De vernieuwde Algemene bankvoorwaarden makkelijker te doorgronden | Kennedy Van der Laan

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij mediation

De basisvoorwaarden van mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en commitment. En natuurlijk is het van groot belang dat de mediator onafhankelijk is. Tijdens een intake met partijen wordt het proces van mediation toegelicht en komen in ieder geval deze drie begrippen aan de orde. Zelden ontstaat daarover discussie. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om partijen tot een oplossing te laten komen en de mediation te laten slagen. Daarnaast zal de mediator toelichten dat zij onafhankelijk is en benoemen indien zij partijen of hun adviseurs kent.

Geheimhoudingsclausule weigeren? Nee kan niet!

In deze uitspraak van het Hof Den Haag ging het ten eerste om een werknemer die weigerde akkoord te gaan met een geheimhoudingsclausule. Niets daarvan, zei het Hof, geheimhouding is gebruikelijk en in het belang van zowel de werkgever als de werknemer, zeker bij een arbeidsconflict. En zo is het. Vrijuit kunnen spreken zonder de angst dat het later tegen je kan worden gebruikt, is een belangrijk uitgangspunt én voordeel van mediation. Juist dan kunnen partijen open en eerlijk met elkaar van gedachten wisselen over een creatieve oplossing van de situatie.

Geen veilige en vertrouwde setting? Ja, afbreken mag!

De werkneemster weigerde echter ook een tweede mediator en gaf daarvoor als reden dat zij twijfelde aan de onafhankelijkheid van de mediator. Dat was terecht. De mediator in kwestie had aangegeven de adviseurs van beide partijen te kennen en vroeg of dit een ‘probleem’ was omdat partijen uiteraard niet moesten ‘twijfelen’ aan haar onafhankelijkheid. Door daar zoveel nadruk op te leggen, is de twijfel bij de werkneemster begrijpelijk. Zonde, want het gebeurt regelmatig dat een mediator de adviseurs kent. Dat zou geen ‘probleem’ of reden tot ‘twijfel’ moeten zijn; bij mediation heeft de mediator geen belang bij de uitkomst en de mediation is alleen geslaagd indien beide partijen zich in de oplossing kunnen vinden.