Zorgplichtschending bij beroepsziekten; bewijsproblemen bij het causaal verband: de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid

Op 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad twee belangrijke arresten gewezen over de aansprakelijkheid van de werkgever bij beroepsziekten ex artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW). Als de werknemer bewijst dat hij gezondheidsschade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werk, rust op grond van artikel 7:658 lid 2 BW de bewijslast op de werkgever dat hij zijn veiligheidsverplichtingen ten aanzien van de werknemer is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Ook kan de werkgever bewijzen dat het causaal verband ontbreekt tussen zijn schending van de veiligheidsverplichtingen en de door de werknemer gestelde gezondheidsschade.

Lees hier het volledige artikel in PDF (vanaf pagina 127):
Zorgplichtschending bij beroepsziekten; bewijsproblemen bij het causaal verband: de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid

Auteurs

Lotte Veendrick en Chris van Dijk

Gepubliceerd

TVP, 2013