Verzekeraar mag terugkomen op erkenning aansprakelijkheid

Hoge Raad 20 april 2018

X heeft Y aansprakelijk gesteld vanwege letsel toegebracht aan haar pink. Y heeft zijn betrokkenheid bij het ongeval erkend. De aansprakelijkheidsverzekeraar van Y heeft aanvankelijk aansprakelijkheid jegens eiseres erkend. Op een later moment heeft Y alsnog verklaard dat hij toch niet betrokken was bij het ongeval van eiseres. Op basis daarvan is de aansprakelijkheidsverzekeraar teruggekomen op haar erkenning. Het hof oordeelde dat de aansprakelijkheidsverzekeraar mag terugkomen op haar erkenning, omdat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de verzekeraar gehouden is aan een erkenning waartoe zij is gekomen onder invloed van bedrog. De Hoge Raad oordeelt dat de zaak niet tot cassatie kan leiden.

In beginsel is de verzekeraar gebonden aan een erkenning van aansprakelijkheid jegens een derde benadeelde. Komt de verzekering tot die erkenning op grond van een ingeschakelde deskundige, dan komt de enkele omstandigheid dat een andere deskundige nadien anders oordeelt voor rekening van de verzekeraar. Dit is echter anders als de erkenning tot stand is gekomen onder invloed van bedrog (art. 3:44 BW), waarvan in deze zaak sprake was.

In deze zaak kon de verzekeraar zich in beginsel daarnaast beroepen op het ontbreken van dekking wegens opzettelijke misleiding, welk dekkingsverweer de verzekeraar op grond van art. 7:954 BW ook de benadeelde kan tegenwerpen. Uit de gepubliceerde uitspraken blijkt echter niet of de verzekeraar dat verweer (subsidiair) heeft gevoerd.

Wilt u hier meer over weten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Klik hier voor de uitspraak:
Verzekeraar mag terugkomen op erkenning aansprakelijkheid