Ontslag op staande voet niet direct uitgevoerd

Voor een geldig ontslag op staande voet moet niet alleen sprake zijn van een dringende reden. Het ontslag op staande voet moet ook direct aan de werknemer worden medegedeeld. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in kort geding uitspraak gedaan over een ontslag op staande voet, dat volgens de werknemer niet meteen was uitgevoerd.

De feiten

De werknemer werd er op vrijdag 6 december 2013 mee geconfronteerd dat hij eigendommen van de werkgever zou hebben meegenomen. De werknemer heeft ontkend diefstal te hebben gepleegd. De werknemer wordt vervolgens verzocht om op maandag 9 december op het kantoor van de advocaat van de werkgever te verschijnen.

Op zaterdag 7 december heeft de werkgever een e-mail naar een aantal relaties verzonden, waarin werd aangegeven dat de werknemer per direct geen werkzaamheden meer verrichtte. Op maandag 9 december verschijnt de werknemer bij de advocaat. Een dag later, dinsdag 10 december, ontvangt de werknemer een brief, waarin staat vermeld dat hij op staande voet is ontslagen.

Beoordeling Gerechtshof

Voor het antwoord op de vraag of een ontslag op staande voet al dan niet onverwijld is gebeurd, is het tijdstip beslissend waarop de werkgever kennis nam van de dringende reden. De werkgever zal met de nodige voortvarendheid moeten handelen. De relevante feiten en omstandigheden waren op vrijdag 6 december bij de werkgever bekend, zodat er niets in de weg stond om de werknemer op dat moment op staande voet te ontslaan, aldus het hof. De werkgever voerde aan dat hij de werknemer op maandag 9 december nog een tweede gelegenheid wilde bieden om zijn zienswijze kenbaar te maken. Dit is volgens het hof niet te rijmen met de e-mail die de werkgever op zaterdag 7 december aan verschillende relaties had verzonden. Ook heeft op maandag 9 december verder geen inhoudelijke gedachtewisseling plaatsgevonden. De werkgever heeft geen verklaring gegeven waarom hij vervolgens tot dinsdag 10 december heeft gewacht met het mededelen van het ontslag. Naar het voorlopig oordeel van het hof is het ontslag op staande voet niet direct gebeurd.

Tips voor de praktijk

  • De werkgever mag tijd nemen om de zaak te onderzoeken, maar zal wel voortvarend moeten blijven handelen.
  • De werkgever moet de werknemer wel in de gelegenheid stellen zijn zienswijze kenbaar te maken. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren.
  • Als de werkgever de beslissing heeft gemaakt om een werknemer op staande voet te ontslaan, moet hij hier niet onnodig mee wachten.
  • In een enkel geval moet de werknemer een tweede keer gehoord worden, omdat er bijvoorbeeld nieuwe informatie beschikbaar is. Deze tweede gelegenheid moet wel echt een doel dienen.
  • De werkgever doet er verstandig aan om niet vooruit te lopen op zijn beslissing om een werknemer op staande voet te ontslaan (door bijvoorbeeld al eerder een mail naar relaties te verzenden).

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Sector Kanton, 10 juni 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4662

Auteur(s)

  • Antoine SchijfAntoine Schijf