Wetsvoorstel vergoeding van Affectieschade aangenomen

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake vergoeding van affectieschade aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de mogelijkheid tot vergoeding van affectieschade voor nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, medische fout of geweldsmisdrijf. Onder andere art. 6:107 en 6:108 BW worden daartoe aangepast.

Vergoeding van affectieschade kan het leed van de nabestaanden en naasten van het slachtoffer niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking. De regering komt hiermee tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt het systeem rekening met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten. Wilt u weten hoe de nieuwe wet eruit komt te zien? Klik dan hier.