Noot bij uitspraak min-max overeenkomst gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

De min-max overeenkomst

In deze noot zal ik ingaan op de rechten en verplichtingen bij de min-max overeenkomst, mede aan de hand van twee recente uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

In de min-max arbeidsovereenkomst wordt een minimum en een maximum aantal uren arbeid overeengekomen. Daarbij wordt afgesproken dat de werknemer minimaal recht heeft op loon over het minimum aantal uren. Ten aanzien van de uren boven het minimum wordt afgesproken dat de werkgever de werknemer kan oproepen, waarna de werknemer verplicht is aan de oproep gehoor te geven. De werknemer is daartoe niet verplicht bij een oproep om meer dan het maximum aantal uren te werken. De uren tussen het minimum en het maximum worden wel ‘de marge’ genoemd. De marge mag ruim zijn (zie bijvoorbeeld Hof Den Haag, dat geen bezwaar zag in een arbeidsomvang waarbij het minimum op 5 uren werd gezet en het maximum op 40 uren («JAR» 2015/9)).

Lees hier het volledige artikel:

Min-maxovereenkomst, Voorlopig rooster vormt geen “oproeping”, mits tijdig afgezegd, Bij oproep (pdf)

Gepubliceerd in:

Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2015/170

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild