Nieuwe wetgeving per 1 juli 2016: Wet Huis voor Klokkenluiders en ketenregeling voor seizoensarbeid

Per 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking en zal naar verwachting de ketenregeling voor seizoensarbeid worden gewijzigd.

Wet Huis voor Klokkenluiders

Door deze wet wordt een basis gecreëerd voor intern en extern onderzoek naar maatschappelijke misstanden. Daarnaast biedt de wet bescherming aan werknemers die besluiten ‘de klok te luiden’. In een eerder artikel (https://kvdl.nl/nieuws/wet-huis-klokkenluiders-aangenomen-eerste-kamer/) is ingegaan op inhoud van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Concreet betekent deze wet dat de werkgever een interne procedureregeling dient vast te stellen en dat de OR een recht van instemming heeft met betrekking tot deze regeling.

Wijziging ketenregeling

Op 31 mei 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de ketenregeling voor seizoensarbeid. Naar verwachting wordt deze wijziging, precies een jaar na de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, per 1 juli 2016 doorgevoerd. Door de wijziging van de ketenregeling mag in een cao worden afgesproken dat de tussenpoos van zes maanden wordt verkort naar drie maanden. Het dient dan wel om functies te gaan waarin de werkzaamheden:

  • Als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en;
  • Ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

Door deze wijziging kan voor deze functies de tussenpoos van drie maanden uit de oude ketenbepaling dus worden aangehouden. Inmiddels is er een akkoord over de eerste cao, namelijk de cao Open Teelten, waarin gebruik wordt gemaakt van deze uitzondering op de ketenregeling.

De advocaten van ons team Arbeid adviseren en begeleiden u graag bij het doorvoeren van de genoemde wijzigingen.

Auteur(s)

  • Ruud SchepersRuud Schepers