Nieuwe richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen: reizigersbescherming

Op 11 december 2015 is er een nieuwe richtlijn op het gebied van pakketreizen (reizen die bestaan uit tenminste twee reisdiensten, bijvoorbeeld accommodatie en vervoer, en die als pakket zijn verkocht) vastgesteld. Deze zal per 1 juli 2018 in alle lidstaten gelden. Wat gaat er op het gebied van aansprakelijkheid voor dergelijke reizen veranderen?

Het doel van de richtlijn is de reizigersbescherming aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de reismarkt, zoals de verkoop via internet en van op maat gesneden vakanties. De richtlijn beoogt meer transparantie en rechtszekerheid te bieden aan reizigers en handelaren, en de wettelijke regelingen in de verschillende lidstaten (meer) te harmoniseren.

De richtlijn bevat een aanzienlijk pakket van regels over:

  • te verstrekken precontractuele informatie;
  • de mogelijkheden van wijziging van de reisovereenkomst voor het
    begin van de reis;
  • de uitvoering van de reis, waaronder aansprakelijkheid en de gevolgen van dien; en
  • de bescherming tegen insolventie van organisatoren of reisdienstverleners.

De richtlijn is van dwingende aard. Reizigers kunnen geen afstand doen van rechten die uit de richtlijn voortvloeien en bij overeenkomst kan niet ten nadele van de reiziger worden afgeweken van de rechten uit de richtlijn.

 

Lees hier het volledige artikel in de Beursbengel (pdf).