijk gemaakt

Sinds 1 januari 2015 geldt het gewijzigde ontslagbesluit voor payrollwerknemers. Het doel van deze regeling is om de ontslagbescherming van...

25 maart 2015 

Salary freeze; mag dat zomaar?

Wijziging van arbeidsvoorwaarden kan alleen met wederzijds goedvinden. Maar wat als werknemer niet protesteert? Geldt dat als instemming? Door...

19 maart 2015 

Onrechtmatige concurrentie?

Gerechtshof Den Haag, 13 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:4 Ook als er geen concurrentiebeding is overeengekomen, kan er toch sprake zijn van...

17 maart 2015 

De loonsverlaging van V&D: eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden

V&D heeft het financieel moeilijk, het warenhuis is sinds het begin van dit jaar veel in de media geweest. Om het tij te keren eisen...

16 maart 2015 

Overgangsregeling voor de transitievergoeding voor tijdelijke werknemers

Achtergrond Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Lees hierover meer in het artikel...

16 maart 2015 

Opzegging op de a- en b- grond volgens de WWZ

De WWZ voorziet in een ontslagroute die afhankelijk is van de ontslaggrond. Voortaan zal een werkgever zich voor ontslag vanwege bedrijfseconomische...

16 maart 2015 

Update transitievergoeding: een tweetal ontwerpbesluiten naar de Raad van State

Met ingang van 1 juli 2015 doet de transitievergoeding zijn intrede in het Nederlands ontslagrecht (Wet werk en zekerheid: introductie...

23 februari 2015 

Gevolg toelichting bij concurrentiebeding

Gerechtshof Amsterdam, 13 mei 2014 CLI:2014:NL:GHAMS:2014:1757 Uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam volgt dat er voor een werkgever...

10 februari 2015 

Wordt het ontslagrecht écht eenvoudiger, sneller en goedkoper?

Mogelijk wordt het ontslag goedkoper in 2015, maar het is de vraag of het eenvoudiger en sneller zal gaan. 2015 wordt het jaar waarin het nieuwe...

09 februari 2015 

Het ontslagrecht omzeilen? Niet met dit trucje

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluiten, maar tegelijkertijd een beëindigingsovereenkomst afspreken? Mag niet. Een vierde...

22 januari 2015 

Borgt het participatiemodel Rode Kruis Ziekenhuis de betrokkenheid van alle specialisten?

In december maakte de ACM openbaar dat het geen bezwaar heeft tegen de invoering van het participatiemodel door het Rode Kruis Ziekenhuis in...

20 januari 2015 

Het instemmingsrecht van de OR bij het wijzigen van een beloningssysteem

De ondernemingsraad (“OR”) heeft een instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten inzake het sociale beleid in de onderneming. In de...

19 januari 2015 

Aanpassing van Wet Arbeid en Zorg en Wet aanpassing arbeidsduur

De Wet Arbeid en Zorg bevat regels voor onder andere zwangerschapsverlof, (betaald) kort- en langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof. De Wet...

07 januari 2015 

Heeft een tandarts in opleiding een arbeidsovereenkomst?

In verschillende sectoren is het gebruikelijk dat praktijkervaring wordt opgedaan in het kader van een opleiding. Vaak gebeurt dit op basis van een...

07 januari 2015 

Update Wet Normering Topinkomens (WNT2)

Lees ook 'De WNT: Topfunctionarissen in de zorg' op Rechtindezorg.nl. WNT2 aangenomen De Eerste Kamer heeft op 22 december jl. de Wet verlaging...

07 januari 2015 

Het monitoren van werknemers: hoe ver mag je gaan?

Het gebruik van internet en e-mail op de werkplek is aan de orde van de dag. Naast de evidente voordelen voor zowel werkgever als werknemer zoals...

31 december 2014 

Berekening transitievergoeding en vergoeding aanzegtermijn

Transitievergoeding en vergoeding aanzegtermijn Vanaf 1 juli 2015 voorziet de wet in een vergoeding bij een ontslag op initiatief van de werkgever,...

24 december 2014 

Ontslag wordt lastiger voor payroll-ondernemers

Een arbeidsovereenkomst beëindigen is nu nog eenvoudig voor een payroll-ondernemer, maar dat gaat per 1 januari veranderen. Payrolling zorgt 'voor...

24 december 2014 

Zwarte lijst als preventiemiddel tegen criminele zorgverleners

Werkgeversvereniging ZorgZijn heeft eind 2014 het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn (hierna het “Register”) in werking gesteld. Zorg- en...

23 december 2014 

Reparatiewetgeving WWZ

Op 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 aangenomen. De Verzamelwet bevat onder andere wijzigingen van de Wet...

18 december 2014 

Beloningen topfunctionarissen: overgangsrecht wordt te vaak vergeten

Politici en vakbonden hebben zich het afgelopen jaar regelmatig boos gemaakt over de hoge beloningen van bestuurders van onder meer woningcorporaties...

04 december 2014 

Nu ontslaan of wachten tot 1 juli 2015?

Onder het nieuwe ontslagrecht wordt ontslag moeilijker, maar wel goedkoper. Is het verstandig om te wachten tot 1 juli 2015? In het kort: met het...

01 december 2014 

Cardiologen Ruwaard Van Putten ziekenhuis ‘slechts’ berispt

Klacht IGZ Drie cardiologen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis hebben een berisping gekregen van het regionaal tuchtcollege voor de...

05 november 2014 

Nieuwe aanpak arbeidsconflict en ziekte?

Arbeidsconflicten en ziekte gaan regelmatig samen. Een oplossing blijkt niet eenvoudig. Met de nieuwe versie van STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten...

27 oktober 2014 

KVdL Update: Actualiteiten medezeggenschap

De medezeggenschap is voortdurend in beweging. Niet alleen is de Wet op de Ondernemingsraden in 2013 op een aantal punten gewijzigd, ook leiden...

22 oktober 2014 

Vordering tot instelling van een OR

Een ondernemer die een onderneming in stand houdt met meer dan 50 werknemers is verplicht een ondernemingsraad (“OR”) in te stellen en die in...

20 oktober 2014 

Hoeveel uren loon betaal je bij een nul-urencontract?

Betekent een nul-urencontract dat je in het uiterste geval slechts nul uur hoeft uit te betalen? Zekerheid bestaat niet, zo blijkt. Het...

13 oktober 2014 

Ontslag lid ondernemingsraad toegestaan

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van een ondernemingsraad (OR), een (onderdeel)commissie van die raad of van een...

02 oktober 2014 

De Wet werk en zekerheid: ingrijpende veranderingen gelden ook voor de gezondheidszorg

In de zomer van 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het arbeidsrecht verandert hierdoor ingrijpend. Zo treft de...

23 september 2014 

Heldere handleiding ter voorbereiding op ‘Wet werk en zekerheid’

Wetboek van Sdu voorzien van toelichting door Eva Knipschild. De Wet werk en zekerheid treedt per 1 januari 2015 in werking. Belangrijke...

16 september 2014 

Leaseauto gestolen, wie betaalt de schade?

Degene die schade toebrengt aan een ander, moet betalen. Toch? Nee, bij een leaseauto gelden andere regels, blijkt uit een recente zaak. Een...

08 september 2014 

Buitenlandse arts behandelt in Nederland: let op BIG-registratie!

Het komt regelmatig voor dat buitenlandse artsen in Nederland werkzaamheden verrichten. Zij beschikken vaak wel over de nodige diploma’s, maar zijn...

02 september 2014 

Estro: is onfatsoenlijk ook onrechtmatig?

De kranten staan er bol van: Abvakabo FNV gaat de nieuwe eigenaar van Estro voor de rechter slepen. Volgens FNV is het ‘pre-pack’ (of...

21 augustus 2014 

Verkiezingen ondernemingsraad ongeldig

Ondernemingen waarin meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, zijn verplicht een ondernemingsraad (‘OR’) in te stellen. Omdat de OR een...

20 augustus 2014 

Waarom vakantiedagen duur kunnen uitvallen

Een werknemer heeft tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van loon. Maar wat is dit loon precies? Vakantie met behoud van loon wordt gezien...

13 augustus 2014 

De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later

De bijzondere positie van de medisch specialist in het Nederlandse arbeidsrecht komt erop neer dat de hij op drie verschillende manieren aan een...

06 augustus 2014 

Waarschuwing voor onbevoegd voeren titel bedrijfsarts en schending beroepsgeheim

Een arts die onbevoegd de titel van bedrijfsarts voert en – zonder daarvoor consequent toestemming te vragen aan de werknemer –...

06 augustus 2014 

Is een fotoreportage op de Intensive Care reden voor ontslag?

Fotoreportage op IC Ziekenhuizen zijn eindverantwoordelijk voor een verantwoorde zorg, maar het personeel is in de praktijk verantwoordelijk voor de...

