Schadevergoeding wegens inbreuk op privacy

Ontslag op staande voet wegens contact met de concurrent

Werkgever, een onderneming die zich bezig houdt met de groothandel in horloges, heeft werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer had zijn werkgever laten weten dat hij voornemens was om in dienst te treden bij een fabriek van horloges. De redenen voor het ontslag op staande voet waren onder meer het feit dat de werknemer intensieve contacten zou hebben onderhouden met zijn potentiële nieuwe werkgever en dat hij vertrouwelijke bedrijfsgegevens aan dit bedrijf zou hebben verstrekt. Een deel van het bewijs hiervoor had de werkgever van de laptop en telefoon van de werknemer gehaald die werknemer bij zijn (voormalige) werkgever had moeten inleveren..

Onrechtmatig verkregen bewijs?

De werknemer stapt naar de kantonrechter en vordert in kort geding schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag en wegens onrechtmatig handelen bij het vergaren van het bewijs. Bij de beoordeling van het ontslag op staande voet onderzoekt de kantonrechter eerst of het bewijs onrechtmatig is verkregen. Het voorlopig oordeel van de kantonrechter is dat (tenminste een deel van) het bewijs onrechtmatig is verkregen. Om de laptop en de telefoon te mogen doorzoeken, had de werkgever in ieder geval een concreet vermoeden moeten hebben dat de werknemer in strijd handelde met de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst. Dit was niet het geval. Daarbij komt dat de laptop onder valse voorwendselen was ingenomen, namelijk niet voor het toevoegen van een update zoals werd verteld maar om te doorzoeken. Verder heeft de werkgever privé-berichten van de werknemer gelezen op zijn laptop en telefoon. Al deze aspecten neemt de kantonrechter mee in zijn beoordeling, evenals het feit dat bij werkgever geen reglement is ingevoerd ter zake e-mail- en internetgebruik en het controleren daarvan.

Schadevergoeding

De kantonrechter oordeelt vervolgens dat er sprake is van een ernstige inbreuk door werkgever op het recht op privacy van werknemer en dat werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen en onrechtmatig heeft gehandeld jegens werknemer. Dit betekent echter niet dat het bewijs dat door werkgever is verzameld buiten beschouwing moet worden gelaten. Wel betekent het dat werknemer een schadevergoeding toegewezen krijgt, voor materiële en immateriële schade. Dit is zeer ongebruikelijk. Over het ontslag op staande voet oordeelt de kantonrechter dat het aannemelijk is dat dit in een bodemprocedure in stand zal blijven. Hiervoor krijgt de werknemer geen schadevergoeding.

Tips

Het is allereerst van belang om binnen de onderneming een reglement in te voeren ten aanzien van e-mail- en internet gebruik en de daarvoor geldende regels. Verder is van belang om alleen over te gaan tot controle van e-mail als er sprake is van een concreet vermoeden dat in strijd wordt gehandeld met de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst of dat onrechtmatige of strafbare handelingen worden verricht. Ten slotte moeten privé-mails zoveel mogelijk worden ontzien.

Auteur(s)

  • Inge de LaatInge de Laat