Wet op de Ondernemingsraden gewijzigd

Twee maanden geleden berichtten wij u al dat het Wetsvoorstel Wijziging Wet op de Ondernemingsraden was aangenomen (lees ook: Wetsvoorstel Wijziging Wet op de Ondernemingsraden door Soo-ja Schijf). Kort na dit nieuwsbericht is bij Koninklijk Besluit de inwerkingstredingsdatum bepaalt op 19 juli 2013. Dit betekent dat de wijzigingen in de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) nu dus van kracht zijn.

De wijzigingen op een rij:

  • Scholing OR-leden: de OR krijgt niet langer subsidie voor scholing, maar de ondernemer zal dit rechtstreeks gaan betalen;
  • Vervallen bemiddeling bedrijfscommissie: de verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie in geval van een artikel 36 WOR-procedure vervalt. Partijen kunnen nu meteen een procedure starten bij de kantonrechter. Vrijwillige bemiddeling door de bedrijfscommissie kan echter nog steeds;
  • Taak SER: de SER heeft ‘het bevorderen van de medezeggenschap in ondernemingen’ als wettelijke taak gekregen. De SER heeft hiervoor de Commissie Bevordering medezeggenschap in het leven geroepen;
  • Internationale concerns: in artikel 31 WOR is verduidelijkt dat het informatierecht van de OR ook ziet op de internationale zeggenschapsverhoudingen.

 

Auteur(s)

  • Ester DamenEster Damen