04 augustus 2014 

De werkkostenregeling komt eraan!

In oktober 2010 schreef ik samen met een fiscalist een artikel over de werkkostenregeling. Op dat moment was de werkkostenregeling nog facultatief,...

04 augustus 2014 

Outsourcing: welke werknemers gaan mee over?

Een outsourcing kan een overgang van onderneming opleveren. Dat betekent dat de werknemers van de outsourcer automatisch in dienst zullen treden bij...

04 augustus 2014 

Ontslag op staande voet vanwege het opnemen van vakantiedagen zonder toestemming?

De vakantieperiode is aangebroken. Wat nu als de werkgever kort voor het beoogde vertrek het verzoek tot het opnemen van vakantiedagen weigert, maar...

22 juli 2014 

Ontslag op staande voet niet direct uitgevoerd

Voor een geldig ontslag op staande voet moet niet alleen sprake zijn van een dringende reden. Het ontslag op staande voet moet ook direct aan de...

21 juli 2014 

De zieke werknemer en zijn 'verdiende' loon

Als werknemers niet meewerken aan re-integratie, mag loon worden stopgezet, zo oordeelde de Hoge Raad recentelijk. 4 uitgangspunten. De Hoge Raad...

10 juli 2014 

Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

De wettelijke transitievergoeding Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aangenomen. Een belangrijk onderdeel...

08 juli 2014 

Volledige loonstop bij weigeren passende arbeid te verrichten

Hoge Raad, 6 juni 2014, ECLI:NL:HR2014:1341 Weigert uw werknemer passende arbeid te verrichten? Als werkgever mag u in de meeste gevallen het loon...

01 juli 2014 

Forse wijzigingen in het arbeidsrecht: bereid je tijdig voor

Vanaf 2015 treden enkele wetswijzigingen in werking die zorgen voor verouderde HR-modellen. Zo ben je goed voorbereid. Het wetsvoorstel Wet werk en...

25 juni 2014 

Wet werk en zekerheid: wijzigingen oproepovereenkomst

Wat is een oproepovereenkomst? Een oproepovereenkomst kan de vorm aannemen van een min-max overeenkomst, waarbij afspraken zijn gemaakt over het...

10 juni 2014 

Wet werk en zekerheid: wijziging proeftijdregeling

De proeftijdregeling De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd duurt maximaal één maand...

10 juni 2014 

Wet Werk en Zekerheid: introductie aanzegplicht

Aanzegtermijn van minimaal één maand Sinds 1 januari 2015 geldt de zogenaamde aanzegplicht voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer....

10 juni 2014 

Wet werk en zekerheid: wijziging regeling concurrentiebeding

De oude regeling Vóór 1 januari 2015 konden de werkgever en de werknemer een concurrentiebeding aangaan, ongeacht of de arbeidsovereenkomst voor...

10 juni 2014 

Wet Werk en Zekerheid: wijziging ketenregeling

Op 1 juli 2015 is de ketenregeling voor opvolgende tijdelijke contracten gewijzigd. Het aantal opvolgende contracten voor bepaalde tijd, is door de...

10 juni 2014 

Wet Werk en Zekerheid: wijzigingen ontslagrecht

Niet langer een keuze tussen UWV en kantonrechter Indien een werkgever onder het huidige recht een arbeidsovereenkomst eenzijdig (dus zonder...

10 juni 2014 

Wet werk en zekerheid: introductie transitievergoeding

Huidige regeling ontslagvergoeding Momenteel hangt de hoogte van de ontslagvergoeding in grote mate af van de genomen ontslagroute. Indien de...

10 juni 2014 

Inwerkingtreding wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid uitgesteld

Op 3 juni jl. is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid (WWZ) plenair in de Eerste Kamer behandeld. Minister Asscher heeft bij die gelegenheid op...

05 juni 2014 

Schadevergoeding wegens inbreuk op privacy

Ontslag op staande voet wegens contact met de concurrent Werkgever, een onderneming die zich bezig houdt met de groothandel in horloges, heeft...

04 juni 2014 

De WNT: Topfunctionarissen in de zorg

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Ga naar wnt.rechtindezorg.nl en vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze...

02 juni 2014 

De stand van zaken van de regelgeving voor klokkenluiders

De recente berichtgeving rondom klokkenluider Arthur Gotlieb die aandacht vroeg omtrent vermeende misstanden bij de Nederlandse Zorgautoriteit, heeft...

02 juni 2014 

Geen verplichting voor bedrijfsarts om behandelaars te raadplegen

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts Bedrijven zijn verplicht samen te werken met een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit mag een bedrijfsarts van...

02 juni 2014 

Update: Arbeidsrecht. Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid uitgelicht

Op dinsdag 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Wet Werk en Zekerheid' aangenomen. In deze Update: Arbeidsrecht geven Chris...

21 mei 2014 

Evolutie in het arbeidsrecht

De vraag of wel of geen arbeidsovereenkomst bestaat is in de jurisprudentie al vaak aan de orde geweest. Ook de hieronder te behandelen uitspraak...

08 mei 2014 

Concurrentiebeding werkt ook over de grens

Booking.com won er een rechtszaak over. Voor alle anderen: 5 te nemen stappen als werknemers een concurrentiebeding overtreden. Vaak denken...

29 april 2014 

Besluit AVA leidt niet tot einde dienstverband bestuurder

Rechtspositie bestuurder De bestuurder van een BV of NV die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, heeft minder vergaande...

28 april 2014 

De do's and don'ts van de opzegtermijn

Welke opzegtermijn moet de werknemer in acht nemen? Het gaat vaak fout, hier de do’s and don’ts van de opzegtermijn. In arbeidsovereenkomsten...

08 april 2014 

Personeelsdossiers bij outsourcing: denk aan de privacybelangen van werknemers

Bij een outsourcing worden regelmatig werknemers overgenomen. Indien de outsourcing kwalificeert als een overgang van onderneming, zal de insourcer...

08 april 2014 

Arbeidsrecht en onderwijs

Arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs zijn vaak net even anders dan ‘normaal’. Zo zal in iedere zaak moeten worden nagegaan of de...

31 maart 2014 

5 vuistregels voor mediation bij arbeidsconflicten

Mediators zijn geen 'beroepsslijmjurken' meer, mediation is juist een succesvol middel om arbeidsconflicten op te lossen. Als MfN-registermediator...

31 maart 2014 

Is payrollconstructie een schijnconstructie?

Steeds meer rechters zijn kritisch over het fenomeen payrolling. Waar de payroll onderneming in de rechtspraak tot voor kort nog werd aangemerkt als...

19 maart 2014 

De Pel-vuistregels bij mediation in arbeidsrecht anno 2014

In zijn boek 'Arbeidsrecht en mediation' heeft mr. J. Pel drie vuistregels geformuleerd rondom de relatie tussen mediation en beëindiging van de...

13 maart 2014 

Omvang loondoorbetalingsverplichting tijdens het derde ziektejaar

Het UWV kan bij een WIA aanvraag tot de conclusie komen dat een werkgever niet heeft voldaan aan zijn reïntegratieverplichtingen ten opzichte van...

03 maart 2014 

Het nieuwe flexrecht: de 5 belangrijkste wijzigingen

Het ontslagrecht en flexrecht gaan veranderen. De vijf belangrijkste wijzigingen op een rij en per wanneer ze ingaan. Het ziet er naar uit dat het...

26 februari 2014 

De aanspraak op loon en de bevoegdheid tot uitsluiting daarvan

Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het Sociaal...

11 februari 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Arbeidsovereenkomst is niet altijd een arbeidsovereenkomst

Iets een arbeidsovereenkomst noemen, is niet genoeg. Je moet alert zijn op bedoeling en inhoud, zo leert een recente uitspraak. Als partijen een...

06 februari 2014 

Inzicht in het overzicht; de personele maatregelen van art. 25 lid 3 WOR en de rol van de vakbonden

Samenvatting Op grond van artikel 25 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: 'WOR') dient de ondernemer bij zijn adviesaanvraag een...

29 januari 2014 

Toestemming van kantonrechter bij onthouden van instemming door ondernemingsraad

Op basis van artikel 27 Wet op de ondernemingsraden (“WOR”) heeft de ondernemer instemming van de ondernemingsraad nodig alvorens hij een in dit...

27 januari 2014 

Uurloon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen, mag dat?

Een werkgever mag van de rechter een all-in uurloon uitkeren, maar niet altijd. Wat zijn de voorwaarden? De vakbond vindt het niks, maar medewerkers...

27 januari 2014 

Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten....

24 januari 2014 

Efficiënte outsourcing? Onderschat de macht van de ondernemingsraad niet!

Het succes van outsourcing valt of staat met een goede voorbereiding. Denk hierbij aan de interne voorbereidingen van de klant, zoals het in kaart...

