Ook regresnemende verzekeraar moet causaal verband aannemelijk maken

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018

Deze uitspraak gaat over het bewijs van causaal verband door de regresnemende zorgverzekeraar. X, die lijdt aan een zeldzame aandoening waardoor de druk in de rechter hartkamer te hoog is, heeft een zorgverzekering bij verzekeraar Z. Tussen X en Y vindt een handgemeen plaats, waardoor X letsel oploopt. Y wordt strafrechtelijk veroordeeld en Z vergoedt de medische kosten van X. Z wil vervolgens de schade verhalen op Y. Y ontkent dat de kosten voor de medische behandelingen van de longontsteking, de gebroken arm en de artrose van X zijn gemaakt als gevolg van de mishandeling. Vast staat dat Y de kosten die wél het gevolg van de mishandeling zijn, dient te vergoeden. Z heeft volgens het hof het causaal verband van alle drie de schadeposten voldoende onderbouwd (onder meer met verklaringen van artsen en medische literatuur). Deze onderbouwingen zijn door Y onvoldoende weerlegd, waardoor het causaal verband is komen vast te staan. De uitspraak bevestigt dat (ook) de regresnemend verzekeraar het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de daar ontstane schade aannemelijk moet maken. Hier is dat gelukt. Het is in dat verband altijd verstandig om het causaal verband altijd (voor zover mogelijk) te onderbouwen met (medische) verklaringen en literatuur. Dit laatste geldt overigens ook indien het causaal verband moet worden betwist.

Wilt u hier meer over weten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Klik hier voor de uitspraak:
Ook regresnemende verzekeraar moet causaal verband aannemelijk maken