Waarom vakantiedagen duur kunnen uitvallen

Een werknemer heeft tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van loon. Maar wat is dit loon precies?

Vakantie met behoud van loon wordt gezien als een belangrijk recht van werknemers. Doorbetaling van vakantieloon is bedoeld om de werknemer tijdens zijn vakantie in een situatie te brengen die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens de periode dat hij werkt. Zowel het Europese Hof van Justitie als de Hoge Raad gaan daarom uit van een ‘ruim loonbegrip’: het vakantieloon omvat het volledige loon, inclusief bijvoorbeeld vakantiegeld, toeslagen en provisie.

Toeslagen en bonussen

Het vakantieloon moet gelijk zijn aan het gebruikelijke arbeidsloon van de werknemer. Soms is dat niet duidelijk, zoals bijvoorbeeld bij de piloten van British Airways. Hun salaris bestaat uit een vast jaarlijks bedrag maar ook uit premies die afhankelijk zijn van de tijd die vliegend wordt doorgebracht. Het Europese Hof oordeelde al in 2011 dat tijdens vakantie alle componenten moeten worden doorbetaald die wezenlijk samenhangen met de taken die de piloot in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgedragen en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt, zoals de tijd die hij vliegend doorbrengt. Vergoedingen voor incidentele of bijkomende kosten die worden gemaakt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, zoals onkosten- of reiskostenvergoedingen, vallen daar niet onder. Dus: een vaste bonus of vaste toeslag (zoals de zaterdagtoeslag) moet worden doorbetaald.

Hoe zit het met provisie?

Provisie is variabel en wordt berekend op basis van verkoopresultaten. Omdat tijdens een vakantie geen verkopen worden gedaan, ontvangt de werknemer na zijn vakantie minder provisie en dus minder salaris. Het Hof van Justitie heeft op 22 mei 2014 geoordeeld dat ook provisie moet worden doorbetaald omdat anders sprake is van een verlaging van het loon en dit de werknemer ervan zou kunnen weerhouden met vakantie te gaan. Dat was in deze zaak zeer waarschijnlijk omdat het ging om een werknemer van wie het salaris voor 60% uit provisie bestond. Dat deze verlaging pas wordt ondervonden na de vakantie doet niet ter zake. Dus: tijdens de vakantie bouwt de werknemer gewoon provisie op.

Ziek zijn op vakantie

Tijdens ziekte bestaat recht op een deel van het loon. Wordt de ziektedag als een vakantiedag aangemerkt, dan geldt dat het volledige loon moet worden doorbetaald. Recent, op 7 maart 2014, oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat het vakantieloon ook bepalend is voor de berekening van de financiële vergoeding van aan het einde van het dienstverband niet opgenomen vakantiedagen, opgebouwd tijdens arbeidsongeschiktheid. Ook voor de uitbetaling van deze dagen moet worden uitgegaan van het volledige loon. Dus: ziek of niet, ook voor tijdens ziekte opgebouwde vakantiedagen geldt het volledige loon.

Loonstijgingen

Vakantiedagen kunnen dus duur uitvallen. Echter, zorg toch maar liever dat een werknemer zijn vakantiedagen snel opneemt. Door loonstijgingen worden vakantiedagen namelijk alleen maar duurder…

Dit artikel is ook als blog verschenen op Management Team (MT.nl) op 13 augustus 2014.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild