Nieuwe werkgever na faillissement is “opvolgend werkgever”

De arbeidsovereenkomsten voor het faillissement tellen mee voor het maximum aan tijdelijke contracten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, zo blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. De onderneming die de failliete onderneming overneemt, moet gezien worden als opvolgend werkgever en moet er derhalve rekening mee houden dat een volgende arbeidsovereenkomst met de werknemers van de failliete onderneming direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is.

Arrest Hoge Raad

Onlangs heeft de Hoge Raad in de zaak Boekenvoordeel/Isik geoordeeld dat de nieuwe werkgever die de failliete onderneming overneemt, moet worden gezien als opvolgend werkgever. Dit heeft gevolgen voor de vraag of nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden gesloten na een doorstart met de werknemers die in dienst waren van de failliete onderneming. In de wet is bepaald dat, kort samengevat, de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt. Ook geldt dat zodra meer dan één arbeidovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten en een totale periode van 36 maanden is overschreden, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. In beide gevallen geldt dat indien tussen de contracten een periode van langer dan drie maanden heeft bestaan de keten wordt doorbroken en opnieuw dient te worden geteld. Om misbruik te voorkomen is voorts bepaald dat deze regels ook van toepassing zijn op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Immers, aan de toepasselijke wetgeving zou kunnen worden ontkomen door de werknemer eerst een tijdje in dienst te nemen, vervolgens de werknemer via het uitzendbureau te laten werken, de werknemer vervolgens weer in dienst te nemen, etc., terwijl het om nagenoeg dezelfde werkzaamheden gaat.

Betekenis arrest

Nu de Hoge Raad heeft bepaald dat de nieuwe werkgever na faillissement een opvolgend werkgever is, betekent dit dat de onderneming die de failliete onderneming overneemt en de werknemers van de failliete onderneming in dienst wil nemen, rekening moet houden met het arbeidsverleden van deze werknemers. Het kan zo zijn dat het inmiddels niet langer mogelijk is om nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Dit is slechts anders indien een periode van langer dan drie maanden tussen de contracten heeft gezeten of sprake is geheel andere arbeid. Bij een doorstart is dat echter vaak niet gewenst.

Tips:

  • De onderneming na faillissement dient zich op de hoogte te (laten) stellen inzake het arbeidsverleden van de werknemer, indien hij de werknemers van de failliete onderneming een arbeidsovereenkomst zou willen aanbieden voor bepaalde tijd.
  • Is het niet langer mogelijk om nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden, dan zou de nieuwe onderneming ervoor kunnen kiezen om drie maanden te wachten of een geheel andere functie aan te bieden.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild