Sectie:
Privacy
Sectoren:
Gezondheidszorg
Informatietechnologie
Volkshuisvesting
Specialismen:
Fast50 Team
IT-projecten
Privacy

Contactgegevens:

Linkedin profiel

Hester de Vries

Advocaat, Partner

Hester de Vries is een van de vooraanstaande Nederlandse deskundigen op het gebied van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Kennedy Van der Laan in 2000 werkte Hester als onderzoeker bij het Instituut voor Informatietechnologie en Recht van de Vrije Universiteit van Amsterdam waar zij haar dissertatie voorbereidde over de juridische aspecten van telewerken en elektronische consumentendiensten. Na haar doctoraat werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam waar zij een deskundig lid was van de SER-commissie die de Nederlandse regering adviseerde over personeelsinformatiesystemen. Daarna werd ze senior beleidsmedewerker bij het College Bescherming Persoonsgegevens, waar zij o.a. een groot project begeleidde met betrekking tot gegevensverwerking in de financiële sector.

De praktijk van Hester richt zich op de vele aspecten van gegevensbeschermingsrecht en technologie in de gezondheidszorg en financiële sector. Recent trad Hester op voor de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in de civiele bodemprocedure die werd aangespannen door de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen tegen het Landelijk Schakelpunt (LSP), de private doorstart van het landelijk EPD. Eerder heeft zij de top 5 van banken in Nederland geadviseerd over diverse gegevensbeschermingszaken, waaronder klantenprofilering, blacklisten en internationale doorgiften van persoonsgegevens. Ook adviseerde zij de nationale kaartuitgever en het centrale back-office systeem van het Nederlandse e-ticketing en e-payment systeem voor openbaar vervoer (OV-chip kaart) gedurende de afgelopen tien jaar in alle gegevensbeschermingszaken, waaronder contacten met het College Bescherming Persoonsgegevens, aandeelhouders (openbaar vervoer organisaties), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en consumentenorganisaties.

 

Is uw organisatie voorbereid op de GDPR?

GDPR - gdpr.kvdl.nl | Kennedy Van der Laan

Specialisaties

 • Privacyrecht
 • Technologie en bescherming persoonsgegevens

Opleiding

 • Nederlands recht, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1987
 • Dissertatie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1993. Onderwerp: juridische aspecten van telewerken en elektronische consumentendiensten

Onderwijs

 • Medewerker van het Computer Law Institute van de Vrije Universiteit
 • Diverse inleidingen op het gebied van bescherming persoonsgegevens en privacyrecht op nationale en internationale congressen

Professionele organisaties

Redacteur van:

 • Privacy & Informatie
 • Computerrecht
 • Online module Privacy van Kluwer

Voorzitter van:

 • Vereniging Privacy Recht

Lid van:

 • NvvIR

Chambers Europe 2017 – TMT: Data Protection – Band 1

Clients say Hester De Vries is “super at translating our demands Hester de Vries | Kennedy Van der Laan
into practical advice on data protection regulations and is really fantastic at converting thoughts into practical choices.” She is a renowned data protection specialist and advises clients from the healthcare and finance sectors.

 

Chambers Europe 2016 – TMT: Data Protection – Band 1

Hester De Vries specialises in data protection and privacy. Clients value her as a “sparring partner in showing us all scenarios and strategic routes.”She advised Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie on a dispute relating to its national electronic patient data exchange.

 

Who’s Who Legal 2016 – Telecommunications Media & Technology – Information Technology

Hester de Vries is “one of the leading experts in data protection law and privacy issues on the international stage”. She specialises in advising clients in the health care and financial sectors and according to sources her expertise in the field is “unrivalled”.

Eerste jaarlijkse Privacy Shield evaluatie zal het raamwerk grondig toetsen

12 juni 2017 

AP vraagt raden van bestuur om extra aandacht voor bescherming patiëntgegevens

29 februari 2016 

Strenger toezicht op gebruik WhatsApp door artsen

24 februari 2016 

Europa dwingt betere gegevensbescherming af bij organisaties

10 februari 2016 

EU akkoord over verordening databescherming

16 december 2015 

U.S. Safe Harbor verdwijnt: hoe moet uw organisatie reageren?

07 oktober 2015 

Maak meldplicht datalekken onderdeel van je notariële praktijk!

11 augustus 2015 

Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars

08 juni 2015 

Privacy-toets op rechtmatigheid van feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek

02 juni 2015 

Fraude, persoonlijk onderzoek en googlende verzekeraars (deel 2)

22 mei 2015 

Fraude, persoonlijk onderzoek en googlende verzekeraars (deel 1)

22 mei 2015 

Actualiteiten Privacy: Meldplicht datalekken en cookiewetgeving

22 april 2015 

Ruime uitleg privacytoezichthouders van gezondheidsgegevens in mobiele apps

18 februari 2015 

Juridische vraagstukken bij toepassing privacywetgeving in de zorg

03 december 2014 

Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook]

01 december 2014 

Fraudeonderzoek, privacy en onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal

30 september 2014 

Kennedy Van der Laan helpt VZVZ met in stand houden landelijk schakelpunt patiëntgegevens

24 juli 2014 

De impact van de brede meldplicht datalekken [VIDEO]

19 september 2013 

Regering introduceert voorstel 'brede' meldplicht datalekken

22 juli 2013 

Hester de Vries en Ester Nederlof in Am

11 juni 2013 

Eerlijke mededinging: Ambient intelligence, slimme marketing en loyaltyprogramma’s

26 april 2013 

Do You Track? Vanaf 1 januari 2013 geldt een nieuw juridisch regime

11 januari 2013 

Strengere cookiewetgeving kan Marketeers straks belemmeren in hun werk

10 augustus 2011 

Privacy: Generations

30 juni 2010 

Privacy anno 2010: De ondernemingsraad en het recht op privacy binnen de onderneming

30 april 2010 

Evaluatie en toekomst van de Wet bescherming persoonsgegevens

30 april 2010 

Hoge Raad doet uitspraak over pasfoto's van OV-chipkaarthouders

29 april 2010 

Privacy governance

28 februari 2010 

Ontwikkelingen rond het Elektronisch Patiëntendossier

30 januari 2010 

Kennedy Van der Laan verheugd met benoeming van drie nieuwe partners

08 januari 2010 

E-marketing en telefonische marketing: wat mag er nog?

24 september 2009 

Brief Klink ondermijnt vertrouwen

11 november 2008 

Actualiteiten Sociaal Recht

09 oktober 2001