Jan van der Grinten

Advocaat, Partner

Jan van der Grinten studeerde geschiedenis en rechten aan de universiteiten van Groningen, Utrecht en Siena (It.). Jan begon zijn loopbaan in de advocatuur in 1997 bij Stibbe. In 2007 maakte hij de overstap naar Kennedy Van der Laan, waar hij leiding geeft aan de sectie bestuursrecht.

Jan procedeert voor overheden en bedrijven in bestuurs- en civielrechtelijke zaken. Zijn praktijk omvat adviseren en procederen op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, toezicht en handhaving, omgevingsrecht, subsidiezaken, openbare orderecht, contracten met de overheid.

Jan van der Grinten is naast zijn hoofdfunctie als advocaat docent aan de Universiteit Leiden en een aantal andere instellingen. Hij is gastannotator van jurisprudentieblad AB, schrijft regelmatig voor de Gemeentestem en Overheid & Aansprakelijkheid, is lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en was vele jaren actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Arnhem

Jan in het nieuws:

Jan schreef samen met een aantal andere advocaten een opinie voor de Volkskrant. De opinie ging over het interview met oud-staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. In dat interview doet Teeven zijn ware motief achter de bezuinigingen op de rechtsbijstand uit de doeken. Lees hier het artikel.

Jan stond de NOS en de Volkskrant bij in een Wob-procedure van deze media en RTL Nieuws tegen de Minister van Veiligheid en Justitie. Opgevraagd waren documenten over de nasleep van ramp met de MH17. Zoals in het nieuwsbericht van de NOS (24 februari 2017) is te lezen, heeft de rechtbank de minister opgedragen een groot aantal documenten die de minister weigerde te verstrekken, openbaar te makken.

Jan werd geïnterviewd door het NRC Handelsblad (17 februari 2017) over de Wet Openbaarheid van Bestuur. Lees het artikel hier.

Jan staat enkele Hilversumse vuurwerkhandelaren bij die hun omzet hebben zien dalen door het vuurwerkverbod dat voor het centrum van Hilversum is ingesteld. RTV Noord Holland was op de zittingsdag bij de Raad van State aanwezig. Bekijk het fragment op RTV Noord Holland (4 november 2016).

Jan treedt op voor De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen de Koninklijke SlijtersUnie (KSU) die een kortgeding heeft aangespannen tegen de VNG. De SKU eist dat de VNG onmiddellijk de proef met drankverkoop in winkels stopzet. Lees het artikel van het AD hierover (5 juli 2016).

Jan treedt op voor De Stichting Forum voor Democratie die een procedure aanspant tegen het kabinet Rutte. In EenVandaag (20 april 2016) geeft Jan toelichting waarom volgens het Forum voor Democratie het kabinet in strijd met de referendumwet handelt.
Bekijk het fragment van EenVandaag (vanaf 02:00 min).

De Gemeente Nijmegen betaalde miljoenen om een slachthuis uit te kopen dat kort daarna sloot. Jan geeft, in zijn rol als docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, in het NRC (17 maart 2016) toelichting op de zaak.

Jan geeft in de Volkskrant (11 maart 2016) zijn opinie over de vraag of de politieke voorkeur van rechters bepalend is voor hun vonnissen: Partijlidmaatschap van rechters is niet relevant.

Jan geeft in de Volkskrant (8 februari 2016) een reactie op de MH17-Wob.
Lees het artikel hier: Volkskrant, RTL en NOS eisen meer transparantie over MH17-ramp.

Jan werd geïnterviewd door BNR Nieuwsradio (1 december 2015) over de erkenning van vuurwerk als immaterieel erfgoed. Luister het fragment van BNR Nieuwsradio.

Jan geeft in Trouw (5 augustus 2015) een reactie op de vraag wie er aansprakelijk is voor het ongeval in Alphen waarbij twee hijskranen met een brug omvielen: Wie deed wat in Alphen?.

BNR Nieuwsradio (4 mei 2015) interviewde Jan over de aansprakelijkheid voor het ongeluk met de hoogwerker in Oosterwolde: Luister het fragment van BNR Nieuwsradio.

Jan geeft in de Volkskrant (30 september 2014) antwoord op de complexe vraag wie aansprakelijk is voor het Monstertruck-ongeluk in Haaksbergen (pdf).

In het NRC Handelsblad (5 juli 2014) geeft Jan zijn mening over de Zwarte Piet-kwestie: Juristen verdeeld over Zwarte Piet-uitspraak.

Specialisaties

 • Bestuursrecht en regelend recht
 • Openbare-orderecht
 • Subsidierecht
 • Stadsontwikkeling/bestemmingsplannen
 • Bestuursrechtelijke handhaving
 • Overheidsprivaatrecht (contracten, aansprakelijkheid)
 • Openbare wegen en havens
 • Openbaarheid van bestuur (Wob)

Opleiding

 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
 • Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Siena (Italië)

Onderwijs

Jan doceert overheidsaansprakelijkheidsrecht, onder andere aan de onderstaande instituten:

 • Post-academische cursussen overheidsaansprakelijkheid, Universiteit Leiden
 • Universiteit Leiden (vaste gastdocent van het masterprogramma staats- en bestuursrecht en docent post-academische (PAO) cursussen)
 • Academie voor Overheidsjuristen
 • Kluwer (de jaarlijkse PAO cursus Overheidsaansprakelijkheid)
 • Studiecentrum Rechtspleging (SSR) (Stichting Studiecentrum Rechterlijke Macht)
 • CPO (senior docent overheidsaansprakelijkheid van de Beroepsopleiding Advocatuur)

Professionele organisaties

 • Lid van Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV)
 • Lid van Vereniging voor bestuursrecht (VAR)

Chambers Europe 2017 – Public Law – Band 2

Jan Van der Grinten is “very thorough, very precise, quick to respond on Jan van der Grinten | Kennedy Van der Laanquestions and also a very nice guy. He delivers high-quality work on a consistent basis,” according to clients. He advises on all manner of public law issues, including administrative hearings, contentious issues relating to public funding and media regulation and freedom of information issues.