15 januari 2014 

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt onder meer het ontslagrecht. Zowel de procedure van opzegging als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gaat...

12 januari 2014 

Is eenzijdig wijzigen tijd die OR-leden aan hun OR werkzaamheden mogen besteden toegestaan?

Artikel 18 WOR bepaalt dat een ondernemer verplicht is om OR-leden, met behoud van salaris, de gelegenheid te bieden hun OR-werkzaamheden uit te...

07 januari 2014 

Arbeidsrechtadvocaat Antoine Schijf aan de slag bij Kennedy Van der Laan

Amsterdam, donderdag 2 januari 2014 – Vandaag is arbeidsrechtadvocaat Antoine Schijf gestart bij Kennedy Van der Laan. Antoine (1982) studeerde...

02 januari 2014 

Naakt op de kerstborrel? Rechter keurt ontslag directeur goed

Heb je een kerstborrel 'op de zaak' een dezer dagen? Maak het niet te bont, wil je? Voor je het weet sta je op straat. Kan een werkgever een...

20 december 2013 

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Op 29 november jl. heeft minister Asscher het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel vormt...

13 december 2013 

De arbeidsrechtelijke omkeringsregel aangescherpt en verduidelijkt

Op 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad twee belangrijke arrestanten gewezen over de arbeidsrechtelijke omkeringsregel (het Lansink/Ritsma-arrest, LJN...

13 december 2013 

Zorgplichtschending bij beroepsziekten; bewijsproblemen bij het causaal verband: de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid

Op 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad twee belangrijke arresten gewezen over de aansprakelijkheid van de werkgever bij beroepsziekten ex artikel 7:658...

12 december 2013 

Zorgplichtschending, arbeidsrechtelijke omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid nader belicht door de Hoge Raad

Op 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad twee belangrijke arresten over aansprakelijkheid bij beroepsziekten gewezen. De uitspraken van de...

12 december 2013 

Het nieuwe ontslagrecht: de 6 belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe ontslagrecht maakt het niet eenvoudiger een werknemer te ontslaan. De 6 belangrijkste wijzigingen. Nog steeds moet je als werkgever een...

06 december 2013 

Verslaving is een ziekte. Is ontslag mogelijk?

In huidige medische wetenschap wordt aangenomen dat een alcohol- of drugsverslaving een ziekte is. Voor zieke werknemers geldt een opzegverbod...

03 december 2013 

Modernisering Ziektewet

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, beter bekend als ‘Modernisering Ziektewet (‘ZW’)’, is op 1 januari 2013...

02 december 2013 

Ziek na arbeidsconflict: betaal je nog loon?

Een werknemer meldt zich ziek nadat je hebt laten weten dat zijn of haar positie vervalt. Moet je salaris blijven betalen? Uiteraard heeft een...

28 november 2013 

Onbepaalde tijd contract is een verkregen recht na afloop van de AVV-periode van de CAO

Voortzetting arbeidsovereenkomst Uit de wet (art. 7:668a BW) volgt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ontstaan indien (1) de...

25 november 2013 

Staat aansprakelijk voor onvoldoende opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Het vervolg, maar nog niet het eind. Sinds 1 januari 2012 hebben zieke werknemers, net als hun collega’s, recht op volledige opbouw van...

19 november 2013 

Verbod tot nevenwerkzaamheden op grond van goed werknemerschap

Indien een werkgever geen nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen met de werknemer, kan hij dan toch de werknemer verbieden concurrerende...

30 oktober 2013 

Aan welke eisen moet een demotie voldoen?

Het Hof Den Bosch heeft zich onlangs uitgelaten over de toelaatbaarheid van een demotie van een werknemer (Hof Den Bosch 1 oktober 2013,...

28 oktober 2013 

Begrotingsafspraken 2014: wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2015

Op 11 oktober 2013 is een akkoord bereikt tussen VVD, PvdA, D66, CU en SGP over de begroting 2014. Daarbij zijn de afspraken uit het Sociaal Akkoord...

14 oktober 2013 

Wet op de Ondernemingsraden gewijzigd

Twee maanden geleden berichtten wij u al dat het Wetsvoorstel Wijziging Wet op de Ondernemingsraden was aangenomen (lees ook: Wetsvoorstel Wijziging...

18 september 2013 

Noot: Opvolgend werkgeverschap door zelfde werkzaamheden via verschillende uitzendbureaus

Gerechtshof 's-Gravenhage, 16 juli 2013 Opvolgend werkgeverschap door zelfde werkzaamheden via verschillende uitzendbureaus, Gestart in "fase...

18 september 2013 

Zitten uw mensen bij de klant? Let op de Waadi!

In de ICT-sector worden regelmatig arbeidskrachten ‘uitgeleend’ aan een klant. Deze ICT-bedrijven kunnen worden geconfronteerd met de...

17 september 2013 

Kritiek van de Raad voor de Rechtspraak op voorgenomen wijziging van het ontslagrecht

Op 9 september 2013 heeft de Raad voor de Rechtspraak Minister Asscher (SZW) geadviseerd over het wetsvoorstel voor een nieuwe wet Werk en Zekerheid,...

16 september 2013 

Omzeiling ketenregeling door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

De ketenregeling, geregeld in artikel 7:668a BW, stelt grenzen aan het sluiten van het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Kort gezegd,...

11 september 2013 

Marita Hoogeveen versterkt arbeidsrechtpraktijk Kennedy Van der Laan

Amsterdam, maandag 19 augustus 2013 – Deze maand is advocaat Marita Hoogeveen gestart bij Kennedy Van der Laan. Zij zal haar werk als...

19 augustus 2013 

Noot: opvolgend werkgeverschap na faillissement

Kantonrechter Amsterdam, 28 februari 2013 Opvolgend werkgeverschap na faillissement, Toepassing Van Tuinen-arrest, Onvoldoende banden met...

19 augustus 2013 

Bestuurder komt, na een positief advies van de OR, terug op reorganisatiebesluit

Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt in welke gevallen een ondernemer advies moet vragen aan de Ondernemingsraad...

15 augustus 2013 

Koper onder omstandigheden niet gebonden aan cao-bepalingen die zijn vastgesteld ná de overgang van onderneming

Deze uitspraak betreft een verzoek om een prejudiciële beslissing inzake artikel 3 van Richtlijn 2001/23/EG (“OVO-richtlijn”). Het gaat daarbij...

13 augustus 2013 

Stoelendans bij reorganisatie

Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen mag een werkgever niet op kwaliteit selecteren, maar moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast....

13 augustus 2013 

Rechter houdt rekening met maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen

Met ingang van 1 januari 2013 is de WNT in werking getreden (zie ook ‘Salariëring topfunctionarissen in (semi)publieke sector aan banden...

15 juli 2013 

Inge de Laat in Mr. Magazine: 'Al het ontslag via de rechter'

Het arbeidsrecht moet nodig worden herzien. Maar vooralsnog blijft het meer bij woorden dan daden. En dat is jammer. Advocaat Inge de Laat (Kennedy...

01 juli 2013 

De positie van werknemers bij outsourcing van ICT

Should they stay or should they go? In veel discussies over (internationale) outsourcing wordt er automatisch vanuit gegaan dat de mensen het werk...

28 juni 2013 

Boek ‘Arbeidsrecht en mediation’ volledig geactualiseerd

Ondertussen is de derde druk van 'Arbeidsrecht en mediation' verschenen. Bestel hem op de website van Sdu.   Kennedy Van der Laan en Sdu...

27 juni 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Werkgevers opgelet: oproepkracht kan recht hebben op dubbele beloning!

Werkgever moet oproepkracht bij meerdere oproepen per dag minimaal drie uur uitbetalen per oproep. Dit kan leiden tot dubbele beloning van de...

12 juni 2013 

Opzegverbod voor leden medezeggenschapsorgaan

Dat er een ontslagverbod geldt voor werknemers die deel uitmaken van een OR is bij de meeste werkgevers en werknemers bekend. Maar wat betekent dit...

12 juni 2013 

Contractuele basis tussen medisch specialist en ziekenhuis

In deze uitspraak en de noot van Simon van IJsendoorn wordt de contractuele basis tussen een medisch specialist en een ziekenhuis onder de loep wordt...

02 juni 2013 

Kennedy Van der Laan over Actualiteiten Arbeidsrecht [eBook]

Op 21 mei 2013 vond het Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht plaats waarin deelnemers werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en...

30 mei 2013 

Ontslag: doe het met beleid

Rechtbank Noord Holland, Sector kanton, locatie Haarlem, 13 maart 2013, 593361/ AO VERZ 13-65 Inleiding Als een werkgever een werknemer betrapt op...

16 mei 2013 

Oprichting PVT ten onrechte niet afgewacht. Adviesrecht inzake reorganisatie.

Personeelsvertegenwoordiging Een ondernemer die een onderneming in stand houdt met 10 tot 50 werknemers, is verplicht een...

