Tijdelijke contracten? Let op de aanzegverplichting

Als werkgever ben je verplicht om werknemers met een tijdelijk contract tijdig te informeren over hun toekomst. Doe je dat niet, dan krijg je een boete. Sinds 1 januari 2015 is de aanzegverplichting van kracht; een wettelijke verplichting om de werknemer met een tijdelijk contract op tijd te informeren over zijn toekomst. Hoe zit het nu precies met deze aanzegverplichting? En, hoe voorkom je boetes?

Wat is de aanzegverplichting?

Sinds 1 januari 2015 is het wettelijk verplicht om uiterlijk een maand voordat een tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt, de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet, en zo ja onder welke voorwaarden. Dit heet de aanzegverplichting. Het doel hiervan is dat de werknemer tijdig duidelijkheid krijgt over zijn toekomst. Als je als werkgever niet ‘aanzegt’, krijg je een boete ter hoogte van het maandelijkse loon van de werknemer.

De eerste uitspraak over de werkgever die was vergeten aan te zeggen, is een feit: deze werkgever moest de boete betalen. Deze aanzegboete geldt ook voor de werkgever die onjuist aanzegt door bijvoorbeeld wel aan te geven te willen verlengen, maar daarbij niet opneemt onder welke voorwaarden. Is de werkgever te laat met aanzeggen (bijvoorbeeld twee weken voor het aflopen van het contract) dan geldt dat een deel van de boete verschuldigd is.

Er is overgangsrecht

De verplichting is op 1 januari 2015 ingegaan. Om te voorkomen dat arbeidsovereenkomsten die in januari 2015 zouden aflopen al in december 2014, dus nog voordat de wet van kracht werd, moesten worden aangezegd, is er het overgangsrecht. Dit recht bepaalt dat de aanzegverplichting geldt voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 februari 2015 eindigen. Een werknemer, wiens laatste werkdag 31 januari 2015 was, had dus geen recht op de aanzegboete, zo bepaalde de kantonrechter Den Haag onlangs.

Neem de aanzegging op in tijdelijke contracten

Hoe kan je voorkomen dat je vergeet tijdig aan te zeggen? Het antwoord is simpel: neem de aanzegging alvast op in de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Door op te schrijven dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden voortgezet na de einddatum, is aan de aanzegverplichting voldaan. Daarmee is immers het doel bereikt: de werknemer heeft duidelijkheid over zijn toekomst. Wanneer partijen tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst besluiten de arbeidsovereenkomst toch voort te zetten, dan is dat immers altijd alsnog mogelijk. Het is namelijk toegestaan om de aanzegging ook op te nemen in niet tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Waar moet je op letten?

#1. Neem de aanzegging op in de arbeidsovereenkomst, dan heb je als werkgever aan de aanzegverplichting voldaan

#2. Vergeet je als werkgever aan te zeggen, dan moet je de aanzegboete betalen

#3. De aanzegverplichting geldt niet voor de arbeidsovereenkomst die eindigde vóór 1 februari 2015

 

Dit artikel is ook als blog verschenen op Management Team (MT.nl) op 5 juni 2015.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild