Schade door fouten van ingeleend en weer doorgeleend personeel; welke ‘werkgevers’ zijn aansprakelijk en wie betaalt uiteindelijk?

De Hoge Raad heeft afgelopen zomer een interessant arrest gewezen over de aansprakelijkheid van verschillende partijen voor ondergeschikten die zij onderling uitlenen voor de uitvoering van overeenkomsten. Het arrest illustreert waartoe de (geldende) ruime interpretatie van het criterium van ‘ondergeschiktheid’ in art. 6:170 BW kan leiden; meerdere ‘werkgevers’
die allemaal aansprakelijk zijn voor de fout van de uitgeleende en doorgeleende werknemer, waardoor het aankomt op wat zij onderling contractueel hebben afgesproken. In deze bijdrage sta ik stil bij de inhoud van dit arrest en komt ook ter sprake hoe voor deze wettelijke aansprakelijkheid contractueel voorzieningen kunnen worden getroffen.

Lees het volledige artikel:

Schade door fouten van ingeleend en weer doorgeleend personeel; welke ‘werkgevers’ zijn aansprakelijk en wie betaalt uiteindelijk? (pdf)

Auteur(s)

  • Michiel LubbersMichiel Lubbers