Taaltoets halen als ontbindende voorwaarde

Gerechtshof Amsterdam, 15 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5259

In een recente uitspraak van het Hof Amsterdam was de vraag aan de orde of een ontbindende voorwaarde, die inhield dat werknemers een taaltoets moesten halen, een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde is.

In een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde staan. Dit houdt in dat als de situatie die als ontbindende voorwaarde is omschreven, intreedt de overeenkomst – zonder voorafgaande opzegging – eindigt. Deze voorwaarde mag niet in strijd zijn met het het ontslagrecht en wordt daarom slechts bij uitzondering aanvaard. Van belang is dat het intreden van de voorwaarde niet mag zijn voorbehouden aan het oordeel van de werkgever.

Feiten

Enkele werknemers kregen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden, nadat zij eerst als uitzendkracht in het distributiecentrum van de werkgever hadden gewerkt. Dit vloeide voort uit afspraken met de vakbonden. Afspraak is dat een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden mits de werknemer de Nederlandse taal voldoende beheerst of, als dit niet het geval is, les krijgt aangeboden. In de arbeidsovereenkomsten wordt daarom opgenomen dat, in verband met de veiligheid op de werkvloer, de onderlinge communicatie en de sfeer, het een voorwaarde is de Nederlandse taal goed te beheersen. Tevens gold dat als de taaltoets niet vóór 15 januari 2015 zou zijn behaald, de arbeidsovereenkomst per 16 januari 2015 zou eindigen. Drie werknemers haalden de taaltoets niet en hun arbeidsovereenkomst eindigde dus. In een procedure vorderden zij toegelaten te worden tot hun werk en loondoorbetaling.

Oordeel hof

Het hof overweegt allereerst dat een ontbindende voorwaarde slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan worden aanvaard. Het hof vindt in deze specifieke situatie de onbindende voorwaarde redelijk. Bovendien vloeide die voort uit afspraken met de vakbonden. Daarbij kon de werkgever geen invloed uitoefenen op het resultaat omdat de cursussen en de toetsen werden afgenomen bij een extern taleninstituut. De werkgever stelt ook terecht eisen op het gebied van taalbeheersing. Hij had voldoende aangetoond dat goede beheersing van de Nederlandse taal omwille van werkinstructies, werkoverleg én veiligheid noodzakelijk is. De werknemers worden in het ongelijk gesteld.

Commentaar

Uit deze uitspraak volgt dat het mogelijk is om af te spreken dat als een werknemer een (taal)toets niet haalt, de arbeidsovereenkomst zonder voorafgaande opzegging kan worden beëindigd. Verschillende omstandigheden kunnen worden aangewezen waarom deze voorwaarde rechtsgeldig is. Zo dient deze een redelijk doel, zoals de veiligheid op de werkvloer en de onderlinge communicatie. De werkgever heeft daarbij geen invloed kunnen uitoefenen op het al dan niet intreden van de voorwaarde. Deze was immers afhankelijk van het resultaat van de taaltoets van het onafhankelijke taleninstituut. In bijzondere gevallen zoals in deze zaak, is het afspreken en gebruik maken van een ontbindende voorwaarde dus toegestaan.

Dit artikel is ook verschenen in OR Informatie op 12 februari 2016.

Auteur(s)

  • Ester DamenEster Damen