Transitievergoeding bij contracts- en werkgeverswissel doorrekenen of afrekenen

Transitievergoeding bij contracts- en werkgeverswissel: doorrekenen of afrekenen?

De werknemer die buiten de situatie van overgang van onderneming in het kader van een contractswissel bij een opvolgend werkgever in dienst treedt, behoudt de voor de transitievergoeding relevante anciënniteit. Volgens de wetgever moet de arbeidsovereenkomst in deze situatie geacht worden op initiatief van de werknemer beëindigd te zijn, zelfs als de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. De oude werkgever is daarom geen transitievergoeding verschuldigd. Uit een recente uitspraak van de Ktr. Amersfoort blijkt dat deze benadering voor werknemers onredelijk kan uitpakken. In deze bijdrage wordt naar aanleiding van deze uitspraak de wettelijke regeling tegen het licht gehouden en wordt bezien of deze de beoogde bescherming biedt.

Het artikel is gepubliceerd in ArbeidsRecht 2016/36.

Lees het volledige artikel:

Transitievergoeding bij contracts-en werkgeverswissel: doorrekenen of afrekenen? (pdf)