Onrechtmatige concurrentie?

Gerechtshof Den Haag, 13 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:4

Ook als er geen concurrentiebeding is overeengekomen, kan er toch sprake zijn van onrechtmatige concurrentie op grond waarvan de ex-werkgever bijvoorbeeld een schadevergoeding kan vorderen. Maar dan wel goed onderbouwd.

Nadat de arbeidsovereenkomsten met drie werknemers van een bedrijf dat boorgereedschappen verkoopt en verhuurt zijn ontbonden, nemen zij een bedrijf over dat onder andere ook boorgereedschappen verkoopt. Vervolgens benaderen zij diverse relaties van de ex-werkgever voor de leveranties van machines. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de leverancier van de huismerkboormachines van de ex-werkgever de samenwerking opzegt om huismerkboormachines voor het nieuwe bedrijf van de werknemers te produceren.

De oude werkgever verwijt de werknemers dat zij massaal en stelselmatig klanten hebben benaderd dankzij de bedrijfs- en adresgegevens die zij op onrechtmatige wijze hebben verkregen toen ze nog in dienst waren. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat zijn omzet in Nederland in een jaar met 40% is gedaald.

Oordeel Hof

Het Hof erkent dat de nieuwe onderneming diverse klanten van de oude werkgever heeft benaderd. Echter, om dit te kunnen kwalificeren als onrechtmatig is het noodzakelijk dat er gebruik is gemaakt van vertrouwelijke informatie of specialistische kennis. Dit is niet vast komen te staan. Het gaat om gegevens die gemakkelijk terug zijn te vinden op bijvoorbeeld internet.

Ook de situatie met de boormachines van het huismerk wordt niet onrechtmatig geacht. De ex-werkgever stelt dat hij aanzienlijke investeringen heeft gedaan in de constructie van deze boormachines om deze aantrekkelijk te houden voor het publiek, en dat de nieuwe concurrerende onderneming hiervan profiteert. Deze stelling is echter onvoldoende gemotiveerd en toegelicht.
Hiermee is niet voldaan aan de eisen om onrechtmatige concurrentie te kunnen aannemen en de vordering van de werkgever wordt afgewezen.

Commentaar

Als een werkgever geen concurrentiebeding heeft opgenomen in een arbeidsovereenkomst met een werknemer en deze naar een concurrent vertrekt of een eigen onderneming start met concurrerende werkzaamheden met nadelige gevolgen voor de werkgever, is de enige mogelijkheid om hiervoor schadevergoeding te krijgen een vordering op basis van onrechtmatige concurrentie. Een rechter neemt dit alleen aan als er is voldaan aan de criteria voor onrechtmatige concurrentie.

Uit deze uitspraak volgt dat het mogelijk is dat ex-werknemers klanten en leveranciers van de ex-werkgever benaderen zonder dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie. Het is tevens heel belangrijk dat de werkgever de feiten en omstandigheden heel concreet omschrijft en staaft met bewijs.
Om een vordering op grond van onrechtmatige concurrentie toegewezen te krijgen is het dus erg belangrijk dat aan de vereiste criteria is voldaan en dat deze goed zijn gemotiveerd en bewezen. Uit deze uitspraak volgt immers dat onrechtmatige concurrentie niet makkelijk wordt aangenomen.

Dit artikel is ook verschenen in OR Informatie op 17 maart 2015.

Auteur(s)

  • Chris NekemanChris Nekeman