14 mei 2013 

Sociaal Akkoord: weer naar een ander ontslagrecht?

Na totstandkoming van het Regeerakkoord verscheen in onze nieuwsbrief het artikel ‘Ontslagrecht op de schop: waar moet u rekening mee houden?’....

07 mei 2013 

Hoge Raad bevestigt rechten werknemers bij overgang van onderneming

De kogel is door de kerk. De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 zijn langverwachte arrest gewezen in de zaak Albron Nederland / FNV Bondgenoten c.s....

18 april 2013 

Oordeel bedrijfsarts prevaleert boven deskundigenoordeel UWV

Voorzieningenrechter Kantonrechter Bergen op Zoom, 23 januari 2013, 752938 VV EXPL 12-148 Inleiding Als werkgever en werknemer het niet met elkaar...

16 april 2013 

Outsourcing van ICT: de strijd tussen arbeid en kapitaal

Een rechtsvergelijking tussen Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over de kwalificatie van ICT-werkzaamheden. Lees hier het...

25 maart 2013 

WNT doorstaat eerste echte beproeving; inkomen zorgbestuurders gemaximeerd

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag,11 januari 2013, LJN: BY8165 Inleiding De Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) is per 1 januari 2013 in...

20 maart 2013 

Hoe kom je van een contractuele ontslagvergoeding af?

Werknemers hebben soms een vooraf bepaalde ontslagvergoeding in hun arbeidsovereenkomst staan. Als er uiteindelijk inderdaad een ontslag komt en de...

18 februari 2013 

Hof vernietigt beëindigingsovereenkomst: werkgever heeft informatieplicht geschonden

Uit een recente uitspraak van het Hof Leeuwarden blijkt dat op de werkgever een vergaande informatieplicht rust bij het sluiten van een...

18 februari 2013 

Benadeling van Ondernemingsraadleden

Benadeling van leden van een ondernemingsraad wegens hun lidmaatschap is wettelijk verboden. Onlangs is hierover een uitspraak verschenen. Verboden...

18 februari 2013 

WNT beteugelt topinkomens van topfunctionarissen in (semi)publieke sector

Achtergrond WNT Op 6 november 2012 heeft de Eerste Kamer de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT)...

24 januari 2013 

Geen weloverwogen ontslagname na ziekmelding via WhatsApp

Rechtbank Groningen 11 juni 2012, LJN BY2140 De feiten Een werkneemster is bij Flexjob werkzaam als intercedente. Op 17 april 2012 is werkneemster...

11 januari 2013 

Non-concurrentiebeding van invloed op hoogte ontbindingsvergoeding?

LJN: BY5800, Rechtbank Almelo, sector kanton Enschede datum uitspraak: 10 december 2012 In de huidige economisch zware tijden zien veel werkgevers...

11 januari 2013 

Ontslagrecht op de schop: waar moet u rekening mee houden?

In het regeerakkoord geven VVD en PvdA aan ‘het ontslagrecht te willen hervormen en de WW te willen moderniseren’. Het doel is om de route ‘van...

17 december 2012 

Ingrijpende wijziging Ziektewet

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Achterliggende gedachte wetgever Beroep op een ZW-uitkering staat open voor zieke...

17 december 2012 

Pieken en dalen. Over het toepassingsbereik van het rechtsvermoeden omvang arbeidsduur

Eerder dit jaar heeft de Hoge Raad het toepassingsbereik van het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW verduidelijkt. Aan de hand van dit...

07 december 2012 

De waarde van een vakantiedag

Ktr. Amsterdam 29 juni 2012, LJN: BX1486 Werknemers maken lang niet altijd hun vakantiedagen op en hebben daarom bij uitdiensttreding regelmatig...

29 oktober 2012 

Is voorwaardelijk ontslag op staande voet toegestaan?

Hof Leeuwarden, 27 maart 2012 (LJN: BW0021) Een ontslag op staande voet is een bijzondere vorm van opzegging, waarbij het dienstverband met...

27 september 2012 

Het instemmingsrecht van de OR ten aanzien van een winstdelingsregeling

Kantonrechter Amsterdam 17 juli 2012, JAR 2012/212 Feiten In 2002 wordt binnen de onderneming bij wijze van arbeidsvoorwaarde een bonusregeling...

27 september 2012 

Ontslag op staande voet vanwege het aanbod tot bijklussen

Gerechtshof Arnhem 31 juli 2012, LJN: BX4601 Een van de uitgangspunten van een arbeidsovereenkomst is dat werkzaamheden in dienst van en ten...

27 september 2012 

Is een compensatieregeling die ziet op primaire arbeidsvoorwaarden een overeenkomst tussen ondernemer en OR in de zin van artikel 32 lid 2 WOR?

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 juli 2012, zaaknr. HV 200.103.257 Feiten Tussen de ondernemingsraad van Mercedes Benz (de OR) en Mercedes Benz...

21 augustus 2012 

Arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege door bereiken pensioenleeftijd van 65 jaar

Kantonrechter Haarlem, 30 mei 2012, JAR 2012/198 Standpunt werkgever De werkgever stelt zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst met de...

21 augustus 2012 

Pensioenontslag onder de 65 jaar

Hoge Raad 13 juli 2012 (LJN: BW3367) Non-discriminatie Het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd is een algemeen beginsel van...

21 augustus 2012 

Vaststelling Businessplan is een voorgenomen besluit en geen beleidsvoornemen. OR ten onrechte gepasseerd

Gerechtshof Amsterdam (OK), 30 mei 2012, LJN: WW7420 Het adviesrecht van artikel 25 WOR ziet op belangrijke beslissingen van financieel...

24 juli 2012 

Ontslag op staande voet altijd binnen zes maanden vernietigen?

Hoge Raad 22 juni 2012 (LJN: BW5695) Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (hierna: het ‘BBA’) bepaalt dat een werkgever de...

24 juli 2012 

Grondige hervorming van het ontslagrecht voorgenomen

Hoofdlijnennotitie minister Kamp belooft drastische aanpassing ontslagrecht en WW Achtergrond en belang hervormingsplan De minister van Sociale...

24 juli 2012 

De vrijheid van de OR bij het indelen van kiesgroepen

Rechtbank Haarlem 10 april 2012, LJN: BW3952 De samenstelling van de Ondernemingsraad (hierna: ‘OR’) wordt bepaald door de uitkomst van de...

24 juli 2012 

Kennedy Van der Laan weer genomineerd voor Beste Werkgever!

Elk jaar maakt Effectory bekend welke organisaties zich de Beste Werkgevers van Nederland mogen noemen. Deze verkiezing komt tot stand op basis van...

05 juli 2012 

Verdubbeling opzegtermijn werkgever

Gerechtshof Den Bosch, 4 maart 2012, LJN: BW1040 Wettelijke regels opzegtermijn Op grond van artikel 7:672 BW bedraagt de wettelijke opzegtermijn...

27 juni 2012 

Johan Pel

Op 6 juni 2012 bereikte ons het trieste nieuws dat Johan Pel was overleden. Johan werkte sinds 1 mei 2009 bij Kennedy Van der Laan als...

06 juni 2012 

Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen

Kantonrechter ’s-Gravenhage 6 februari 2012, LJN: BV7318, BV7201, BV 7212 Achtergrond In het Schultz-Hoff arrest van 20 januari 2009 heeft het...

29 mei 2012 

Kennedy Van der Laan wint de Chambers Client Service Award 2012

Tijdens de Chambers Europe Awards 2012 is Kennedy Van der Laan de winnaar geworden van de Client Service Award 2012 voor Nederland. De awards werden...

16 mei 2012 

De zzp'er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp'er op grond van art....

01 mei 2012 

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er? (Arbeidsrecht)

Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV0616 Samenvatting De opdrachtnemer drijft een eenmanszaak waarmee hij in opdracht van derden onder meer...

26 april 2012 

Representativiteit vakorganisaties bij sociaal plan

Kantonrechter Utrecht 3 januari 2012 (LJN: BU9919) Heden ten dage wordt bij een reorganisatie veelal een sociaal plan opgesteld door de werkgever,...

26 april 2012 

BBA van toepassing op de internationale werknemer?

Hoge Raad 24 februari 2012, LJN: BU8512 Feiten De werkgever en de werknemer, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, hebben op 10 mei 2005 een...

26 april 2012 

De standaard-cao als veranderingsinstrument

Het Unieke Kinderopvangarrest dat de Hoge Raad in april vorig jaar heeft gewezen, heeft de standaard-cao in het zonnetje gezet. De door sommigen als...

01 april 2012 

Ontslagbescherming voor opdrachtnemers

Hoge Raad 9 december 2011, LJN: BT7500 Feiten In de periode van 1978 tot 1 juni 2008 heeft de opdrachtnemer op basis van een opdrachtovereenkomst...

