Opzegging op de a- en b- grond volgens de WWZ

De WWZ voorziet in een ontslagroute die afhankelijk is van de ontslaggrond. Voortaan zal een werkgever zich voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte (in de meeste gevallen) verplicht tot het UWV moeten wenden. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de nieuwe criteria voor ontslag op deze gronden en de procedure bij het UWV. Ook zal kort worden stilgestaan bij de (voordelen van de) alternatieve route via de ontslagcommissie.

Lees het volledige artikel:

Opzegging op de a- en b- grond volgens de WWZ (pdf)

Gepubliceerd in:

ArbeidsRecht 2014/50