De klachtplicht in het arbeidsrecht | Kennedy Van der Laan

De vormgeving van structurele medezeggenschap

Op het in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) neergelegde uitgangspunt dat bij een onderneming waar meer dan 50 personen werkzaam zijn, een ondernemingsraad (OR) moet worden ingesteld, zijn veel varianten en aanvullingen mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een Onderdeelsondernemingsraad, een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GeOR of GemOR), een Groepsondernemingsraad (GOR) of een Centrale Ondernemingsraad (COR) worden ingesteld. De WOR geeft de ondernemer de ruimte om een structuur van medezeggenschap te organiseren die past bij zijn organisatie, waarbij steeds het uitgangspunt is dat deze structuur bevorderlijk moet zijn voor een goede toepassing van de WOR. In deze bijdrage zullen wij ingaan op de medezeggenschapsstructuren en de (verdeling van) arbeidsrechtelijke medezeggenschapsrechten die hierbij komen kijken, alsmede op de vraag welke medezeggenschapsstructuur in welke situatie het meest recht doet aan het uitgangspunt van de WOR.

 

Lees het volledige artikel:

ArbeidsRecht – De vormgeving van structurele medezeggenschap (pdf).

Gepubliceerd in:

ArbeidsRecht 2016/52