28 maart 2012 

Adviesrecht van de ondernemingsraad bij wijziging van de rechtsvorm van de ondernemer

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), 10 november 2011, JAR 2012/8 Adviesaanvraag De ondernemer is een stichting die kinderopvang aanbiedt. In...

28 maart 2012 

De (door de vakbond gedelegeerde), extra bevoegdheid van de OR

Kantonrechter Amsterdam, 14 november 2011, JAR 2011/302 Feiten Op arbeidsovereenkomsten tussen de Telegraaf Media Groep N.V. (hierna: ‘TMG’) en...

28 februari 2012 

Ambtelijke aanstelling telt mee bij ketenregeling

Ktr. Enschede 3 januari 2012, LJN: BV0155 De ketenregeling Een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten, eindigt in beginsel van...

28 februari 2012 

Ontbindingsverzoek door werknemer na opzegging door werkgever

Rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht, LJN:BV0899 Het Nederlands arbeidsrecht kent een duaal ontslagstelsel. Wanneer een werkgever de...

28 februari 2012 

Overgang van onderneming: permanent gedetacheerde werknemers gaan mee over

Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2011, LJN: BU1290 Feiten Bij de personeels-bv Heineken Nederlands Beheer B.V. zijn zo’n 70 cateringmedewerkers...

31 januari 2012 

Niet-ontvankelijkheid ondernemer: Termijnoverschrijding 30 dagen na bedrijfscommissie

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 29 november 2011, LJN:BU7160 Feiten De ondernemer heeft op 15 september 2009 de ondernemingsraad (‘OR’) verzocht...

31 januari 2012 

Wetswijziging Wet Melding Collectief Ontslag

Met ingang van 1 maart 2012 wijzigt de Wet Melding Collectief Ontslag. Wat houden de wijzigingen in het wetsvoorstel in? Beëindigingsovereenkomsten...

31 januari 2012 

Poolse gedetacheerde vrachtwagenchauffeur valt onder algemeen verbindend verklaarde Cao

Kantonrechter Venlo, 10 augustus 2011, JAR 2011/234 Feiten De heer Nico Mooy is enig aandeelhouder en bestuurder van Mooy Oost Europa Service B.V....

12 december 2011 

Vrijheid van meningsuiting in het arbeidsrecht

Palomo Sanchez and others/Spain Tussen een Spaans bedrijf en vier van haar werknemers is geprocedeerd over de vraag of deze werknemers al dan niet...

12 december 2011 

Gereformeerde school mag homoseksuele leraar Renkema niet ontslaan

De gereformeerde Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest mag de arbeidsovereenkomst met de heer Renkema niet ontbinden. Daartoe had de school een...

03 november 2011 

Wetsvoorstel ‘versterking positie uitzendkrachten’

Een wetsvoorstel is nodig om de doelstellingen neergelegd in Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008...

28 oktober 2011 

Aanvraag vervangende toestemming wegens weigering instemming OR

Kantonrechter Rotterdam, 16 mei 2011, (JAR 2011/251) Feiten In deze zaak maakte de Gemeente Rotterdam gebruik van een klantvolgsysteem om inzicht...

28 oktober 2011 

Wikken en wegen: deskundigen en bewijslastverdeling bij aansprakelijkheid voor beroepsziekten

Hoge Raad 8 juli 2011, LJN BQ3519, LJN BQ3517, LJN BQ3514 Essentie In een drietal arresten bepaalt de Hoge Raad dat een werkgever geen belang meer...

28 oktober 2011 

De toepasselijkheid van het BBA op uitgezonden werknemers

Gerechtshof Arnhem 12 juli 2011, LJN: BR3312 Feiten De werknemer is sinds 1 april 1989 in dienst van werkgever. Aanvankelijk verricht de werknemer...

30 september 2011 

Invoering van een nieuw bedrijfsmodel en het adviesrecht van de OR

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), LJN: BR3116 Feiten De ondernemer ondervindt negatieve gevolgen van diverse ontwikkelingen op de...

30 september 2011 

Procesbevoegdheid van de (centrale) ondernemingsraad; meer mogelijkheden dan u denkt!

Kantonrechter Amsterdam, 23 mei 2011, JAR 2011/215 Feiten De Telegraaf Media Groep N.V. (hierna: ‘TMG’) is gebonden aan de CAO Grafimedia. Die...

30 september 2011 

Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden met instemming OR

Kantonrechter Utrecht, 23 maart 2011, LJN BP7701 Feiten Werknemer 1 is sinds 1 december 2006 als bestuurder in dienst van de werkgever. In zijn...

26 augustus 2011 

Ontslag niet kennelijk onredelijk, omdat werknemer niet is ingegaan op aanbod outplacement

Kantonrechter Harderwijk, 22 juni 2011, JAR 2011/197 Achtergrond Werkneemster is vanaf 1 oktober 1979 in dienst bij werkgever. Per 1 maart 2011...

26 augustus 2011 

Schending geheimhoudingsplicht door (klokkenluidende) werknemer

De werknemer is met ingang van 1 juli 2001 in dienst getreden van (de rechtsvoorganger van) de werkgever. Op 5 september 2008 heeft de werknemer zijn...

26 augustus 2011 

Hof relativeert het arbeidscontract

Het hof Leewarden is van oordeel dat als een bestuurder/directeur-grootaandeelhouder het faillissement van zijn eigen vennootschap aanvraagt, zijn...

18 augustus 2011 

Overheid heeft bij ziekteverzuim niet goed gehandeld

Overheidswerkgevers hebben zichzelf lelijk in de vingers gesneden. Hoewel al in januari 2009 duidelijk was dat hun regelgeving omtrent opbouw van...

04 augustus 2011 

Kennedy Van der Laan genomineerd voor Beste Werkgever 2011!

Op basis van de resultaten van het Medewerkersonderzoek van afgelopen december is Kennedy Van der Laan genomineerd voor Beste Werkgever in de...

27 juli 2011 

Ondernemingsraad had oordeel bedrijfscommissie af moeten wachten. Voorlopige voorziening afgewezen

Kantonrechter Haarlem, 11 mei 2011, LJN BQ4752 De Bedrijfscommissie In de WOR is bepaald dat iedere belanghebbende de kantonrechter kan verzoeken...

25 juli 2011 

Ex tunc of ex nunc toetsing bij kennelijk onredelijk ontslag?

Hoge Raad 8 april 2011, LJN BP4804 Uitgangspunt bij kennelijk onredelijk ontslagprocedures was altijd dat bij de beantwoording van de vraag of een...

25 juli 2011 

Werk aan de winkel voor Overheidswerkgevers!

Overheidswerkgevers zullen kritisch moeten kijken naar hun rechtspositieregelingen waar het gaat om de opbouw van vakantie van zieke ambtenaren. Een...

25 juli 2011 

Schriftelijk overeenkomen van een concurrentiebeding

Gerechtshof Leeuwarden, 22 februari 2011, JAR 2011/89; Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, 25 januari 2011, JAR 2011/149; Gerechtshof...

30 juni 2011 

Schending informatieverplichting aan werknemers bij overgang van onderneming

Gerechtshof Leeuwarden 26 april 2011, LJN: BQ4843 Informatievoorziening aan werknemers bij overgang van onderneming Op grond van de Europese...

30 juni 2011 

Voorgestelde wetswijziging Wet melding collectief ontslag

Een bespreking van het wetsvoorstel inhoudende de wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en...

27 mei 2011 

Werken bepalingen uit een oude CAO door nadat op de betrokken werknemers een andere minimum-CAO van toepassing is geworden?

Hoge Raad 8 april 2011, LJN: BP0580 Op basis van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (‘WCAO’) wordt de werkgever en/of werknemer die...

27 mei 2011 

Loon bij ziekte; opschorten en stopzetten, een belangrijk verschil

Hof Leeuwarden 29 maart 2011, LJN: BQ0686 De doorbetaling bij ziekte is geregeld in artikel 7:629 BW. De hoofdregel is dat werknemer bij ziekte...

27 mei 2011 

Beperkte opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers afgeschaft

Op 24 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de regeling voor vakantie...

26 mei 2011 

Cao-arrest pakt in praktijk slecht uit

In de wet is niets geregeld over hoe om te gaan met arbeidsvoorwaarden uit een cao nadat deze is geëindigd. In de praktijk werd aangenomen dat deze...

19 mei 2011 

Vakbond en ondernemingsraad geen belanghebbenden in de zin van artikel 36 lid 2

Een bespreking van de uitspraak van de Voorzieningenrechter Eindhoven, Sector kanton, 21 december 2011, JAR 2011/46 Samenvatting van de...

29 april 2011 

Niet informeren van werkgever over oprichting eigen concurrerende onderneming

Hof Amsterdam, 28 september 2010, zaaknr: 200.001.041/01 Feiten Werkgever opereert op de markt voor industriële poedercoatings. Werknemer is op 1...

29 april 2011 

Medezeggenschapsrecht bij overgang van onderneming

Art. 6 van Richtlijn 2001/23/EG regelt het behoud van medezeggenschap indien sprake is van overgang van onderneming. De Nederlandse wetgever achtte...

01 april 2011 

Arbeidsrecht en mediation

Ondertussen is de derde druk van ‘Arbeidsrecht en mediation’ verschenen. Bestel hem op de website van Sdu. U kunt hier o.a. de principes...

01 april 2011 

Verzoek vervangende toestemming na weigering OR om in te stemmen met nieuw rooster

Kantonrechter Maastricht, 24 november 2010, JAR 2011/33 Feiten Onder invloed van Europese regels en jurisprudentie (Jaeger arrest, HvJ EG...

25 maart 2011 

Ontbindingsverzoek in verband met strafrechtelijke veroordeling werknemer

Kantonrechter Maastricht, 21 februari 2011, LJN: BP 5184 Feiten Werknemer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor harddrugs...

25 maart 2011 

Overgang van onderneming: beïnvloedbaar door geen personeel over te nemen, maar zelf te werven?

Hof van Justitie EU 20 januari 2011, JAR 2011/57 Clece, een schoonmaakbedrijf, heeft van 2003 tot eind 2007 in opdracht van de Ayuntamiento de...

25 maart 2011 

Zorgplicht medezeggenschapstraject ligt bij ondernemer

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), JAR 2011/11 Onlangs is een geschil aan de Ondernemingskamer voorgelegd over de vraag of een besluit...

24 februari 2011 

Aansprakelijkheid werkgever voor gevolgen van meer dan 40-urige werkweek

Hof Den Bosch 9 november 2010, JAR 2011/41 Zorgverplichting werkgever Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van...

24 februari 2011 

Rechtsgeldigheid proeftijd: opvolgend werkgeverschap ruim uitgelegd

Ktr. Leeuwarden 11 januari 2011, LJN: BP1638 Feiten De werknemer, mevrouw F, heeft een uitzendovereenkomst met een payrollbedrijf en is uit dien...

24 februari 2011 

Ontslag op staande voet wegens strafrechtelijke veroordeling

Hoge Raad 17 december 2010, LJN: BO1821 Ontslag op staande voet Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen, betekent dat in feite dat de...

27 januari 2011 

De gevolgen van een WW-uitkering voor de beëindigingsvergoeding van een oudere werknemer

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 oktober 2010, HD 200.012.071, LJN BN8921 Een werkgever ziet zich genoodzaakt een reorganisatie door te voeren....

27 januari 2011 

Kennedy Van der Laan versterkt sectie arbeidsrecht met benoeming van twee partners

AMSTERDAM, 10 januari 2011 – Kennedy Van der Laan heeft Eva Knipschild en Inge de Laat op 1 januari 2011 tot partner benoemd. Beide advocaten zijn...

10 januari 2011 

Albron: over de vervreemder, de arbeidsbetrekking en de beschermingsgedachte

Gaat de werknemer, in dienst van een personeelsvennootschap en gedetacheerd bij een werkmaatschappij, van rechtswege over indien (een gedeelte van)...

01 januari 2011 

Misbruik van proeftijd?

Een bespreking van de uitspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector kanton van 6 mei 2010 Samenvatting van de uitspraak Werknemer is op 5...

03 december 2010 

Tellen jaren als uitzendkracht mee bij een reorganisatie?

Kantonrechter Wageningen, 08-09-2010, LJN BN8266, JAR 2010/264 Een werkgever in de zuivelindustrie wordt sinds 2008 geconfronteerd met een daling...

03 december 2010 

Voortbestaan van de medezeggenschap bij overgang van onderneming

Hof van Justitie EG 29 juli 2010, JAR 2010/217 Overgang van onderneming en de ondernemingsraad Bij een overgang van onderneming kan onduidelijkheid...

03 december 2010 

Hof wijst beëindigingsvergoedingen van voormalige werknemers van RBS N.V. (voorheen: ABN AMRO BANK) toe

Een bespreking van de arresten van het Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem 28 september 2010, LJN: BN8425; LJN: BN8464; LJN: BN8468; LJN:...

28 oktober 2010 

Ziekte, re-integratie en disfunctioneren; inzet mediation

Kantonrechter te Dordrecht (AR_2010_0729) In die zaak verzocht de werkgever, een bank, ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een 37-jarige...

28 oktober 2010 

Verbod op het dragen van een ketting met kruis: verboden onderscheid naar godsdienst?

Gerechtshof Amsterdam, 15 juni 2010, JAR 2010/179 Een tramconducteur in dienst van GVB droeg in verband met zijn christelijke geloof een...

30 september 2010 

Voorgestelde wetswijziging vakantiewetgeving

De opbouw van vakantiedagen door langdurig zieken Op grond van artikel 7:635 lid 4 BW bouwt een werknemer die door ziekte geen arbeid kan...

30 september 2010 

Is de bedongen arbeid na 20 jaar gewijzigd?

Een bespreking van het arrest van het Hof Arnhem van 1 juni 2010 De feiten uit het arrest Een werknemer is sinds 1976 in dienst van de werkgever...

30 augustus 2010 

Instemmingsrecht OR ter zake individueel besluit bij uitzondering mogelijk

Een bespreking van Hof Amsterdam 9 maart 2010, LJN: BN1325 Instemmingsrecht OR ter zake het aanstellingsbeleid bij de politie In deze zaak gaat het...

30 augustus 2010 

De rechtspositie van expats bij reorganisatie

Voor expats zijn de gevolgen van ontslag vaak ingrijpender dan voor andere werknemers. In het artikel wordt ingegaan op de rechtspositie van...

01 augustus 2010 

Bovenwettelijk instemmingsrecht door onvoorwaardelijke instemmingsaanvraag

Een bespreking van Kantonrechter Utrecht (Voorzieningenrechter), 15 februari 2010, JAR 2010/63 De feiten Een ondernemer ("X") had het voornemen...

16 juli 2010 

Het recht op een rookvrije werkplek

Rechtbank Amsterdam (sector bestuursrecht), 26 maart 2010, JAR 2010/159 Tabakswet Sinds 1 januari 2004 heeft iedere werknemer recht op een...

16 juli 2010 

Uitleg betekenis 26-wekentermijn bij verlenen ontslagvergunning door UWV Werkbedrijf

Gerechtshof Leeuwarden 13 april 2010, LJN BM8411 Wettelijk kader In artikel 4:5 van het Ontslagbesluit is bepaald dat indien het UWV Werkbedrijf...

16 juli 2010 

De nieuwe werkkostenregeling en wijziging van arbeidsvoorwaarden

Op 1 januari 2011 treedt een nieuwe fiscale regeling in werking inzake de vergoedingen en verstrekkingen die werkgevers aan hun werknemers kunnen...

25 juni 2010 

Bonus na zwangerschap?

Gerechtshof Arnhem 27 april 2010, LJN: BM2034 Bonus en verboden onderscheid Art. 7:646 BW bepaalt dat een werkgever in de arbeidsvoorwaarden geen...

25 juni 2010 

Begrip 'werkzaam in de onderneming' uit de WOR

Rechtbank Amsterdam (sector kanton, voorzieningenrechter), 1 maart 2010, JAR 2010/94 In artikel 12 van de Wet op de Ondernemingsraden (hierna te...

25 juni 2010 

Geen instemmingsrecht voor de ondernemingsraad over primaire arbeidsvoorwaarden

Een bespreking van Gerechtshof 's-Gravenhage 23 maart 2010, LJN BM0767 Geen instemmingsrecht volgens de kantonrechter Rotterdam Vorig jaar zomer...

28 mei 2010 

Werkweigering in strijd met oordeel bedrijfsarts. Reden voor ontslag op staande voet?

Een bespreking van HR 08/04609, LJN BL 4086 De feiten De werknemer is in de periode van 13 april 2007 tot 11 juni 2007 enige malen...

28 mei 2010 

Reorganisatie wegens overgang van onderneming mogelijk met beroep op ETO-reden?

Een bespreking van kantonrechter Amsterdam, JAR 2009/275 Ontslag wegens overgang van onderneming Indien sprake is van een overgang van onderneming,...

28 mei 2010 

Nieuwe STECR Werkwijzer voor arbeidsconflicten

STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten De Werkwijzer Arbeidsconflicten ('Werkwijzer') is een product van Stichting STECR, Expertisecentrum Participatie....

29 april 2010 

Mondeling overeengekomen proeftijdbeding

Een bespreking van Gerechtshof Arnhem 13 oktober 2009, LJN: BL6920 De feiten Werknemer is met ingang van 20 februari 2006 bij de werkgever in...

