Van je buren moet je het hebben

Rechtbank Limburg 14 maart 2018

Na graafwerkzaamheden bij gedaagde zijn scheuren in de woning van eiser (de buurman) ontstaan. Hij stelt dat onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om deze (voorzienbare) schade te voorkomen. Gedaagde betwist dat de scheuren door de werkzaamheden zijn ontstaan. De kantonrechter is van oordeel dat het causaal verband tussen de werkzaamheden en de scheuren voldoende blijkt uit een overgelegd rapport en wijst de schadevergoedingsvordering toe.

Klik hier voor de uitspraak:
Van je buren moet je het hebben