Ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt onder meer het ontslagrecht. Zowel de procedure van opzegging als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gaat volledig op de schop. Dit artikel gaat in op de ontbindingsprocedure en de vier meest in het oog springende wijzigingen, zijnde dat (1) ontbinding alleen nog mag worden verzocht op de in de wet genoemde gronden, (2) er aparte artikelen komen voor
ontbinding op verzoek van de werkgever en ontbinding op verzoek van de werknemer, (3) de opzegtermijn deels wordt meegenomen in de datum waarop de ontbinding zal worden uitgesproken en (4) partijen de mogelijkheid hebben van hoger beroep en cassatie tegen de ontbindingsbeschikking.

Lees het volledige artikel:
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de Wet werk en zekerheid (pdf)

Auteur:

Eva Knipschild

Gepubliceerd:

TAP nummer 1, januari 2014

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild