Naakt op de kerstborrel? Rechter keurt ontslag directeur goed

Heb je een kerstborrel ‘op de zaak’ een dezer dagen? Maak het niet te bont, wil je? Voor je het weet sta je op straat.

Kan een werkgever een werknemer die het te bont maakt tijdens de kerstborrel ontslaan? Nu aan het eind van het jaar de traditionele kerstborrels, nieuwjaarsborrels en bedrijfsuitjes op het programma staan, zijn er altijd werknemers die met teveel drank op rare dingen doen. Soms gaat het zelfs zover dat een werknemer moet worden verwijderd van het feest, daardoor agressief wordt en in een vechtpartij belandt. Of dat de directeur zoveel drinkt dat hij vrouwelijke personeelsleden lastigvalt, zich in het bijzijn van anderen uitkleedt en naakt rondfietst op het bedrijfsfeest.

Wangedrag tijdens personeelsfeest

Als werkgever kun je zeggen dat je door diens misdragingen tijdens de kerstborrel geen vertrouwen meer in je werknemer hebt. Rechters gaan daar verschillend mee om. In de situatie waarbij de werknemer in een vechtpartij belandde, vond de rechter dat er geen reden was om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De kritiek richtte zich immers op het wangedrag tijdens het personeelsfeest en dat stond los van de dagelijkse arbeid van de werknemer, met name nu de werknemer in zijn werk goed functioneerde. Hoewel de rechter aannemelijk achtte dat de werknemer teveel had gedronken en het begrijpelijk was dat de werkgever had geprobeerd hem van het feest te verwijderen, ging het de rechter te ver om op basis daarvan te concluderen dat een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk was.

Status verloren

Met de naakt rondfietsende directeur liep het anders af. De rechter vond dat, ondanks de uitstekende staat van dienst van de directeur, het incident van dusdanige aard was dat de werkgever zich terecht op het standpunt kon stellen dat er geen vertrouwen meer was in het functioneren van de directeur. De rechter oordeelde dat de werknemer door zijn gedrag als het ware zijn status had verloren en beëindigde de arbeidsovereenkomst.

Ondeugd op de Wallen

Als je de organisatie van het uitje overlaat aan de manager, let dan ook op de aard van de activiteiten die worden georganiseerd. Zo had de manager bij een organisatie een aanvullend programma op het teamuitje aangekondigd met de titel “Ondeugd op de Wallen” en daarbij aangegeven dat het een privéaangelegenheid was. Het programma hield in dat de werknemers één voor één geblinddoekt een ruimte zouden worden binnen gevoerd zonder te weten wat hen te wachten stond. Bij binnenkomst kwamen er halfnaakte vrouwen tegen de medewerkers staan, werden striptease-acts opgevoerd en erotische lapdances uitgevoerd, waarbij slagroom van naakte lichamen moest worden afgelikt.

Geen privéactiviteit

De werkgever achtte de handelwijze van deze manager buitengewoon ongepast en ongewenst en wilde de arbeidsovereenkomst beëindigen. De rechter oordeelde dat als een manager aan zijn werknemers een activiteit aanbiedt, deze activiteit niet meer alleen als privéactiviteit kan worden gezien. De manager had door het organiseren van deze seksueel geladen activiteit de grenzen die hij in acht hoort te nemen, ruimschoots overschreden. En zo kan ook de kerstborrel arbeidsrechtelijke gevolgen hebben en zelfs leiden tot een einde van de samenwerking met de werknemer.

Dit artikel is ook als blog verschenen op Management Team (MT.nl) op 20 december 2013

Auteur(s)

  • Eva KnipschildEva Knipschild