29 april 2010 

Besluit niet kennelijk onredelijk gezien samenhang met principebesluit

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 december 2009, JAR 2010/36 Beroepsrecht van de OR Het beroepsrecht zoals neergelegd in artikel 26 Wet...

29 maart 2010 

Ontbinding tijdens de opzegtermijn bij uitzondering mogelijk

Een bespreking van HR 11 december 2009 (JAR 2010, 17) Ontbindingsverzoek tijdens opzegtermijn In de praktijk komt het regelmatig voor dat na...

29 maart 2010 

Instemming wijziging arbeidsvoorwaarden

Een bespreking van het arrest van de Hoge Raad 12 februari 2010, LJN: BK3570 Instemming wijziging arbeidsvoorwaarden Het gaat in deze zaak om de...

29 maart 2010 

Kabinetsstandpunt Medezeggenschap

In de afgelopen periode heeft het kabinet zich beraden over de medezeggenschap en hoe dit dient te worden vormgegeven in de Wet op de...

26 februari 2010 

Ontslagbesluit vernietigbaar wegens 'schending' stemrecht bestuurder?

Een bespreking van Hoge Raad 22 december 2009, NJ 2010/16; JAR 2010/20 De feiten S. is in januari 1978 tot bestuurder van HGIH B.V. benoemd. Sinds...

26 februari 2010 

Is een afvloeiingsregeling een beloningsregeling in de zin van artikel 27 WOR?

Een bespreking van de uitspraak van de Kantonrechter te Haarlem van 16 november 2009 De werkgever (in de Wet op de Ondernemingsraden (hierna: WOR)...

26 februari 2010 

Schending SER Fusiegedragsregels. Vakbonden te laat geïnformeerd

Een bespreking van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels 22 oktober 2009 De SER Fusiegedragsregels 2000 De SER Fusiegedragsregels 2000 (SFG...

26 januari 2010 

Geen ABC of XYZ bij kennelijk onredelijk ontslag

Een bespreking van Hoge Raad, 27 november 2009, LJ BJ6596 Vaststelling van vergoedingen bij kennelijk onredelijk ontslag Als de kantonrechter de...

26 januari 2010 

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Uitspraak van het Europese Hof van Justitie ("het Europese Hof") In januari 2009 heeft het Europese Hof bepaald dat de Nederlandse regelgeving met...

26 januari 2010 

Wijziging primaire arbeidsvoorwaarden valt niet onder instemmingsrecht

Een bespreking van Ktr. Rotterdam 28 juli 2009 (JAR 2009/210) Instemmingsrecht ondernemingsraad Op grond van artikel 27 van de Wet op de...

01 december 2009 

Zijn passende werkzaamheden bedongen arbeid geworden?

Een bespreking van Kantonrechter Eindhoven, 10 juli 20089, LJN BD 6908 Bedongen arbeid Een werknemer heeft recht op loon als hij de bedongen arbeid...

26 september 2009 

403-verklaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid moeder voor nakoming Sociaal Plan

Een bespreking van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, JAR 2009/126 403-verklaring Een 403-verklaring (afgeleid van het gelijknamige artikel in boek 2...

26 juni 2009 

Is verrekening van loon met schadevergoeding toegestaan?

Een bespreking van Gerechtshof Leeuwarden 20 januari 2009, zaaknummer 200.008.981/01 Verrekening Op grond van artikel 7:632 BW is de werkgever...

26 maart 2009 

Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht

Onrechtmatig verkregen bewijs In het arbeidsrecht wordt door rechters niet snel aangenomen dat sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs en dat om...

27 februari 2009 

De grondslagen van de ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding staat al decennialang ter discussie. Er worden steeds verschillende argumenten aangevoerd waarom wèl, of juist géén...

06 februari 2009 

De datum waarop de schikking is bereikt

Een bespreking van Kantonrechter Amsterdam 10 juni 2008, JAR 2008/227 Fictieve opzegtermijn De werknemer, wiens arbeidsovereenkomst is geëindigd,...

30 januari 2009 

De SER Fusiegedragsregels 2000 anno 2008: de beslissingen van de Geschillencommissie

Op 5 september 2001 is het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 ter bescherming van de belangen van werknemers in werking getreden. De afgelopen zeven...

01 oktober 2008 

Hoge Raad specificeert het goed werknemerschap

De Hoge Raad heeft in het arrest van 11 juli 2008 het Taxi-Hofman criterium nader uitgewerkt. De Hoge Raad heeft bepaald dat er eerst geoordeeld...

25 september 2008 

Verhouding uitzendbureau en inlener bij schade veroorzaakt door uitzendkrachten

Als uitzendkrachten bij de inlener schade veroorzaken door een ondeugdelijke uitvoering van hun werkzaamheden rijst de vraagt of het uitzendbureau...

21 juli 2008 

Hoge Raad ‘prikt voor het eerst door de B.V. heen’

Bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor de vennootschap regelmatig door tussenplaatsing van hun B.V. op basis van een managementovereenkomst....

20 maart 2008 

Deeltijdontslag voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij de CWI

De door de CWI bij de beoordeling van ontslagvergunning gehanteerde Beleidsregels zijn afgelopen jaar aangepast. Dat is onder andere van belang bij...

01 juni 2007 

Nieuwe werkgever na faillissement is "opvolgend werkgever"

De arbeidsovereenkomsten voor het faillissement tellen mee voor het maximum aan tijdelijke contracten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde...

01 mei 2007 

Actualiteiten Sociaal Recht

Wet bescherming persoonsgegevens Toepassing in arbeidsverhoudingen In dit boek wordt de betekenis die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)...

09 oktober 2001 

Medezeggenschap OR-leden

Op dinsdag 24 april a.s. vindt de KVdL Update: Actualiteiten voor ondernemingsraden plaats. Tijdens deze informele bijeenkomst praten we je bij over actualiteiten in het medezeggenschapsrecht op basis van recente rechtspraak. Daarnaast zullen we ook in gaan op de rol van de OR bij de invoering van de Europese privacy Verordening per 25 mei 2018.

24 april 2018 

Actualiteiten Arbeidsrecht

We sluiten het jaar af met het seminar actualiteiten arbeidsrecht, welke gehouden wordt op 6 december. Tijdens deze bijeenkomst blikken we met je terug op 2018 en worden de arbeidsrechtelijke highlights van het jaar besproken.

06 december 2018 

Seminar Arbeidsrecht: duurzame inzetbaarheid

Hoe houd je als werkgever je personeelsbestand gezond, gelukkig en gemotiveerd? Dit jaar staat het jaarlijkse Seminar Arbeidsrecht in teken van duurzame inzetbaarheid.

24 mei 2018 

Ziekte & re-integratie

Op 20 september vindt de bijeenkomst Ziekte & re-integratie plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid stil gestaan bij de verplichtingen van de werkgever op het gebied van ziekte & re-integratie. We besteden aandacht aan de eerste drie ziektejaren waarbij de belangrijkste jurisprudentie van het afgelopen jaar aan bod komt. Ook zullen we ingaan op mediation in de arbeidsverhouding.

20 september 2018 

Ontslagrecht

In deze cursus besteedden we aandacht aan de recente rechtspraak over ontslagrecht. Hoe worden de verschillende ontslaggronden in de wet beoordeeld? Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting van werkgever? Wat zijn de valkuilen bij ontslag op staande voet? Wanneer heeft een werknemer recht op een billijke vergoeding en hoe hoog kan een dergelijke vergoeding zijn?

27 maart 2018 

KVdL Interactive – Webinar Employement Law

The annual KVdL Interactive about employment law for our international clients will be held on 6 November 2018. The session is free of charge and please feel free to invite someone who might be interested as well.

06 november 2018 

Medezeggenschap Werkgevers

Op 24 april vindt de KVdL Update: Medezeggenschap voor werkgevers plaats. Wij bespreken de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschapsrecht. Wat is er in 2017 gebeurd op het gebied van het advies- en instemmingsrecht?

24 april 2018 

Wet Normering Topinkomens

Sinds de invoering van de Wet Normering Topinkomens op 1 januari 2013 zijn jaarlijks vele aanpassingen doorgevoerd. De WNT blijft op de politieke agenda staan en blijft zich ontwikkelen. Daarnaast is steeds meer rechtspraak over de uitleg en interpretatie van de WNT. In onze cursus geven wij u een volledig overzicht van de relevante ontwikkelingen en de recente rechtspraak zodat u weer volledig up to date bent.

11 oktober 2018 

Arbeidsrechtelijke gevolgen van de AVG

Tijdens deze Update besteden we aandacht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR). Vanaf 25 mei 2018 is deze van toepassing en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens. De verordening heeft belangrijke gevolgen voor het arbeidsrecht en HR.

30 oktober 2018 

Actualiteiten Arbeidsrecht

Op 10 oktober is het regeerakkoord 2017-2021 gepresenteerd. In het akkoord zijn belangrijke wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de arbeidsmarkt.

