Na de zzp-er volgt de vrijwilliger

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de vraag of een vrijwilliger van een parochie bescherming van art. 7:658 lid 4 BW toekomt. De Hoge Raad gaat nader in op de vereisten van art. 7:658 lid 4 BW en de invulling die daaraan in het arrest Davelaar/Allspan is gegeven. Een interessant aspect van dit arrest is niet zozeer dat een vrijwilliger onder lid 4 kan vallen, maar vooral de nadere invulling van het vereiste van ‘bedrijfsuitoefening’. Niet relevant is of de werkzaamheden waarvoor iemand zonder arbeidsovereenkomst wordt ingezet ook door eigen werknemers (wel eens) worden uitgevoerd.

Lees het volledige artikel:

Na de zzp-er volgt de vrijwilliger (pdf)

Dit artikel is verschenen in de PIV-Bulletin van februari 2018.