Uitleg van tegenstrijdige verzekeringsvoorwaarden valt abnormale corrosie onder ‘plotselinge en onvoorziene’ beschadiging | Kennedy Van der Laan

Op staande voet ontslagen na wangedrag op nieuwjaarsfeest

In december en januari vinden bij veel bedrijven (soms beruchte) kerst- en nieuwjaarsfeesten plaats. Niet iedereen is zich ervan bewust dat gedragingen op dergelijke feesten ook consequenties kunnen hebben voor de arbeidsrechtelijke positie van misdragende werknemers. In december 2017 deed het hof Arnhem uitspraak over een ontslag op staande voet van een werknemer die zich had misdragen op het nieuwjaarsfeest en vervolgens bedreigende berichten had verstuurd naar zijn collega’s.

De feiten

De werknemer was voor bepaalde tijd in dienst als servicemedewerker. Zijn contract zou aflopen op 14 februari 2017. Op 11 januari 2017 heeft de werknemer zich misdragen op het nieuwjaarsfeest. Hij zou de zanger met een vlaggetje tussen zijn benen hebben betast, meerdere vrouwelijke collega´s hebben lastiggevallen door ze te betasten en op te tillen en onder invloed zijn geweest van verdovende middelen (cocaïne).  Op 13 januari 2017 is de werknemer aangesproken op zijn gedrag tijdens het feest en is hem medegedeeld dat hij niet meer zou worden ingeroosterd tot het einde van zijn dienstverband. In dat gesprek werd de werknemer verzocht geen contact meer op te nemen met collega´s.

Op 17 januari 2017 is de werknemer op staande voet ontslagen vanwege zijn gedragingen op het nieuwjaarsfeest en bedreigende berichten die hij aan zijn collega’s had gestuurd naar aanleiding van die avond en na het gesprek van 13 januari 2017. De werknemer stuurde een collega onder meer het volgende bericht: ‘Vriend ik hoop voor jou dat je niet je mond voorbij hebt gepraat want als ik daar achter kom sta ik binnenkort voor je neus vriend.’

De werknemer wendt zich tot de kantonrechter die het ontslag op staande voet vernietigt. Volgens de kantonrechter waren de gedragingen tijdens het feest al reden geweest om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen, waarna deze niet ook nog eens als dringende reden voor ontslag als staande voet konden worden gebruikt.

Hof

Het hof oordeelt dat het ontslag op staande voet ten onrechte is vernietigd. De berichten die de werknemer na het gesprek van 13 januari 2017 had gestuurd, terwijl hem van tevoren uitdrukkelijk was verzocht dat niet te doen, vormden voldoende redenen voor een ontslag op staande voet. De collega’s van de werknemer voelden zich bedreigd. Daarbij is de bedoeling van de werknemer niet van belang, maar hoe de boodschap is overgekomen en hoe de collega’s deze in redelijkheid konden opvatten.

Misdragingen op personeelsfeesten

In bovenstaand geval waren de gedragingen van de werknemer tijdens het nieuwjaarsfeest niet de doorslaggevende factor voor het ontslag op staande voet. Het komt echter wel voor dat werknemers op staande voet worden ontslagen enkel door hun gedragingen tijdens een personeelsfeest. In een eerdere zaak stelde een werknemer zich op het standpunt dat hij zijn wangedrag niet tijdens werktijd en niet op de werkplek had vertoond, en dus niet in verband stond met zijn feitelijke werkzaamheden. De rechter oordeelde in dat geval dat in dergelijke situaties hoge eisen moeten worden gesteld aan de dringendheid van de ontslagreden, maar dat dat niet meebrengt dat ontslag op staande voet niet tot de mogelijkheden behoort.

Auteur(s)

  • Marjolein BoumanMarjolein Bouman