07 december 2017 

HR / Privacy seminar Eindhoven

Is jouw organisatie klaar voor de nieuwe privacy verordening: de General Data Protection Regulation (GDPR)?

14 december 2017 

Meet the Kennedys

08 juni 2017 

HR Masterclass III "Talent ontwikkeling: in-, door- en uitstroom van toppers"

Organisaties veranderen in hoog tempo en ontwikkelen nieuwe structuren en vormen van samenwerken. Nieuwe generaties en een veranderende arbeidsmarkt vragen om flexibiliteit, wendbaarheid en minder hiërarchie. Technologie is daarbij de grote versneller. Kortom: het vakgebied HR is in transformatie en vindt zichzelf opnieuw uit.

07 september 2017 

HR Masterclass IV "Privacy: het verwerken van persoonsgegevens en big data"

Organisaties veranderen in hoog tempo en ontwikkelen nieuwe structuren en vormen van samenwerken. Nieuwe generaties en een veranderende arbeidsmarkt vragen om flexibiliteit, wendbaarheid en minder hiërarchie. Technologie is daarbij de grote versneller. Kortom: het vakgebied HR is in transformatie en vindt zichzelf opnieuw uit.

03 oktober 2017 

KVdL Update: Nieuwe Europese privacy verordening

Per 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese verordening omtrent de bescherming van persoonsgegevens van kracht worden.

26 september 2017 

KVdL Update: Wet DBA & Flexibele Arbeid

Op donderdag 16 maart vond de KVdL Update: de Wet DBA en Flexibele Arbeid plaats waarin de civiele aspecten van flexibele arbeid werden besproken.

16 maart 2017 

KVdL Update: Actualiteiten voor ondernemingsraden

Tijdens deze bijeenkomst praten wij OR-leden bij over o.a. de actualiteiten in het arbeidsrecht en de doorgevoerde en te verwachten wijzigingen in de WOR.

06 december 2016 

KVdL Interactive: Dismissals in the Netherlands – big changes: one year later

We are pleased to introduce you to our KVdL Interactive session: Employment Law basics in the Netherlands on 8 November 2016.

08 november 2016 

KVdL Seminar: Arbeidsrecht actualiteiten ontslagrecht

Onze advocaten praten u op 16 juni op praktische wijze bij over de laatste arbeidsrechtelijke actualiteiten, met de focus op ontslagrecht.

14 juni 2016 

KVdL Update: Ontslagrecht

Tijdens deze Update besteden we aandacht aan de recente rechtspraak over ontslagrecht onder de WWZ.

06 september 2016 

KVdL Update: Flexibele arbeid

Onlangs is bekend geworden dat de VAR wordt vervangen door de zogenoemde modelovereenkomsten. KVdL besprak wat deze wijziging betekent voor de praktijk.

29 maart 2016 

KVdL Update: Overgang van onderneming en outsourcing

Op 7 juni vindt de KVdL Update: ‘Overgang van onderneming en outsourcing’ plaats.

07 juni 2016 

KVdL Update: Medezeggenschap

Een update van het medezeggenschapsrecht. Wat is er in 2016 gebeurd op het gebied van het advies- en instemmingsrecht? Tijdens deze sessie praten wij werkgevers c.q. bestuurders bij over de laatste ontwikkelingen.

13 december 2016 

KVdL Update: Ziekte en re-integratie

Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. stilgestaan bij de verplichtingen van de werkgever op het gebied van ziekte en re-integratie van de werknemer.

13 oktober 2016 

KVdL Update: WNT: de wijzigingen per 1 januari 2016

Er werd tijdens deze bijeenkomst ingegaan op de actuele wijzigingen in de WNT die per 1 januari 2016 in werking zijn getreden.

18 februari 2016 

KVdL Update: Actualiteiten Arbeidsrecht

Op 3 november vond de KVdL Update: Actualiteiten Arbeidsrecht plaats.

03 november 2015 

KVdL Interactive: Dismissals in the Netherlands - big changes were implemented!

Dismissals in the Netherlands have always been complicated. Per 1 July 2015 big changes were implemented. Will these make dismissals easier or not?

24 september 2015 

Cursus: De flexibele schil en WWZ

In deze cursus namen Eva en Marita de wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid door en gaven praktische tips over hoe u uw flexibele schil kunt vormgeven.

03 februari 2015 

Cursus: Tap themadag Nieuw Arbeidsrecht & WWZ in de praktijk [Extern]

Op dinsdag 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met invoering van de Wet Werk en Zekerheid. In deze cursus zijn de gevolgen voor de praktijk besproken en is vooruitgeblikt op te verwachten arbeidsrechtelijke ontwikkelingen.

09 december 2014 

Congres: Wet Werk & Zekerheid, Ingrijpende Wijzigingen in het Arbeidsrecht [Extern]

Specialisten vanuit de advocatuur, de rechterlijke macht, het ministerie van SZW en het UWV bespraken tijdens dit congres de ingrijpende wijzigingen en de consequenties voor arbeidsrechtpraktijken n.a.v. de Wet werk en zekerheid.

03 november 2014 

Webcollege Goed Werkgeverschap [Kluwer]

Dit webcollege werd gegeven door Chris van Dijk en gaf een overzicht van de ontwikkelingen rondom de volgende artikelen: Art. 7:611 BW: goed werkgeverschap Art. 6:170 BW: aansprakelijkheid voor ondergeschikten Art. 7:661 BW: aansprakelijkheid werknemer

01 maart 2014 

Cursus: De (on)mogelijkheden van flexibele arbeid

Wat zijn de voor- en nadelen van het inzetten van flexibele arbeidskrachten zoals bijvoorbeeld de uitzendkracht en de ZZP-er, wat zijn de laatste ontwikkelingen en waar moet de werkgever op letten?

11 maart 2014 

Cursus: Wangedrag van werknemers

In deze cursus werd ingegaan op welke onderzoeksmethoden toelaatbaar zijn om wangedrag van de werknemer aan te tonen en werd met name ook stilgestaan bij de disciplinaire maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een ontslag op staande voet, die kunnen worden opgelegd.

20 februari 2014 

Cursus: Het concurrentiebeding en andere arbeidsrechtelijke bedingen

Op 11 september 2014 heeft de cursus 'Het concurrentiebeding en andere arbeidsrechtelijke bedingen' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333

11 september 2014 

Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht

Op 8 mei 2014 heeft het siminar over 'Actualiteiten en Arbeidsrecht' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

13 mei 2014 

Cursus: Ziekte en privacy

Op 9 december 2014 heeft de cursus 'Ziekte en privacy' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

09 december 2014 

Cursus: Arbeidsconflicten en de rol van mediation: oplossing of strategie?

Op 13 november 2014 heeft de cursus 'Arbeidsconflicten en de rol van mediation: oplossing of strategie?' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

13 november 2014 

Cursus: Medezeggenschap in beweging: de laatste ontwikkelingen en tips voor de praktijk

Op 14 oktober 2014 heeft de cursus 'Medezeggenschap in beweging' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

14 oktober 2014 

Cursus: Overnames in vogelvlucht

Op 3 juni 2014 heeft de cursus 'Overnames in vogelvlucht' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

03 juni 2014 

Cursus: Disfunctioneren en dossieropbouw

Op 26 augustus 2014 heeft de cursus 'Disfunctioneren en dossieropbouw' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

26 augustus 2014 

Cursus: Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid: sneller, goedkoper en eerlijker?

Wat is de inhoud van het wetsvoorstel en hoe luidde het advies van de Raad van State? Zal het wetsvoorstel daadwerkelijk leiden tot een omslag en wordt het ontslagsysteem sneller, goedkoper en eerlijker? Kunt u al op de beoogde wijzigingen anticiperen en zo ja, hoe?

23 januari 2014 

KVdL Interactive: Employment law essentials in the Netherlands

At the 19th of June there was an interactive session at Kennedy Van der Laan. This session was mainly concerned with employment law essentials in the Netherlands.

19 juni 2014 
Chris Nekeman

Chris Nekeman

Advocaat, Partner

  • Chris Nekeman https://kvdl.nl/onze-mensen/chris-nekeman/ Advocaat, Partner +31 20 5506 676 chris.nekeman@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/chris-nekeman/21/b87/928
  • Eva Knipschild https://kvdl.nl/onze-mensen/eva-knipschild/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 840 eva.knipschild@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/evaknipschild
  • Soo-Ja Schijf https://kvdl.nl/onze-mensen/soo-ja-schijf/ Advocaat, Associate partner +31 20 5506 832 s.schijf@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/soo-ja-schijf/2a/b9b/699
  • Thijs Ridder https://kvdl.nl/onze-mensen/thijs-ridder/ Advocaat, Counsel +31 20 5506 837 thijs.ridder@kvdl.com http://www.linkedin.com/pub/thijs-ridder/2b/214/9a7