Moeder neemt geld op van overlijdensschadevergoeding en wezenpensioen-rekening

Rechtbank Overijssel 17 januari 2018

Na overlijden van vader is er een overlijdensschadevergoeding en wezenpensioen uitgekeerd ten behoeve van dochter. Moeder (gedaagde) heeft hiervan € 40.000,- opgenomen, zij had hiertoe een machtiging van de kantonrechter. Haar dochter sommeert haar tot terugbetaling van € 25.900,-, zij woont immers al erg lang bij haar oom en tante en stelt dat de uitgaven niet ten behoeve van haar zijn gedaan. De rechtbank oordeelt dat gedaagde het bedrag mocht besteden aan kosten van levensonderhoud van eiseres. De stelling van eiseres dat gedaagde hoe dan ook kosten zou hebben moeten maken voor haar levensonderhoud en dat deze gezien de wettelijke onderhoudsplicht voor rekening van gedaagde moeten blijven is onbegrijpelijk. De rechtbank is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de uitgaven niet zijn gedaan in het belang van eiseres en wijst de vordering daarom af.

Klik hier voor de uitspraak:
Moeder neemt geld op van overlijdensschadevergoeding en wezenpensioen-rekening