Boek: Wet werk en zekerheid (WWZ) – bijgewerkte 6e druk

Bijgewerkte druk van het reeds verschenen Wet Werk en Zekerheid

In hun inleiding lichten mr. Eva Knipschild en prof. mr. Evert Verhulp de belangrijkste wijzigingen, het overgangsrecht en de reparatiewetgeving puntsgewijs toe. Hiermee is deze uitgave een praktische gids voor eenieder die met het arbeidsrecht te maken heeft.

Deze praktische uitgave biedt een helder overzicht van de bepalingen van titel 7.10 BW zoals die na inwerkingtreding van de WWZ, de Verzamelwet SZW 2015 en 2016, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de Wet Huis voor klokkenluiders gelden. Per artikel ziet u in een oogopslag of dit wijzigt, wanneer de wijziging inwerking treedt, een eventuele overgangsregeling en de gevolgen van de reparatiewetgeving.
De wetteksten in dit boek zijn bijgewerkt tot en met 1 april 2016.

In deze zesde editie zijn de volgende relevante ministeriële regelingen en AMvB’s opgenomen:

  • Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Stb. 2014, 538)
  • Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding (Stb. 2015, 171)
  • Besluit overgangsrecht transitievergoeding (Stb. 2015, 172)
  • Regeling looncomponenten en arbeidsduur (Stcrt. 2014, 36823)
  • Ontslagregeling (Stcrt. 2015, 12685)
  • Regeling UWV ontslagprocedure (Stcrt. 2015, 12688)
  • Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV (Stcrt. 2015, 17968)
  • Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter (Stcrt. 2015, 17972)
  • Regeling indexering transitievergoeding (Stcrt. 2015, 31852). In hun inleiding lichten mr. Eva Knipschild en prof. mr. Evert Verhulp de belangrijkste wijzigingen, het overgangsrecht en de reparatiewetgeving puntsgewijs toe.

Verkoopinformatie:
WWZ-Eva KnipschildHet wetboek ‘Wet werk en zekerheid’ is een uitgave van Sdu Uitgevers en te koop via de website van Sdu Uitgevers.
Prijs: € 11,32 incl. btw

Lees meer over de Wet werk en zekerheid.

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild