Het verlies van een kans op een beter behandelingsresultaat | Kennedy Van der Laan

Het verlies van een kans op een beter behandelingsresultaat

Henriëtte Verdam schreef een annotatie bij het arrest HR 23 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2987) in het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade.

De zaak betreft de toepassing van het leerstuk van kansschade in zaken betreffende medische aansprakelijkheid. De ouders van een prematuur geboren baby, die als gevolg van een netvliesloslating kort na haar geboorde blind werd, spreken het ziekenhuis aan omdat zij menen dat de medisch specialist onvoldoende zorg heeft betracht. De procedure draait vervolgens om de vraag of de oogarts na de eerste poging tot controle van de ogen niet sneller een tweede controle had moeten plannen en zo ja, of de schade aan het oog dan voorkomen of verminderd had kunnen worden. Henriëtte bespreekt in haar annotatie welke toets de Hoge Raad in dit kader aanlegt. Daarnaast staat zij stil bij de in de literatuur gevoerde discussie over de verhouding tussen het leerstuk van kansschade en het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid.

 

Lees de annotatie:

Het verlies van een kans op een beter behandelingsresultaat

Gepubliceerd in:

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) 2017/3.

Auteur(s)

  • Henriëtte VerdamHenriëtte Verdam