Uurloon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen, mag dat?

Een werkgever mag van de rechter een all-in uurloon uitkeren, maar niet altijd. Wat zijn de voorwaarden?

De vakbond vindt het niks, maar medewerkers bij Albert Heijn die een all-in uurloon ontvangen, hebben er geen bezwaar tegen. En de rechter ook niet, zo bleek recent toen de vakbond inging tegen het uurloon inclusief vakantie-uren, vakantietoeslag, winstuitkering en ADV-dagen. Prima uitkomst voor werkgever en werknemer, al mag de werkgever dit niet onder alle omstandigheden doen. Wat mag wel?

Hoeveel all-in uurloners heeft Albert Heijn?

Een uurloon waarin alle extra’s zijn meegenomen brengt direct meer geld in de portemonnee van werknemers. De vakbonden vrezen echter dat zij geen vakantie meer zullen opnemen, omdat ze hun loon daarover al hebben ontvangen. Albert Heijn heeft het all-in uurloon in 2009 ingevoerd voor al haar zogenoemde korte parttimers. In 2011 had Albert Heijn er daarvan 63.500 in dienst. Gemiddeld zijn zij 19 jaar oud en werken ze minder dan 7 uur per week.

De rechter: het is toegestaan

De supermarktketen vindt dat een all-in uurloon is toegestaan en verzette zich dan ook tegen de vordering van de bonden. De kantonrechter stelde Albert Heijn in november 2013 in het gelijk. ADV-dagen, vakantie-uren en vakantietoeslag mogen in het uurloon worden meegenomen. Een werknemer in de horeca die recent ook probeerde te verzetten, kreeg in januari 2014 de deksel op zijn neus. Ook in deze zaak oordeelde de kantonrechter dat het all-in uurloon was toegestaan.

ADV in het uurloon

Wat de ADV-dagen betreft, daarvan is het zelfs wettelijk toegestaan om ze in het uurloon uit te betalen. Dit is ook niet in strijd met de voor Albert Heijn geldende cao’s nu daarin of over uitbetaling niets is bepaald of de mogelijkheid van een omzetting in loon expliciet wordt geboden. Daarnaast is het al jaren binnen Albert Heijn gebruikelijk en hebben de bonden zich er niet eerder tegen verzet.

Vakantie wordt onbetaald verlof

Ook vakantie-uren mogen in het uurloon worden meegenomen. Belangrijk is dat de werknemers de mogelijkheid houden om met vakantie te gaan. Omdat de werknemers het loon over de vakantiedagen al hebben ontvangen, bestaat het risico dat ze geen vakantie meer opnemen, omdat dat dan onbetaald verlof is. Dat het wettelijk is toegestaan blijkt ook uit het feit dat het all-in uurloon in andere branches expliciet in cao’s is opgenomen en de minister deze heeft goedgekeurd.

Voldoende vakantie genieten

Daarnaast gaat het om lage bedragen, zodat de vooruitbetaling van vakantierechten geen belemmering zal vormen voor het daadwerkelijk genieten van vakantie. Tot slot geldt dat Albert Heijn in de gaten houdt of de medewerker voldoende vakantie geniet en ingrijpt als dat niet zo is. Onder deze voorwaarden is het betalen van vakantie-uren in het loon toegestaan, aldus de rechter.

Vakantietoeslag

Ook het uitbetalen van vakantietoeslag in het all-in uurloon mag van de rechter, als met de individuele parttimer in de arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd dat vakantietoeslag per uur wordt uitbetaald. De wet biedt de mogelijkheid om schriftelijk af te wijken van de eenmalige uitkering van vakantietoeslag in de maand juni, zoals bij veel werkgevers gebruikelijk is. De cao staat dat niet in de weg.

Dit artikel is ook als blog verschenen op Management Team (MT.nl) op 27 januari 2014

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild