Psychische decompensatie na verkeersongeval; schadebegroting

Rechtbank Amsterdam 9 november 2011

In een eerder tussenvonnis is geoordeeld dat X, die na het ongeval psychisch is gedecompenseerd, aanspraak heeft op vergoeding van één derde deel van zijn schade. Onder meer naar aanleiding van het door X gestelde in zijn akte na tussenvonnis, waarin hij zijn eis heeft vermeerderd tot – in totaal – € 1.401.249,28, begroot de rechtbank de te vergoeden schade. Slotsom is dat gedaagde Y, bovenop het reeds betaalde voorschot van € 65.000, nog circa € 7.000 moet bijbetalen.

Klik hier voor de uitspraak:
Psychische decompensatie na verkeersongeval; schadebegroting