 

Chambers Europe 2016 – Public Law – Band 2

Jan Van der Grinten has particular recent experience in advising municipalities and other public bodies on real estate projects and related litigation. Clients say he “can understand a problem in all its aspects, which is very useful in complex matters.”

Uitspraak hoger beroep over Wob-verzoek MH17-stukken

30 oktober 2017 

Indienen van nieuwe gronden of nadere stukken kort voor de zitting bij de bestuursrechter

25 oktober 2017 

Wijzigen van bestaande aanvraag omgevingsvergunning

20 oktober 2017 

Causaliteit in het overheidsaansprakelijkheidsrecht: de nieuwe lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak

29 mei 2017 

Advocaten: 'Teeven ondermijnt parlementaire democratie'

23 mei 2017 

Wet Openbaarheid van Bestuur. Altijd gedoe over de gehanteerde laklijn

20 februari 2017 

De dag van: Jan van der Grinten

17 februari 2017 

Voor de eerste keer een correctie Widdershoven op het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste

02 januari 2017 

Initiatiefwetsvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen’

23 november 2016 

Kroniek openbare-orderecht 2016

22 november 2016 

Jan van der Grinten eindredacteur voor Omgevingsweb Professional Magazine over Relativiteitsvereiste

06 juni 2016 

Ook het bestuursrecht kent een correctie op het relativiteitsvereiste

01 juni 2016 

Aansprakelijkheid voor niet-nakomen toezeggingen, formele rechtskracht

24 mei 2016 

Bestuurder persoonlijk onder vuur bij terugvordering subsidie

22 april 2016 

Partijlidmaatschap van rechters is niet relevant

11 maart 2016 

Zelfstandige positie gemeenteraad bij contractsvoorbehouden

02 november 2015 

Kroniek openbare-orderecht 2015

01 november 2015 

Openbare-orderecht 2015: Beschikt de burgemeester over toereikende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? [eBook]

15 juli 2015 

Boek met overzicht bevoegdheden burgemeester op het terrein van openbare orde

16 juni 2015 

Jan van der Grinten over de aansprakelijkheid voor ongeluk in Oosterwolde

21 mei 2015 

Geen toerekenbare onrechtmatige daad ondanks door bestuursrechter vernietigd besluit

16 maart 2015 

Initiatiefwetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’

20 februari 2015 

Wob: kan het belang bij openbaarheid worden verzwaard?

27 januari 2015 

Hilversums vuurwerkverbod geschorst door de rechter

24 december 2014 

Spraakmakende jurisprudentie: Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over misbruik van recht

19 november 2014 

Amsterdam wint Zwarte Piet-zaak

12 november 2014 

Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling in het bestemmingsplan?

01 oktober 2014 

Het monstertruck-ongeluk, wie is aansprakelijk?

30 september 2014 

Beëindiging kampement Occupy op het Malieveld

27 augustus 2014 

Een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde in het afgelopen jaar

25 augustus 2014 

Juristen verdeeld over Zwarte Piet-uitspraak

07 juli 2014 

De beginselplicht tot handhaving geldt ook bij overtredingen met lage prioriteit in het handhavingsbeleid

10 juni 2014 

Kantorenleegstand moet worden betrokken bij bestemming bestaand kantoorpand

04 juni 2014 

Gebiedsverbod; vrees voor verstoring openbare orde

26 februari 2014 

Vordering tot opleggen van maatregelen aan ex-gedetineerde zedendelinquent

26 februari 2014 

Wegenwet. Fysieke afsluiting of toegangsverbod doorbreekt het tijdvak na verstrijken waarvan openbaarheid ontstaat

04 februari 2014 

Weigering werkneemster in dienst te nemen na overgang subsidie

28 januari 2014 

De collectieve overheidsactie verdient nadere verkenning

10 januari 2014 

Kroniek openbare orderecht

11 juli 2013 

Noot Wegenwet bij ABRS 2 november 2011

18 juni 2013 

Noot bij ABRS 3 april 2013 (openbare wegen)

03 juni 2013 

Gemeentelijke herindeling II

04 april 2013 

Gemeente Dordrecht heeft genoeg van treiterende burger

04 april 2013 

Gemeentelijke herindeling

25 februari 2013 

Overschrijding wettelijke beslistermijn niet altijd onrechtmatig

18 februari 2013 

Van onderhandeling naar overeenkomst zonder besluit van B&W?

27 juni 2012 

Lagere vaststelling en terugvordering van subsidie

02 juni 2012 

Het belang van een rechtsgeldig procesbesluit

28 maart 2012 

De Wet MBVEO (of: Voetbalwet) en de roep om meer

01 maart 2012 

Eerste ervaringen met de “Voetbalwet”

30 juni 2011 

Noot bij uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 15 december 2010

18 juni 2011 

Wetenschapper Richard Neerhof aangesteld

07 maart 2011 

Liesbeth Berkouwer naar Kennedy Van der Laan

01 februari 2011 

Aansprakelijkheid voor te laat beslissen

27 januari 2011 

Collega kan heus cultuur taxeren

17 december 2010 

Overgangsrecht Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

26 februari 2010 

Betekenis begrip weg in de zin van de Wegenwet

15 augustus 2009 

De redelijke termijn van een procedure bij de rechter

29 mei 2009 

Het samenhangcriterium van Kuijpers versus Valkenswaard

01 december 2008 

Vermeulen/Lekkerkerker: een springlevend uitgangspunt

01 oktober 2007