Ziek na arbeidsconflict: betaal je nog loon?

Een werknemer meldt zich ziek nadat je hebt laten weten dat zijn of haar positie vervalt. Moet je salaris blijven betalen?

Uiteraard heeft een werknemer recht op loon als hij of zij ziek is. Een bedrijfsarts of Arbo-arts moet beoordelen of de werknemer echt ziek is. Is dat het geval, dan heeft de werknemer 104 weken recht op een deel van zijn loon. Werkgever en werknemer zullen zich samen inspannen voor re-integratie. Is de werknemer niet ziek, dan heeft hij ook geen recht op loon, volgens de eenvoudige regel: geen arbeid, geen loon. Dus als de werknemer afwezig is puur en alleen vanwege een arbeidsconflict, heeft hij geen recht op loon. Er is dan sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid: ziek vanwege de situatie.

Een uitzondering op de regel

Er bestaat een uitzondering op deze regel: als de werknemer kan bewijzen dat werkhervatting leidt tot ziekte, heeft hij toch recht op loon. Anders gezegd, de werknemer heeft toch recht op loon als hij of zij kan bewijzen dat de arbeidsomstandigheden zodanig zijn dat niet kan worden gevraagd om werkzaamheden te verrichten of hervatten. Lukt dat, dan geldt wel dat hij alle medewerking moet verlenen aan inspanningen om de oorzaken van de ziekte weg te nemen. Dan moet je denken aan het aangaan van een gesprek of proberen een oplossing te vinden door middel van mediation.

Niet geloven = niet accepteren?

In de praktijk zie ik dat werkgevers ziekmeldingen tijdens een arbeidsconflict niet geloven en dus niet accepteren. Dat kan niet: een werkgever moet de beoordeling van een ziekmelding overlaten aan de bedrijfsarts. En zelfs voor een bedrijfsarts is het soms lastig om te beoordelen of de werknemer ziek is, maar de bedrijfsarts moet altijd een oordeel geven over de ziekte (ziek of niet).

Interventieperiode

Daarnaast mag de bedrijfsarts adviseren hoe om te gaan met het conflict en bijvoorbeeld een interventieperiode (vroeger: ‘de afkoelingsperiode’) afspreken. Dat is een periode waarin de werknemer als hersteld staat gemeld, maar toch niet werkt en beide partijen zich inspannen om het conflict uit de wereld te helpen. Overigens kan jij als werkgever (maar ook de werknemer zelf) altijd een second opinion aanvragen bij het UWV als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts.

Een cruciale rol in arbeidsconflicten

Het oordeel van de bedrijfsarts speelt vaak een cruciale rol in dossiers over arbeidsconflicten en is dus doorslaggevend voor de vraag of de werknemer recht heeft op loon. Kijk dus kritisch naar het oordeel van de bedrijfsarts: is dit voldoende duidelijk voor je en kun je hiermee verder? Zo nee, vraag gerust aan je bedrijfsarts of hij het toelicht of aanvult.

Kortom, wat kun je doen als een werknemer zich ziek meldt na een arbeidsconflict?

  • Schakel de bedrijfsarts in om te beoordelen of de werknemer echt ziek is
  • Controleer het oordeel van de bedrijfsarts: staat daar informatie in waarmee je als werkgever verder kan? Zo niet, vraag door
  • Als de werknemer niet ziek wordt geacht, bedenk of je vindt dat de werknemer recht heeft op loon. Als dat niet zo is, informeer je werknemer dat je stopt met betalen. Het is dan aan de werknemer om te bewijzen dat hij toch recht op loon had


Dit artikel is ook als blog verschenen op Management Team (MT.nl) op 28 november 2013.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild